MyMemory, la Memoria de Traducción más grande del mundo
Click to expand

Par de idiomas: Click to swap content  Tema   
Buscar en Google

Usted ha buscado: i miss you a lot    [ Apagar colores ]

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y bases de traducciones de libre acceso.

Añadir una traducción

Inglés

Welsh

Información

I miss you

yr wyf yn colli eich

Última actualización: 2014-05-02
Tema: Genérico
Frecuencia: 1
Calidad:
Referencia: Anónimo

You say a lot , but do not do much

Yr ydych yn dweud llawer ond yn gwneud dim llawer

Última actualización: 2009-11-19
Tema: Legal y patentes
Frecuencia: 1
Calidad:
Referencia: Translated.net

Secondly , I , like you , travel around Wales a lot

Yn ail , yr wyf finnau , fel chithau yn teithio o amgylch Cymru cryn dipyn

Última actualización: 2009-11-19
Tema: Legal y patentes
Frecuencia: 1
Calidad:
Referencia: Translated.net

I am sure that we will miss you greatly

Yr wyf yn siwr y byddwn yn gweld eich eisiau'n fawr

Última actualización: 2009-11-19
Tema: Legal y patentes
Frecuencia: 1
Calidad:
Referencia: Translated.net

David Davies : I will miss you too , Chair

David Davies : Byddaf yn gweld eich eisiau chi hefyd , Gadeirydd

Última actualización: 2009-11-19
Tema: Legal y patentes
Frecuencia: 1
Calidad:
Referencia: Translated.net

Lot

Lot

Última actualización: 2014-07-14
Frecuencia: 9
Calidad:
Referencia: Wikipedia

I know you have missed me

Gwn eich bod wedi fy ngholli

Última actualización: 2009-11-19
Tema: Legal y patentes
Frecuencia: 1
Calidad:
Referencia: Translated.net

Good luck in your new job, will miss you

Pob lwc yn eich swydd newydd, bydd yn methu ti

Última actualización: 2013-10-08
Tema: Genérico
Frecuencia: 1
Calidad:
Referencia: Anónimo

Peter , how we miss you on the frontbench

Peter , cymaint yr ydym yn eich colli ar y fainc flaen

Última actualización: 2009-11-19
Tema: Legal y patentes
Frecuencia: 1
Calidad:
Referencia: Translated.net

Unfortunately , there is a lot still missing

Gwaetha'r modd , mae llawer ar goll o hyd

Última actualización: 2009-11-19
Tema: Legal y patentes
Frecuencia: 1
Calidad:
Referencia: Translated.net

You have missed your target by a considerable margin

Yr ydych wedi methu'n ddifrifol â chyrraedd eich targed

Última actualización: 2009-11-19
Tema: Legal y patentes
Frecuencia: 1
Calidad:
Referencia: Translated.net

Unfortunately , you have missed a catalogue of your failures

Gwaetha'r modd , yr ydych wedi colli rhestr o'ch methiannau

Última actualización: 2009-11-19
Tema: Legal y patentes
Frecuencia: 1
Calidad:
Referencia: Translated.net

You were sorely missed

Bydd colled fawr ar eich ôl

Última actualización: 2011-06-15
Tema: Legal y patentes
Frecuencia: 1
Calidad:
Referencia: Translated.net

David Davies : I am afraid that you are missing the point

David Davies : Mae arnaf ofn mai chi sy'n methu'r pwynt

Última actualización: 2009-11-19
Tema: Legal y patentes
Frecuencia: 1
Calidad:
Referencia: Translated.net

You are missing the point

Nid dyna'r pwynt

Última actualización: 2009-11-19
Tema: Legal y patentes
Frecuencia: 1
Calidad:
Referencia: Translated.net

You have missed an opportunity

Yr ydych wedi colli cyfle

Última actualización: 2009-11-19
Tema: Legal y patentes
Frecuencia: 1
Calidad:
Referencia: Translated.net

Miss Deighton, I would prefer you not to wear make-up unless it's a special occasion.

Miss Deighton, byddai'n well gennyf i chi beidio â gwisgo colur oni bai ei fod yn achlysur arbennig!

Última actualización: 2014-01-04
Tema: Genérico
Frecuencia: 1
Calidad:
Referencia: Anónimo

That misses out a lot of premature deaths in many of our poorest areas such as the Valleys

Mae hynny'n anwybyddu llawer o farwolaethau cynamserol mewn llawer o'n hardaloedd tlotaf fel y Cymoedd

Última actualización: 2009-11-19
Tema: Legal y patentes
Frecuencia: 1
Calidad:
Referencia: Translated.net

It is a disgrace to the lot of you

Mae'n warth arnoch chi i gyd

Última actualización: 2009-11-19
Tema: Legal y patentes
Frecuencia: 1
Calidad:
Referencia: Translated.net

Therefore , you have missed an opportunity

Felly , yr ydych wedi colli cyfle

Última actualización: 2009-11-19
Tema: Legal y patentes
Frecuencia: 1
Calidad:
Referencia: Translated.net

Añadir una traducción