MyMemory — самая большая база памяти переводов в мире
Click to expand

Языковая пара: Click to swap content  Тематика   
Спросить у Google

Вы искали: eko ( Латышский - Английский )

    [ Выключить цвета ]

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Латышский

Английский

Информация

Латышский

Eko

Английский

Umberto Eco

Последнее обновление: 2011-06-06
Частота использования: 6
Качество:
Источник:

Латышский

“Eko-F” EAD

Английский

‘Eko-F’ EAD

Последнее обновление: 2014-11-13
Тематика: Социология
Частота использования: 1
Качество:
Источник:

Латышский

Šajā regulā uzskata, ka produktam piemīt norādes uz bioloģiskās ražošanas metodi, ja marķējumā, reklāmas materiālos vai komerciālos dokumentos šāds produkts, tā sastāvdaļas vai barības sastāvdaļas tiek aprakstītas ar katrā dalībvalstī lietotu apzīmējumu, kas šā produkta pircējam norāda, ka šis produkts, tā sastāvdaļas vai barības sastāvdaļas ir iegūtas saskaņā ar 6. pantā norādītajiem ražošanas noteikumiem, un jo īpaši ar šādiem terminiem vai to parastajiem atvasinājumiem (kā bio, eko u. c.), deminutīviem, atsevišķi vai kombinācijās, izņemot, ja šādus terminus lauksaimniecības produktiem pārtikā vai lopbarībā nepiemēro vai tiem nepārprotami nav saistības ar ražošanas metodi:

Английский

For the purpose of this Regulation, a product shall be regarded as bearing indications referring to the organic production method, where, in the labelling, advertising material or commercial documents, such a product, its ingredients or feed materials are described by the indication in use in each Member State, suggesting to the purchaser that the product, its ingredients or feed materials have been obtained in accordance with the rules of production laid down in Article 6 and in particular the following terms or their usual derivatives (such as bio, eco etc.) or diminutives, alone or combined, unless such terms are not applied to agricultural products in foodstuffs or feedingstuffs or clearly have no connection with the method of production:

Последнее обновление: 2016-10-10
Тематика: Социология
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Латышский

Piemēram, Komisijas 2008. gada 24. jūnija lēmums par valsts atbalstu lietā N 730/07, SIA Ekobriketes (OV C 210, 19.8.2008., 1. lpp.), 2009. gada 15. janvāra lēmums par valsts atbalstu lietā N 729/07, SIA Eko Osta (OV C 80, 3.4.2009., 2. lpp.) un 2009. gada 24. marta lēmums par valsts atbalstu lietā N 500/08, Baňa Čáry a.s.

Английский

As in Commission Decisions of 24 June 2008 on State aid case N 730/07 SIA Ekobriketes (OJ C 210, 19.8.2008, p. 1); of 15 January 2009 on State aid case N 729/07 SIA Eko Osta (OJ C 80, 3.4.2009, p. 2); and of 24 March 2009 on State aid case N 500/08 Baňa Čáry a.s.

Последнее обновление: 2014-11-21
Тематика: Социология
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Латышский

Jo īpaši šādus terminus un no tiem veidotos atvasinājumus (piemēram, bio, eko, utt.) vai pamazināmās formas, kas izmantotas atsevišķi vai tās kombinējot, visā Kopienā un jebkurā Kopienas valodā uzskata par norādēm par bioloģiskās ražošanas metodi, izņemot – ja tās nepiemēro lauksaimniecības produktiem pārtikā vai barībā vai tām nepārprotami nav nekāda sakara ar šo ražošanas metodi:

Английский

In particular, the following terms or their usual derivatives (such as bio, eco etc.) or diminutives, alone or combined, shall be regarded as indications referring to the organic production method throughout the Community and in any Community language, unless they are not applied to agricultural products in foodstuffs or feedingstuffs or clearly have no connection with this method of production:

Последнее обновление: 2014-11-21
Тематика: Социология
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Латышский

Piemēram, sk. šādus valsts atbalsta gadījumus: Itālijā: N 381/2008, jau minēts; Polijā: N 468/2009, jau minēts; N 447/2009, jau minēts; N 649/2008 SWS Business Process Outsourcing Poland Sp z oo (OV C 122, 29.5.2009.); N 522/2008 Franklin Templeton Investments Poland Sp z oo (OV C 186, 8.8.2009.); N 406/2008 Robert Bosch Sp z oo (OV C 122, 29.5.2009.); N 360/2008 State Street Services (Polija) Limited Sp z oo (OV C 328, 31.12.2008.); N 67/2008, jau minēts; C 46/2008 Dell Poland (OV L 22, 2.2.2010.); N 299/2007 Sharp Manufacturing Poland Sp z oo (OV C 20, 27.1.2009.); NN 4/2007 Delitissue Sp z oo (OV C 107, 11.5.2007.); N 904/2006 Funai Electric (Polska) Sp z oo (OV C 41, 15.2.2008.); N 828/2006 Bridgestone Stargard Sp z oo (OV C 278, 21.11.2007.); N 535/2006 Shell Polska Sp z oo (OV C 200, 28.8.2007.); N 256/2006 LG Electronics Wroclaw Sp z oo (OV C 276, 17.11.2007.); N 251/2006 LG Innotek Poland Sp z oo (OV C 270, 13.11.2007.); N 247/2006 Lucky SMT Sp z oo (OV C 282, 24.11.2007.); un N 630/2005 MAN Trucks Sp z oo (OV C 126, 30.5.2006.); Rumānijā: N 767/2007 Ford Craiova (OV C 238, 17.9.2008.); Latvijā: N 730/2007 SIA Ekobriketes Kārsava (OV C 210, 19.8.2008.); un N 729/2007 SIA Eko Osta Riga (OV C 80, 3.4.2009.); Slovākijā: N 847/2006 Samsung Electronics Co. Ltd (OV C 195, 19.8.2009.); N 857/2006 Kia Motors Slovakia (OV C 214, 13.9.2007.); un N 651/2005 INA Kysuce as (OV C 205, 5.9.2007.); un Čehijā: N 661/2006 Hyundai Motor Manufacturing Czech sro (OV C 262, 1.11.2007.).

Английский

For examples see the following state aid cases: for Italy: N 381/2008, already referred to; for Poland: N 468/2009, already referred to; N 447/2009, already referred to; N 649/2008 SWS Business Process Outsourcing Poland Sp z oo (OJ C 122, 29.5.2009); N 522/2008 Franklin Templeton Investments Poland Sp z oo (OJ C 186, 8.8.2009); N 406/2008 Robert Bosch Sp z oo (OJ C 122, 29.5.2009); N 360/2008 State Street Services (Poland) Limited Sp z oo (OJ C 328, 31.12.2008); N 67/2008, already referred to; C 46/2008 Dell Poland (OJ L 22, 2.2.2010); N 299/2007 Sharp Manufacturing Poland Sp z oo (OJ C 20, 27.1.2009); NN 4/2007 Delitissue Sp z oo (OJ C 107, 11.5.2007); N 904/2006 Funai Electric (Polska) Sp z oo (OJ C 41, 15.2.2008); N 828/2006 Bridgestone Stargard Sp z oo (OJ C 278, 21.11.2007); N 535/2006 Shell Polska Sp z oo (OJ C 200, 28.8.2007); N 256/2006 LG Electronics Wroclaw Sp z oo (OJ C 276, 17.11.2007); N 251/2006 LG Innotek Poland Sp z oo (OJ C 270, 13.11.2007); N 247/2006 Lucky SMT Sp z oo (OJ C 282, 24.11.2007); and N 630/2005 MAN Trucks Sp z oo (OJ C 126, 30.5.2006); for Romania: N 767/2007 Ford Craiova (OJ C 238, 17.9.2008); for Latvia: N 730/2007 SIA Ekobriketes Karsava (OJ C 210, 19.8.2008); and N 729/2007 SIA Eko Osta Riga (OJ C 80, 3.4.2009); for Slovakia: N 847/2006 Samsung Electronics Co. Ltd (OJ C 195, 19.8.2009); N 857/2006 Kia Motors Slovakia (OJ C 214, 13.9.2007); and N 651/2005 INA Kysuce as (OJ C 205, 5.9.2007); and for the Czech Republic: N 661/2006 Hyundai Motor Manufacturing Czech sro (OJ C 262, 1.11.2007).

Последнее обновление: 2014-11-21
Тематика: Социология
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Латышский

informācijas izplatīšana, eko-marķēšana, apziņas celšana un noteiktu prasmju vides jautājumos, tostarp mežu ugunsgrēku novēršanā, attīstīšanā.

Английский

disseminating information, eco-labelling, raising awareness and developing specific skills on environmental issues, including on forest fire prevention.

Последнее обновление: 2014-11-21
Тематика: Социология
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Латышский

Īpaši pielikumā uzskaitītos terminus, kā arī to atvasinājumus vai deminutīvus, piemēram, “bio” un “eko”, var izmantot visā Kopienā un jebkurā Kopienas valodā, atsevišķi vai saistīti, tādu produktu marķēšanai un reklamēšanai, kuri atbilst šīs regulas prasībām.

Английский

In particular, the terms listed in the Annex, their derivatives or diminutives, such as ‘bio’ and ‘eco’, alone or combined, may be used throughout the Community and in any Community language for the labelling and advertising of products which satisfy the requirements set out under or pursuant to this Regulation.

Последнее обновление: 2014-11-21
Тематика: Социология
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Латышский

“EKO-MES” EOOD

Английский

‘EKO-MES’ EOOD

Последнее обновление: 2014-11-13
Тематика: Социология
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Латышский

“CDE” ir trīsburtu termins, par kuru lemj Komisija vai katra dalībvalsts, piemēram, “bio” vai “öko”, vai “org”, vai “eko”, kas norāda uz bioloģiskās ražošanas metodi, kā norādīts 58. panta 1. punkta b) apakšpunktā; un

Английский

“CDE” is a term, indicated in three letters to be decided by the Commission or each Member State, like “bio” or “öko” or “org” or “eko” establishing a link with the organic production method as specified in Article 58(1)(b); and

Последнее обновление: 2014-11-11
Тематика: Социология
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Латышский

Šis uzņēmums ir izstrādājis savu personīgo tehnoloģiju galvanisko fabriku atkritumu apstrādei un fotogrāfiskajiem procesiem (“eko–opcijai”) un vērtīgo materiālu iegūšanai no šiem atkritumiem (cita starpā, dārgmetālu un obsidiāna).

Английский

It had developed its own technology for treating photographic and galvanic waste (ECO option) and recovering valuable materials from this waste (including precious metals and obsidian).

Последнее обновление: 2014-11-05
Тематика: Социология
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Латышский

Spółdzielnia Producentów Drobiu “Eko-Gril” w Sokółce

Английский

Spółdzielnia Producentów Drobiu ‘Eko-Gril’ w Sokółce

Последнее обновление: 2014-10-19
Тематика: Социология
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Латышский

Eiropas Savienībai ir jābūt drošai, ka pilsoņu veselība ar šīm bīstamajām vielām netiek apdraudēta, un tai ir jāveicina jaunas eko-efektīvas lauksaimniecības formas.

Английский

The European Union must be sure that citizens' health is not endangered by these hazardous substances and must stimulate new eco-effective agricultural practices.

Последнее обновление: 2012-03-01
Тематика: Социология
Частота использования: 4
Качество:

Источник:

Латышский

Tai būs tāds pats liktenis kā Padomju Savienībai, kurai tā tik ļoti līdzinās, un tādu pašu iemeslu dēļ: tā ir centralizēta; korumpēta; tā ir nedemokrātiska un nekompetenta; to vada amorāla lielo uzņēmumu un birokrātisku naudasmaisu alianse; to sponsorē eko-fašistiska programma, kas balstīta uz izkropļotiem pseidozinātniskiem faktiem ar nosaukumu "klimata pārmaiņas”.

Английский

It will go the same way as the Soviet Union which it so resembles, and for the same reasons: it is centralised; it is corrupt; it is undemocratic and it is incompetent; it is driven by an unholy alliance of big business and fat-cat bureaucrats; it is sponsored by an ecofascist agenda from a platform of perverted junk science referred to as 'climate change'.

Последнее обновление: 2012-02-28
Тематика: Социология
Частота использования: 1
Качество:

Источник:
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Латышский

Saistībā ar lauksaimniecību es atbalstu trīs jaunu fondu izveidošanu - pārstrukturizēšanas fondu piensaimniecības nozarē, Eko fondu aitkopības un kazkopības saglabāšanai ES un ad hoc finanšu instrumentu zvejas flotes pielāgošanai degvielas cenu paaugstinājuma ekonomiskajām sekām.

Английский

With regard to agriculture, I support the creation of three new funds - the fund for restructuring in the dairy sector, Eco-Aid to maintain sheep and goat farming in the EU, and the ad-hoc financial instrument for the adaptation of the fishing fleet to the economic consequences of the rise in fuel prices.

Последнее обновление: 2012-02-28
Тематика: Социология
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Латышский

eko-programma

Английский

eco-program

Последнее обновление: 2011-05-13
Тематика: Общая тематика
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Латышский

BŪVMATERIĀLU BŪVIZSTRĀDĀJUMU ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS CENTRS LV -1048, Rīga, Slokas iela 13 tālr. 6 7610583, 6 7273844 fakss 6 7313758 e-pasts: bbanc@bbanc.lv www.bbanc.lv DERĪGUMA TERMIŅŠ ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS IZSNIEGTS: SERTIFIKĀTS APLIEClNA, KA PRODUKTS: ATBILST: PRODUKTS SERTIFICĒTS, PAMATOJOTIES UZ: Atbilstības Sertifikāts Nr. BBANC-1363/08 2009. gada 01. decembris SIA EKO BLOKS, Latvijas Republika, LV-I073, Rīga, Katlakalna iela 11c. R/A Nr.50003712461 Ietvju un ceļu seguma betona izstrādājumi: betona bruģakmeņi (ilgizturības klase 3, nodilumizturības klase 3) Ražotnes adrese: SIA Eko Bloks ražotne, Bucenieki, Iecavas novads, Bauskas raj., LV-3913 Saskaņā ar Lvs EN 1338:2004 Betona seguma bloki – Prasības un testēšanas metodes 5.2. forma un izmēri; 5.3.2. ilgizturība; 5.3.3. skaldes stiprība - 3,6 MPa; 5.3.4. nodilumizturība. Piezīme: sertificējamais produkts ietilpst LR MK 2001. gada 30. aprīļa noteikumos Nr. 181 noteiktąjā rcglamentētąjā sfērā. 1. BBANC Sertifikācijas shēmu 1 , kas balstīta uz ražošanas procesa kontroles sākotnējo novērtēšanu un apstiprināšanu un produkta tipa sākotnējo testēšanu ar tai sekojošu uzraudzību, kas ietver ražošanas procesa kontroles novērtēšanu un paraugu audita testēšanu 2. SIA Tursons BTL testēšanas pārskatiem Nr. 08/502, 08/503 no 08.10.2008. un 08/527 no 28.10.2008. 3. BBANC Sertifikācijas pārskatu Nr. 1143/01 no 31. 10. 2008. APSTIPRINU Sertifikācijas lēmums Nr. 1488 2008. gada 13. novembrī SSertifikata kopija bez licenzenta zīmoga nav derīga.

Английский

original

Последнее обновление: 2009-10-01
Тематика: Общая тематика
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Добавить перевод

Поиск по предложениям, переведенным пользователямиСейчас пользователи ищут: gerustheid (Африкаанс>Русский) | sizzle (Английский>Французский) | xx hot video muve (Хинди>Английский) | μεταβολικές (Греческий>Латышский) | zanechávajíce (Чешский>Японский) | bokep ibu dan bapak (Индонезийский>Яванский) | feng shui (Голландский>Немецкий) | - kublai khan (Английский>Тагальский) | ticamības (Латышский>Английский) | bestellobligo (Немецкий>Итальянский) | buugag sheeko ah (Сомалийский>Английский) | melperon (Немецкий>Английский) | semiramote (Португальский>Латинский) | ginataang isda (Тагальский>Английский) | kapazitätsüberschusses (Немецкий>Словацкий)


Сообщить о нарушении  | О MyMemory   | Свяжитесь с нами


MyMemory на вашем языке: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe

Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK