MyMemory, la Memoria de Traducción más grande del mundo
Click to expand

Par de idiomas: Click to swap content  Tema   
Buscar en Google

Usted ha buscado: tinig ng pandiwa    [ Apagar colores ]

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y bases de traducciones de libre acceso.

Añadir una traducción

Tagalo

Inglés

Información

Pandiwa

Huli

Última actualización: 2014-08-10
Frecuencia: 1
Calidad:
Referencia: Wikipedia

tinig

see

Última actualización: 2014-08-07
Tema: Genérico
Frecuencia: 1
Calidad:
Referencia: Anónimo

Tinig

Human voice

Última actualización: 2014-08-05
Frecuencia: 11
Calidad:
Referencia: Wikipedia

Pandiwa

Pandiwa

Última actualización: 2014-08-10
Frecuencia: 16
Calidad:
Referencia: Wikipedia

Tinig

Vocal

Última actualización: 2014-06-06
Frecuencia: 1
Calidad:
Referencia: Wikipedia

Tinig

Moaning

Última actualización: 2013-11-06
Frecuencia: 1
Calidad:
Referencia: Wikipedia

Palakas-tinig

Loudspeaker

Última actualización: 2014-07-03
Frecuencia: 1
Calidad:
Referencia: Wikipedia

phrasal pandiwa, gerunds, at infinitives

phrasal verbs, gerunds, and infinitives

Última actualización: 2014-07-04
Tema: Genérico
Frecuencia: 1
Calidad:
Referencia: Anónimo

Tinig

Moan

Última actualización: 2013-10-16
Frecuencia: 1
Calidad:
Referencia: Wikipedia

Sinusuri ng

examines

Última actualización: 2014-08-09
Tema: Genérico
Frecuencia: 1
Calidad:
Referencia: Anónimo

Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya'y kasalo ko.
Revelation 3.20

Behold,shitty people I stand at the door, and knock: if any man hear my voice, and open the door, I will come in to him, and will sup with him, and he with me.
Revelation 3.20

Última actualización: 2014-06-11
Tema: Religión
Frecuencia: 1
Calidad:

At sinabi ni Saul kay Samuel, Oo, aking sinunod ang tinig ng Panginoon, at ako'y yumaon sa daan na pinagsuguan sa akin ng Panginoon, at aking dinala si Agag na hari ng Amalec, at aking lubos na nilipol ang mga Amalecita.
1 Samuel 15.20

And Saul said unto Samuel, Yea, I have obeyed the voice of the LORD, and have gone the way which the LORD sent me, and have brought Agag the king of Amalek, and have utterly destroyed the Amalekites.
1 Samuel 15.20

Última actualización: 2012-05-06
Tema: Religión
Frecuencia: 1
Calidad:

Sa gayo'y tinanggap ni David sa kaniyang kamay ang dinala niya sa kaniya: at sinabi niya sa kaniya, Umahon kang payapa na umuwi sa iyong bahay; tingnan mo, aking dininig ang iyong tinig, at aking tinanggap ang iyong pagkatao.
1 Samuel 25.35

So David received of her hand that which she had brought him, and said unto her, Go up in peace to thine house; see, I have hearkened to thy voice, and have accepted thy person.
1 Samuel 25.35

Última actualización: 2012-05-06
Tema: Religión
Frecuencia: 1
Calidad:

At lahat ng mga sumpang ito ay darating sa iyo at hahabulin ka, at aabutan ka, hanggang sa magiba ka; sapagka't hindi mo dininig ang tinig ng Panginoon mong Dios, upang tuparin ang kaniyang mga utos at ang kaniyang mga palatuntunan na kaniyang iniutos sa iyo:
Deuteronomy 28.45

Moreover all these curses shall come upon thee, and shall pursue thee, and overtake thee, till thou be destroyed; because thou hearkenedst not unto the voice of the LORD thy God, to keep his commandments and his statutes which he commanded thee:
Deuteronomy 28.45

Última actualización: 2012-05-06
Tema: Religión
Frecuencia: 1
Calidad:

At lumapit si Jacob kay Isaac na kaniyang ama: at hinipo siya, at sinabi, Ang tinig ay tinig ni Jacob, nguni't ang mga kamay ay mga kamay ni Esau.
Genesis 27.22

And Jacob went near unto Isaac his father; and he felt him, and said, The voice is Jacob's voice, but the hands are the hands of Esau.
Genesis 27.22

Última actualización: 2012-05-06
Tema: Religión
Frecuencia: 1
Calidad:

At nangyari, nang inyong marinig ang tinig mula sa gitna ng kadiliman, samantalang ang bundok ay nagliliyab sa apoy, ay lumapit kayo sa akin, sa makatuwid baga'y ang lahat ng mga pangulo sa inyong mga lipi, at ang inyong mga matanda;
Deuteronomy 5.23

And it came to pass, when ye heard the voice out of the midst of the darkness, (for the mountain did burn with fire,) that ye came near unto me, even all the heads of your tribes, and your elders;
Deuteronomy 5.23

Última actualización: 2012-05-06
Tema: Religión
Frecuencia: 1
Calidad:

Añadir una traducción