The connection with - English - Welsh Vertaling en Voorbeelden
MyMemory, Het Grootste Vertaalgeheugen ter Wereld
Click to expand

Talencombinatie: Click to swap content  Onderwerp   
Vraag Google

Je was op zoek naar: the connection with ( Engels - Wels )

    [ Schakel kleuren uit ]

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Engels

Wels

Info

Engels

I do not see the connection

Wels

Ni welaf y cysylltiad

Laatste Update: 2009-11-19
Onderwerp: Wettelijk en Notarieel
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie:

Engels

The question must have some connection with Ruabon and Barmouth

Wels

Rhaid i'r cwestiwn fod â rhyw gysylltiad â Rhiwabon ac Abermo

Laatste Update: 2009-11-19
Onderwerp: Wettelijk en Notarieel
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie:

Engels

What is the connection , First Minister ?

Wels

Beth yw'r cysylltiad , Brif Weinidog ?

Laatste Update: 2009-11-19
Onderwerp: Wettelijk en Notarieel
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie:

Engels

I cannot make the connection to what you ask

Wels

Ni welaf unrhyw gysylltiad â'r hyn a ofynnwch

Laatste Update: 2009-11-19
Onderwerp: Wettelijk en Notarieel
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie:

Engels

You mentioned Objective 1 in connection with biomass

Wels

Bu ichi grybwyll Amcan 1 mewn perthynas â bio-màs

Laatste Update: 2009-11-19
Onderwerp: Wettelijk en Notarieel
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie:

Engels

We must also consider child protection issues in connection with that

Wels

Rhaid inni ystyried materion amddiffyn plant mewn cysylltiad â hynny hefyd

Laatste Update: 2009-11-19
Onderwerp: Wettelijk en Notarieel
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie:

Engels

The connection between poverty , ill-health and housing is fundamental

Wels

Mae'r cysylltiad rhwng tlodi , iechyd gwael a thai yn un sylfaenol

Laatste Update: 2009-11-19
Onderwerp: Wettelijk en Notarieel
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie:

Engels

However , I am sure that the connections with Barry were important

Wels

Fodd bynnag , yr oedd y cysylltiadau â'r Barri yn bwysig mae'n siwr

Laatste Update: 2009-11-19
Onderwerp: Wettelijk en Notarieel
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie:

Engels

<PROTECTED> noted that <PROTECTED> <PROTECTED> Police had been inspected by <PROTECTED> at the beginning of August, and a question about the Welsh language had been asked for the first time, in connection with the Policing Pledge.

Wels

Nododd <PROTECTED> fod Heddlu <PROTECTED> <PROTECTED> wedi cael arolygiad gan <PROTECTED> ar ddechrau Awst a gofynnwyd cwestiwn am y Gymraeg am y tro cyntaf, yn ymwneud â’r Addewid Plismona.

Laatste Update: 2009-11-30
Onderwerp: Algemeen
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie:
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Engels

9 .1 Members are entitled to claim an office costs allowance to cover the costs to him/her of maintaining a constituency office where those costs are necessarily incurred in connection with his/her duties as an Assembly Member

Wels

9 .1 Mae gan yr Aelodau hawl i hawlio Lwfans Costau Swyddfa i dalu iddo/iidi'r costau cynnal swyddfa yn yr etholaeth pan fydd y costau hynny yn cael eu tynnu o angenrhaid mewn perthynas â'i ddylestswyddau fel Aelod o'r Cynulliad

Laatste Update: 2009-11-19
Onderwerp: Wettelijk en Notarieel
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie:

Engels

Will you consider this issue ? I am concerned that this ties in , and that there is a connection , with Caerphilly County Borough Council's stated explicit priority to exclude the Upper Rhymney valley from its 10-year economic regeneration plan

Wels

A roddwch ystyriaeth i'r mater hwn ? Yr wyf yn bryderus bod hyn yn gyson â'r flaenoriaeth bendant a nodwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i eithrio cwm Rhymni Uchaf o'i gynllun adfywio economaidd 10 mlynedd , a bod cysylltiad â hyn

Laatste Update: 2009-11-19
Onderwerp: Wettelijk en Notarieel
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie:

Engels

Is the Minister aware that some stall holders travel great distances to these markets and that neither they nor their produce have any connection with the area

Wels

A yw'r Gweinidog yn ymwybodol bod rhai stondinwyr yn teithio o bell i'r marchnadoedd hyn heb fod ganddynt hwy na'u cynnyrch unrhyw gysylltiad â'r ardal

Laatste Update: 2009-11-19
Onderwerp: Wettelijk en Notarieel
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie:

Engels

Andrew Davies : As far as I am aware , the Assembly Government has had no direct discussions with Unilever on this matter , either in connection with its offices in London or the European arm of the Unilever Global Infrastructures Organisaton in Ewloe

Wels

Andrew Davies : Hyd y gwn i , nid yw Llywodraeth y Cynulliad wedi cynnal unrhyw drafodaethau uniongyrchol gyda Unilever ar y mater hwn , naill ai mewn cysylltiad â'i swyddfeydd yn Llundain neu gydag adain Ewropeaidd Unilever Global Infrastructures Organisation yn Ewlo

