Hyödyllisyysmalli - Finnish - English Traduzioni ed esempi
MyMemory, la memoria di traduzione più grande del mondo
Click to expand

Coppia linguistica: Click to swap content  Argomento   
Chiedi a Google

Hai cercato: hyödyllisyysmalli ( Finlandese - Inglese )

    [ Disattiva i colori ]

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Finlandese

Inglese

Informazioni

Finlandese

Hyödyllisyysmalli

Inglese

Utility model

Ultimo aggiornamento 2014-02-15
Frequenza di utilizzo: 5
Qualità:
Riferimento: Wikipedia

Finlandese

Hyödyllisyysmalli

Inglese

Utility models

Ultimo aggiornamento 2012-05-24
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:
Riferimento:

Finlandese

Hyödyllisyysmalli (NUM)

Inglese

Utility model (NUM)

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Argomento: Scienze sociali
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:
Riferimento:

Finlandese

Tämä asetus ei estä teollisoikeuksia koskevien tai muiden asiaan liittyvien jäsenvaltioiden lakien, kuten rekisteröinnillä saatuun tai rekisteröimättömään mallisuojaan, tavaramerkkeihin, patentteihin ja hyödyllisyysmalleihin, vilpilliseen kilpailuun tai siviilioikeudelliseen vastuuseen liittyvien lakien soveltamista yhteisömalleilla suojattuihin malleihin.

Inglese

This Regulation does not preclude the application to designs protected by Community designs of the industrial property laws or other relevant laws of the Member States, such as those relating to design protection acquired by registration or those relating to unregistered designs, trade marks, patents and utility models, unfair competition or civil liability.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Argomento: Scienze sociali
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:
Riferimento:

Finlandese

Tämän asetuksen säännökset eivät vaikuta rekisteröimättömiä malleja, tavaramerkkejä ja muita erottavia merkkejä, patentteja ja hyödyllisyysmalleja, kirjasinlajeja, siviilioikeudellista vastuuta tai vilpillistä kilpailua koskevaan yhteisön oikeuteen tai kyseisen jäsenvaltion oikeuteen.

Inglese

The provisions of this Regulation shall be without prejudice to any provisions of Community law or of the law of the Member States concerned relating to unregistered designs, trade marks or other distinctive signs, patents and utility models, typefaces, civil liability and unfair competition.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Argomento: Scienze sociali
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento:

Finlandese

Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksessa ja erityisesti sen 12 artiklassa annetaan jäsenvaltioille, henkilöille ja yrityksille oikeus saada sopivaa korvausta vastaan ei-yksinomainen käyttölupa Euroopan atomienergiayhteisön omistamiin patentteihin, väliaikaisesti suojattuihin oikeuksiin, hyödyllisyysmalleihin tai patenttihakemuksiin.

Inglese

The Treaty establishing the European Atomic Energy Community, and in particular Article 12 thereof, gives Member States, persons and undertakings the right — against payment of a suitable remuneration — to obtain non-exclusive licences under patents, provisionally protected patent rights, utility models or patent applications owned by the European Atomic Energy Community.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Argomento: Scienze sociali
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento:

Finlandese

hyödyllisyysmallit;

Inglese

utility models,

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Argomento: Scienze sociali
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento:

Finlandese

Nämä osapuolet väittivät, että ongelmat koskevat erityisesti käsityötä ja mainosesineitä (esim. tiilisavesta), tiettyjä lisenssillä myytäviä merkkituotteita, tiettyjen rekisteröityjen hyödyllisyysmallien ja erikoisoheistuotteiden tai pitopalveluesineiden valmistusta (kuten suuria määriä posliiniesineitä).

Inglese

These parties claimed that the problems were particularly important as regards crafts and promotion-oriented items (e.g. pottery), certain branded products sold under license, the manufacturing of certain registered utility models and special side or catering items (e.g. large-volume porcelain items).

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Argomento: Scienze sociali
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento:

Finlandese

Tämän direktiivin säännökset eivät rajoita niiden yhteisön tai kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön säännösten soveltamista, jotka koskevat rekisteröimättömiä malleja, tavaramerkkejä ja muita erottavia merkkejä, patentteja ja hyödyllisyysmalleja, kirjasinlajeja, siviilioikeudellista vastuuta tai vilpillistä kilpailua.

Inglese

The provisions of this Directive shall be without prejudice to any provisions of Community law or of the law of the Member State concerned relating to unregistered design rights, trade marks or other distinctive signs, patents and utility models, typefaces, civil liability or unfair competition.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Argomento: Scienze sociali
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento:

Finlandese

tällä direktiivillä ei estetä sellaisen kansallisen tai yhteisön lainsäädännön soveltamista malleihin, joka tarjoaa muuta kuin mallin rekisteröinnin tai julkaisemisen nojalla annettavaa suojaa, esimerkiksi lainsäädäntöä, joka koskee rekisteröimättömiä malleja, tavaramerkkejä, patentteja ja hyödyllisyysmalleja, vilpillistä kilpailua tai siviilioikeudellista vastuuta,

Inglese

Whereas this Directive does not exclude the application to designs of national or Community legislation providing for protection other than that conferred by registration or publication as design, such as legislation relating to unregistered design rights, trade marks, patents and utility models, unfair competition or civil liability;

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Argomento: Scienze sociali
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento:

Finlandese

maksut omistusoikeuksien käytöstä (kuten patentit, tavaramerkit, tekijänoikeudet, hyödyllisyysmalli- ja mallisuoja, ml. liikesalaisuudet ja franchising) Nämä oikeudet voivat syntyä tutkimuksesta ja kehityksestä sekä markkinoinnista; ja

Inglese

charges for the use of proprietary rights (such as patents, trademarks, copyrights, industrial processes and designs including trade secrets and franchises). These rights can arise from research and development, as well as from marketing; and

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Argomento: Scienze sociali
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento:

Finlandese

Jos tulliviranomaisille on annettu tieto menettelyn vireillepanosta sen määrittämiseksi, onko mallia, patenttia, hyödyllisyysmallia, puolijohdetuotteen topografiaa tai kasvinjalostajanoikeutta loukattu, tavaroiden ilmoittaja tai tavaroiden haltija voi pyytää tulliviranomaisia luovuttamaan tavarat tai lopettamaan niiden haltuunoton, ennen kuin kyseinen menettely on saatettu päätökseen.

Inglese

Where the customs authorities have been notified of the initiation of proceedings to determine whether a design, patent, utility model, topography of semiconductor product or plant variety has been infringed, the declarant or the holder of the goods may request the customs authorities to release the goods or put an end to their detention before the completion of those proceedings.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Argomento: Scienze sociali
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento:

Finlandese

hyödyllisyysmallia siltä osin kuin se on suojattu teollis- ja tekijänoikeutena kansallisessa tai unionin lainsäädännössä;

Inglese

a utility model in so far as it is protected as an intellectual property right by national or Union law;

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Argomento: Scienze sociali
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento:

Finlandese

asettavat rajoituksia sellaisten oikeuksien käyttämiselle, jotka ovat teollisoikeuksien - erityisesti patenttien, hyödyllisyysmallien, mallien tai tavaramerkkien - luovutuksensaajalla tai käyttöoikeuden haltijalla taikka sillä, joka on sopimuksen nojalla saanut oikeudet valmistusmenetelmiin tai teollisten tuotantomenetelmien käyttöön tai soveltamiseen liittyvään tietämykseen tai niiden käyttämiseen;

Inglese

impose restrictions on the exercise of the rights of the assignee or user of industrial property rights-in particular patents, utility models, designs or trade marks-or of the person entitled under a contract to the assignment, or grant, of the right to use a method of manufacture or knowledge relating to the use and to the application of industrial processes;

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Argomento: Scienze sociali
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento:

Finlandese

TSRPA:n 1 artiklan 1 kohdan b ja h alakohdan mukaan ”teknologia” käsittää patentit ja patenttihakemukset, hyödyllisyysmallit ja hyödyllisyysmallihakemukset, mallioikeudet, kasvinjalostajanoikeudet, puolijohdetuotteiden piirimallit, lisäsuojatodistukset lääkkeille tai muille sellaisille tuotteille, joille on mahdollista saada lisäsuojatodistus, ohjelmistojen tekijänoikeudet ja taitotiedon.

Inglese

According to Article 1(1)(b) and (h) of the TTBER the concept of “technology” covers patents and patent applications, utility models and applications for utility models, design rights, plant breeders rights, topographies of semiconductor products, supplementary protection certificates for medicinal products or other products for which such supplementary protection certificates may be obtained, software copyright, and know-how.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Argomento: Scienze sociali
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento:

Finlandese

’immateriaalioikeuksilla’ kaikkia immateriaalioikeuksia, mukaan luettuina patentit, hyödyllisyysmallit ja hyödyllisyystodistukset, teollista muotoilua koskevat oikeudet, tekijänoikeudet, liikesalaisuudet, tietokantaoikeudet, puolijohdetuotteiden piirimallien oikeudet sekä kaikki näitä koskevat rekisteröinnit, hakemukset, jakamiset, jatkamiset, uudelleenkäsittelyt, uusimiset tai uudelleenjulkaisut, lukuun ottamatta tavaramerkkejä ja kauppanimiä;

Inglese

‘Intellectual Property Rights’ (IPR) means any intellectual property rights, including patents, utility models and utility certificates, industrial design rights, copyrights, trade secrets, database rights, topographies of semiconductor products' rights, as well as any registrations, applications, divisions, continuations, re-examinations, renewals or reissues of any of the foregoing, excluding trademarks and trade names;

Ultimo aggiornamento 2014-11-17
Argomento: Scienze sociali
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento:

Finlandese

Vihreä kirja - Hyödyllisyysmallien suojeleminen sisämarkkinoilla

Inglese

Green Paper:The protection of utility models in the Single Market

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Argomento: Documenti legali, diplomi, certificati ecc.
Frequenza di utilizzo: 5
Qualità:

Riferimento:

Finlandese

hyödyllisyysmallia koskeva hakemuskirja

Inglese

request for the grant of a utility model

Ultimo aggiornamento 2014-11-14
Frequenza di utilizzo: 5
Qualità:

Riferimento:

Finlandese

hyödyllisyysmalleihin ja ammatillisesti käytettäviin malleihin;

Inglese

industrial designs;

Ultimo aggiornamento 2014-11-14
Argomento: Scienze sociali
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento:

Finlandese

Puhumme tässä erilaisesta keskitetystä myöntämismenettelystä, mutta ajatus on se, että jos joku hakee jossakin yhteisön maassa hyödyllisyysmallia, tuo malli voidaan tunnustaa koko yhteisössä.

Inglese

Here, we are talking about a different sort of one-stop shopping, but the idea is that if someone submits a utility model in an EU country, then this model should be recognised throughout the entire Community.

Ultimo aggiornamento 2012-03-21
Argomento: Scienze sociali
Frequenza di utilizzo: 5
Qualità:

Riferimento:

Aggiungi una traduzione

Esegui la ricerca fra i contributi umaniCi sono utenti che chiedono aiuto: certyfikaty i uprawnienia (Polacco>Inglese) | 取りこぼし削減 (Giapponese>Inglese) | nectared (Ungherese>Inglese) | ego sum unum (Latino>Inglese) | shahr ramazan (Inglese>Arabo) | oikeudenkäynti (Finlandese>Esperanto) | egrederetur (Latino>Estone) | bf hd video sax to the top of (Hindi (indiano)>Inglese) | lude (Serbo>Latino) | 주글래 (Coreano>Inglese) | padlizsán (Ungherese>Inglese) | apolipoprotein (Inglese>Arabo) | rushinga (Inglese>Estone) | Поп музика (Bulgaro>Inglese) | makapaghahari (Tagalog>Giapponese)


Segnala un abuso  | Informazioni su MyMemory   | Contattaci


MyMemory nella tua lingua: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK