MyMemory、世界最大の翻訳メモリ
Click to expand

言語ペア: Click to swap content  テーマ   
Googleに聞く

検索した言葉: harmonic    [ 色を無効にする ]

人による貢献

プロの翻訳家、企業、ウェブページ、無料公開の情報バンクから。

翻訳を追加する

英語

スロヴェニア語

詳細

Harmonic

Flažolet

最終更新: 2014-08-27
頻度 : 6
クオリティ:
参照: Wikipedia

Harmonically

Harmonija

最終更新: 2012-02-22
頻度 : 1
クオリティ:
参照: Wikipedia

Harmonization

Usklajevanje

最終更新: 2014-09-20
テーマ: 不明
頻度 : 1
クオリティ:
参照: Translated.net

Harmonic emissions towards the power utility

Harmonične emisije pri uporabi električne energije

最終更新: 2014-09-20
テーマ: 社会科学
頻度 : 1
クオリティ:
参照: Translated.net

Total harmonic distortion: < 3 % (Voltage)

Celotno harmonsko popačenje: < 3 % (Napetost)

最終更新: 2014-09-20
テーマ: 不明
頻度 : 1
クオリティ:
参照: Translated.net
警告: 表示されないHTMLフォーマットが含まれています

'(iv) Technical harmonization and safety

"(iv) Tehnična uskladitev in varnost 42b.

最終更新: 2014-09-20
テーマ: 不明
頻度 : 1
クオリティ:
参照: Translated.net
警告: 表示されないHTMLフォーマットが含まれています

'(vii) Technical harmonization and safety

"(vii) Tehnična uskladitev in varnost

最終更新: 2014-09-20
テーマ: 不明
頻度 : 1
クオリティ:
参照: Translated.net
警告: 表示されないHTMLフォーマットが含まれています

-codes 1-99: harmonized Community codes,

kode 1-99: usklajene kode Skupnosti,

最終更新: 2014-09-20
テーマ: 社会科学
頻度 : 1
クオリティ:
参照: Translated.net

CHAPTER 2 Harmonization of legislation concerning firearms

POGLAVJE 2 Usklajevanje zakonodaje, ki se nanaša na strelno orožje

最終更新: 2014-09-20
テーマ: 社会科学
頻度 : 1
クオリティ:
参照: Translated.net

Development of more harmonized Community forestry statistics.

Razvoj bolje usklajene gozdarske statistike Skupnosti.

最終更新: 2014-09-20
テーマ: 社会科学
頻度 : 1
クオリティ:
参照: Translated.net

HARMONIZATION OF CUSTOMS CONTROLS AND OTHER CONTROLS

USKLADITEV CARINSKIH KONTROL IN DRUGIH KONTROL

最終更新: 2014-09-20
テーマ: 不明
頻度 : 1
クオリティ:
参照: Translated.net

HARMONIZATION OF PROCEDURES

USKLAJEVANJE POSTOPKOV

最終更新: 2014-09-20
テーマ: 不明
頻度 : 1
クオリティ:
参照: Translated.net

HARMONIZATION OF RULES OF ORIGIN

HARMONIZACIJA PRAVIL O POREKLU

最終更新: 2014-09-20
テーマ: 不明
頻度 : 1
クオリティ:
参照: Translated.net

Harmonization of data on occupational diseases

Usklajevanje podatkov o poklicnih boleznih

最終更新: 2014-09-20
テーマ: 不明
頻度 : 1
クオリティ:
参照: Translated.net

Harmonization of environmental measurement methods (1).

usklajevanje merilnih metod za okolje 1,

最終更新: 2014-09-20
テーマ: 社会科学
頻度 : 1
クオリティ:
参照: Translated.net

Harmonization of family budget surveys

Usklajevanje anket o družinskem proračunu

最終更新: 2014-09-20
テーマ: 不明
頻度 : 1
クオリティ:
参照: Translated.net

Harmonization of laws relating to explosives

Usklajevanje zakonodaje v zvezi z eksplozivi

最終更新: 2014-09-20
テーマ: 社会科学
頻度 : 1
クオリティ:
参照: Translated.net

Harmonization of standards

Uskladitev standardov

最終更新: 2014-09-20
テーマ: 不明
頻度 : 1
クオリティ:
参照: Translated.net

Harmonized System Committee

Odbor za harmonizirani sistem

最終更新: 2014-09-20
テーマ: 不明
頻度 : 1
クオリティ:
参照: Translated.net

Harmonized System means:

harmonizirani sistem:

最終更新: 2014-09-20
テーマ: 社会科学
頻度 : 1
クオリティ:
参照: Translated.net

翻訳を追加する