Laatste Update: 2009-11-19
Onderwerp: Wettelijk en Notarieel
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie:

Engels

On Eleanor's point , there is a connection with the special grant report that was put forward by the Minister for Education and Lifelong Learning and discussed recently in Plenary

Wels

Ar bwynt Eleanor , mae cyswllt â'r adroddiad grant arbennig a gyflwynwyd gan y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes a drafodwyd mewn Cyfarfod Llawn yn ddiweddar

Laatste Update: 2009-11-19
Onderwerp: Wettelijk en Notarieel
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie:

Engels

What is the relationship between this plan and the unitary development plans currently being developed by county councils , such as community strategies , health and wellbeing plans , children and young people's plans , housing strategies , homelessness plans and education plans ? What is the connection with any of the WDA's plans for encouraging economic development or developing European funding structures ?

Wels

Beth yw'r berthynas rhwng y cynllun hwn a'r cynlluniau datblygu unedol sy'n cael eu datblygu ar hyn o bryd gan gynghorau sir , a rhai fel y strategaethau cymunedol , cynlluniau iechyd a lles , cynlluniau plant a phobl ifanc , strategaethau tai , cynlluniau digartrefedd a chynlluniau addysg ? Beth yw'r cysylltiad ag unrhyw rai o gynlluniau'r WDA ar gyfer hybu datblygu economaidd neu ddatblygu fframweithiau cyllido Ewropeaidd ?

Laatste Update: 2009-11-19
Onderwerp: Wettelijk en Notarieel
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie:

Engels

The Library will ensure in future that at least one copy of any document placed in the Library in connection with a motion that is before the Assembly is available throughout the relevant period

Wels

Bydd y Llyfrgell yn sicrhau yn y dyfodol bod o leiaf un copi o ddogfennau a osodwyd yn y Llyfrgell yn gysylltiedig â chynnig sydd gerbron y Cynulliad ar gael drwy'r cyfnod perthnasol

Laatste Update: 2009-11-19
Onderwerp: Wettelijk en Notarieel
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie:

Engels

The financial transfer to be made in connection with the DfES loans for fees and variable fees will also be made when the outcomes of the 2004 budget spending rounds are known

Wels

Bydd y trosglwyddiad ariannol sydd i'w wneud yng nghyswllt benthyciadau'r DfES ar gyfer ffioedd a ffioedd amrywiadwy yn cael ei wneud hefyd pan fydd canlyniadau cylchoedd gwariant cyllideb 2004 yn hysbys

Laatste Update: 2009-11-19
Onderwerp: Wettelijk en Notarieel
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie:

Engels

Post offices would then become places where people go not only to post letters but to send e-mails , to access the internet , and to have that kind of connection with the outside world

Wels

Byddai swyddfeydd post wedyn yn fannau y mae pobl yn mynd iddynt nid yn unig i bostio llythyrau ond hefyd i anfon negeseuon e-bost , cyrraedd y rhyngrwyd , a chael cysylltiad o'r math hwnnw â'r byd y tu allan

Laatste Update: 2009-11-19
Onderwerp: Wettelijk en Notarieel
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie:

Engels

They will address the key issue of the connection between poor health , poor housing and social care

Wels

Byddant yn mynd i'r afael â'r mater allweddol o'r cysylltiad rhwng iechyd gwael , tai gwael a gofal cymdeithasol

Laatste Update: 2009-11-19
Onderwerp: Wettelijk en Notarieel
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie:

Engels

We will revise the code on a regular basis in order to take on board any regulations or guidance issued in connection with the Freedom of Information Act 2000 , by which we will have to abide in any case

Wels

Byddwn yn diwygio'r cod yn rheolaidd er mwyn ystyried unrhyw reoliadau neu ganllaw a gyhoeddir mewn cysylltiad â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 , y bydd yn rhaid inni fod yn ddarostyngedig iddi beth bynnag

Laatste Update: 2009-11-19
Onderwerp: Wettelijk en Notarieel
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie:

Voeg een vertaling toe

Zoeken door mens vertaalde zinnenGebruikers vragen nu voor assistentie hari ini (Indonesisch>Engels) | hari ini (Indonesisch>Duits) | hari ini ku rasa bahagia (Maleis>Engels) | anyoung-hi jumu ship shiyo (Koreaans>Engels) | saxi,hindi,move b p (Hindi>Panjabi) | concentrations (Engels>Zweeds) | 상가적효과 (Koreaans>Engels) | falange (Hongaars>Italiaans) | happy eid mubarak (Engels>Maleis) | yhteistyösopimusta (Fins>Duits) | 脊柱後凸 (Chinees (Vereenvoudigd)>Engels) | alla bambina (Italiaans>Latijn) | joint family essay (Engels>Telugu) | •sudden wheeziness (Engels>Grieks) | mga bagay na kulay asul (Tagalog>Engels)


Rapporteer Misbruik  | Over MyMemory   | Contacteer Ons


MyMemory in je taal: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe

Wij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK