MyMemory, la memoria di traduzione più grande del mondo
Click to expand

Coppia di lingue: Click to swap content  Argomento   
Chiedi a Google

Hai cercato: fidelis    [ Disabilita i colori ]

Contributi umani

Da traduttori professionali, aziende, pagine web e banche di dati di traduzione disponibili al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Latino

Tagalog

Dettagli

fidelis sermo et omni acceptione dignu
1 Timothy 4.9

Tapat ang pasabi, at nararapat tanggapin ng lahat.
1 Timothy 4.9

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

fidelis est qui vocavit vos qui etiam facie
1 Thessalonians 5.24

Tapat yaong sa inyo'y tumatawag, na gagawa rin naman nito.
1 Thessalonians 5.24

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

fidelis sermo nam si conmortui sumus et convivemu
2 Timothy 2.11

Tapat ang pasabi: Sapagka't kung tayo'y nangamatay na kalakip niya, ay mangabubuhay naman tayong kasama niya:
2 Timothy 2.11

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

hic iam quaeritur inter dispensatores ut fidelis quis inveniatu
1 Corinthians 4.2

Bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala, na ang bawa't isa ay maging tapat.
1 Corinthians 4.2

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

fidelis sermo si quis episcopatum desiderat bonum opus desidera
1 Timothy 3.1

Tapat ang pasabi, Kung ang sinoman ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa.
1 Timothy 3.1

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

liberat animas testis fidelis et profert mendacia versipelli
Proverbs 14.25

Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng mga tao: nguni't siyang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay nagdaraya.
Proverbs 14.25

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

nuntius impii cadet in malum legatus fidelis sanita
Proverbs 13.17

Ang masamang sugo ay nahuhulog sa kasamaan: nguni't ang tapat na sugo ay kagalingan.
Proverbs 13.17

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

testis fidelis non mentietur profert mendacium testis dolosu
Proverbs 14.5

Ang tapat na saksi ay hindi magbubulaan: nguni't ang sinungaling na saksi ay nagbabadya ng mga kasinungalingan.
Proverbs 14.5

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

teneamus spei nostrae confessionem indeclinabilem fidelis enim est qui repromisi
Hebrews 10.23

Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pagasa upang huwag magalinlangan: sapagka't tapat ang nangako:
Hebrews 10.23

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

fidelis autem Dominus est qui confirmabit vos et custodiet a mal
2 Thessalonians 3.3

Nguni't tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo, at sa inyo'y magiingat sa masama.
2 Thessalonians 3.3

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

si non credimus ille fidelis manet negare se ipsum non potes
2 Timothy 2.13

Kung tayo'y hindi mga tapat, siya'y nananatiling tapat; sapagka't hindi makapagkakaila sa kaniyang sarili.
2 Timothy 2.13

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

vir fidelis multum laudabitur qui autem festinat ditari non erit innocen
Proverbs 28.20

Ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala: nguni't siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan.
Proverbs 28.20

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

qui fidelis est ei qui fecit illum sicut et Moses in omni domo illiu
Hebrews 3.2

Na siya'y tapat sa naglagay sa kaniya na gaya rin naman ni Moises sa buong sangbahayan niya.
Hebrews 3.2

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

fidelis Deus per quem vocati estis in societatem Filii eius Iesu Christi Domini nostr
1 Corinthians 1.9

Ang Dios ay tapat, na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kaniyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin.
1 Corinthians 1.9

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

fidelis autem Deus quia sermo noster qui fit apud vos non est in illo est et no
2 Corinthians 1.18

Nguni't palibhasa'y ang Dios ay tapat, ang aming salita sa inyo ay di oo at hindi.
2 Corinthians 1.18

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

qui ambulat fraudulenter revelat arcana qui autem fidelis est animi celat commissu
Proverbs 11.13

Siyang yumayaong mapaghatid dumapit ay naghahayag ng mga lihim: nguni't ang may diwang tapat ay nagtatakip ng bagay.
Proverbs 11.13

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

et Moses quidem fidelis erat in tota domo eius tamquam famulus in testimonium eorum quae dicenda eran
Hebrews 3.5

At sa katotohanang si Moises ay tapat sa buong sangbahayan niya gaya ng lingkod, na pinakapatotoo sa mga bagay na sasabihin pagkatapos;
Hebrews 3.5

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

sicut didicistis ab Epaphra carissimo conservo nostro qui est fidelis pro vobis minister Christi Ies
Colossians 1.7

Ayon sa inyong natutuhan kay Epafras na aming minamahal na kasamang lingkod, na isang tapat na ministro ni Cristo, sa ganang atin;
Colossians 1.7

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

et cognovit universus Israhel a Dan usque Bersabee quod fidelis Samuhel propheta esset Domin
1 Samuel 3.20

At nakilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Beer-seba na si Samuel ay itinatag na maging propeta ng Panginoon.
1 Samuel 3.20

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

et angelo Laodiciae ecclesiae scribe haec dicit Amen testis fidelis et verus qui est principium creaturae De
Revelation 3.14

At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng Siya Nawa, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Dios:
Revelation 3.14

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

Aggiungi una traduzione