MyMemory, World's Largest Translation Memory
Click to expand

Language pair: Click to swap content  Subject   
Ask Google

You searched for: belastingaanslag ( Dutch - English )

    [ Turn off colors ]

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Dutch

English

Info

bezwaarschrift tegen een belastingaanslag

appeal against an assessment

Last Update: 2014-11-04
Usage Frequency: 4
Quality:
Reference: IATE

belastingaanslag op basis van schatting

estimated assessment

Last Update: 2014-11-04
Subject: Marketing
Usage Frequency: 4
Quality:
Reference: IATE

Of dat in de winkel dan wel via de belastingaanslag gebeurt, is een andere discussie.

Whether this is at the point of sale or via taxes is a debate for another occasion.

Last Update: 2012-02-29
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Europarl

Het beginsel van juridische gelijkheid stelt dat de belastingaanslag gebaseerd moet worden op de economische draagkracht.

The principle of legal equality imposes the duty to tax according to economic capacity.

Last Update: 2012-02-29
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Europarl

De eerste controle vindt aldus plaats in het kader van de belastingaanslag in de lidstaat waar de BTW wordt afgetrokken.

The first stage corresponds to the assessment performed by the Member State granting the VAT deduction.

Last Update: 2012-02-29
Subject: Social Science
Usage Frequency: 3
Quality:
Reference: Europarl

Gezien de recente uitspraak van het Hof van Justitie betreffende dubbele heffingen zou ik willen weten welke maatregelen de Raad van plan is voor te stellen met het oog op de harmonisering van het Europees fiscaal recht, zodat Europese burgers niet twee keer dezelfde belastingaanslag in rekening wordt gebracht.

In view of the recent case-law of the Court of Justice concerning double taxation, what measures does the Council intend to propose in order to harmonise European tax law so that European citizens do not have to pay twice for the same taxable transaction?

Last Update: 2012-02-29
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Europarl

Daarin wordt zelfs zover gegaan dat een berekening wordt gemaakt van de steunbedragen die Italië waarschijnlijk van ACEA zal moeten terugvorderen, minstens voor 1998 en 1999, aangezien ACEA in 1997 verlies leed (en daardoor waren er ook geen voordelen wat betreft lagere belastingaanslag).

It even quantifies the likely amounts of the aid that Italy should recover from ACEA, at least for the years 1998 and 1999, since in 1997 ACEA reported a loss (hence no benefits in terms of reduced tax).

Last Update: 2014-11-06
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: DGT-TM

Financiële gegevensGelieve alle gegevens mee te delen betreffende uzelf (I), uw echtgenoot of partner (II), alle personen die financieel van u afhankelijk zijn en bij u wonen (III) of alle personen van wie u financieel afhankelijk bent en bij wie u woont (IV).Indien u andere financiële bijdragen dan alimentatie ontvangt van een persoon van wie u financieel afhankelijk bent en met wie u niet samenwoont, gelieve deze onder „overige inkomsten” in E.1. te specificeren.Indien u andere financiële bijdragen dan alimentatie betaalt aan een persoon die financieel van u afhankelijk is en die niet met u samenwoont, gelieve dit te specificeren onder „overige uitgaven” in E.3.Bewijsstukken, bv. belastingaanslag, attesten inzake recht op overheidsuitkeringen, dienen te worden bijgevoegd.Gelieve bij de hieronder in te vullen gegevens de munteenheid aan te geven waarin de bedragen luiden.

Financial information:Please provide all information about yourself (I), your spouse or partner (II), any person who is financially dependent on you and resides with you (III) or any person you are financially dependent on and with whom you reside (IV).If you receive other financial contributions than maintenance from a person on whom you financially depend and with whom you do not reside, specify such benefits under ‘other income’ in E.1.If you provide other financial contributions than maintenance to a person financially dependant on you who does not reside with you, specify such benefits under ‘other expense’ in E.3.Documentary evidence shall be produced: e.g. income tax return, certificate of entitlement to state benefits etc.When providing the information in the tables below, please specify the currency in which the amounts are expressed.

Last Update: 2013-11-14
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Mvrisekoop

Dat zal ernstige problemen met zich meebrengen: gebrek aan politiek evenwicht en gebrekkig evenwicht tussen de bevoegdheden van het monetair en het fiscaal beleid, zoals andere collega's al beklemtoond hebben; risicosituaties die het succes van de ene munt en het goede functioneren van de binnenmarkt kunnen ondermijnen; aanhoudende oneerlijke concurrentie op fiscaal gebied met negatieve gevolgen voor de goederenen dienstenstroom en het verkeer van produktiefactoren; negatieve weerslag op de werkgelegenheid, aangezien het zwaartepunt van de belastingaanslag zich dreigt te verschuiven van mobiele factoren, zoals kapitaal, naar immobiele factoren, zoals arbeid.

Esto conllevará problemas sumamente serios: un desequilibrio en el plano político y un equilibrio de poderes entre política monetaria y política fiscal, a tenor de lo que acaban de manifestar otros colegas; riesgos para el éxito de la moneda única y el buen funcionamiento de mercado interior; la subsistencia de situaciones de competencia desleal en materia fiscal con efectos negativos en los flujos de los bienes, los servicios y los factores de producción; repercusiones negativas sobre el empleo, habida cuenta de que el peso de la imposición fiscal se irá desplazando desde los factores móviles-el capital- hacia los factores menos móviles, como el trabajo.

Last Update: 2012-03-22
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Europarl

In de huidige situatie zijn de lidstaten de aangewezen instantie om de belastingaanslagen onderling te regelen, daarbij rekening houdend met iedere specifieke situatie.

En la actualidad, los Estados miembros se encuentran en mejor situación para resolver entre ellos el reparto de la legislación fiscal, teniendo en cuenta cada situación específica.

Last Update: 2012-03-22
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Europarl

Mijns inziens is het belangrijk dat de overheidsinstellingen juist op het vlak van de financiële administratie al vroeg de mogelijkheid krijgen om bij belastingaanslagen en dergelijke met de euro te werken.

A mi parecer es importante que las oficinas estatales, sobre todo en el ámbito de las haciendas públicas, estén en condiciones de empezar a incorporar con tiempo el uso del euro en las notificaciones fiscales y otras actividades análogas.

Last Update: 2012-03-22
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Europarl

Partners die samen een huis gekocht hebben moeten ook buitenmatig hoge successierechten betalen wanneer een van de partners overlijdt. De overlevende partner krijgt dan een enorme belastingaanslag, wat vaak tot gevolg heeft dat die persoon datgene moet verkopen wat in de meest ware zin des woords een gezinswoning was.

Asimismo, vemos cómo se acumulan enormes impuestos de sucesión a las parejas que han comprado una casa juntos, y que a la muerte de uno de ellos, el otro debe hacer frente al pago de una fuerte suma en concepto fiscal, que en muchos casos tiene como consecuencia que dicha persona tenga que vender lo que en el sentido más real del término era el hogar de la familia.

Last Update: 2012-03-22
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Europarl

Wat betreft de IBAN en de BIC zou het Eurosysteem de banken willen uitnodigen om deze identificatiecodes consistent te gaan gebruiken in plaats van de nationale codes, en verder alle crediteuren aan te moedigen deze codes op hun facturen of belastingaanslagen te vermelden.

With regard to IBAN and BIC, the Eurosystem would like to invite banks to start consistently using these identifiers instead of the national ones and to encourage all creditors to present these identifiers on their invoices or tax invoice statements.

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: ECB

Het is ook gebeurd met betrekking tot richtlijn 2001/44/EEG, over wederzijdse bijstand bij het innen van belastingaanslagen.

It did so in relation to Directive 2001/44/EC, dealing with mutual assistance on the recovery of tax claims.

Last Update: 2012-02-29
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Europarl

Dat zal ernstige problemen met zich meebrengen: gebrek aan politiek evenwicht en gebrekkig evenwicht tussen de bevoegdheden van het monetair en het fiscaal beleid, zoals andere collega's al beklemtoond hebben; risicosituaties die het succes van de ene munt en het goede functioneren van de binnenmarkt kunnen ondermijnen; aanhoudende oneerlijke concurrentie op fiscaal gebied met negatieve gevolgen voor de goederenen dienstenstroom en het verkeer van produktiefactoren; negatieve weerslag op de werkgelegenheid, aangezien het zwaartepunt van de belastingaanslag zich dreigt te verschuiven van mobiele factoren, zoals kapitaal, naar immobiele factoren, zoals arbeid.

This will create very serious problems: an imbalance in political terms and as regards the balance of power between monetary policy and fiscal policy, as indeed other Members have already emphasized; threats to the success of the single currency and the smooth functioning of the internal market; the continuance of situations of unfair fiscal competition, with adverse effects on the movement of goods, services and production factors; and adverse effects on employment, since the focus of the tax burden is tending to shift away from mobile factors - capital - to less mobile factors such as labour.

Last Update: 2012-02-29
Subject: Social Science
Usage Frequency: 3
Quality:
Reference: Europarl

Partners die samen een huis gekocht hebben moeten ook buitenmatig hoge successierechten betalen wanneer een van de partners overlijdt. De overlevende partner krijgt dan een enorme belastingaanslag, wat vaak tot gevolg heeft dat die persoon datgene moet verkopen wat in de meest ware zin des woords een gezinswoning was.

We also see that huge death duties accrue to partners who have bought houses together where, on the death of one partner, the other is faced with a massive tax bill, very often resulting in that person having to sell what was, in the truest sense of the word, a family home.

Last Update: 2012-02-29
Subject: Social Science
Usage Frequency: 3
Quality:
Reference: Europarl

Mijns inziens is het belangrijk dat de overheidsinstellingen juist op het vlak van de financiële administratie al vroeg de mogelijkheid krijgen om bij belastingaanslagen en dergelijke met de euro te werken.

I also think it is important that national tax authorities in particular should be geared up to using the euro in tax assessments and suchlike as soon as possible.

Last Update: 2012-02-29
Subject: Social Science
Usage Frequency: 3
Quality:
Reference: Europarl

In de huidige situatie zijn de lidstaten de aangewezen instantie om de belastingaanslagen onderling te regelen, daarbij rekening houdend met iedere specifieke situatie.

In the current situation, Member States are best placed to resolve amongst themselves the division of tax law, taking into account each specific situation.

Last Update: 2012-02-29
Subject: Social Science
Usage Frequency: 3
Quality:
Reference: Europarl

Add a translation