MyMemory, World's Largest Translation Memory
Click to expand

Language pair: Click to swap content  Subject   
Ask Google

You searched for: i will contact them ( English - Welsh )

    [ Turn off colors ]

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

eye contact

cyswllt llygaid

Last Update: 2014-08-06
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

I will certainly consider them

Byddaf yn sicr yn eu hystyried

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Contact Details

Dechreuaf

Last Update: 2012-12-01
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Contact Details

Dechreuaf yr traethawd yma trwy trafod cefndir

Last Update: 2012-12-01
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

We will not fail them

Ni fyddwn yn eu siomi

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

I will contact my colleague Tom McCabe , and give you a view on that

Cysylltaf â'm cyd-weinidog Tom McCabe , ac adrodd yn ôl

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

I will consider how I can contact Lord Macdonald regarding human rights legislation

Byddaf yn ystyried sut y gallaf gysylltu â'r Arglwydd Macdonald ynghylch deddfwriaeth hawliau dynol

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

I will contact my Scottish counterpart about tha ; I spoke to him last week

Gwnaf gysylltu â'm cyd-weinidog yn yr Alban ynghylch hynn ; siaradais ag ef yr wythnos diwethaf

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

However , I will arrange for my private office to contact your office about an early meeting

Fodd bynnag , trefnaf i'm swyddfa breifat gysylltu â'ch swyddfa chi ynglyn â chyfarfod buan

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Officials will continue to contact MAFF today to get permission to do this

Bydd y swyddogion yn parhau i gysylltu â MAFF heddiw er mwyn cael caniatâd i wneud hyn

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

The voluntary sector will be particularly important and contact with it particularly significant

Bydd y sector gwirfoddol yn arbennig o bwysig a'r cysylltiad ag ef yn arbennig o arwyddocaol

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

This will be Lloyds TSB's third customer contact centre in Wales

Hon fydd trydedd ganolfan cyswllt cwsmeriaid Lloyds TSB yng Nghymru

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

We will maintain contact with government security advisers in respect of the new building

Byddwn yn parhau i gysylltu ag ymgynghorwyr diogelwch y llywodraeth o ran yr adeilad newydd

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

I have also asked officials to keep in regular weekly contact with local authorities to give what assistance they can to help them submit their claims

Gofynnais hefyd i swyddogion gadw mewn cysylltiad wythnosol rheolaidd gydag awdurdodau lleol er mwyn rhoi pa gymorth bynnag y gallant i'w helpu i gyflwyno eu ceisiadau

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

I hope that Members will use all their contacts with constituencies to urge this

Gobeithiaf y bydd yr Aelodau yn defnyddio pob cyswllt sydd ganddynt â'u hetholaethau i bwysleisio hyn

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

I hope that your GP contacts will take note of those facts and figures

Gobeithiaf y bydd eich meddygon teulu yn talu sylw i'r ffeithiau a'r ffigurau hynny

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Many teachers , particularly those who teach in small primary schools , will not have non-contact time

Mae llawer o athrawon , yn enwedig y rhai mewn ysgolion cynradd bach , na fyddant yn cael amser y tu allan i'r dosbarth

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

I will contact all Members to remind them that , in order to indicate their desire to contribute , they should send a message to seat 01 from quarter of an hour before Plenary is due to start onwards

Cysylltaf â'r Aelodau i gyd i'w hatgoffa y dylent anfon neges at sedd 01 o chwarter awr cyn dechrau'r Cyfarfod Llawn ymlaen er mwyn nodi eu dymuniad i gyfrannu

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

If political groups want to contact me , I will be happy to do so

Os bydd grwpiau gwleidyddol am gysylltu â mi , byddaf yn fwy na pharod i wneud hynny

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Most importantly , the body will provide one point of contact for people who feel that they have suffered any sort of discrimination , and will support them with advice and help

Yn bwysicaf oll , bydd y corff yn cynnig un pwynt cyswllt ar gyfer rhai sy'n teimlo eu bod wedi profi unrhyw fath o gamwahaniaethu , a bydd yn eu helpu drwy gynnig cyngor a chymorth

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Add a translation

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK