MyMemory, World's Largest Translation Memory
Click to expand

Language pair: Click to swap content  Subject   
Ask Google

You searched for: audio ( English - Welsh )

    [ Turn off colors ]

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

audio

sain

Last Update: 2015-04-19
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

For some people , braille or audio is an answer

Mae braille neu dâp yn ateb i rai pobl

Last Update: 2013-10-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

The basis of all education is audio and visual contact

Mae cyswllt sain a gweledol yn sylfaen i unrhyw addysg

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

We currently produce information in Braille and on audio-tape

Ar hyn o bryd yr ydym yn cynhyrchu gwybodaeth mewn Braille ac ar dâp sain

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Without the audio system it is impossible to record all the proceedings

Heb y system sain , nid oes modd cadw cofnod o bopeth a drafodir

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Some people need a certain page layout , others need audio and braille

Mae ar rai pobl angen gosodiad tudalen penodol , ac mae ar eraill angen ffurf glywedol a braille

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Audio guides for all visitors have also been introduced at the museum’s Cathays park site

Cyflwynwyd arweiniadau clywedol hefyd ar gyfer yr holl ymwelwyr â safle’r amgueddfa ym mharc Cathays

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

I have heard of audio describing for live theatre , but I had not realised that it was available for television

Yr wyf wedi clywed am ddisgrifiadau sain ar gyfer theatr fyw , ond ni sylweddolais ei fod ar gael ar gyfer y teledu

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Our policy is that the key documents that are distributed generally to people in Wales are provided in braille and in audio form

Ein polisi ni yw bod y dogfennau allweddol a ddosberthir yn gyffredinol i bobl yng Nghymru yn cael eu darparu mewn braille ac ar dâp

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

There is no reason why those cannot be transmitted together with an audio feed in both the Plenary sessions and Committees

Nid oes dim rheswm pam na all y rheini gael eu trosglwyddo ynghyd â sain yn y sesiynau llawn ac mewn Pwyllgorau

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Teletext is imperative for people with a hearing impediment and technology exists for audio description for people with a sight impediment

Mae teletestun yn hanfodol ar gyfer pobl â nam ar eu clyw ac mae technoleg yn bodoli i ddarparu disgrifiad sain ar gyfer pobl â nam ar eu golwg

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

I welcome the fact that the Assembly will make its proceedings available in large print , braille and on audio cassette and disk from early next year

Croesawaf y ffaith y bydd y Cynulliad yn sicrhau y bydd ei drafodion ar gael mewn print bras , braille ac ar gaset sain a disg yn gynnar y flwyddyn nesaf

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

The audio technicians who measured the hall under these test conditions have been able to confirm from the readings of their electronic instruments that they are very good

Mae'r technegwyr sain a fesurodd y neuadd o dan amodau'r prawf hwn wedi gallu cadarnhau ar sail darlleniadau eu hoffer electronig ei bod yn dda iawn

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

If you turn around to face the audience , the audio recording system cannot pick up your voice and you are lost to the world and to the official record

Os trowch i wynebu'r gynulleidfa , ni all y system gofnodi sain godi'ch llais a chewch eich colli i'r byd ac i'r cofnod swyddogol

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Libraries in Newport connect with the people : they issued 985 ,886 books and 69 ,077 audio visual resources last year

Mae llyfrgelloedd yng Nghasnewydd yn cysylltu â'r bobl : rhoesant 985 ,886 o lyfrau a 69 ,077 o adnoddau clyweledol ar fenthyg y llynedd

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

There is no problem with audio contact , but for good video contact we need to provide at least the equivalent of the present television standards

Nid oes problem o ran cyswllt sain , ond er mwyn sicrhau cyswllt fideo da mae angen inni anelu at safonau sydd o leiaf yn gyfwerth â'r safonau teledu presennol

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

It is high time that we , as a National Assembly , had an archiving scheme that would include print , electronic , audio and video archiving

Mae'n hen bryd i ni , fel Cynulliad Cenedlaethol , gael cynllun archifo a fyddai'n cynnwys archifo print , electronig , sain a fideo

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

It was generated in English , Welsh , Hindu , Gujarati and was available in large print , Braille and audio-cassette

Fe'i cynhyrchwyd yn Saesneg , Cymraeg , Hindw , Gwjarati ac yr oedd ar gael mewn print bras , Braille ac ar gasét clywedol

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

The First Secretary : The Royal National Institute for the Blind and the Wales Council for the Blind have requested that material be made available on audio tape and in braille

Y Prif Ysgrifennydd : Mae Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Deillion a Chyngor Cymru i'r Deillion wedi gofyn am ddeunydd ar dâp sain ac mewn braille

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

I know that work on the audio and video side is being undertaken by the Assembly broadcasting company's executive committee , but I think that we should also look at a scheme for electronic and print archiving

Gwn y gwneir gwaith ar yr ochr sain a fideo ym mhwyllgor gweithredol cwmni darlledu'r Cynulliad , ond credaf fod angen edrych ar gynllun i archifo print ac electronig hefyd

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Add a translation

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK