MyMemory, World's Largest Translation Memory
Click to expand

Language pair: Click to swap content  Subject   
Ask Google

You searched for: kelma ohra ghal ghalih wahdu ( Maltese - English )

    [ Turn off colors ]

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Maltese

English

Info

Materjali sintetici, organici ohra ghal kulur

Other synthetic organic colouring matters

Last Update: 2014-11-12
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Karta/paperboard f’rollijiet jew folji, miksija fuq naha wahda/tnejn bil-kaolin jew sustanzi inorganici ohra bl-eskluzjoni ta’ tip uzat ghal kwalunkwe skopijiet grafici, karta/paperboard multiply

Paper/paperboard in rolls or sheets, coated on one/both sides with kaolin or other inorganic substances excluding of a kind used for any graphic purposes, multi-ply paper/paperboard

Last Update: 2014-11-12
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Kraftliner mhux miksi f’rollijiet jew folji (minbarra dak mhux imbajjad, ghal kitba, stampar jew skopijiet grafici ohra, punch card stock u punch card tape)

Uncoated kraftliner in rolls or sheets (excluding unbleached, for writing; printing or other graphic purposes, punch card stock and punch card tape paper

Last Update: 2014-11-12
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Kraftliner mhux miksija, mhux imbajjda f’rollijiet jew folji (minbarra ghal kitba, stampar jew skopijiet grafici ohra, punch card stock u punch card tape)

Uncoated, unbleached kraftliner in rolls or sheets (excluding for writing, printing or other graphic purposes, punch card stock and punch card tape paper)

Last Update: 2014-11-12
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Sack craft paper mhux miksi (minbarra mhux imbajda. ghal kitba, stampar jew skopijiet grafici ohra, punch card st stock u punch card tape paper)

Uncoated sack kraft paper (excluding unbleached, for writing, printing or other graphic purposes, punch card stock and punch card tape paper)

Last Update: 2014-11-12
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Sack kraft paper mhux miksija, mhux imbajjda (minbarra ghal kitba, stampar jew skopijiet grafici ohra, punch card stock u punch card tape paper)

Uncoated, unbleached sack kraft paper (excluding for writing, printing or other graphic purposes, punch card stock and punch card tape paper)

Last Update: 2014-11-12
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Dan il-metodu huwa xieraq sabiex jiġi stabbilit in-nitrat tal-fidda bħala fidda fil-prodotti kosmetiċi maħsuba li jiżbgħu x-xagħar ta' xfar il-għajnejn u x-xagħar ta' fuq il-ħuġbejn.minn jaf xi kelma ohra jpogiha

This method is suitable for the determination of silver nitrate as silver in cosmetic products intended to dye eyelashes or eyebrows.in engelesh

Last Update: 2012-11-05
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Ingredjenti ohra:

Excipient(s)

Last Update: 2012-04-10
Subject: Pharmaceuticals
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

PSURs Ic- ciklu ta ’ PSUR ta ’ Zomarist ħa jikkorrispondi ghal dak attribwit ghal prodott li ghalih qed issir referenza, Eucreas, sakemm jigi speċifikat mod ieħor.

PSURs The PSUR cycle of Zomarist will correspond to the one attributed to the cross-referred product, Eucreas, until otherwise specified.

Last Update: 2012-04-10
Subject: Pharmaceuticals
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

PSURs Ic- ciklu ta ’ PSUR ta ’ Icandra ħa jikkorrispondi ghal dak attribwit ghal prodott li ghalih qed issir referenza, Eucreas, sakemm jigi speċifikat mod ieħor.

PSURs The PSUR cycle of Icandra will correspond to the one attributed to the cross-referred product, Eucreas, until otherwise specified.

Last Update: 2012-04-10
Subject: Pharmaceuticals
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

KUNDIZZJONIJIET OHRA

OTHER CONDITIONS

Last Update: 2012-04-10
Subject: Pharmaceuticals
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Tuzax ATryn Jekk inti allergiku/ a (ghandek sensittività eccessiva) ghal antithrombin jew ghal xi wahda mis- sustanzi l- ohra ta ’ ATryn.

Do not use ATryn If you are allergic (hypersensitive) to antithrombin alfa or any of the other ingredients of ATryn.

Last Update: 2012-04-10
Subject: Pharmaceuticals
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

L-istituzzjonijiet jistghu joqghodu fuq illisti msemmija fl-Artikolu 2( 3) tar-Regolament( KE) Nru 2818/98 meta jiddeciedu jekk id-djun taghhom humiex dovuti ghal xi istituzzjoni ohra li hija nnifisha tkun suggetta ghall-htigijiet ta » riserva.

Institutions may rely on the lists mentioned in Article 2( 3) of Regulation( EC) No 2818/98 when deciding whether their liabilities are owed to another institution that is itself subject to reserve requirements.

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

( 14) Il-maturità ta » l-operazzjonijiet principali u ghal żmien itwal ta » finanzjament mill-gdid jista » jvarja okkażjonalment skond, fost hwejjeg ohra, vaganzi tal-bank fl-Istati Membri.

( 14) The maturity of the main and the longer-term refinancing operations may occasionally vary depending on, inter alia, bank holidays in Member States.

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Barra minn hekk, miżura ta » sospensjoni biex tittiehed vis a » vis il-kontroparti li tonqos li tikkonforma, tista » tigi applikata ghal ferghat ta » l-istess istituzzjoni lokalizzata fi Stati Membri ohra.

In addition, a suspension measure to be taken vis-à-vis a non-complying counterparty may be applied to branches of the same institution located in other Member States.

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Ghal operazzjonijiet ohra li jassorbu likwidità, l-ammont allokat lil kull kontroparti jigi rrangat sa l-eqreb euro.

For other liquidity-absorbing operations, the amount allotted to each counterparty is rounded to the nearest euro.

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

jew( f) ir-riproduzzjonijiet intangibbli li jinstabu elettronikament fuq l-Internet, bis-sahha ta » wajer jew minghajr wajer jew bi kwalunkwe mezzi ohra li lill-membri tal-pubbliku in generali jaghtuhom access ghal dawn ir-riproduzzjonijiet intangibbli minn post u f' hin maghżul minnhom individwalment, kemm-il darba:-- il-kelma SPECIMEN tkun stampata djagonalment fuq irriproduzzjoni bil-font Arial jew b' font simili ghall-font Arial.

or( f) intangible reproductions made available electronically on websites, by wire or wireless means or by any other means that allow members of the public to access these intangible reproductions from a place and at a time individually chosen by them, provided that:--- the word SPECIMEN is printed diagonally across the reproduction in Arial font or a font similar to Arial font.

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

( 3) Istituzzjonijiet ta » kreditu jistghu jirrappurtaw pożizzjonijiet vis-à-vis MFIs ohra ghajr istituzzjonijiet ta » kreditu bla hsara ghal riservi minimi, il-BCE u l-BCNi aktar milli rigwardanti MFIs u istituzzjonijiet ta » kreditu bla hsara ghal riservi

( 3) Credit institutions may report positions vis-à-vis ‘ MFIs other than credit institutions subject to minimum reserves, ECB and NCBs ’ rather than vis-à-vis ‘ MFIs ’ and ‘ credit institutions subject to minimum reserves, ECB and NCBs ’, provided that no loss of detail is implied and no bold printed positions are affected.

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Fil-principju, ikun ukoll mehtieg li jsiru taqsimiet ghal dawn il-bilanci fuq il-bażi ta » munita b' munita, billi tigi identifikata separatament il-munita domestika ta » l-Istati Membri partecipanti, l-ewro u muniti ohra.

It would, in principle, also be necessary to break down those balances by currency, separately identifying the domestic currency of the non-participating Member States, the euro and other currencies.

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Ghal skopijiet statistici, debitu subordinat ghandu jigi trattat skond in-natura ta » l-istrument finanzjarju, jigifieri klassifikat jew bhala self jew sigurtajiet ohra ghajr ishma skond in-natura ta » l-istrument.

For statistical purposes, subordinated debt is to be treated according to the nature of the financial instrument, i.e. classified as either ‘ loans ’ or ‘ securities other than shares ’ according to the nature of the instrument.

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Some human translations with low relevance have been hidden.
Show low-relevance results.

Add a translation

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK