MyMemory, World's Largest Translation Memory
Click to expand

Language pair: Click to swap content  Subject   
Ask Google

You searched for: tuberkulinowe ( Polish - English )

    [ Turn off colors ]

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Polish

English

Info

próby tuberkulinowe;

tuberculin testing;

Last Update: 2014-11-09
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: DGT-TM

Próby tuberkulinowe (programy zwalczania gruźlicy bydła):

Tuberculin testing (bovine tuberculosis programmes):

Last Update: 2014-11-09
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: DGT-TM

Poniższe próby są uznawane jako oficjalne śródskórne próby tuberkulinowe:

The following shall be recognized as official intradermal tuberculin tests:

Last Update: 2015-03-28
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Poniższe próby są uznawane za oficjalne śródskórne próby tuberkulinowe:

The following shall be recognised as official intradermal tuberculin tests:

Last Update: 2015-03-28
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Próby tuberkulinowe wykonuje się przez podskórne wstrzyknięcie tuberkuliny w szyję.

Tuberculin tests shall be carried out by injecting tuberculin(s) into the skin of the neck.

Last Update: 2015-03-28
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Próby tuberkulinowe nadzorowane urzędowo wykonuje się za pomocą tuberkulin PPD i HCSM.

Officially supervised tuberculin tests must be carried out with PPD or HCSM tuberculins.

Last Update: 2015-03-28
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Próby tuberkulinowe muszą być przeprowadzane w postaci jednorazowego zastrzyku śródskórnego w szyję lub ramię.

Tuberculin tests must be made by a single intradermal injection into either the neck or the shoulder.

Last Update: 2015-03-28
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Zgodnie z powyższym sprawozdaniem próby tuberkulinowe należy przeprowadzać zgodnie ze wskazaniami Podręcznika Norm dla Testów Diagnostycznych oraz Szczepionek Międzynarodowego Biura Epizootii, wydanie trzecie 1996 r.

In accordance with the above report, the tests for tuberculosis should be carried out in line with the Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, Third Edition, 1996, of the Office International des Epizooties (OIE).

Last Update: 2015-03-28
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

kiedy testy tuberkulinowe, badania kliniczne lub laboratoryjne potwierdzą podejrzenie o gruźlicę, stadom pochodzenia i stadom przejściowym wycofuje się status pogłowia oficjalnie wolnego od gruźlicy;

where tuberculin, clinical or laboratory tests confirm that tuberculosis is present, the officially tuberculosis-free status of the herds of origin and transit herds shall be withdrawn;

Last Update: 2014-11-03
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: DGT-TM

W czasie wykonywania tych badań, status stada oficjalnie uznanego za wolne od gruźlicy pozostanie zawieszony do czasu, aż badania i próby laboratoryjne lub próby tuberkulinowe wykluczą występowanie gruźlicy bydła.

While such examinations take place the officially tuberculosis-free status of the herd referred to shall be suspended until investigations and laboratory examinations or tuberculin tests have ruled out the presence of bovine tuberculosis.

Last Update: 2015-03-28
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

W czasie wykonywania tych badań, status stada oficjalnie uznanego za wolne od gruźlicy pozostanie zawieszony do czasu, aż badania i próby laboratoryjne lub próby tuberkulinowe wykluczą występowanie gruźlicy bydła.

While such examinations take place the officially tuberculosis-free status of the herds of origin or transit shall be suspended until clinical or laboratory examinations or tuberculin tests have ruled out the presence of bovine tuberculosis.

Last Update: 2015-03-28
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Urzędowo nadzorowane próby tuberkulinowe muszą być przeprowadzane z wykorzystaniem tuberkuliny PPD (bydła) lub tuberkuliny przygotowywanej na bazie substancji syntetycznych i zagęszczanej przez obróbkę cieplną.

Officially supervised tuberculin tests must be carried out with PPD (bovine) tuberculin or a tuberculin prepared on a synthetic medium and heat-concentrated.

Last Update: 2015-03-28
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

dwie śródskórne próby tuberkulinowe zgodnie z załącznikiem B do dyrektywy 64/432/WE przy użyciu tuberkuliny bydlęcej i ptasiej, przeprowadzone w ciągu dwóch dni po przybyciu i po co najmniej 42 dniach od daty pierwszej próby

Two intradermal tuberculin test according to annex B to Directive 64/432/EC using bovine and avian tuberculin performed within two days after arrival and after at least 42 days from the first test

Last Update: 2014-11-12
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: DGT-TM

dla stad pochodzenia i stad przejściowych (podejrzanych o infekcję) status oficjalnie wolnych od gruźlicy zostaje zawieszony, a zawieszenie utrzymane do czasu, gdy badania kliniczne lub laboratoryjne lub testy tuberkulinowe wykluczą istnienie gruźlicy bydła;

the officially tuberculosis-free status of the herds of origin and transit herds to which the bovine animal suspected of infection belong shall be suspended until clinical, laboratory or tuberculin tests have confirmed that no bovine tuberculosis is present;

Last Update: 2014-11-03
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: DGT-TM

Dyrektywa 64/432/EWG przedstawia wykaz instytutów państwowych i krajowych laboratoriów referencyjnych odpowiedzialnych za oficjalne próby tuberkulinowe lub badanie odczynników, wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie brucelozy bydła, a także wykaz publicznych instytutów odpowiedzialnych za kalibrację standardowego antygenu roboczego stosowanego w laboratoriach względem oficjalnej surowicy standardowej EWG (surowicy El) dostarczonej przez State Veterinary Serum Laboratory w Kopenhadze, w odniesieniu do enzootycznej białaczki bydła.

Directive 64/432/EEC sets out a list of State institutes and national reference laboratories responsible for official testing of tuberculins and reagents, a list of national reference laboratories for bovine brucellosis, as well as a list of official institutes responsible for calibrating the standard working antigen of the laboratory against the official EEC standard serum (EI serum) supplied by the State Veterinary Serum Laboratory in Copenhagen, as regards enzootic bovine leucosis.

Last Update: 2014-10-20
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: DGT-TM

Instytuty państwowe i laboratoria referencyjne w Państwach Członkowskich, wymienione w ppkt 3.2, są odpowiedzialne za oficjalne próby tuberkulinowe lub badanie odczynników określonych w pkt 2 i 3, celem zapewnienia adekwatności tuberkulin i odczynników w stosunku do norm określonych powyżej.

The State Institutes and Reference Laboratories included in paragraph 3.2 shall be responsible for the official testing of tuberculins or reagents included in paragraph 2 and 3 in their respective States to ensure each of these tuberculins or reagents are adequate in relation to the standards above referred.

Last Update: 2015-03-28
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Status stada oficjalnie uznawanego za wolne od gruźlicy pozostaje zawieszony aż do zakończenia czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu i do czasu, gdy u wszystkich osobników powyżej szóstego tygodnia życia, co najmniej dwie kolejne próby tuberkulinowe dadzą wynik ujemny, pierwsza próba przeprowadzana jest po upływie co najmniej sześćdziesięciu dni, a druga po upływie nie mniej niż czterech i nie więcej niż dwunastu miesięcy od usunięcia ostatniego osobnika, u którego wystąpiła reakcja dodatnia.

The officially tuberculosis-free status of a herd is to remain withdrawn until cleansing and disinfection of the premises and utensils has been completed and all animals over six weeks of age have reacted negatively to at least two consecutive tuberculin tests, the first no less than 60 days and the second no less than four months and no more than 12 months after the removal of the last positive reactor.

Last Update: 2015-03-28
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

W takich przypadkach, status stada pozostanie zawieszony do czasu, gdy wszystkie pozostałe zwierzęta mające więcej niż sześć tygodni wykażą wynik negatywny na co najmniej dwie śródskórne próby tuberkulinowe wykonane zgodnie z załącznikiem B, przy czym pierwszą próbę przeprowadza się co najmniej dwa miesiące po wyeliminowaniu chorego zwierzęcia z gospodarstwa, a drugą co najmniej 42 dni po pierwszej.

In these cases, the status shall remain suspended until such time as all the remaining animals over six weeks of age have reacted negatively to at least two official intradermal tuberculin tests in accordance with Annex B, the first one carried out at least two months after elimination of the animal from the holding and the second one at least 42 days after the first.

Last Update: 2015-03-28
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

u wszystkich zwierząt powyżej szóstego tygodnia życia uzyskuje się negatywny odczyn na przynajmniej dwie śródskórne próby tuberkulinowe przeprowadzane pod urzędowym nadzorem zgodnie z załącznikiem B, przy czym pierwszą z nich wykonuje się sześć miesięcy po zakończeniu dezynfekcji stada, kolejną sześć miesięcy później, a pozostałe w rocznych lub dwuletnich odstępach w przypadku stad pochodzących z Państw Członkowskich, w których całe pogłowie jest pod urzędowym nadzorem weterynaryjnym, a wskaźnik zachorowań na gruźlicę jest niższy niż 1%;

all the animals over six weeks old have reacted negatively to at least two official intradermal tuberculin tests carried out in accordance with Annex B, the first one six months after completion of disinfection of the stock, the second one six months later and the remainder at one- or two-yearly intervals in the case of Member States whose entire bovine herd is under official veterinary supervision and has a rate of tubercular infection lower than 1 %;

Last Update: 2015-03-28
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

wszystkie zwierzęta powyżej szóstego tygodnia życia zareagowały negatywnie na co najmniej dwa urzędowe śródskórne testy tuberkulinowe, z których pierwszy przeprowadzany jest po sześciu miesiącach od zakończenia dezynfekcji stada, drugi sześć miesięcy później, a pozostałość w odstępach rocznych.

all the animals over six weeks old have reacted negatively to at least two officially intradermal tuberculin tests, the first one six months after completion of disinfection of the herd, the second one six months later and the remainder at one-yearly intervals.

Last Update: 2015-03-28
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Add a translation