MyMemory, la plus grande mémoire de traduction du monde
Click to expand

Combinaison linguistique : Click to swap content  Sujet   
Demander à Google

Vous avez cherché: zeebars    [ Désactiver les couleurs ]

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Néerlandais

Français

Infos

Zeebaars

Bar commun

Dernière mise à jour : 2013-07-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
Référence: Wikipedia

Zeebaars

Bar

Dernière mise à jour : 2010-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
Référence: Wikipedia

Europese zeebaars

Dicentrarchus Labrax

Dernière mise à jour : 2013-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
Référence: Wikipedia

Amerikaanse zeebaars

Petit bar

Dernière mise à jour : 2013-05-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
Référence: Wikipedia

Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758) Zeebaars
http://www.ejustice.just.fg [...] gi/welcome.pl

« Clupea harengus (Linnaeus, 1758) Bar
http://www.ejustice.just.fg [...] gi/welcome.pl

Dernière mise à jour : 2012-04-06
Sujet : Juridique et notarial
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
Référence: fgov.be

Het is aan zeehengelaars, die vissen vanuit vaartuigen die niet beschikken over een visvergunning verboden om in totaal meer dan 20 kg kabeljauw en zeebaars, waarvan maximaal 15 kg kabeljauw, per ingescheepte persoon en per zeereis aan boord te houden, over te laden en te lossen.
http://www.ejustice.just.fg [...] gi/welcome.pl

Il est défendu aux pêcheurs à la ligne, qui pêchent à partir de bateaux ne disposant pas de licence de pêche, de retenir à bord, de transborder et de débarquer au total plus de 20 kg de cabillaud et bar, dont 15 kg de cabillaud au maximum, par personne embarquée et par jour.
http://www.ejustice.just.fg [...] gi/welcome.pl

Dernière mise à jour : 2012-04-06
Sujet : Juridique et notarial
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
Référence: fgov.be

« Art. 17bis . Het is aan zeehengelaars, die vissen vanuit vaartuigen die niet beschikken over een visvergunning verboden om in totaal meer dan 20 kg kabeljauw en zeebaars, waarvan maximaal 15 kg kabeljauw, per ingescheepte persoon en per zeereis aan boord te houden, over te laden en te lossen.
http://www.ejustice.just.fg [...] gi/welcome.pl

« Art. 17bis . Il est défendu aux pêcheurs à la ligne, qui pêchent à partir de bateaux ne disposant pas de licence de pêche, de retenir à bord, de transborder et de débarquer au total plus de 20 kg de cabillaud et bar, dont 15 kg de cabillaud au maximum, par personne embarquée et par jour.
http://www.ejustice.just.fg [...] gi/welcome.pl

Dernière mise à jour : 2012-04-06
Sujet : Juridique et notarial
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
Référence: fgov.be

De activiteiten die er worden verricht zijn toekomstgericht en state-of-the-art waarbij gewerkt wordt met edele vissoorten als zeebaars, goudbaars of tarbot. Men houdt zich bezig met baanbrekend wetenschappelijk werk waarbij onderzoek wordt gedaan naar GGO's, naar diploïde en triploïde oesters en naar vaccins.
http://www.europarl.europa.eu/

C' est une activité d' avenir, parce qu' on sort de la cueillette pour mener des activités nobles avec des poissons nobles- qu' il s' agisse des bars, des daurades, des turbots- et des activités de pointe; pour entreprendre de grandes innovations scientifiques, des recherches sur les OGM, sur les huîtres diploïdes ou triploïdes, sur les vaccins.
http://www.europarl.europa.eu/

Dernière mise à jour : 2012-03-21
Sujet : Sciences humaines
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
Référence: europa.eu

Ik noem, bij wijze van voorbeeld, experimenten waarin geprobeerd is vissersschepen en vistuig zodanig aan te passen dat ze gebruikt kunnen worden voor het opruimen van olievlekken en afval, de pogingen kunstmatige riffen te creëren om zo ruimten voor rust en voortplanting van zeefauna te scheppen, en zelfs het idee om op open zee artificiële inseminatietechnieken in te zetten voor de zeebaars.
http://www.europarl.europa.eu/

Je citerai, à titre d' exemple, celles visant à adapter des navires et des engins de pêche pour recueillir des macrodéchets ou des nappes d' hydrocarbure ou encore l' aménagement de récifs artificiels en vue de faciliter le développement de zones de reproduction et de repos pour la faune maritime, ou bien encore des techniques de fécondation assistée en pleine mer pour le bar.
http://www.europarl.europa.eu/

Dernière mise à jour : 2012-03-21
Sujet : Sciences humaines
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
Référence: europa.eu

Als de Europese Unie in Ceuta heeft bijgedragen tot de financiering van de aquacultuur als produktie-activiteit en er met succes een viskwekerij van start is gegaan, dan is het naar ons oordeel eveneens zaak dat de mogelijkheid wordt benut- als instrument ter stimulering van de economie en de werkgelegenheid- om maatregelen te nemen op douanegebied, omdat Ceuta ofschoon het deel uitmaakt van een land van de Europese Unie, een andere behandeling ten deel valt; hierbij moeten we vooral bedenken dat de opening van het tariefcontingent dat, in combinatie met de amendementen van de betrokken Commissie zelf, in dit verslag bepleit wordt, geenszins zou leiden tot enige verstoring op de communautaire markt voor zeebrasem en zeebaars, de produkten waarom het hierbij gaat, en waarnaar een groeiende vraag bestaat.
http://www.europarl.europa.eu/

Si l' Union européenne a cofinancé à Ceuta des activités d' aquaculture et a mis en marche une usine de pisciculture avec un véritable succès, nous pensons que l' on doit utiliser également, comme instrument pour dynamiser l' économie et la création d' emploi- sachant qu' il existe un marché-, la possibilité d' adopter des mesures tarifaires parce que Ceuta, tout en faisant partie d' un pays de l' Union européenne, possède un statut tarifaire différent, à plus forte raison si l' on tient compte que l' élargissement du contingent tarifaire proposé dans ce rapport, de pair avec les amendements de la propre commission REX, ne produirait aucune distorsion sur le marché communautaire de la daurade et du loup de mer qui sont les produits concernés et font l' objet d' une forte et croissante demande.
http://www.europarl.europa.eu/

Dernière mise à jour : 2012-03-21
Sujet : Sciences humaines
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
Référence: europa.eu

Bovendien stijgt de vraag naar zeebaars en zeebrasem in de Unie en een verdubbeling van het contingent, zoals ik al heb voorgesteld, zou dus ook vanuit dat oogpunt te ondersteunen zijn.
http://www.europarl.europa.eu/

De plus, la dorade et le bar bénéficient d' une demande croissante dans l' Union et cet aspect pourrait donc, lui aussi, justifier le doublement du contingent, comme je l' ai déjà proposé.
http://www.europarl.europa.eu/

Dernière mise à jour : 2012-03-21
Sujet : Sciences humaines
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
Référence: europa.eu

De amendementen 3 tot 5 strekken ertoe het nu voorgestelde tariefcontingent voor zeebrasem en zeebaars van 100 tot 200 ton te verhogen.
http://www.europarl.europa.eu/

Amendements 3 à 5: Ces amendements visent une augmentation de 100 à 200 tonnes du nouveau contingent tarifaire pour les dorades et les bars.
http://www.europarl.europa.eu/

Dernière mise à jour : 2012-03-21
Sujet : Sciences humaines
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
Référence: europa.eu

Het voorstel van de Commissie om een nieuw tariefcontingent voor diverse vissoorten vast te stellen, verdient steun, maar eerlijk gezegd een verdubbeling van het contingent voor zeebaars en zeebrasem, zoals voorgesteld door de rapporteur, is nog meer wenselijk.
http://www.europarl.europa.eu/

La proposition de la Commission concernant la fixation d' un nouveau contingent tarifaire pour diverses sortes de poissons mérite d' être soutenue, mais à vrai dire, le doublement du contingent pour les dorades et les bars, tel que le rapporteur l' a proposé, est encore plus souhaitable.
http://www.europarl.europa.eu/

Dernière mise à jour : 2012-03-21
Sujet : Sciences humaines
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
Référence: europa.eu

In zijn verslag heeft de heer Valdivielso de Cué, binnen het kader van het voorstel voor een verordening van de Raad, een heel zinnige oplossing voor dit probleem gevonden, door voor te stellen het tariefcontingent voor verse of ingevroren zeebrasem en zeebaars te verhogen.
http://www.europarl.europa.eu/

Dans son rapport, M. Valdivielso de Cué a fourni une digne issue pour ce problème dans le cadre défini par la proposition de règlement du Conseil, en augmentant le contingent tarifaire destiné aux loups de mer ou aux daurades frais ou réfrigérés.
http://www.europarl.europa.eu/

Dernière mise à jour : 2012-03-21
Sujet : Sciences humaines
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
Référence: europa.eu

Om al deze redenen stelt de Commissie externe economische betrekkingen de Commissie en de Raad voor, het communautaire tariefcontingent voor zeebrasem en zeebaars te verhogen.
http://www.europarl.europa.eu/

Pour toutes ces raisons, la commission REX propose à la Commission et au Conseil l' augmentation du contingent tarifaire communautaire pour la daurade et le loup de mer.
http://www.europarl.europa.eu/

Dernière mise à jour : 2012-03-21
Sujet : Sciences humaines
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
Référence: europa.eu

Daarom moet het mij van het hart dat het een zeer overhaast besluit was van onze Spaanse minister om een quotum voor rode zeebaars te accepteren dat de vangsten van Spanje in het jaar daarvoor tot 20% reduceert.
http://www.europarl.europa.eu/

C' est pourquoi et dans le même sens, je tiens à dire que madame le ministre espagnol a fait preuve d' une précipitation notoire en acceptant un contingent de daurade si faible qu' il réduit jusqu' à 20% les captures effectuées par l' Espagne l' an dernier.
http://www.europarl.europa.eu/

Dernière mise à jour : 2012-03-21
Sujet : Sciences humaines
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
Référence: europa.eu

En ik heb kritiek geleverd op het feit dat zij bij het begin van de onderhandelingen akkoord is gegaan met een verlaging van de quota van 20% van de rode zeebaars.
http://www.europarl.europa.eu/

Et j' ai critiqué qu' elle ait accepté d' entrée de jeu, au début de la négociation, une réduction des contingents à 20% pour la daurade.
http://www.europarl.europa.eu/

Dernière mise à jour : 2012-03-21
Sujet : Sciences humaines
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
Référence: europa.eu

Feit is dat de Spaanse vloot onder de socialistische regering jarenlang vergunningen heeft gevraagd aan het Spaanse Ministerie van Landbouw en Visserij om in de NAFO-zone op rode zeebaars te mogen vissen.
http://www.europarl.europa.eu/

Voici le problème: pendant des années, la flotte espagnole a demandé au ministère espagnol de l' Agriculture et de la pêche, à l' époque du gouvernement socialiste, des autorisations de pêcher la daurade dans la zone de la NAFO.
http://www.europarl.europa.eu/

Dernière mise à jour : 2012-03-21
Sujet : Sciences humaines
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
Référence: europa.eu

Dit voorstel heeft betrekking op een bepaald aantal soorten verse en gekoelde vis, zoals zeebaars en tandbrasem, alsmede op gerookte vis en zalm.
http://www.europarl.europa.eu/

Pour ce qui est de la pêche, la proposition concerne les poissons frais ou réfrigérés appartenant à certaines espèces, telles que la dorade, le bar et le bar tacheté. Elle couvre également les poissons fumés et les saumons.
http://www.europarl.europa.eu/

Dernière mise à jour : 2012-03-21
Sujet : Sciences humaines
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
Référence: europa.eu

(5) Krachtens de hierboven vermelde Verordening (EG) nr. 812/2004 moeten met ingang van 1 januari 2005 waarnemers worden ingezet op vaartuigen die actief zijn in de spannetvisserij. De bijvangst van walvisachtigen bij de pelagische spannetvisserij is een complex probleem dat specifiek door de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES) is behandeld in zijn omvattend wetenschappelijk onderzoek en advies over deze materie [5]. ICES wijst erop dat "niet alleen bij de spannetvisserij op baars dolfijnen worden gevangen" en dat "omvattend toezicht op de talrijke vormen van trawlvisserij in dit gebied vereist is voordat specifieke uitspraken over beperkende voorschriften kunnen worden gedaan". ICES beschouwt "een verbod op de pelagische spannetvisserij op baars" als "een arbitraire maatregel die waarschijnlijk niet het gewenste effect sorteert". Indien het gebruik van spannetten voor de visserij op zeebaars in de Britse kustwateren van het westelijke Kanaal wordt verboden, zal dat naar alle waarschijnlijkheid resulteren in een herverdeling van de visserij-inspanning in belendende gebieden en is het nog maar de vraag of de bijvangst van gewone dolfijnen daarbij zal dalen.

(5) Ledit règlement prévoit l’embarquement d’observateurs sur les navires pratiquant la pêche au chalut bœuf à compter du 1er janvier 2005. La question des captures accessoires de cétacés par la pêche au chalut bœuf pélagique est complexe et a fait l'objet d'une étude spécifique dans le cadre de l'examen scientifique complet et de l'avis du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) en 2002 concernant les captures accessoires de cétacés dans les pêcheries [5]. Le CIEM indique que "d'autres pêcheries que celle du bar au chalut bœuf entraînent elles aussi la capture de dauphins" et qu'"il est nécessaire de mettre en place une surveillance complète des nombreuses activités de pêche au chalut pratiquées dans la région avant de pouvoir préciser la nécessité de quelconques mesures de limitation". Le CIEM considère en particulier que "l'interdiction de la pêche au chalut bœuf pélagique pour le bar" serait une "mesure arbitraire, peu susceptible d'atteindre le but recherché". L’interdiction de l’utilisation des chaluts bœufs dans la pêche du bar dans les eaux littorales britanniques de la Manche occidentale devrait n’avoir pour résultat qu’une redistribution de l’effort de pêche dans les zones adjacentes, sans avoir nécessairement pour effet de réduire les captures accessoires de dauphins communs.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Sujet : Juridique et notarial
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Ajouter une traduction