MyMemory, World's Largest Translation Memory
Click to expand

Language pair: Click to swap content  Subject   
Ask Google

You searched for: anniversary ( English - Welsh )

    [ Turn off colors ]

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

Anniversary

Welsh

Pen-blwydd

Last Update: 2015-07-28
Usage Frequency: 51
Quality:

Reference: Wikipedia

English

Anniversary

Welsh

Penblwydd

Last Update: 2013-08-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

Golden anniversary

Welsh

Pen-blwydd

Last Update: 2013-03-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

HAPPY WEDDING ANNIVERSARY BOTH

Welsh

HAPUS PEN-BLWYDD PRIODAS DDAU

Last Update: 2016-09-06
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

A special service of remembrance was held in Cardiff's Temple of Peace on 24 April 2001 -- the anniversary of the start of the genocide -- at which Rhodri Morgan and Jenny Randerson were present

Welsh

Cynhaliwyd gwasanaeth coffáu arbennig yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd ar 24 Ebrill 2001 -- pen-blwydd cychwyn yr hil-laddiad -- y bu Rhodri Morgan a Jenny Randerson yn bresennol ynddo

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

Alun Cairns : The Minister will be familiar with many of the programmes broadcast over the last week or so to commemorate S4C's twentieth anniversary

Welsh

Alun Cairns : Bydd y Gweinidog yn gyfarwydd â llawer o'r rhaglenni a ddarlledwyd dros yr wythnos diwethaf i ddathlu pen-blwydd S4C yn 20 oed

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

Alun Pugh : I have not received any specific proposals from the Owain Glyndwr society regarding events and activities to mark the anniversary , but it is entirely appropriate that we mark that important date in our history

Welsh

Alun Pugh : Ni dderbyniais unrhyw gynigion gan gymdeithas Owain Glyndwr ynghylch digwyddiadau a gweithgareddau i nodi'r chwe chanmlwyddiant , ond mae'n gwbl briodol ein bod yn nodi'r dyddiad pwysig hwnnw yn ein hanes

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

Alun Pugh : It is important that we commemorate the anniversary appropriately , but on the other hand we should not get too misty eyed about what exactly the parliament was

Welsh

Alun Pugh : Mae'n bwysig ein bod yn dathlu'r chwe chanmlwyddiant yn briodol , ond ar y llaw arall ni ddylem ramantu gormod am union natur y senedd

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

An example of that is the six-hundredth anniversary of Owain Glyndwr's parliament , which we discussed earlier

Welsh

Un enghraifft o hynny yw nodi chwe chanmlwyddiant senedd Owain Glyndwr , a drafodwyd gennym yn gynharach

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

As the city of Cardiff approaches its centenary as a city , and its fiftieth anniversary as the nation's capital , we need a transport system that reflects the realities of life

Welsh

Wrth i ddinas Caerdydd nesáu at ei chanmlwyddiant fel dinas , a'i hanner can mlwyddiant fel prifddinas y genedl , mae angen system drafnidiaeth arnom sy'n adlewyrchu realiti bywyd

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

As yet , no work has been done on the city and capital anniversaries

Welsh

Hyd yn hyn , ni wnaed unrhyw waith ar ddathlu pen-blwyddi cael statws dinas a phrifddinas

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

At the time of the twentieth anniversary of S4C , he warned of the declining number of Welsh speakers , and one of the finest tributes to his life must be our continuing to work to ensure the survival and , indeed , the flourishing of the Welsh language

Welsh

Ar adeg ugeinfed pen blwydd S4C , rhybuddiodd am y gostyngiad yn nifer siaradwyr y Gymraeg , ac un o'r teyrngedau gorau i'w fywyd , yn sicr , fydd ein bod yn parhau i weithio i sicrhau y bydd y Gymraeg yn goroesi ac , yn wir , yn ffynnu

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

Brian Hancock : Before you leave Owain Glyndwr , do you agree that there would have been more visitors to the Pennal letter and the Owain Glyndwr exhibition if the National Library had been open on Sundays , particularly since it is the six-hundredth anniversary of that letter and that the anniversary of that date fell on a weekend ?

Welsh

Brian Hancock : Cyn ichi adael Owain Glyndwr , a gytunwch y byddai nifer yr ymwelwyr i lythyr Pennal ac i arddangosfa Owain Glyndwr wedi bod yn fwy pe bai'r Llyfrgell Genedlaethol wedi bod ar agor ar ddydd Sul , yn arbennig o gofio ei bod yn chwe chan mlwyddiant y llythyr hwnnw a bod y dyddiad hwnnw wedi syrthio ar benwythnos ?

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

By an almost miraculous coincidence , the building will be opened during the fiftieth anniversary celebrations of Cardiff as Wales's capital city

Welsh

Drwy gyd-ddigwyddiad sydd bron â bod yn wyrthiol , bydd yr adeilad yn agor yn ystod dathliadau hanner canmlwyddiant Caerdydd yn brifddinas Cymru

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

Cowbridge is an old market town and is celebrating the seven hundred and fiftieth anniversary of its charter

Welsh

Mae'r Bont-faen yn dref farchnad hynafol ac mae'n dathlu saithcanmlwyddiant a hanner ei siarter

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

Dylan Thomas was one of Wales's and the world's greatest literary figures , and I wish the celebrations to commemorate the fiftieth anniversary of his death every success

Welsh

Yr oedd Dylan Thomas yn un o lenorion mwyaf Cymru a'r byd , a dymunaf bob llwyddiant i'r dathliadau i goffáu hanner can mlwyddiant ei farwolaeth

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

Edwina Hart : I know that Cardiff is anxious to secure projects for 2005 and 2006 , when it will celebrate the anniversaries of gaining city and capital status

Welsh

Edwina Hart : Gwn fod Caerdydd yn awyddus i sicrhau prosiectau ar gyfer 2005 a 2006 , pan fydd yn dathlu pen-blwyddi ennill statws dinas a phrifddinas

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

Evidence from the Future Skills Wales survey and the anniversary research of Chwarae Teg revealed that 26 per cent of women surveyed cited the lack of childcare availability as the main barrier to them taking employment

Welsh

Yr oedd y dystiolaeth o arolwg Sgiliau Dyfodol Cymru a'r ymchwil ar ben blwydd Chwarae Teg yn dangos bod 26 y cant o'r menywod a arolygwyd yn dweud mai diffyg argaeledd gofal plant oedd y rhwystr pennaf iddynt rhag mynd i weithio

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

Further to the letter that you sent to me recently regarding Owain Glyndwr celebrations , you mentioned various groups that have proposed different ways of commemorating the six-hundredth anniversary of the Welsh parliament , and your advice to them was that they should work in partnership

Welsh

Ymhellach i'r llythyr a anfonasoch ataf yn ddiweddar ynghylch dathliadau Owain Glyndwr , soniasoch am y grwpiau amrywiol a gynigiodd ffyrdd gwahanol o ddathlu chwe chanmlwyddiant senedd Cymru , a'ch cyngor iddynt oedd y dylent weithio mewn partneriaeth

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

Geraint Davies : As you are talking about education , will you join me in congratulating Ynyswen Welsh Primary School which celebrated its fiftieth anniversary last week ? That underlines the great growth in Welsh-medium education in the Rhondda , which began with 36 children

Welsh

Geraint Davies : Gan eich bod yn sôn am addysg , a wnewch chi ymuno â mi i longyfarch Ysgol Gynradd Gymraeg Ynyswen a oedd yn dathlu ei phen-blwydd yn 50 mlwydd oed yr wythnos diwethaf ? Mae hynny'n pwysleisio'r twf aruthrol a fu mewn addysg Gymraeg yn y Rhondda , a ddechreuodd gyda 36 o blant

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Add a translation

Search human translated sentencesUsers are now asking for help: yhdistelmälääkityksen (Finnish>Italian) | tyyppispesifeillä (Finnish>Dutch) | down right (English>Portuguese) | patthelyzet (Hungarian>English) | financial backup dalam bahasa ernglish (Malay>English) | advantages and disadvantages of internet essay (English>Hindi) | everyone got the beat (Indonesian>English) | 중지되었습니다 (Korean>Bulgarian) | безпроблемни (Bulgarian>English) | date of commencement (English>Slovak) | nan (English>Welsh) | um danach einulagern (German>Italian) | ningun mar en calma hizo experto a un marinero (Spanish>Italian) | malakas ka kaya ka nila lagi pinapasali (Tagalog>English) | tak sedetikpun aku jauh darimu tuhan (English>Indonesian)


Report Abuse  | About MyMemory   | Contact Us


MyMemory in your language: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK