MyMemory, World's Largest Translation Memory
Click to expand

Language pair: Click to swap content  Subject   
Ask Google

You searched for: heriol ( Welsh - English )

    [ Turn off colors ]

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

Mae'n heriol

English

It is challenging

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Mae hon yn agenda heriol

English

This is a challenging agenda

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Dywedodd y Llysgennad Lader hyn wrthym mewn araith gref a heriol tua phedwar mis yn ôl

English

Ambassador Lader told us of this in a strong and challenging speech about four months ago

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Andrew Davies : Mae'r lefelau uchel o gyllid a fuddsoddwyd gennym i hybu arloesi ac entrepreneuriaeth yn gwneud cyfraniad sylweddol tuag at gyrraedd y targedau heriol a nodwyd yn ` Cymru'n Ennill '

English

Andrew Davies : The high levels of funding that we have invested to boost innovation and entrepreneurship are making a significant contribution towards meeting the challenging targets set out in ` A Winning Wales '

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Grwp arall sy'n teilyngu sylw yn y ddadl heddiw yw'r unigolion hynny ag ymddygiad heriol

English

Another group deserving of attention in today's debate is people with challenging behaviour

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Fel cyn weithiwr cymdeithasol a chymunedol , gwn ei bod yn rôl anodd sy'n aml yn heriol , ond gall roi cryn foddhad hefyd

English

As a former social and community worker , I know that it is a hard and often challenging role , but that it can also be incredibly rewarding

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Fel bob amser gyda'r GIG , mae materion adnoddau dynol yn heriol ac yn ganolog

English

As always with the NHS , human resources matters are challenging and central

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Fel rhan o'r broses , mae pob awdurdod iechyd wedi cytuno ar dargedau amser aros heriol , y mae'n rhaid cyrraedd y rhan fwyaf ohonynt erbyn diwedd Mawrth 2001

English

As part of the process , all health authorities have agreed to challenging waiting time targets , most of which are to be met by the end of March 2001

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Wrth inni symud tuag at lunio polisi trafnidiaeth integredig i Gymru ac wedi hynny i'w roi ar waith , gallem ddysgu llawer drwy roi sylw i anghenion ardal fechan ond heriol Bae Caerdydd , lle mae angen atebion ar unwaith

English

As we move towards the formation of an integrated transport policy for Wales and beyond that to its implementation , we could learn much by addressing the immediate needs of the compact yet challenging area of Cardiff Bay

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Gall bod yn rhiant fod yn brofiad heriol a rhwystredig iawn yn ogystal â bod yn brofiad boddhaus iawn , fel y gwyr llawer ohonom

English

Being a parent , as many of us know , can be a challenging and deeply frustrating experience as well as a deeply rewarding one

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Y rhaglen orau a mwyaf heriol i ni wleidyddion o bell ffordd oedd Y Byd ar Bedwar , a gafodd ei chynhyrchu gan HTV a'i darlledu ar S4C

English

By far the best and most challenging to us politicians was Y Byd ar Bedwar , produced by HTV and broadcast on S4C

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Rhaid gosod targedau heriol ac maent yn cael eu cytuno gyda'r NHS i wneud gwahaniaeth i'n rhestrau aros a'n bwriad i wella gofal cleifion yng Nghymru

English

Challenging targets must be set and are being agreed with the NHS to make a difference in terms of our waiting lists and our intention to improve patient care in Wales

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

David Melding : Mae'n dweud llawer am natur gadarn a rhesymegol adroddiad comisiwn Richard bod pob plaid , i ryw raddau , yn cael rhannau ohono yn heriol

English

David Melding : It says much for the robustness and coherence of the Richard commission report that all parties , to some extent , find parts of it challenging

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Mae materion Ewropeaidd yn rhai heriol ac maent yn hollbwysig i Gymru

English

European issues are challenging and they are of vital importance to Wales

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Mae'n gyfnod cyffrous a heriol i'r grwpiau hynny sydd yn ymwneud â datblygu a chyflwyno gofal arloesol

English

For those groups involved in developing and delivering innovative care , it is an exciting and challenging period

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Gareth Jones : Cefnogaf y cynnig a chroesawaf ymdrech ddiffuant y Llywodraeth i fynd i'r afael â phroblem sydd yn un mor ddwys a heriol

English

Gareth Jones : I support the motion and welcome the Government's sincere effort to tackle such a grave and challenging problem

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Y mae hefyd yn gwybod gofynion prifathro yn nhermau creu cymhelliad i dderbyn newidiadau heriol sydd yn symud agenda'r ysgol ymlaen

English

He also knows the requirements of a headteacher in terms of creating motivation to accept challenging changes that progress the school's agenda

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Bydd addysg uwch yn ei chael yn gynyddol anodd i gystadlu mewn sefyllfa sydd yn fwyfwy heriol ac anffafriol

English

Higher education will find it more difficult to compete in an increasingly challenging and unfavourable situation

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Ar sail y cynlluniau hynny ar lawr gwlad , gobeithio y bydd gennym strategaeth 10 mlynedd heriol a chyffrous a fydd yn sail i'n targedau ar gyfer amseroedd aros

English

Hopefully , through being informed by those grass-roots plans , we will have a challenging and exciting 10-year strategy that will underpin our waiting times targets

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Welsh

Fodd bynnag , byddai'n amhriodol gwadu nad ydym yn wynebu amgylchedd heriol o ran datblygu gofal eilaidd

English

However , it would be wrong to say that we do not face a challenging environment in delivering secondary care

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Add a translation

Search human translated sentences



Users are now asking for help: efectuaremos (Spanish>English) | step daughter (English>Welsh) | εξορμάται (Greek>English) | järel (Estonian>Polish) | inshallah ya rab (Arabic>English) | wipe data factory reset (English>Chinese (Simplified)) | bangladesh (Malay>English) | multiculturelles (French>English) | medbringerhjul (Danish>French) | io gioco (Italian>French) | foot (English>Italian) | pata nahi meaning in english (Hindi>English) | no me compares (Spanish>Latin) | please remove your shoes here (English>Telugu) | can you forgive me (English>Italian)


Report Abuse  | About MyMemory   | Contact Us


MyMemory in your language: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK