MyMemory — самая большая база памяти переводов в мире
Click to expand

Языковая пара: Click to swap content  Тематика   
Спросить у Google

Вы искали: eko ( Латышский - Английский )

    [ Выключить цвета ]

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Латышский

Английский

Информация

Латышский

Eko

Английский

Umberto Eco

Последнее обновление: 2011-06-06
Частота использования: 6
Качество:
Источник:

Латышский

EKO PULVERIS

Английский

ECO POWDER

Последнее обновление: 2016-11-29
Частота использования: 3
Качество:
Источник:

Латышский

“Eko-F” EAD

Английский

‘Eko-F’ EAD

Последнее обновление: 2014-11-13
Тематика: Социология
Частота использования: 1
Качество:
Источник:

Латышский

2015. gadā Starptautiskā eko sertifikāta Zilo karogu saņēma Bulduru, Dzintaru, Majoru, Dubultu un Jaunķemeru peldvietas, liecinot par videi un cilvēkam draudzīgu, kā arī ilgtspējīgu saimniekošanu publiskajās peldvietās.

Английский

In 2015 the Bulduri, Dzintari, Majori, Dubulti and Jaunkemeri seaside bathing areas received the International Blue Flag eco certificate, reflecting an environmentally and socially sound and sustainable management of public bathing grounds.

Последнее обновление: 2016-08-12
Частота использования: 1
Качество:
Источник:

Латышский

2015. gadā Starptautiskā eko sertifikāta Zilo karogu saņēma Bulduru, Dzintaru, Majoru, Dubultu un Jaunķemeru peldvietas, liecinot par videi un cilvēkam draudzīgu, kā arī ilgtspējīgu saimniekošanu publiskajās peldvietās.

Английский

In 2015 the Bulduri, Dzintari, Majori, Dubulti and Jaunkemeri swimming beaches received the International Blue Flag eco certificate, reflecting an environmentally and socially sound and sustainable management of public bathing grounds.

Последнее обновление: 2016-08-12
Частота использования: 1
Качество:
Источник:

Латышский

http://www.delfi.lv/rutks/eko/labakie-un-sliktakie-rieksti-veselibai.d?id=45377124" \t "_blank

Английский

http://www.delfi.lv/rutks/eko/labakie-un-sliktakie-rieksti-veselibai.d?id=45377124" \t "_blank

Последнее обновление: 2016-08-08
Частота использования: 1
Качество:
Источник:
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Латышский

- Dabīga/eko/specieāli sertificēts produkts

Английский

- Natural/ Eco/ Specially certified product

Последнее обновление: 2016-06-27
Частота использования: 1
Качество:
Источник:

Латышский

Piedāvātajiem inovatīvajiem materiāliem un konstrukcijām (dabisko šķiedru eko-kompozīts, augstas veiktspējas nano-modificēta putubetons, augstas veiktspējas cementa kompozīti ar stiprību no 80-120 MPa, termiskās enerģijas uzkrājoši pārsegumi) ir unikālas sabalansētas termiskās īpašības ar optimālu siltumvadītspēju, siltumietilpību un gaisa caurlaidību.

Английский

The offer innovative materials and structures (natural fiber ecological composite, high performance nano-modified foamed concrete, high-performance cement composites with strength from 80-120 MPa, thermal energy storage slabs) have unique balanced thermal properties with optimum thermal conductivity, thermal capacity and air permeability.

Последнее обновление: 2016-06-08
Частота использования: 1
Качество:
Источник:

Латышский

EYPS ir unikāla iespēja tās dalībniekiem apmainīties ar priekšstatiem par vadību un pārvaldību, digitālo vienoto tirgu, eko invācijām, ilgstspējīgas attīstības mērķiem, lietisko intenetu (IoT), mākoņdatošanu ar saviem vienaudžiem un pieredzējušiem speciālistiem.

Английский

The EYPS is a unique opportunity for participants to exchange insights with senior professionals and peers on leadership and management, digital and sustainability.

Последнее обновление: 2016-05-27
Частота использования: 3
Качество:
Источник:

Латышский

1. Dabisko šķiedru eko-kompozītam ar paaugstinātām siltumtehniskām īpašībām un rukuma noturību, kas iegūts izmantojot lauksaimniecības ražošanas pārpalikumus, piemīt unikālas īpašības, regulēt gaisa mitrumu telpā, tie praktiski nesatur polimēra sastāvdaļas un neizdala kaitīgas vielas ekspluatācijas, reciklēšanas laikā, kā arī ugunsgrēka gadījumā.

Английский

1. Natural fibre ecological composite material with increased thermal properties and reduced shrinkage obtained from agricultural residues has unique properties as it can regulate humidity levels indoors, it is polymer free and does not emit harmful substances during its service life, recycling, as well as in case of fire.

Последнее обновление: 2016-05-24
Частота использования: 1
Качество:
Источник:
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Латышский

Par produktu nav pieejam eko-toksikoloģiskie dati

Английский

No eco-toxicological data available on the preparation

Последнее обновление: 2014-03-24
Частота использования: 1
Качество:
Источник:

Латышский

Par produktu nav pieejam eko-toksiloģiskie dati

Английский

No eco-toxicological data available on the preparation

Последнее обновление: 2014-03-24
Частота использования: 1
Качество:
Источник:

Латышский

Šajā regulā uzskata, ka produktam piemīt norādes uz bioloģiskās ražošanas metodi, ja marķējumā, reklāmas materiālos vai komerciālos dokumentos šāds produkts, tā sastāvdaļas vai barības sastāvdaļas tiek aprakstītas ar katrā dalībvalstī lietotu apzīmējumu, kas šā produkta pircējam norāda, ka šis produkts, tā sastāvdaļas vai barības sastāvdaļas ir iegūtas saskaņā ar 6. pantā norādītajiem ražošanas noteikumiem, un jo īpaši ar šādiem terminiem vai to parastajiem atvasinājumiem (kā bio, eko u. c.), deminutīviem, atsevišķi vai kombinācijās, izņemot, ja šādus terminus lauksaimniecības produktiem pārtikā vai lopbarībā nepiemēro vai tiem nepārprotami nav saistības ar ražošanas metodi:

Английский

For the purpose of this Regulation, a product shall be regarded as bearing indications referring to the organic production method, where, in the labelling, advertising material or commercial documents, such a product, its ingredients or feed materials are described by the indication in use in each Member State, suggesting to the purchaser that the product, its ingredients or feed materials have been obtained in accordance with the rules of production laid down in Article 6 and in particular the following terms or their usual derivatives (such as bio, eco etc.) or diminutives, alone or combined, unless such terms are not applied to agricultural products in foodstuffs or feedingstuffs or clearly have no connection with the method of production:

Последнее обновление: 2016-10-10
Тематика: Социология
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Латышский

Piemēram, Komisijas 2008. gada 24. jūnija lēmums par valsts atbalstu lietā N 730/07, SIA Ekobriketes (OV C 210, 19.8.2008., 1. lpp.), 2009. gada 15. janvāra lēmums par valsts atbalstu lietā N 729/07, SIA Eko Osta (OV C 80, 3.4.2009., 2. lpp.) un 2009. gada 24. marta lēmums par valsts atbalstu lietā N 500/08, Baňa Čáry a.s.

Английский

As in Commission Decisions of 24 June 2008 on State aid case N 730/07 SIA Ekobriketes (OJ C 210, 19.8.2008, p. 1); of 15 January 2009 on State aid case N 729/07 SIA Eko Osta (OJ C 80, 3.4.2009, p. 2); and of 24 March 2009 on State aid case N 500/08 Baňa Čáry a.s.

Последнее обновление: 2014-11-21
Тематика: Социология
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Латышский

Jo īpaši šādus terminus un no tiem veidotos atvasinājumus (piemēram, bio, eko, utt.) vai pamazināmās formas, kas izmantotas atsevišķi vai tās kombinējot, visā Kopienā un jebkurā Kopienas valodā uzskata par norādēm par bioloģiskās ražošanas metodi, izņemot – ja tās nepiemēro lauksaimniecības produktiem pārtikā vai barībā vai tām nepārprotami nav nekāda sakara ar šo ražošanas metodi:

Английский

In particular, the following terms or their usual derivatives (such as bio, eco etc.) or diminutives, alone or combined, shall be regarded as indications referring to the organic production method throughout the Community and in any Community language, unless they are not applied to agricultural products in foodstuffs or feedingstuffs or clearly have no connection with this method of production:

Последнее обновление: 2014-11-21
Тематика: Социология
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Латышский

Piemēram, sk. šādus valsts atbalsta gadījumus: Itālijā: N 381/2008, jau minēts; Polijā: N 468/2009, jau minēts; N 447/2009, jau minēts; N 649/2008 SWS Business Process Outsourcing Poland Sp z oo (OV C 122, 29.5.2009.); N 522/2008 Franklin Templeton Investments Poland Sp z oo (OV C 186, 8.8.2009.); N 406/2008 Robert Bosch Sp z oo (OV C 122, 29.5.2009.); N 360/2008 State Street Services (Polija) Limited Sp z oo (OV C 328, 31.12.2008.); N 67/2008, jau minēts; C 46/2008 Dell Poland (OV L 22, 2.2.2010.); N 299/2007 Sharp Manufacturing Poland Sp z oo (OV C 20, 27.1.2009.); NN 4/2007 Delitissue Sp z oo (OV C 107, 11.5.2007.); N 904/2006 Funai Electric (Polska) Sp z oo (OV C 41, 15.2.2008.); N 828/2006 Bridgestone Stargard Sp z oo (OV C 278, 21.11.2007.); N 535/2006 Shell Polska Sp z oo (OV C 200, 28.8.2007.); N 256/2006 LG Electronics Wroclaw Sp z oo (OV C 276, 17.11.2007.); N 251/2006 LG Innotek Poland Sp z oo (OV C 270, 13.11.2007.); N 247/2006 Lucky SMT Sp z oo (OV C 282, 24.11.2007.); un N 630/2005 MAN Trucks Sp z oo (OV C 126, 30.5.2006.); Rumānijā: N 767/2007 Ford Craiova (OV C 238, 17.9.2008.); Latvijā: N 730/2007 SIA Ekobriketes Kārsava (OV C 210, 19.8.2008.); un N 729/2007 SIA Eko Osta Riga (OV C 80, 3.4.2009.); Slovākijā: N 847/2006 Samsung Electronics Co. Ltd (OV C 195, 19.8.2009.); N 857/2006 Kia Motors Slovakia (OV C 214, 13.9.2007.); un N 651/2005 INA Kysuce as (OV C 205, 5.9.2007.); un Čehijā: N 661/2006 Hyundai Motor Manufacturing Czech sro (OV C 262, 1.11.2007.).

Английский

For examples see the following state aid cases: for Italy: N 381/2008, already referred to; for Poland: N 468/2009, already referred to; N 447/2009, already referred to; N 649/2008 SWS Business Process Outsourcing Poland Sp z oo (OJ C 122, 29.5.2009); N 522/2008 Franklin Templeton Investments Poland Sp z oo (OJ C 186, 8.8.2009); N 406/2008 Robert Bosch Sp z oo (OJ C 122, 29.5.2009); N 360/2008 State Street Services (Poland) Limited Sp z oo (OJ C 328, 31.12.2008); N 67/2008, already referred to; C 46/2008 Dell Poland (OJ L 22, 2.2.2010); N 299/2007 Sharp Manufacturing Poland Sp z oo (OJ C 20, 27.1.2009); NN 4/2007 Delitissue Sp z oo (OJ C 107, 11.5.2007); N 904/2006 Funai Electric (Polska) Sp z oo (OJ C 41, 15.2.2008); N 828/2006 Bridgestone Stargard Sp z oo (OJ C 278, 21.11.2007); N 535/2006 Shell Polska Sp z oo (OJ C 200, 28.8.2007); N 256/2006 LG Electronics Wroclaw Sp z oo (OJ C 276, 17.11.2007); N 251/2006 LG Innotek Poland Sp z oo (OJ C 270, 13.11.2007); N 247/2006 Lucky SMT Sp z oo (OJ C 282, 24.11.2007); and N 630/2005 MAN Trucks Sp z oo (OJ C 126, 30.5.2006); for Romania: N 767/2007 Ford Craiova (OJ C 238, 17.9.2008); for Latvia: N 730/2007 SIA Ekobriketes Karsava (OJ C 210, 19.8.2008); and N 729/2007 SIA Eko Osta Riga (OJ C 80, 3.4.2009); for Slovakia: N 847/2006 Samsung Electronics Co. Ltd (OJ C 195, 19.8.2009); N 857/2006 Kia Motors Slovakia (OJ C 214, 13.9.2007); and N 651/2005 INA Kysuce as (OJ C 205, 5.9.2007); and for the Czech Republic: N 661/2006 Hyundai Motor Manufacturing Czech sro (OJ C 262, 1.11.2007).

Последнее обновление: 2014-11-21
Тематика: Социология
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Латышский

informācijas izplatīšana, eko-marķēšana, apziņas celšana un noteiktu prasmju vides jautājumos, tostarp mežu ugunsgrēku novēršanā, attīstīšanā.

Английский

disseminating information, eco-labelling, raising awareness and developing specific skills on environmental issues, including on forest fire prevention.

Последнее обновление: 2014-11-21
Тематика: Социология
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Латышский

Īpaši pielikumā uzskaitītos terminus, kā arī to atvasinājumus vai deminutīvus, piemēram, “bio” un “eko”, var izmantot visā Kopienā un jebkurā Kopienas valodā, atsevišķi vai saistīti, tādu produktu marķēšanai un reklamēšanai, kuri atbilst šīs regulas prasībām.

Английский

In particular, the terms listed in the Annex, their derivatives or diminutives, such as ‘bio’ and ‘eco’, alone or combined, may be used throughout the Community and in any Community language for the labelling and advertising of products which satisfy the requirements set out under or pursuant to this Regulation.

Последнее обновление: 2014-11-21
Тематика: Социология
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Латышский

“EKO-MES” EOOD

Английский

‘EKO-MES’ EOOD

Последнее обновление: 2014-11-13
Тематика: Социология
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Латышский

“CDE” ir trīsburtu termins, par kuru lemj Komisija vai katra dalībvalsts, piemēram, “bio” vai “öko”, vai “org”, vai “eko”, kas norāda uz bioloģiskās ražošanas metodi, kā norādīts 58. panta 1. punkta b) apakšpunktā; un

Английский

“CDE” is a term, indicated in three letters to be decided by the Commission or each Member State, like “bio” or “öko” or “org” or “eko” establishing a link with the organic production method as specified in Article 58(1)(b); and

Последнее обновление: 2014-11-11
Тематика: Социология
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Добавить перевод

Поиск по предложениям, переведенным пользователямиСейчас пользователи ищут: siya ang may masamang pag-uugali (Тагальский>Английский) | deme su numero (Испанский>Английский) | avete notizie per questo riportato sotto (Итальянский>Английский) | maksud dalam bahasa melayu (Малайский>Английский) | abies (Английский>Греческий) | ý bạn là sao (Вьетнамский>Китайский (упрощенный)) | today i am on leave due to fever (Английский>Хинди) | day 8: back to rome (Английский>Русский) | altresì (Итальянский>Английский) | get well soon (Английский>Хинди) | harvest crops (Английский>Португальский) | bangunan roboh (Малайский>Английский) | cestovním (Чешский>Латышский) | nado saranghae meaning (Корейский>Английский) | isinumite ni (Тагальский>Английский)


Сообщить о нарушении  | О MyMemory   | Свяжитесь с нами


MyMemory на вашем языке: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe

Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK