MyMemory, la Memoria de Traducción más grande del mundo
Click to expand

Par de idiomas: Click to swap content  Tema   
Buscar en Google

Usted ha buscado: lipat bahay    [ Apagar colores ]

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y bases de traducciones de libre acceso.

Añadir una traducción

Tagalo

Inglés

Información

Bahay-bata

Uterus

Última actualización: 2014-03-14
Frecuencia: 15
Calidad:
Referencia: Wikipedia

bahay gagamba

Webs

Última actualización: 2014-02-21
Tema: Genérico
Frecuencia: 1
Calidad:
Referencia: Anónimo

berdeng bahay

greenhouse

Última actualización: 2014-01-26
Tema: Genérico
Frecuencia: 1
Calidad:
Referencia: Anónimo

Bahay-patubuan

Greenhouse

Última actualización: 2014-03-12
Frecuencia: 1
Calidad:
Referencia: Wikipedia

Bahay-aliwan

Nightclub

Última actualización: 2014-03-15
Frecuencia: 3
Calidad:
Referencia: Wikipedia

Bahay-itlog

Ovary

Última actualización: 2014-03-11
Frecuencia: 3
Calidad:
Referencia: Wikipedia

Bahay ng prostitusyon

Brothel

Última actualización: 2014-03-19
Frecuencia: 3
Calidad:
Referencia: Wikipedia

ang sanla ng bahay

approval letter of research paper

Última actualización: 2014-03-16
Tema: Genérico
Frecuencia: 1
Calidad:
Referencia: Anónimo

nagpapalipat-lipat capital

circulating capital

Última actualización: 2013-10-17
Tema: Genérico
Frecuencia: 1
Calidad:
Referencia: Anónimo

kuya sorry kung hindi na ako naka punta dyan wala kasi mag babantay nang bahay

brother sorry if I do not dare because Pound turned to a home babantay

Última actualización: 2014-03-06
Tema: Genérico
Frecuencia: 1
Calidad:
Referencia: Anónimo

Bahay ni ka huli, haligi'y balibali, ang bubong ay kawali. (alimango)

Bahay ni ka huli, haligi'y balibali, ang bubong ay kawali. (alimango)

Última actualización: 2014-03-03
Frecuencia: 1
Calidad:
Referencia: Wikipedia

Bahay kubo, kahit munti Ang halaman doon ay sari-sari. Singkamas at talong, sigarilyas at mani Sitaw, bataw, patani. Kundol, patola, upo't kalabasa At saka mayroon pang labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya sa paligid-ligid ay puro linga.

Kumon amay montero so inawit mo pyan mas super sng holding hands. Nyeta babs ambabangil!

Última actualización: 2014-03-11
Tema: Genérico
Frecuencia: 1
Calidad:
Referencia: Anónimo

At ang mga anak ni Dan ay nagsugo ng limang lalake ng kanilang angkan, sa kanilang kabuoang bilang, ng mga lalaking may tapang, na mula sa Sora, at sa Esthaol, upang tiktikan ang lupain, at kilalanin; at sinabi nila sa kanila, Kayo'y yumaon, at inyong kilalanin ang lupain. At sila'y naparoon sa lupaing maburol ng Ephraim, sa bahay ni Michas, at tumuloy roon.
Judges 18.2

And the children of Dan sent of their family five men from their coasts, men of valour, from Zorah, and from Eshtaol, to spy out the land, and to search it; and they said unto them, Go, search the land: who when they came to mount Ephraim, to the house of Micah, they lodged there.
Judges 18.2

Última actualización: 2012-05-06
Tema: Religión
Frecuencia: 1
Calidad:

Sa gayo'y tinanggap ni David sa kaniyang kamay ang dinala niya sa kaniya: at sinabi niya sa kaniya, Umahon kang payapa na umuwi sa iyong bahay; tingnan mo, aking dininig ang iyong tinig, at aking tinanggap ang iyong pagkatao.
1 Samuel 25.35

So David received of her hand that which she had brought him, and said unto her, Go up in peace to thine house; see, I have hearkened to thy voice, and have accepted thy person.
1 Samuel 25.35

Última actualización: 2012-05-06
Tema: Religión
Frecuencia: 1
Calidad:

At nang tawagin siya ni David, siya'y kumain at uminom sa harap niya; at kaniyang nilango siya: at sa kinahapunan, siya'y lumabas upang mahiga sa kaniyang higaan na kasama ng mga lingkod ng kaniyang panginoon, nguni't hindi niya binaba ang kaniyang bahay.
2 Samuel 11.13

And when David had called him, he did eat and drink before him; and he made him drunk: and at even he went out to lie on his bed with the servants of his lord, but went not down to his house.
2 Samuel 11.13

Última actualización: 2012-05-06
Tema: Religión
Frecuencia: 1
Calidad:

At nasaysay sa haring kay David, na sinasabi, Pinagpala ng Panginoon ang sangbahayan ni Obed-edom, at ang lahat ng nauukol sa kaniya, dahil sa kaban ng Dios. At yumaon si David at iniahon ang kaban ng Dios mula sa bahay ni Obed-edom, hanggang sa bayan ni David, na may kagalakan.
2 Samuel 6.12

And it was told king David, saying, The LORD hath blessed the house of Obed-edom, and all that pertaineth unto him, because of the ark of God. So David went and brought up the ark of God from the house of Obed-edom into the city of David with gladness.
2 Samuel 6.12

Última actualización: 2012-05-06
Tema: Religión
Frecuencia: 1
Calidad:

Ay nagsugo ang Panginoon ng isang propeta sa mga anak ni Israel: at kaniyang sinabi sa kanila, Ganito ang sabi ng Panginoon ng Dios ng Israel, Kayo'y aking iniahon mula sa Egipto, at inilabas ko kayo sa bahay ng pagkaalipin;
Judges 6.8

That the LORD sent a prophet unto the children of Israel, which said unto them, Thus saith the LORD God of Israel, I brought you up from Egypt, and brought you forth out of the house of bondage;
Judges 6.8

Última actualización: 2012-05-06
Tema: Religión
Frecuencia: 1
Calidad:

At nangyari, na mula sa panahon na siya'y pamahalain sa kaniyang bahay, at sa lahat ng kaniyang tinatangkilik, ay pinagpala ng Panginoon ang bahay ng taga Egiptong yaon dahil kay Jose; at ang pagpapala ng Panginoon ay sumalahat ng kaniyang tinatangkilik, sa bahay at sa parang.
Genesis 39.5

And it came to pass from the time that he had made him overseer in his house, and over all that he had, that the LORD blessed the Egyptian's house for Joseph's sake; and the blessing of the LORD was upon all that he had in the house, and in the field.
Genesis 39.5

Última actualización: 2012-05-06
Tema: Religión
Frecuencia: 1
Calidad:

At nakasumpong si Jose ng biyaya sa kaniyang paningin, at pinaglingkuran niya siya: at sa kaniya'y ipinamahala niya ang bahay, at ang lahat niyang tinatangkilik ay isinakaniyang kamay.
Genesis 39.4

And Joseph found grace in his sight, and he served him: and he made him overseer over his house, and all that he had he put into his hand.
Genesis 39.4

Última actualización: 2012-05-06
Tema: Religión
Frecuencia: 1
Calidad:

At sinabi ni Moises sa bayan, Alalahanin ninyo ang araw na ito na inialis ninyo sa Egipto, sa bahay ng pagkaalipin; sapagka't sa pamamagitan ng lakas ng kamay ay hinango kayo ng Panginoon sa dakong ito, wala sinomang kakain ng tinapay na may lebadura.
Exodus 13.3

And Moses said unto the people, Remember this day, in which ye came out from Egypt, out of the house of bondage; for by strength of hand the LORD brought you out from this place: there shall no leavened bread be eaten.
Exodus 13.3

Última actualización: 2012-05-06
Tema: Religión
Frecuencia: 1
Calidad:

Añadir una traducción