Mabilisan pag sara ... - Tagalog - English 번역 및 예문
MyMemory, 세계 최대의 번역 메모리
Click to expand

언어 조합: Click to swap content  분야   
구글 검색

검색어: mabilisan pag sara ng pwesto ( 타갈로그어 - 영어 )

    [ 색상 끄기 ]

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

타갈로그어

영어

정보

타갈로그어

kasingkahulugan ng pwesto

영어

synonymous post

마지막 업데이트: 2017-06-06
분야: 일반
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

타갈로그어

ilipat ng pwesto

영어

The organization of culture

마지막 업데이트: 2015-07-14
분야: 일반
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

타갈로그어

Nagwakas ng hindi inaasahan ang dokumento, inasahan na makita ang angle bracket na pang-sara ng tag

영어

Document ended unexpectedly, expected to see a close angle bracket ending the tag

마지막 업데이트: 2014-08-20
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

번역 추가

검색 인적 번역 문장사용자가 도움을 필요로 합니다:


남용 보고  | MyMemory 정보   | 문의


사용자 언어의 MyMemory: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe

당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인