MyMemory, la memoria de traducción más extensa del mundo
Click to expand

Par de idiomas: Click to swap content  Tema   
Preguntar a Google

Usted buscó: coltello    [ Desactivar colores ]

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Italiano

Eslovaco

Información

coltello

nôž

Última actualización: 2009-07-01
Tema: General
Frecuencia de uso: 1
Calidad:
Referencia: Translated.net

Coltello o forbici per il prelievo dei campioni
https://ec.europa.eu/jrc/en [...] lation-memory

nôž a pinzety na rezanie vzoriek,
https://ec.europa.eu/jrc/en [...] lation-memory

Última actualización: 2014-10-19
Tema: Ciencias sociales
Frecuencia de uso: 1
Calidad:
Referencia: europa.eu

Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione
https://ec.europa.eu/jrc/en [...] lation-memory

pravidelné rezanie s použitím ručného noža pre výrobu a spracovanie
https://ec.europa.eu/jrc/en [...] lation-memory

Última actualización: 2014-10-17
Tema: Ciencias sociales
Frecuencia de uso: 1
Calidad:
Referencia: europa.eu

Dopo l’ anestesia tronculare va applicato sul derma uno strato di gel alto come la costa di un coltello, coprendo con una benda.
http://www.emea.europa.eu/

Po znecitlivení nervového bloku sa má gél aplikovať na kožu vo vrstve hrúbky chrbta noža a prekryť obväzom.
http://www.emea.europa.eu/

Última actualización: 2012-04-11
Tema: Farmacéutica
Frecuencia de uso: 1
Calidad:
Referencia: europa.eu

Livelli il misurino con una superficie piana, ad esempio la parte inferiore della lama di un coltello, per rimuovere il granulato in eccesso.
http://www.emea.europa.eu/

Cez hornú časť lyžice prejdite rovným povrchom, napr. plochou hranou noža, aby sa odstránil nadbytok granúl
http://www.emea.europa.eu/

Última actualización: 2012-04-11
Tema: Farmacéutica
Frecuencia de uso: 1
Calidad:
Referencia: europa.eu

Si raccomanda di prelevare dal contenitore un cucchiaio dosatore colmo e di livellare passandovi sopra qualcosa di piatto, ad es. il dorso di un coltello.
http://www.emea.europa.eu/

Odporúča sa odobrať z nádoby kopcovito naplnenú odmernú lyžicu a v oblasti mierky prejsť rovným povrchom predmetu, napr. ostrím noža.
http://www.emea.europa.eu/

Última actualización: 2012-04-11
Tema: Farmacéutica
Frecuencia de uso: 1
Calidad:
Referencia: europa.eu

-il peso dell'insieme dei muscoli rossi striati, sempreché possano essere staccati con l'aiuto di un coltello e

-celkovou hmotnosťou červených priečne pruhovaných svalov za predpokladu, že sa dajú oddeliť nožom, a

Última actualización: 2008-03-04
Tema: Jurídico y notarial
Frecuencia de uso: 1
Calidad:
Referencia: Anónimo

dispositivi e utensili di lavoro, ad esempio, tavoli di sezionamento, recipienti, nastri trasportatori, seghe e coltelli destinati ad entrare in contatto diretto con le materie prime e i prodotti in materiale resistente alla corrosione, facili da lavare e da disinfettare;
https://ec.europa.eu/jrc/en [...] lation-memory

nástroje a pracovné pomôcky ako napríklad stoly na sekanie mäsa, kontajnery, pohyblivé pásy, píly a nože, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu so surovinami alebo produktmi, vyrobené z nehrdzavejúceho materiálu, ktorý sa ľahko čistí a dezinfikuje;
https://ec.europa.eu/jrc/en [...] lation-memory

Última actualización: 2014-10-18
Tema: Ciencias sociales
Frecuencia de uso: 1
Calidad:
Referencia: europa.eu

dispositivi e utensili di lavoro (ad esempio, tavoli di sezionamento, recipienti, nastri trasportatori e coltelli) in materiale resistente alla corrosione, facili da lavare e da disinfettare;
https://ec.europa.eu/jrc/en [...] lation-memory

Nástroje a pracovné zariadenia, ako sú rozrábkové stoly, kontejnery, dopravníkové pásy a nože vyrobené z materiálov odolných voči korózii, ktoré sa dajú ľahko čistiť a dezinfikovať;
https://ec.europa.eu/jrc/en [...] lation-memory

Última actualización: 2014-10-18
Tema: Ciencias sociales
Frecuencia de uso: 1
Calidad:
Referencia: europa.eu

Lavori che comportano l'uso di coltelli, nel caso in cui questi siano mossi in direzione del corpo
https://ec.europa.eu/jrc/en [...] lation-memory

práce s ručnými nožmi, pri ktorých sa nôž dostáva do polohy proti telu
https://ec.europa.eu/jrc/en [...] lation-memory

Última actualización: 2014-10-17
Tema: Ciencias sociales
Frecuencia de uso: 1
Calidad:
Referencia: europa.eu

Sostituzione di coltelli nelle taglierine
https://ec.europa.eu/jrc/en [...] lation-memory

výmena nožov rezacích strojov
https://ec.europa.eu/jrc/en [...] lation-memory

Última actualización: 2014-10-17
Tema: Ciencias sociales
Frecuencia de uso: 1
Calidad:
Referencia: europa.eu

"b) mezzene: il prodotto ottenuto mediante divisione della carcassa di cui alla lettera a) secondo un piano simmetrico che passa nel mezzo di ogni vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale attraverso il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica. Nel corso delle operazioni di trasformazione della carcassa, le vertebre dorsali e lombari non devono essere spostate in modo rilevante; i relativi muscoli e tendini non devono essere gravemente intaccati quando si usano sega e coltelli."

"b) jatočná polovica: produkt získaný symetrickým rozdelením jatočného tela podľa bodu a) stredom krčných, chrbtových, bedrových a krížových stavcov a stredom hrudnej kosti a sedaco-lonovej spony. Počas spracovania jatočného tela sa nesmú chrbtové a bedrové stavce výraznejšie posunúť; s nimi spojené svaly a šľachy nesmú vykazovať nijaké vážne poškodenie pílou ani nožom."

Última actualización: 2008-03-04
Tema: Jurídico y notarial
Frecuencia de uso: 1
Calidad:
Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

-il peso dell'insieme dei muscoli rossi striati ottenuti mediante dissezione totale della carcassa, sempreché possano essere staccati con l'aiuto di un coltello,

-celkovou hmotnosťou červeného priečne pruhovaného svalstva získaného celkovou disekciou trupu za predpokladu, že je oddeliteľné nožom a

Última actualización: 2008-03-04
Tema: Jurídico y notarial
Frecuencia de uso: 1
Calidad:
Referencia: Anónimo

03079100 a 03079990 -altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana Queste sottovoci comprendono in particolare: 1.le lumache di mare quali la buccina (Buccinum undatum);2.le litorine (Littorina e Lunatia spp.);3.le aliotidi (Haliotis tuberculata);4.i caparozzoli-veneri incrocicchiate, le vongole (Scrobicularia plana), le madie o false veneri incrocicchiate (Mactra spp.) e i cuori (Cardium spp.);5.i cannolicchi (Solen spp.) e in particolare i "manici di coltello" (Solen marginatus, Solen siliqua e Solen ensis) nonché i tartufi (Venus mercenaria e Venus verrucosa);6.gli invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi specificati o inclusi nelle sottovoci 030710 a 03076000, in particolare gli echini o ricci di mare, i oloturie (cetrioli di mare), le meduse e seppie della specie Sepia pharaonis.. -

03079100 až 03079990 -Ostatné, vrátane múk, múčok a peliet z vodných bezstavovcov iných ako kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu Do týchto podpoložiek patria: 1.morské ulitníky (Buccinum undatum);2.morské ulitníky (Littorina a Lunatia spp.);3.morské uši (Haliotis tuberculata);4.škľabky (Scrobicularia plana), (Mactra spp.) a srdcovky (Cardium spp.);5.lastúrniky (Solen marginatus, Solen siliqua a Solen ensis) rodu (Solen spp.) a (Venus mercenaria a Venus verrucosa);6.vodné bezstavovce, iné ako kôrovce a tie mäkkýše, ktoré sú špecifikované alebo zatriedené do podpoložiek 03071010 až 03076000, najmä morskí ježovia, morské uhorky (bêches de mer), medúzy a sépie druhu Sepia pharaonis. -

Última actualización: 2008-03-04
Tema: Jurídico y notarial
Frecuencia de uso: 1
Calidad:
Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

3.13 Un esempio di trasposizione di misure, che sono logiche e necessarie per una realtà industriale, a un'impresa artigianale è costituito dall'obbligo, già presente nella direttiva 64/433/CEE, di installare uno sterilizzatore. Quando si lavora lungo la linea di macellazione, a una velocità che nelle aziende moderne è di solito elevata, non si ha il tempo di pulire il coltello che sia venuto a contatto con un ascesso. La presenza di uno sterilizzatore in corrispondenza di ogni postazione di sezionamento consente all'operatore di munirsi di un nuovo coltello sterile senza rallentare la linea di macellazione. Il discorso è diverso per la macelleria artigianale: in questo caso, infatti, ogni singolo capo viene sezionato da una persona che dispone sempre del tempo sufficiente a procurarsi, se necessario, un nuovo coltello sterile. A tal fine basterà preparare già dalla sera prima un numero sufficiente di coltelli sterili, mentre è inutile disporre di uno sterilizzatore in corrispondenza di ciascuna postazione di lavoro. Nella versione riveduta del documento SANCO n. 1514 si tiene già conto di questa obiezione formulata dal Comitato, specificando al punto 5.3 che nei piccoli mattatoi basta disporre di un numero sufficiente di coltelli sterili prima di procedere alla macellazione.

3.13 Príkladom prenosu opatrení, ktoré sú v priemyselnej oblasti zmysluplné a nutné do remeselnej oblasti je predpis týkajúci sa vybavenia prevádzky sterilizátorom obsiahnutý v smernici 64/433/EHS. Pri pásovom rozrábaní so jeho pre dnešné podniky typickými vysokými rýchlosťami pohybu pásov nezostáva čas na čistenie noža pokiaľ s ním bol napríklad prepichnutý absces. Sterilizačné zariadenie umiestnené na každom mieste rozrábania umožňuje pracovníkovi vziať nový, sterilný, nôž v ktoromkoľvek momente aj pri bežiacom páse. Jednotlivé zviera rozrába jeden človek, preto je v prípade potreby vždy čas vziať si nový a sterilný nôž. Na dosiahnutie sterilnosti tohto noža postačuje, aby mal mäsiar na pracovisku nože sterilizované večer predtým. Sterilizačný prístroj na pracovisku nie je potrebný. Revidovaná verzia dokumentu SANCO č. 1514 z 8. septembra 2005 už reaguje na túto námietku, ktorú predložil EHSV a v bode 5.3 uvádza, že v prípade porážania v malom je dostačujúce pokiaľ je sterilizovaný dostatočný počet nožov pred samotnou porážkou.

Última actualización: 2008-03-04
Tema: Jurídico y notarial
Frecuencia de uso: 1
Calidad:
Referencia: Anónimo

4.4 L'uso di posate metalliche, come ad esempio coltelli e forchette, è vietato da alcune compagnie aeree ma consentito da altre: bisognerebbe promuovere la standardizzazione delle regole in materia.

4.4 Niektoré letecké spoločnosti nepovoľujú kovové príbory, napr. nože a vidličky, zatiaľ čo iné áno, mala by sa podporiť štandardizácia v rámci všetkých leteckých prepravcov.

Última actualización: 2008-03-04
Tema: Jurídico y notarial
Frecuencia de uso: 1
Calidad:
Referencia: Anónimo

CEN -EN 1082-1:1996 Indumenti di protezione — Guanti e proteggi-braccia contro tagli e coltellate causati da coltelli a mano — Guanti e proteggi-braccia di maglia metallica -14.6.1997 -— --

CEN -EN 1082-1:1996 Ochranné odevy. Rukavice a chrániče horných končatín chrániace proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi. Časť 1: Rukavice a chrániče horných končatín z krúžkového pletiva -14.6.1997 -— --

Última actualización: 2008-03-04
Tema: Jurídico y notarial
Frecuencia de uso: 1
Calidad:
Referencia: Anónimo

CEN -EN 1082-2:2000 Indumenti di protezione — Guanti e proteggi-braccia contro tagli e coltellate causati da coltelli a mano — Guanti e proteggi-braccia costruiti con materiale diverso dalla maglia metallica -21.12.2001 -— --

CEN -EN 1082-2:2000 Ochranné odevy. Rukavice a chrániče horných končatín chrániace proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi. Časť 2: Rukavice a chrániče horných končatín z iných materiálov ako z krúžkového pletiva -21.12.2001 -— --

Última actualización: 2008-03-04
Tema: Jurídico y notarial
Frecuencia de uso: 1
Calidad:
Referencia: Anónimo

CEN -EN 1082-3:2000 Indumenti di protezione — Guanti e proteggi-braccia contro tagli e coltellate causati da coltelli a mano — Prova di taglio da impatto per tessuto, cuoio ed altri materiali -21.12.2001 -— --

CEN -EN 1082-3:2000 Ochranné odevy. Rukavice a chrániče horných končatín chrániace proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi. Časť 3: Skúška nárazovým rezom na textílie, kožu a iné materiály -21.12.2001 -— --

Última actualización: 2008-03-04
Tema: Jurídico y notarial
Frecuencia de uso: 1
Calidad:
Referencia: Anónimo

CEN -EN 14328:2005 Indumenti di protezione — Guanti e proteggi-braccia contro tagli causati da coltelli motorizzati — Requisiti e metodi di prova -Questa è la prima pubblicazione -— --

CEN -EN 14328:2005 Ochranné odevy. Rukavice a chrániče rúk na ochranu pred porezaním mechanickými nožmi. Požiadavky a skúšobné metódy -Toto je prvá publikácia -— --

Última actualización: 2008-03-04
Tema: Jurídico y notarial
Frecuencia de uso: 1
Calidad:
Referencia: Anónimo

Añadir una traducción