MyMemory, World's Largest Translation Memory
Click to expand

Language pair: Click to swap content  Subject   
Ask Google

You searched for: μορφωμα ( Greek - English )

    [ Turn off colors ]

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Greek

English

Info

Greek

Καθώς υφίσταται κίνδυνος διπλής υποβολής στοιχείων σχετικών με το καταπίστευμα, δίδεται η δυνατότητα το εν λόγω καταπίστευμα να μην λογιστεί ως «παρόμοιο νομικό μόρφωμα» και ως εκ τούτου, να μην έχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων, τα οποία βεβαίως υποβάλλονται κατά την αναφορά των Ελεγχόντων το καταπίστευμα Προσώπων.

English

As there is a risk of double submission of information on the trust, the possibility that the trust given not regarded as "similar legal arrangement" and therefore has no obligation to report, which of course made during the reporting control the trust persons.

Last Update: 2016-11-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Greek

Ως «παρόμοιο νομικό μόρφωμα» προς τις προσωπικές εταιρείες ή τις ετερόρρυθμες εταιρείες, το καταπίστευμα που είναι Παθητική ΜΧΟ λογίζεται ότι έχει την κατοικία του στη δικαιοδοσία όπου βρίσκεται ο τόπος άσκησης της πραγματικής του διοίκησης.

English

As a "similar legal arrangement" with the partnerships or limited partnerships, the trust is Passive MXD deemed domiciled in the jurisdiction where the place of actual exercise of management.

Last Update: 2016-11-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Greek

Κυστικό μόρφωμα με χαρακτήρες Φυσιολογικής Υφής

English

Cystic Mass with endometriosic character Normal Texture

Last Update: 2016-05-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Η δεξιά ωοθήκη παρουσιάζει αυξημένες διαστάσεις(45×25χιλ.), ενώ να σημειωθεί ότι στην οπίσθια επιφάνεια της, ελέγχεται αιμορραγικό κυστικό μόρφωμα διαμέτρου 36,5χιλ.

English

The right ovary shows increased dimensions (45 × 25 mm).It has to be noted that on the back surface, there is a hemorrhagic cyst, with diameter of 36,mm.

Last Update: 2016-05-20
Usage Frequency: 3
Quality:

Greek

Το διακριτικό SE δίπλα στην επωνυμία προσδίδει στο εταιρικό αυτό μόρφωμα μια ευρωπαϊκή διάσταση και αξιοπιστία, γεγονός που μπορεί να αποδειχθεί πολύ προσοδοφόρο σε επίπεδο μάρκετινγκ και διαφήμισης της εταιρείας.

English

The distinctive SE next to the name gives this corporate construct a European dimension and reliability, which may prove very profitable in level of marketing and advertising company.

Last Update: 2015-04-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Greek

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, διαμορφώνεται ένα αστικό μόρφωμα με κύριο χαρακτηριστικό τον καθορισμό των πόλεων από τον χωροταξικό πολιτισμό της κατανάλωσης.

English

Within this framework, formed an urban construct main characteristic defining the cities from spatial culture of consumption.

Last Update: 2014-11-30
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Όταν παράγονται πιο περίπλοκες γενετικές τροποποιήσεις, π.χ., μέσω της μεταφοράς πολλαπλών γονιδίων σε ενιαίο μόρφωμα, του επαναμετασχηματισμού προϋπαρχουσών γενετικώς τροποποιημένων σειρών και της συσσώρευσης συμβάντων μετασχηματισμού μέσω της συμβατικής αναπαραγωγής γενετικώς τροποποιημένων μητρικών φυτών, ο αιτών πρέπει να εξετάσει στρατηγικές για την αξιολόγηση όλων των κινδύνων που συνδέονται με τις πιθανές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στις νεοεκφραζόμενες πρωτεΐνες, τους νέους μεταβολίτες και τα συστατικά του αρχικού φυτού.

English

In cases where more complex genetic modifications are produced, for example, via transfer of multiple genes in a single construct, retransformation of pre-existing genetically modified lines, and stacking of transformation events through conventional breeding of genetically modified parents, the applicant shall discuss strategies for the assessment of any risk(s) associated with possible interactions between the newly expressed proteins, new metabolites and original plant constituents.

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Επιπλέον, η μέτρηση της βιωσιμότητας πρέπει να είναι συμβατή με τη χρήση σε τρισδιάστατο ιστολογικό μόρφωμα.

English

Furthermore, the measure of viability must be compatible with use in a three-dimensional tissue construct.

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν προβλέπει τη δημιουργία ευρωπαϊκού στρατού ούτε τη στρατολόγηση σε οιοδήποτε στρατιωτικό μόρφωμα.

English

The Treaty of Lisbon does not provide for the creation of a European army or for conscription to any military formation.

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

«αυτοματοποιημένο σύστημα» το αυτοματοποιημένο σύστημα διακίνησης και ελέγχου των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, που προβλέπεται από την απόφαση αριθ. 1152/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2003, για την εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης [10]·9) «πρόσωπο» φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, ενώσεις προσώπων που δεν αποτελούν νομικά πρόσωπα, αλλά οι οποίες διαθέτουν, σύμφωνα με το κοινοτικό ή εθνικό δίκαιο, δικαιοπρακτική ικανότητα και οποιοδήποτε άλλο νομικό μόρφωμα οποιασδήποτε φύσεως και μορφής, ανεξαρτήτως του αν διαθέτει νομική προσωπικότητα·

English

‘person’ means a natural person, a legal person, any association of persons which is not a legal person but which is recognised under the law of the Union or national law as having the capacity to perform legal acts and any other legal arrangement of whatever nature and form, regardless of whether it has legal personality;

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Ο φαινότυπος που προκύπτει από φορέα μπορεί να είναι εξαρτώμενος από τον οργανισμό υποδοχής ή το γονικό οργανισμό· ό,τι ισχύει για έναν ξενιστή δεν πρέπει αυτομάτως να θεωρείται ως ισχύον όταν το μόρφωμα μεταφέρεται σε διαφορετικό ξενιστή.

English

Le phénotype résultant d'un vecteur peut dépendre de l'organisme récepteur ou parental. Ce qui est vrai pour un hôte n'est pas automatiquement applicable lorsque la construction est transférée à un hôte différent.

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Η δοκιμασία μετατροπής της MTT αποτελεί επικυρωμένη ποσοτική μέθοδο, η οποία πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της κυτταρικής βιωσιμότητας, ενώ είναι συμβατή με τη χρήση σε τρισδιάστατο ιστικό μόρφωμα.

English

The MTT conversion assay is a quantitative validated method which should be used to measure cell viability. It is compatible with use in a three-dimensional tissue construct.

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

κάθε άλλο νομικό μόρφωμα οιουδήποτε χαρακτήρα και μορφής, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, που διαπράττει συναλλαγές που υπόκεινται σε ΦΠΑ, ιε)

English

any other legal arrangement of whatever nature and form, which has legal personality or not, and conducts transactions which are subject to VAT;

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

κάθε άλλο νομικό μόρφωμα οιουδήποτε χαρακτήρα και μορφής, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, που έχει την κυριότητα ή τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων τα οποία, συμπεριλαμβανομένου του εισοδήματος που απορρέει από αυτά, υπόκεινται σε φόρους που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία· 12.

English

any other legal arrangement of whatever nature and form, regardless of whether it has legal personality, owning or managing assets, which, including income derived therefrom, are subject to any of the taxes covered by this Directive;

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

Η δοκιμασία MTT αποτελεί επικυρωμένη ποσοτική μέθοδο η οποία πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της κυτταρικής βιωσιμότητας στο πλαίσιο της παρούσας μεθόδου δοκιμών και είναι συμβατή με τη χρήση σε τρισδιάστατο ιστικό μόρφωμα.

English

The MTT assay is a validated quantitative method which should be used to measure cell viability under this TM. It is compatible with use in a three-dimensional tissue construct.

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

οποιοδήποτε άλλο νομικό μόρφωμα οποιασδήποτε φύσεως και μορφής, είτε διαθέτει νομική προσωπικότητα είτε όχι, που έχει στην κυριότητά του ή διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία τα οποία, συμπεριλαμβανομένου του εισοδήματος που απορρέει από αυτά, υπόκεινται σε φόρο καλυπτόμενο από την παρούσα οδηγία· δ)

English

any other legal arrangement of whatever nature and form, which has legal personality or not, owning or managing assets which, including income derived therefrom, are subject to any of the taxes covered by this Directive;

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Greek

κυστικό μόρφωμα

English

cystic formations

Last Update: 2012-12-04
Subject: Medical
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Greek

Αv υλoπoιoύvταv oι πρoτάσεις της Ομάδας, τότε, η ΕΕ θα έκαvε έvα απoφασιστικό βήμα στη διαδικασία της μετατρoπής της σε έvα κρατικό μόρφωμα.

English

If the Group ' s proposals were implemented, the EU would take a decisive step towards being transformed into a State in its own right.

Last Update: 2012-03-22
Subject: Social Science
Usage Frequency: 3
Quality:

Greek

Απέναντι λοιπόν σ' αυτό το επικίνδυνο μόρφωμα, όχι μόνο δεν στεκόμαστε αδιάφοροι, όχι μόνο το καταδικάζουμε και καταψηφίζουμε και τη νέα Επιτροπή, αλλά καλούμε και τους εργαζόμενους, τους λαούς της Ευρώπης να αναπτύξουν τους αγώνες τους, να βάλουν φραγμό στα ολέθρια σχέδια για το μέλλον τους, να ανατρέψουν τη σημερινή κατάσταση, για μια άλλη Ευρώπη, την Ευρώπη των λαών, της ειρήνης και της αλληλεγγύης, της αμοιβαίας ωφέλιμης συνεργασίας.

English

Thus, against this dangerous backdrop not only are we refusing to remain blasé, not only are we rejecting and voting against the new Commission, but we are also calling on all working people and the people of Europe, to step up their fight, to thwart those plans which are disastrous for their future and to revolt against the current situation, for the sake of another Europe, a Europe of the People, of peace and solidarity, of mutual and beneficial co-operation.

Last Update: 2012-03-22
Subject: Social Science
Usage Frequency: 3
Quality:

Greek

-( SV) Η Συνθήκη του Αμστερνταμ δεν συνεπάγεται το τελικό βήμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης, αλλά το περιεχόμενό της προσανατολίζεται προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των φιλοδοξιών της ΕΕ να εξελιχθεί σε ένα ομόσπονδο κρατικό μόρφωμα με χαρακτηριστικά υπερδύναμης.

English

The Amsterdam Treaty does not constitute the final step towards creating a United States of Europe, but its contents move in a direction which strengthens the EU 's ambitions to develop into a federal state structure with superpower characteristics.

Last Update: 2012-03-22
Subject: Social Science
Usage Frequency: 5
Quality:

Add a translation

Search human translated sentencesUsers are now asking for help: overwerkte (Dutch>English) | diacylglycerol (English>Czech) | tambor (Spanish>English) | ハードディスクファミリー (Japanese>Italian) | albo (Polish>Swedish) | vyčištěných (Czech>English) | ગુજરાતી યોગા (Gujarati>English) | malansang pagkain tulad ng isda (Tagalog>English) | yeppuda (Korean>English) | looking upstairs (English>Italian) | terjemahan bahasa indonesia ke bahasa india (Indonesian>Hindi) | i l (Malay>Korean) | 스크롤 (Korean>Georgian) | shidi ko kya khate hai (Hindi>English) | zamyka tryb podglądu wydruku (Polish>English)


Report Abuse  | About MyMemory   | Contact Us


MyMemory in your language: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK