MyMemory, la memoria di traduzione più grande del mondo
Click to expand

Coppia di lingue: Click to swap content  Argomento   
Chiedi a Google

Hai cercato: mga larawan ng pagmamahal sa magulang    [ Disabilita i colori ]

Contributi umani

Da traduttori professionali, aziende, pagine web e banche di dati di traduzione disponibili al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Tagalog

Inglese

Dettagli

mga larawan ng alak

pictures of alcohol

Ultimo aggiornamento: 2014-03-13
Argomento: Generico
Frequenza d'uso: 1
Qualità:
Riferimento: Anonimo

Larawan ng sarili

Self-image

Ultimo aggiornamento: 2014-03-16
Frequenza d'uso: 1
Qualità:
Riferimento: Wikipedia

larawan ng garbanzos

image of garbanzos

Ultimo aggiornamento: 2014-03-11
Argomento: Generico
Frequenza d'uso: 1
Qualità:
Riferimento: Anonimo

pumapagitang mga magulang debate

intervening parents debate

Ultimo aggiornamento: 2014-03-05
Argomento: Generico
Frequenza d'uso: 1
Qualità:
Riferimento: Anonimo

Larawan

Image

Ultimo aggiornamento: 2014-03-19
Frequenza d'uso: 4
Qualità:
Riferimento: Wikipedia

Magulang

Parent

Ultimo aggiornamento: 2014-03-18
Frequenza d'uso: 3
Qualità:
Riferimento: Wikipedia

larawan ng ibat ibang uri ng tela

pictures of different types of fabrics

Ultimo aggiornamento: 2014-03-19
Argomento: Generico
Frequenza d'uso: 1
Qualità:
Riferimento: Anonimo

pabayang magulang

neglectful parents

Ultimo aggiornamento: 2014-01-23
Argomento: Generico
Frequenza d'uso: 1
Qualità:
Riferimento: Anonimo

Nasasabuhay na guhit-larawan

Animated cartoon

Ultimo aggiornamento: 2014-03-08
Frequenza d'uso: 1
Qualità:
Riferimento: Wikipedia

At sa mga kaarawan ni Joiacim, ay mga saserdote, na mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang: kay Seraias, si Meraias; kay Jeremias, si Hananias;
Nehemiah 12.12

And in the days of Joiakim were priests, the chief of the fathers: of Seraiah, Meraiah; of Jeremiah, Hananiah;
Nehemiah 12.12

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

Ito ang mga mana na binahagi ni Eleazar na saserdote at ni Josue na anak ni Nun, at ng mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang ng mga lipi ng mga anak ni Israel na pinakamana, sa pamamagitan ng pagsasapalaran sa Silo sa harap ng Panginoon sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. Gayon nila niwakasan ang pagbabahagi ng lupain.
Joshua 19.51

These are the inheritances which Eleazar the priest, and Joshua the son of Nun, and the heads of the fathers of the tribes of the children of Israel, divided for an inheritance by lot in Shiloh before the LORD, at the door of the tabernacle of the congregation. So they made an end of dividing the country.
Joshua 19.51

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

At kanilang isasaysay ang kanilang kasamaan, at ang kasamaan ng kanilang mga magulang, sa ang kanilang pagsalangsang na isinalangsang laban sa akin, sapagka't sila'y lumakad naman ng laban sa akin.
Leviticus 26.40

If they shall confess their iniquity, and the iniquity of their fathers, with their trespass which they trespassed against me, and that also they have walked contrary unto me;
Leviticus 26.40

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

Narito, ito ang ikatlo na ako'y handang pumariyan sa inyo; at ako'y hindi magiging pasanin ninyo: sapagka't hindi ko hinahanap ang inyo, kundi kayo: sapagka't hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang mga magulang, kundi ng mga magulang ang mga anak.
2 Corinthians 12.14

Behold, the third time I am ready to come to you; and I will not be burdensome to you: for I seek not yours, but you: for the children ought not to lay up for the parents, but the parents for the children.
2 Corinthians 12.14

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

Nagsilapit nga sila kay Zorobabel, at sa mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang, at nangagsabi sa kanila, Papagtayuin ninyo kami na kasama ninyo: sapagka't aming hinahanap ang inyong Dios, na gaya ng inyong ginagawa; at kami ay nangaghahain sa kaniya mula ng mga kaarawan ni Esar-haddon na hari sa Asiria, na nagahon sa amin dito.
Ezra 4.2

Then they came to Zerubbabel, and to the chief of the fathers, and said unto them, Let us build with you: for we seek your God, as ye do; and we do sacrifice unto him since the days of Esar-haddon king of Assur, which brought us up hither.
Ezra 4.2

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

At kasama niya ay sangpung prinsipe, na isang prinsipe sa sangbahayan ng mga magulang sa bawa't isa sa mga lipi ng Israel; at bawa't isa sa kanila'y pangulo sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang sa mga libolibo sa Israel.
Joshua 22.14

And with him ten princes, of each chief house a prince throughout all the tribes of Israel; and each one was an head of the house of their fathers among the thousands of Israel.
Joshua 22.14

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

At mangyayari, pagka ipapasok ka ng Panginoon mong Dios sa lupain na kaniyang isinumpa sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, upang ibigay sa iyo; na may malalaki at mabubuting bayan na hindi mo itinayo,
Deuteronomy 6.10

And it shall be, when the LORD thy God shall have brought thee into the land which he sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give thee great and goodly cities, which thou buildedst not,
Deuteronomy 6.10

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

Narito, aking inilagay ang lupain sa harap ninyo: inyong pasukin at ariin ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa inyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, na ibibigay sa kanila at sa kanilang binhi pagkamatay nila.
Deuteronomy 1.8

Behold, I have set the land before you: go in and possess the land which the LORD sware unto your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob, to give unto them and to their seed after them.
Deuteronomy 1.8

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

At huwag kang magsasagi ng bagay na itinalaga sa iyong kamay: upang talikdan ng Panginoon ang kabagsikan ng kaniyang galit, at pagpakitaan ka niya ng kaawaan, at mahabag sa iyo at paramihin ka, na gaya ng isinumpa niya sa iyong mga magulang;
Deuteronomy 13.17

And there shall cleave nought of the cursed thing to thine hand: that the LORD may turn from the fierceness of his anger, and shew thee mercy, and have compassion upon thee, and multiply thee, as he hath sworn unto thy fathers;
Deuteronomy 13.17

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

Sapagka't ang mga anak ni Israel ay lumakad na apat na pung taon sa ilang, hanggang sa ang buong bansa, sa makatuwid baga'y ang mga lalaking pangdigma na lumabas mula sa Egipto, ay nalipol, sapagka't hindi nila dininig ang tinig ng Panginoon: na siyang sinumpaan ng Panginoon na hindi niya ipakikita sa kanila ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa kanilang mga magulang na ibibigay sa atin, na lupaing binubukalan ng gatas at pulot.
Joshua 5.6

For the children of Israel walked forty years in the wilderness, till all the people that were men of war, which came out of Egypt, were consumed, because they obeyed not the voice of the LORD: unto whom the LORD sware that he would not shew them the land, which the LORD sware unto their fathers that he would give us, a land that floweth with milk and honey.
Joshua 5.6

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

At ang inyong mga bahay ay mapupuno, at ang mga bahay ng lahat mong lingkod, at ang mga bahay ng mga Egipcio: na hindi nakita ng inyong mga magulang, mula nang araw na sila'y mapasa lupa hanggang sa araw na ito. At siya'y pumihit at nilisan si Faraon.
Exodus 10.6

And they shall fill thy houses, and the houses of all thy servants, and the houses of all the Egyptians; which neither thy fathers, nor thy fathers' fathers have seen, since the day that they were upon the earth unto this day. And he turned himself, and went out from Pharaoh.
Exodus 10.6

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

Aggiungi una traduzione