Fortsatt - Norwegian - English 번역 및 예문
MyMemory, 세계 최대의 번역 메모리
Click to expand

언어 조합: Click to swap content  분야   
구글 검색

검색어: fortsatt ( 노르웨이어 - 영어 )

    [ 색상 끄기 ]

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

노르웨이어

영어

정보

노르웨이어

“Skrev De noensinne til sir Charles og bad ham møte Dem?” fortsatte jeg.

영어

"Did you ever write to Sir Charles asking him to meet you?" I continued.

마지막 업데이트: 2014-07-30
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

노르웨이어

“Det er tusen mot en på at vi ikke finner ham der borte i huset,” fortsatte han da vi gikk hurtig tilbake nedover stien.

영어

"It's a thousand to one against our finding him at the house," he continued as we retraced our steps swiftly down the path.

마지막 업데이트: 2014-07-30
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

노르웨이어

Da sluttet svirebrødrene seg tett sammen i en klynge; ti en stor redsel var kommet over dem. De fortsatte imidlertid sin vei, skjønt hver især av dem, om han hadde vært alene, ville vært hjertensglad ved å vende sin hest den annen vei.

영어

But soon their skins turned cold, for there came a galloping across the moor, and the black mare, dabbled with white froth, went past with trailing bridle and empty saddle.

마지막 업데이트: 2014-07-30
사용 빈도: 1
품질:

노르웨이어

Fra forbrytelse til forbrytelse sank han lavere og lavere, og det er alene Guds barmhjertighet som har reddet ham fra skafottet. For meg har han alltid fortsatt å være den lille krølltoppen som jeg hadde passet og lekt med som eldre søster.

영어

From crime to crime he sank lower and lower, until it is only the mercy of God which has snatched him from the scaffold; but to me, sir, he was always the little curly-headed boy that I had nursed and played with, as an elder sister would.

마지막 업데이트: 2014-07-30
사용 빈도: 1
품질:

노르웨이어

Han har deretter fortsatt nedover alléen, og ved den borteste enden fant han Charles Baskervilles lik.

영어

He then proceeded down the Alley, and it was at the far end of it that his body was discovered.

마지막 업데이트: 2014-07-30
사용 빈도: 1
품질:

노르웨이어

Jeg førte derfor alle, Dem innbefattet, bak lyset og reiste i all hemmelighet, mens man antok at jeg fortsatt var i London.

영어

I deceived everybody, therefore, yourself included, and I came down secretly when I was supposed to be in London.

마지막 업데이트: 2014-07-30
사용 빈도: 1
품질:

노르웨이어

Han likte at jeg ga meg så lett, og fortsatte med sin fortrolighet.

영어

My submission pleased him and led him to further confidences.

마지막 업데이트: 2014-07-30
사용 빈도: 1
품질:

노르웨이어

Hun vendte seg om og var i løpet av noen minutter forsvunnet mellom steinblokkene, mens jeg, fylt av en ubeskrivelig angst, fortsatte min vei til Baskerville herregård.

영어

She turned and had disappeared in a few minutes among the scattered boulders, while I, with my soul full of vague fears, pursued my way to Baskerville Hall.

마지막 업데이트: 2014-07-30
사용 빈도: 1
품질:

노르웨이어

Vognen svingte inn på en sidevei, og vi fortsatte videre opp gjennom dype hullveier hvor århundreders ferdsel hadde etterlatt sine spor, med høye skråninger på begge sider, bevokst med fuktig mose og store, rustfarvede bregner.

영어

The wagonette swung round into a side road, and we curved upward through deep lanes worn by centuries of wheels, high banks on either side, heavy with dripping moss and fleshy hart's-tongue ferns.

마지막 업데이트: 2014-07-30
사용 빈도: 1
품질:

노르웨이어

Så kom han gående raskt langs stien, passerte like forbi hvor vi lå, og fortsatte oppover den lange skråningen bak oss.

영어

Then he came swiftly along the path, passed close to where we lay, and went on up the long slope behind us.

마지막 업데이트: 2014-07-30
사용 빈도: 1
품질:

노르웨이어

Jo, vent litt,” fortsatte han etter en stunds forløp.

영어

Wait a bit though," he added after a pause.

마지막 업데이트: 2014-07-30
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

노르웨이어

Vi famlet oss langsomt frem i mørket, mens de taggete høydedragene fortonet seg svakt rundt omkring oss, og det smale, gule lyset fortsatte å brenne der fremme.

영어

We stumbled slowly along in the darkness, with the black loom of the craggy hills around us, and the yellow speck of light burning steadily in front.

마지막 업데이트: 2014-07-30
사용 빈도: 1
품질:

노르웨이어

Standard reservebatterier gir pc-en fortsatt strøm i opptil 30 minutter ved strømbrudd.

영어

A common battery backup can power your PC for up 30 minutes during a power outage.

마지막 업데이트: 2013-10-31
분야: 컴퓨터공학
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

노르웨이어

Hvis noen av disse vilkårene blir ansett om ugyldige av en domstol med kompetent jurisdiksjon, samtykker partene i at denne bestemmelsen eller delen skal bli ansett som untatt , og de andre bestemmelsene i disse vilkårene skal fortsatt være gjeldende og gyldige.

영어

If a court of competent jurisdiction finds any provision of these Terms to be invalid, the parties nevertheless agree that the court should endeavor to give effect to the parties' intentions as reflected in the provision, and the other provisions of these Terms remain in full force and effect.

마지막 업데이트: 2012-03-15
분야: 컴퓨터공학
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

노르웨이어

Hvis denne av avtalen opphører, vil begrensningene for innhold eller materiale som vises på nettsiden, og representasjonene og garantiene, skadeløsholdelser og ansvarsbegrensninger som beskrives i disse vilkårene for bruk fortsatt være gjeldende etter avtalens opphør.

영어

In the event this agreement is terminated, the restrictions regarding Content or materials appearing on the Website, and the representations and warranties, indemnities, and limitations of liabilities set forth in these Terms of Use will survive termination.

마지막 업데이트: 2012-03-15
분야: 컴퓨터공학
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

노르웨이어

Og ja, jeg er fortsatt en stor tilhenger av trykte produkter.

영어

And yes, I'm still a firm believer in print.

마지막 업데이트: 2011-03-16
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

노르웨이어

Det er ikke enten-eller, og har aldri vært det.»I de uunngåelige endringene ser Bonnier enda bedre muligheter for å publisere gode tidsskrifter uansett medium. «Reaksjonene vi har fått hittil etter lanseringen av Popular Science+ for iPad har vært fantastiske,» forteller han. «Om 12 til 18 måneder tipper jeg at alle tidsskriftene våre over hele verden er tilgjengelig for iPad. Og ja, jeg er fortsatt en stor tilhenger av trykte produkter. Det er ikke enten-eller, og har aldri vært det.»

영어

It's not an either-or situation; it never was".Bonnier sees in the inevitable changes even better opportunities for publishing robust magazines, no matter the medium. "The reactions we've got so far on the Popular Science+ launch for the iPad have been extraordinary", he says. "And in 12 to 18 months time, I'm guessing all of our magazine titles around the world will be available for iPad. And yes, I'm still a firm believer in print. It's not an either-or situation; it never was".

마지막 업데이트: 2011-03-16
사용 빈도: 1
품질:

추천인:
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

노르웨이어

En representant for AppleCare, AASP eller Apple-butikken vil gi deg et kostnadsoverslag før du godkjenner at service skal utføres.7. MacBook Air-garantien har utløpt.Hvilke servicealternativer har jeg? Apple tilbyr to servicealternativer for MacBook Air som ikke lenger dekkes av garantien. Hvis MacBook Air må ha service bare fordi batteriets evne til å holde på batteristrømmen er redusert, kan Apple reparere din MacBook Air mot en serviceavgift. Les mer om batteribytteordningen. Hvis du eier en MacBook Air og den trenger service av en annen årsak, har du fortsatt tilgang til alle tilgjengelige servicealternativer, men du blir ansvarlig for servicekostnadene, inkludert deler, frakt (om nødvendig) og gjeldende avgifter. En representant for AppleCare, AASP eller Apple-butikken vil gi deg et kostnadsoverslag før du godkjenner at service skal utføres.

영어

AppleCare or your local AASP or Apple retail store representative will provide you with an estimate of service costs before receiving your authorization to perform service.7. My MacBook Pro warranty has expired. What are my service options? Apple offers two service options for an MacBook Pro that is no longer within warranty. If your MacBook Pro requires service only because the battery's ability to hold an electrical charge has diminished, Apple will repair your MacBook Pro for a service fee. Read more about the Battery Replacement Program. If you own an MacBook Pro, and it requires service for any other issue, you still have access to all available service options, but you will be responsible for the cost of service, including parts, labor, shipping (if any), and applicable taxes. AppleCare or your local AASP or Apple retail store representative will provide you with an estimate of service costs before receiving your authorization to perform service.

마지막 업데이트: 2011-03-16
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

노르웨이어

Hvis du eier en MacBook Air og den trenger service av en annen årsak, har du fortsatt tilgang til alle tilgjengelige servicealternativer, men du blir ansvarlig for servicekostnadene, inkludert deler, frakt (om nødvendig) og gjeldende avgifter.

영어

If you own an MacBook Pro, and it requires service for any other issue, you still have access to all available service options, but you will be responsible for the cost of service, including parts, labor, shipping (if any), and applicable taxes.

마지막 업데이트: 2011-03-16
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

노르웨이어

Merk: Diagnosegebyrer kan belastes for problemer som ikke dekkes av garantien eller av AppleCare Protection Plan (APP).1. Hvordan kan jeg finne ut om min MacBook Air trenger service? Gå til vår MacBook Air-supportside for nyttig informasjon om feilsøking. Hvis du har gjennomgått artiklene på nettsiden og du fortsatt ikke er sikkert på om din MacBook Air trenger service, kan du ta med maskinen til din lokale Apple-autoriserte serviceleverandør (AASP) eller Apple-detaljist for diagnostisering. Ellers kan du ta kontakt med Apple. En representant for teknisk support kan hjelpe deg med å diagnostisere problemet. Merk: Diagnosegebyrer kan belastes for problemer som ikke dekkes av garantien eller av AppleCare Protection Plan (APP).

영어

Note: Diagnostic fees may apply for issues not covered under warranty or the AppleCare Protection Plan (APP).1. How can I tell if my MacBook Pro needs service? Visit our MacBook Pro Support page for helpful troubleshooting information. If you have reviewed the articles on the website, and you're still not sure whether your MacBook Pro requires service, you can take your MacBook Pro to your local Apple Authorized Service Provider ("AASP") or Apple retail store for diagnosis. Alternatively, you can contact Apple. A technical support agent can help you diagnose the issue. Note: Diagnostic fees may apply for issues not covered under warranty or the AppleCare Protection Plan (APP).

마지막 업데이트: 2011-03-16
사용 빈도: 1
품질:

추천인:
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

번역 추가

검색 인적 번역 문장사용자가 도움을 필요로 합니다: jid (영어>스페인어) | decision maker influencer not involved (영어>인도네시아어) | yes sir (영어>스페인어) | reconstruction (영어>마케도니아어) | labklājības (라트비아어>영어) | restraining order (영어>중국어(간체자)) | streptomicine (이탈리아어>독일어) | kal tumne kya kiya (힌디어>영어) | bisaya to tagalog translate (타갈로그어>영어) | halimbawa ng panuto (타갈로그어>영어) | sia dei quadri che delle auto (이탈리아어>영어) | huweliksprys (아프리칸스어>포르투갈어) | gold digger (영어>타갈로그어) | disciplina (스페인어>터키어) | low limit (영어>프랑스어)


남용 보고  | MyMemory 정보   | 문의


사용자 언어의 MyMemory: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe

당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인