MyMemory, World's Largest Translation Memory
Click to expand

Language pair: Click to swap content  Subject   
Ask Google

You searched for: colours ( English - Welsh )

    [ Turn off colors ]

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

Colours

Welsh

Lliw

Last Update: 2013-07-27
Usage Frequency: 14
Quality:
Reference: Wikipedia

English

The Leader of the Welsh Conservatives ( Nick Bourne ) : We seem to be seeing the Labour Party's true colours today

Welsh

Arweinydd Ceidwadwyr Cymru ( Nick Bourne ) : Ymddengys ein bod yn gweld y Blaid Lafur fel y mae mewn gwirionedd heddiw

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

This will replace the parking cards or badges of various shapes , sizes and colours that are currently in use by member states

Welsh

Bydd hwn yn disodli'r cardiau neu fathodynnau parcio o wahanol ffurfiau , meintiau a lliwiau a ddefnyddir ar hyn o bryd gan aelod wladwriaethau

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

Many of you will remember that the original document contained zones , layered in colours

Welsh

Bydd llawer ohonoch yn cofio bod y ddogfen wreiddiol yn cynnwys parthau , mewn haenau o liwiau gwahanol

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

He showed his true colours by inventing two most unfair taxes : the council tax and the poll tax

Welsh

Dangosodd ei wir liwiau drwy ddyfeisio dwy dreth dra annheg : y dreth gyngor a threth y pen

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

On Tuesday 20 June , there will be debates on the national housing strategy , a motion to approve the Colours in Food ( Amendment ) ( Wales ) Regulations 2000 and a Liberal Democrat minority party debate is also scheduled for that day

Welsh

Ddydd Mawrth 20 Mehefin , bydd dadleuon ar y strategaeth dai genedlaethol , cynnig i gymeradwyo'r Rheoliadau Lliwiau mewn Bwyd ( Diwygio ) ( Cymru ) 2000 ac amserlennwyd dadl plaid leiafrifol gan y Democratiaid Rhyddfrydol hefyd ar gyfer y diwrnod hwnnw

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

Both groups are showing their true blue colours

Welsh

Dengys y ddau grŵp eu gwir liw glas

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

We should all welcome that , whatever our political colours

Welsh

Dylem i gyd groesawu hynny , beth bynnag fo ein lliwiau gwleidyddol

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

Teachers say that it is easier to teach children to read and write and to add and subtract than it is to teach them to speak if they have not played nursery rhymes or got hold of the primary colours before they start school at three and four years of age

Welsh

Dywed athrawon mai haws yw dysgu plant i ddarllen ac ysgrifennu ac i adio a thynnu nag ydyw i'w dysgu i siarad os nad ydynt wedi arfer adrodd hwiangerddi neu wedi dod i adnabod y lliwiau cysefin cyn iddynt ddechrau yn yr ysgol yn dair a phedair blwydd oed

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

As a tribute to her , every woman here has this morning chosen to wear the suffragette colours , and a rose with suffragette colour ribbons has been placed on Val's desk

Welsh

Fel teyrnged iddi , mae pob merch sydd yma y bore yma wedi dewis gwisgo lliwiau merched y bleidlais , a gosodwyd rhosyn gyda rhubanau o liw'r mudiad hwnnw ar ddesg Val

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

I would therefore rather not reveal my colours before we have that meeting in two or three weeks ' time

Welsh

Felly byddai'n well gennyf beidio â dangos fy lliwiau cyn inni gael y cyfarfod hwnnw ymhen dwy neu dair wythnos

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

One can imagine other governments of different colours , who have not been looking at the process of devolution in the same manner , wishing to exercise their powers

Welsh

Gellir dychmygu llywodraethau eraill o wahanol liwiau , nad ydynt wedi bod yn edrych ar y broses o ddatganoli yn yr un modd , yn dymuno defnyddio'r pwerau sydd ganddynt

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

I ask Members to consider whether a Government , with possibly the same political colours as the county council , would be so bold as to act as an advocate for arts groups that a council of the same political colour was about to cut

Welsh

Gofynnaf i Aelodau ystyried a fyddai Llywodraeth , a honno o'r un lliw gwleidyddol â'r cyngor sir o bosibl , mor barod i bledio achos grwpiau celfyddydol yr oedd cyngor o'r un lliw gwleidyddol ar fin eu torri

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

You know that the number of students entering higher education has risen considerably throughout the 1960s , 1970s and 1980s under Governments of both political colours

Welsh

Gwyddoch fod nifer y myfyrwyr sy'n mynd ymlaen i addysg uwch wedi codi'n sylweddol trwy gydol yr 1960au , 1970au a'r 1980au o dan Lywodraethau'r ddwy blaid

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

Without Scots and Welsh MPs , Westminster would reflect its true colours

Welsh

Heb ASau Cymru a'r Alban , byddai San Steffan yn dangos ei lliw go iawn

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

There will also be seven resolutions to approve the following items of subordinate legislation : the Colours in Food ( Amendment ) ( Wales ) Regulations 2000 , the Disabled Persons ( Badges for Motor Vehicles ) ( Wales ) Regulations 2000 , the Local Authorities ' Traffic Orders ( Exemption for Disabled Persons ) ( Wales ) Regulations 2000 , the Education ( National Curriculum ) ( Modern Foreign Languages ) ( Wales ) Order 2000 , the Foundation Subject ( Amendment ) ( Wales ) Order 2000 , the Children ( Protection from Offenders ) ( Amendment ) ( Wales ) Regulations 2000 and the British Wool Marketing Scheme ( Amendment ) Order 2000

Welsh

Hefyd bydd saith cynnig i gymeradwyo'r eitemau canlynol o is-ddeddfwriaeth : Rheoliadau Lliwiau Mewn Bwyd ( Diwygio ) ( Cymru ) 2000 , Rheoliadau Personau Anabl ( Bathodynnau ar gyfer Cerbydau Modur ) ( Cymru ) 2000 , Rheoliadau Gorchmynion Traffig Awdurdodau Lleol ( Esemptiadau ar gyfer Personau Anabl ) ( Cymru ) 2000 , Gorchymyn Addysg ( Y Cwricwlwm Cenedlaethol ) ( Ieithoedd Tramor Modern ) ( Cymru ) 2000 , Gorchymyn Pwnc Sylfaen ( Diwygio ) ( Cymru ) 2000 , Rheoliadau Plant ( Eu Hamddiffyn rhag Troseddwyr ) ( Diwygio ) ( Cymru ) 2000 a Gorchymyn Cynllun Marchnata Gwlân Prydeinig ( Diwygio ) 2000

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

Janet Ryder : Are you saying -- as the Labour Party repeatedly says -- that the only reason that we are doing well in Wales is because we have a Labour Government here and in Westminster ? On education maintenance allowances , are you saying that , should Governments of different political colours be elected in Wales and Westminster , Westminster would cease to fund them ?

Welsh

Janet Ryder : A ydych yn dweud -- fel y dywed y Blaid Lafur dro ar ôl tro -- mai'r unig reswm yr ydym yn gwneud yn dda yng Nghymru yw bod gennym Lywodraeth Lafur yma ac yn San Steffan ? Gyda golwg ar lwfansau cynhaliaeth addysg , a ydych yn dweud , os etholir Llywodraethau o liwiau gwleidyddol gwahanol yng Nghymru a San Steffan , y byddai San Steffan yn rhoi'r gorau i dalu amdanynt ?

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

The Conservative amendments show the party's real colours

Welsh

Mae gwelliannau'r Ceidwadwyr yn dangos gwir liwiau'r blaid honno

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

That is a little odd , coming as it does after the opening of the Neath Port Talbot Hospital , which is a major PFI investment , and considering the applications for schools that we have received from local authorities of all political colours in Wales , some of whom have already made successful use of PFI

Welsh

Mae hynny braidd yn rhyfedd , gan fod Ysbyty Castell-nedd Port Talbot , sy'n fuddsoddiad menter cyllid preifat o bwys , eisoes wedi'i agor ac o ystyried y ceisiadau am ysgolion a gawsom gan awdurdodau lleol o bob lliw gwleidyddol yng Nghymru , y mae rhai ohonynt eisoes wedi defnyddio mentrau cyllid preifat yn llwyddiannus

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

That colours the public's impression and , when the local council introduces higher-than-average council tax rises , it leads them to believe that it is being wasteful

Welsh

Mae hynny'n dylanwadu ar argraff y cyhoedd a , phan fydd y cyngor lleol yn cyflwyno cynnydd uwch na'r cyffredin mewn treth gyngor , cânt eu harwain i gredu ei fod yn gwastraffu arian

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Add a translation

Search human translated sentencesUsers are now asking for help: reverse (English>Lithuanian) | pacito (Spanish>English) | slogan edsa rebolusyon (English>Tagalog) | sahtan (Arabic>English) | breakthroughs (English>German) | doaku selalu menyertaimu (Indonesian>English) | telif hakkı politikaları (Turkish>English) | corpo (Italian>Slovenian) | 果実収穫機 (Japanese>English) | pag tatalo (Tagalog>English) | province marocaine (French>Dutch) | ano sa ingles ang katre (Tagalog>English) | učinkovitejšega (Czech>French) | magiari (Italian>Spanish) | rogate ergo dominum messis (Latin>Italian)


Report Abuse  | About MyMemory   | Contact Us


MyMemory in your language: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK