MyMemory, la memoria di traduzione più grande del mondo
Click to expand

Coppia di lingue: Click to swap content  Argomento   
Chiedi a Google

Hai cercato: pagpapalaki ng anak    [ Disabilita i colori ]

Contributi umani

Da traduttori professionali, aziende, pagine web e banche di dati di traduzione disponibili al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Tagalog

Inglese

Dettagli

pagpapalaki ng tatay

raising children

Ultimo aggiornamento: 2014-05-30
Argomento: Generico
Frequenza d'uso: 1
Qualità:
Riferimento: Anonimo

Anak

Offspring

Ultimo aggiornamento: 2014-08-15
Frequenza d'uso: 17
Qualità:
Riferimento: Wikipedia

Mag-anak

Family

Ultimo aggiornamento: 2014-08-15
Frequenza d'uso: 1
Qualità:
Riferimento: Wikipedia

anak ng dota

meow

Ultimo aggiornamento: 2014-06-12
Argomento: Generico
Frequenza d'uso: 1
Qualità:
Riferimento: Anonimo

anak na babae

daughter

Ultimo aggiornamento: 2014-07-05
Argomento: Generico
Frequenza d'uso: 1
Qualità:
Riferimento: Anonimo

anak ng pating

what the hell (exclamation)

Ultimo aggiornamento: 2014-04-09
Argomento: Generico
Frequenza d'uso: 1
Qualità:
Riferimento: Anonimo

Banal na Mag-anak

Holy Family

Ultimo aggiornamento: 2014-08-15
Frequenza d'uso: 1
Qualità:
Riferimento: Wikipedia

aking anak dagitoy ading

panggalatok

Ultimo aggiornamento: 2014-08-08
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:
Riferimento: Anonimo

Si Selec na Ammonita, si Naarai na Berothita, na tagadala ng sandata ni Joab na anak ni Sarvia;
1 Chronicles 11.39

Zelek the Ammonite, Naharai the Berothite, the armourbearer of Joab the son of Zeruiah,
1 Chronicles 11.39

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

Tatay at anak

Father

Ultimo aggiornamento: 2014-07-25
Frequenza d'uso: 1
Qualità:
Riferimento: Wikipedia

Ang pogi ng anak ko, kamukha ng tatay niya.

My son is handsome, he looks like his father.

Ultimo aggiornamento: 2014-07-05
Argomento: Generico
Frequenza d'uso: 1
Qualità:
Riferimento: Anonimo

feawfadwwd wddsadtuuu daasgtuyNang magkagayo'y naparoon si Jeremias kay Gedalias na anak ni Ahicam sa Mizpa, at tumahang kasama niya sa gitna ng bayan na naiwan sa lupain.
Jeremiah 40.6

Then went Jeremiah unto Gedaliah the son of Ahikam to Mizpah; and dwelt with him among the people that were left in the land.
Jeremiah 40.6

Ultimo aggiornamento: 2014-06-07
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

Siyang naguurong ng kaniyang pamalo ay napopoot sa kaniyang anak: nguni't siyang umiibig ay nagpaparusang maminsan-minsan.
Proverbs 13.24

He that spareth his rod hateth his son: but he that loveth him chasteneth him betimes.
Proverbs 13.24

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

At ang mga Filisteo ay nangagsisunod na mainam sa likuran ni Saul at ng kaniyang mga anak; at pinatay ng mga Filisteo si Jonathan, at si Abinadab, at si Malchi-sua, na mga anak ni Saul.
1 Chronicles 10.2

And the Philistines followed hard after Saul, and after his sons; and the Philistines slew Jonathan, and Abinadab, and Malchi-shua, the sons of Saul.
1 Chronicles 10.2

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

At ang mga anak ni Becher: si Zemira, at si Joas, at si Eliezer, at si Elioenai, at si Omri, at si Jerimoth, at si Abias, at si Anathoth, at si Alemeth. Lahat ng ito'y mga anak ni Becher.
1 Chronicles 7.8

And the sons of Becher; Zemira, and Joash, and Eliezer, and Elioenai, and Omri, and Jerimoth, and Abiah, and Anathoth, and Alameth. All these are the sons of Becher.
1 Chronicles 7.8

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

At ang mga anak ni Madian: si Epha, at si Epher, at si Henoch, at si Abida, at si Eldaa. Lahat ng ito'y mga anak ni Cethura.
1 Chronicles 1.33

And the sons of Midian; Ephah, and Epher, and Henoch, and Abida, and Eldaah. All these are the sons of Keturah.
1 Chronicles 1.33

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

At inilagay ng hari si Benaia na anak ni Joiada na kahalili niya sa hukbo: at si Sadoc na saserdote ay inilagay ng hari na kahalili ni Abiathar.
1 Kings 2.35

And the king put Benaiah the son of Jehoiada in his room over the host: and Zadok the priest did the king put in the room of Abiathar.
1 Kings 2.35

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

At naging anak ni Maonathi si Ophra: at naging anak ni Seraiah si Joab, na ama ng Geharasim; sapagka't sila'y mga manggagawa.
1 Chronicles 4.14

And Meonothai begat Ophrah: and Seraiah begat Joab, the father of the valley of Charashim; for they were craftsmen.
1 Chronicles 4.14

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

At naging anak ni Micloth si Simea. At sila nama'y nagsitahang kasama ng kanilang mga kapatid sa Jerusalem, sa tapat ng kanilang mga kapatid.
1 Chronicles 8.32

And Mikloth begat Shimeah. And these also dwelt with their brethren in Jerusalem, over against them.
1 Chronicles 8.32

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

At si Maacha na asawa ni Machir ay nanganak ng isang lalake, at tinawag niya ang kaniyang pangalan na Peres; at ang pangalan ng kaniyang kapatid ay Seres; at ang kaniyang mga anak ay si Ulam at si Recem.
1 Chronicles 7.16

And Maachah the wife of Machir bare a son, and she called his name Peresh; and the name of his brother was Sheresh; and his sons were Ulam and Rakem.
1 Chronicles 7.16

Ultimo aggiornamento: 2012-05-06
Argomento: Religione
Frequenza d'uso: 1
Qualità:

Aggiungi una traduzione