MyMemory, World's Largest Translation Memory
Click to expand

Language pair: Click to swap content  Subject   
Ask Google

You searched for: qorti kriminali ( Maltese - English )

    [ Turn off colors ]

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Maltese

English

Info

Maltese

Qorti Kriminali Internazzjonali

English

International Criminal Court

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference:

Maltese

Il-Qorti Kriminali Internazzjonali

English

International Criminal Court

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Maltese

L-Istatut ta’ Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali

English

Rome Statute of the International Criminal Court

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference:

Maltese

L-UE tfakkar illi l-Istatut ta' Ruma dwar il-Qorti Kriminali Internazzjonali japplika għall-atti ta' ġenoċidju, id-delitti kontra l-umanità u d-delitti tal-gwerra kommessi fit-territorju tar-RDK wara d-dħul fis-seħħ ta' l-istatut (l-1 ta' Lulju 2002).

English

The EU recalls that the Rome Statute of the International Criminal Court is applicable to all acts of genocide, crimes against humanity and war crimes committed on DRC territory after the statute's entry into force (1 July 2002).

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Maltese

L-investigazzjoni effettiva u, meta approprjat, il-prosekuzzjoni tal-ġenoċidju, tad-delitti kontra l-umanità u tad-delitti tal-gwerra għandhom jiġu żgurati mingħajr indħil fil-ġurisdizzjoni tal-Qorti Kriminali Internazzjonali.

English

Effective investigation and, as appropriate, prosecution of genocide, crimes against humanity and war crimes should be ensured without interference with the jurisdiction of the International Criminal Court.

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Maltese

L-Istatut ta' Ruma jenfasizza illi l-Qorti Kriminali Internazzjonali stabbilit taħtu irid ikun kumplimentari għall-ġurisdizzjoni nazzjonali dwar il-kriminalità.

English

The Rome Statute emphasises that the International Criminal Court established under it is to be complementary to national criminal jurisdictions.

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Maltese

Il-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2003/444/pesk tas-16 ta' Ġunju 2003 dwar il-Qorti Kriminali Internazzjonali

English

Council Common Position 2003/444/CFSP of 16 June 2003 on the International Criminal Court

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Maltese

F'dan il-kuntest, għandhom jissoktaw, kif approprjat, jiġbdu l-attenzjoni ta' l-Istati terzi għall-Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-30 ta' Settembru 2002 dwar il-Qorti Kriminali Internazzjonali u dwar il-Prinċipji ta' Gwida ta' l-UE annessi magħhom, rigward il-proposti għall-ftehimiet jew l-arranġamenti li jirrigwardaw il-kondizzjonijiet għaċ-ċediment tal-persuni lill-Qorti.

English

In this context, they shall continue, as appropriate, to draw the attention of third States to the Council Conclusions of 30 September 2002 on the International Criminal Court and to the EU Guiding Principles annexed thereto, with regard to proposals for agreements or arrangements concerning conditions for the surrender of persons to the Court.

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Maltese

Il-Pjan ta' Azzjoni li, fost ħwejjeġ oħra, kien mitlub b'Riżoluzzjoni dwar il-Qorti approvata mill-Parlament Ewropew fit-28 ta' Frar 2002 sabiex isegwi l-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2001/443/PESK tal-11 ta' Ġunju 2001 dwar il-Qorti Kriminali Internazzjonali [1] kien adottat fil-15 ta' Mejju 2002 u jista' jiġi addattat kif jixraq.

English

The Action Plan which was, inter alia, called for by a Resolution on the Court approved by the European Parliament on 28 February 2002 to follow up Council Common Position 2001/443/CFSP of 11 June 2001 on the International Criminal Court(1) was adopted on 15 May 2002 and may be adapted as appropriate.

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Maltese

L-Istatut ta' Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali daħal fis-seħħ fl-1 ta' Lulju 2002 u l-Qorti issa qiegħda tiffunzjona fis-sħiħ.

English

The Rome Statute of the International Criminal Court entered into force on 1 July 2002 and the Court is now fully functional.

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Maltese

L-Unjoni hija konvinta illi l-adeżjoni universali ma' l-Istatut ta' Ruma hija essenzjali għall-effikaċja sħiħa tal-Qorti Kriminali Internazzjonali u, għal dan il-fini, tikkunsidra illi għandhom jiġu inkoraġġiti inizjattivi sabiex itejbu l-aċċettazzjoni ta' l-Istatut, sakemm dawn ikunu konsistenti ma' l-ittra u l-ispirtu ta' l-Istatut.

English

The Union is convinced that universal accession to the Rome Statute is essential for the full effectiveness of the International Criminal Court and, to that end, considers that initiatives to enhance the acceptance of the Statute are to be encouraged, provided they are consistent with the letter and spirit of the Statute.

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Maltese

Il-prinċipji ta' l-Istatut ta' Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali, kif ukoll dawk li jirregolaw il-funzjonament tiegħu, huma allineati għal kollox mal-prinċipji u l-għanijiet ta' l-Unjoni.

English

The principles of the Rome Statute of the International Criminal Court, as well as those governing its functioning, are fully in line with the principles and objectives of the Union.

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Maltese

Dan għandu jinkludi, fejn adatt, l-adeżjoni ma’, u l-implimentazzjoni tal-istrumenti internazzjonali rilevanti tan-Nazzjonijiet Uniti fosthom l-Istatut ta’ Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali kif imsemmi fl-Artikolu 6 ta’ dan il-Ftehim.

English

This would include, where appropriate, accession to, and implementation of, the relevant international instruments of the United Nations including the Rome Statute of the International Criminal Court as referred to in Article 6 of this Agreement.

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Maltese

Il-Partijiet jaqblu li jappoġġaw b’mod sħiħ l-universalità u l-integrità tal-Istatut ta’ Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali u strumenti relatati.

English

The Parties agree to fully support the universality and integrity of the Rome Statute of the International Criminal Court and related instruments.

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Maltese

Il-Partijiet jaffermaw mill-ġdid li l-aktar reati serji ta’ tħassib għall-komunità internazzjonali b’mod ġenerali ma jistgħux ma jiġux puniti u li l-prosekuzzjoni effettiva tagħhom trid tiġi żgurata billi jittieħdu miżuri fil-livell nazzjonali u billi tiżdied il-koperazzjoni internazzjonali, kif adatt, fosthom il-Qorti Kriminali Internazzjonali.

English

The Parties reaffirm that the most serious crimes of concern to the international community as a whole must not go unpunished and that their effective prosecution must be ensured by taking measures at the national level and by enhancing international cooperation, as appropriate, including the International Criminal Court.

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Maltese

id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/34/PESK tas-17 ta' Jannar 2013 dwar il-missjoni militari tal-Unjoni Ewropea EUTM Mali [1];il-fatt li dan il-Ftehim mhux ser jaffettwa d-drittijiet u l-obbligi tal-Partijiet skont ftehimiet internazzjonali u strumenti oħrajn li jistabbilixxu qrati u tribunali internazzjonali, inkluż l-Istatut tal-Qorti Kriminali Internazzjonali,

English

Council Decision 2013/34/CFSP of 17 January 2013 on a European Union military mission to contribute to the training of the Malian Armed Forces (EUTM Mali) [1];that this Agreement will not affect the Parties’ rights and obligations under international agreements and other instruments establishing international courts and tribunals, including the Statute of the International Criminal Court,

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Maltese

id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/392/PESK tas-16 ta’ Lulju 2012 dwar il-missjoni ta’ PSDK tal-Unjoni Ewropea fin-Niġer (EUCAP Sahel Niger) [1];il-fatt li dan il-Ftehim mhux ser jaffettwa d-drittijiet u l-obbligi tal-Partijiet skont ftehimiet internazzjonali u strumenti oħrajn li jistabbilixxu qrati u tribunali internazzjonali, inkluż l-Istatut tal-Qorti Kriminali Internazzjonali,

English

Council Decision 2012/392/CFSP of 16 July 2012 on the European Union CSDP mission in Niger (EUCAP Sahel Niger) [1];that this Agreement will not affect the Parties’ rights and obligations under international agreements and other instruments establishing international courts and tribunals, including the Statute of the International Criminal Court,

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Maltese

jikkoopera mar-RSUE għad-Drittijiet tal-Bniedem fil-promozzjoni tar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u għal-liġi umanitarja internazzjonali u jżomm kuntatti regolari mal-awtoritajiet rilevanti f’Mali u fir-reġjun, l-Uffiċċju tal-Prosekutur tal-Qorti Kriminali Internazzjonali, l-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-osservaturi u d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fir-reġjun.

English

cooperate with the EUSR for Human Rights in promoting respect for human rights and international humanitarian law and maintain regular contacts with relevant authorities in Mali and in the region, the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court, the Office of the High Commissioner for Human Rights and the human rights defenders and observers in the region.

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Maltese

Iżda, fejn ikun bħala riżultat ta' att li jista' jagħti lok għal proċeduri tal-qorti kriminali li l-awtoritajiet doganali ma setgħux jistabbilixxu l-ammont eżatt legalment dovut, komunikazzjoni bħal dik tista', sakemm id-dispożizzjonijiet fis-seħħ hekk jippermettu, issir wara l-għeluq ta' dak il-perjodu ta' tliet snin.

English

However, where it is as a result of an act that could give rise to criminal court proceedings that the customs authorities were unable to determine the exact amount legally due, such communication may, in so far as the provisions in force so allow, be made after the expiry of such three-year period.

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Maltese

“kundanna” tfisser kwalunkwe deċiżjoni finali minn qorti kriminali kontra persuna fiżika rigward reat kriminali, sal-punt li dawn id-deċiżjonijiet jiġu rreġistrati fir-rekords kriminali tal-Istat Membru li jikkundanna;

English

‘conviction’ means any final decision of a criminal court against a natural person in respect of a criminal offence, to the extent these decisions are entered in the criminal record of the convicting Member State;

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Add a translation

Search human translated sentencesUsers are now asking for help: no money, no funny (English>Russian) | compressed textures (English>Korean) | slogan ng mapanagutang prodyuser (Tagalog>English) | czekać (Polish>Turkish) | ano ang kahulugan ng salitang prayoridad (Tagalog>English) | didi madloba ,gaixare (Georgian>English) | motive (English>Albanian) | licorice root (English>Amharic) | 5 sentence about sparrow in hindi (English>Hindi) | loro non hanno tollerato il freddo (Italian>English) | occasionalmente (Slovak>Czech) | x** video p*** hdচদ (Hindi>English) | 데이터 처리 (Korean>English) | o sogro tarado completo (Portuguese>English) | gesundheitsbegriffs (German>Dutch)


Report Abuse  | About MyMemory   | Contact Us


MyMemory in your language: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK