MyMemory, World's Largest Translation Memory
Click to expand

Language pair: Click to swap content  Subject   
Ask Google

You searched for: conversation ( English - Cebuano )

    [ Turn off colors ]

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Cebuano

Info

While they behold your chaste conversation coupled with fear.
1 Peter 3.2

sa diha nga mapaniid nila ang inyong matinahuron ug maputli nga kagawian.
1 Peter 3.2

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Bible

And delivered just Lot, vexed with the filthy conversation of the wicked:
2 Peter 2.7

ug kon iyang giluwas ang matarung nga si Lot nga naguol sa hilabihan tungod sa maulagon nga pagpatuyang sa mga tawong dautan
2 Peter 2.7

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Bible

But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation;
1 Peter 1.15

apan maingon nga balaan man siya nga nagtawag kaninyo, kinahanglan kamo usab magmabalaanon sa tanan ninyong paggawi;
1 Peter 1.15

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Bible

That ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts;
Ephesians 4.22

Hukasa ninyo ang inyong daang pagkatawo nga dala pa sa inyong karaang paggawi sa kinabuhi ug nga nadunot pinaagi sa mga malimbongong pagpangibog,
Ephesians 4.22

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Bible

For our conversation is in heaven; from whence also we look for the Saviour, the Lord Jesus Christ:
Philippians 3.20

Apan kita mga molupyo sa langit, ug gikan niini atong ginapaabut ang Manluluwas, ang Ginoong Jesu-Cristo.
Philippians 3.20

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Bible

Whoso offereth praise glorifieth me: and to him that ordereth his conversation aright will I shew the salvation of God.
Psalms 50.23

Bisan kinsa nga magahalad sa halad-sa-pasalamat nagahimaya kanako; Ug kaniya nga magamatngon sa iyang dalan sa pagkatul-id Igapakita ko ang kaluwasan sa Dios.
Psalms 50.23

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Bible

Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought ye to be in all holy conversation and godliness,
2 Peter 3.11

Sanglit kining tanang mga butanga pagatunawon man sa ingon, pagkakinahanglanon gayud diay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan ug pagkadiosnon,
2 Peter 3.11

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Bible

Who is a wise man and endued with knowledge among you? let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom.
James 3.13

Kinsa ba kaninyoy maalam ug masinabuton? Pinaagi sa iyang maayong paggawi kinahanglan magpakita siya sa iyang binuhatan diha sa kaaghop sa kaalam.
James 3.13

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Bible

Forasmuch as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation received by tradition from your fathers;
1 Peter 1.18

Kamo sayud nga gikan sa walay hinungdan nga paggawi nga inyong napanunod gikan sa inyong mga ginikanan kamo gitubos, dili pinaagi sa mga butang madugta ingon sa salapi o bulawan,
1 Peter 1.18

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Bible

The wicked have drawn out the sword, and have bent their bow, to cast down the poor and needy, and to slay such as be of upright conversation.
Psalms 37.14

Ang mga dautan nanag-ibut sa pinuti ug nanagbingat sa ilang pana, Sa pagpukan sa kabus ug sa hangul, Sa pagpatay niadtong mga mutal-id diha sa dalan.
Psalms 37.14

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Bible

Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God: whose faith follow, considering the end of their conversation.
Hebrews 13.7

Hinumdumi ang inyong mga pangulo, sila nga kaniadto nanagsulti kaninyo sa pulong sa Dios; palandunga ninyo ang gisangputan sa ilang kinabuhi, ug awata ninyo ang ilang pagtoo.
Hebrews 13.7

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Bible

For ye have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God, and wasted it:
Galatians 1.13

Kay kamo nakadungog na mahitungod sa akong kinabuhi kanhi diha sa tinoohan sa mga Judio, kon giunsa ka sa paglutos ang iglesia sa Dios sa hilabihan gayud, ug giunsa ko pagpaningkamot sa paglaglag niini;
Galatians 1.13

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Bible

Having a good conscience; that, whereas they speak evil of you, as of evildoers, they may be ashamed that falsely accuse your good conversation in Christ.
1 Peter 3.16

ug kinahanglan magbaton kamog maayong kaisipan aron nga sa dihang pagalibakon kamo, maulawan hinoon sila nga managsultig pagdaut sa inyong maayong kagawian diha kang Cristo.
1 Peter 3.16

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Bible

Let your conversation be without covetousness; and be content with such things as ye have: for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee.
Hebrews 13.5

Bantayi ang inyong pagkinabuhi nga mahigawas kini sa pagkamahigugmaon ug salapi, ug himoa nga matagbaw kamo sa inyong mga ginabatonan karon; kay siya gayud mao ang nag-ingon, "Dili ko gayud ikaw pagapahikabsan ni pagabiyaan."
Hebrews 13.5

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Bible
Warning: Contains invisible HTML formatting

Among whom also we all had our conversation in times past in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind; and were by nature the children of wrath, even as others.
Ephesians 2.3

Sa ilang taliwala kitang tanan nanagkinabuhi kaniadto diha sa mga pangibog sa atong unod, nga mga matinumanon sa mga pangandoy sa lawas ug sa hunahuna, ug busa sa kinaiya mga tawong gikaligotgotan sa Dios sama sa ubang mga tawo.
Ephesians 2.3

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Bible

And being brought on their way by the church, they passed through Phenice and Samaria, declaring the conversion of the Gentiles: and they caused great joy unto all the brethren.
Acts of the Apostles 15.3

Ug pinagikan sa iglesia, sila mibaktas agi sa Fenicia ug sa Samaria diin gitaho nila ang pagkakabig sa mga Gentil. Ug nakahatag silag dakung kalipay sa tanang mga kaigsoonan didto.
Acts of the Apostles 15.3

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Bible

For our rejoicing is this, the testimony of our conscience, that in simplicity and godly sincerity, not with fleshly wisdom, but by the grace of God, we have had our conversation in the world, and more abundantly to you-ward.
2 Corinthians 1.12

Kay ang among garbo mao kini: ang pagpamatuod sa among kaisipan nga dinhi sa kalibutan, ug labaw pa gayud, nganha kaninyo nagagawi kami nga inubanan sa kabalaan ug sa pagkamatinuoron nga diosnon, dili pinaagi sa kaalam nga kalibutanon kondili pinaagi sa grasya sa Dios.
2 Corinthians 1.12

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Bible

Having your conversation honest among the Gentiles: that, whereas they speak against you as evildoers, they may by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation.
1 Peter 2.12

Pagkinabuhi kamo nga maligdong taliwala sa mga Gentil, aron nga bisan pa magaingon sila nga kamo mga mamumuhat ug dautan, tungod sa ilang pagkakita sa inyong mga maayong binuhatan sila magahimaya sa Dios unya sa adlaw sa panudya.
1 Peter 2.12

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Bible

Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.
1 Timothy 4.12

Ayaw itugot nga adunay magatamay kanimo tungod sa imong kabatan-on; hinonoa alang sa mga magtotoo, pagkinabuhi ingon nga panigingnan sa sinultihan ug sa paggawi, sa gugma, sa pagtoo, sa kaputli.
1 Timothy 4.12

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Bible

Likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands; that, if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives;
1 Peter 3.1

Ingon man usab kamong mga asawa, magpasakop kamo nga mga masinugtanon sa inyong kaugalingong mga bana, aron nga kon aduna man kanilay wala magatoo sa pulong, basin pa makabig sila sa walay sulti pinaagi sa gawi sa ilang mga asawa,
1 Peter 3.1

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Bible

Add a translation