MyMemory, World's Largest Translation Memory
Click to expand

Language pair: Click to swap content  Subject   
Ask Google

You searched for: juncto    [ Turn off colors ]

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Dutch

English

Info

artikel 13 juncto artikel 7 met betrekking tot

Article 13 in conjunction with Articles 3 and 7 with respect to

Last Update: 2009-01-01
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

artikel 13 juncto de artikelen 3 en 7 met betrekking tot preparaten

Article 13 in conjunction with Articles 3 and 7 with respect to preparations

Last Update: 2009-01-01
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

artikel 13 juncto artikel 7 met betrekking tot etikettering die voldoet aan de Oostenrijkse bepalingen betreffende

Article 13 in conjunction with Article 7 with respect to labelling respecting the Austrian provisions on:

Last Update: 2009-01-01
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

artikel 13 juncto de artikelen 3 en 7 met betrekking tot preparaten die in aanhangsel 1 genoemde stoffen bevatten;

Article 13 in conjunction with Articles 3 and 7 with respect to preparations containing substances listed in Appendix 1;

Last Update: 2009-01-01
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113 juncto artikel 228, lid 2, eerste zin,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 113 in conjunction with the first sentence of Article 228 (2) thereof,

Last Update: 2009-01-01
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Protocol van 7 oktober 1991 juncto de Overeenkomst van 6 juli 1984 tussen de Regering van de Duitse Democratische Republiek en de Helleense Republiek over de regeling van bepaalde pensioenkwesties.

Protocol of 7 October 1991 in conjunction with the Agreement of 6 July 1984 between the Government of the German Democratic Republic and the Government of the Hellenic Republic on the settlement of problems relating to pensions.

Last Update: 2009-01-01
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 133, juncto artikel 300, lid 2, eerste zin,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 133, in conjunction with the first sentence of Article 300(2), thereof,

Last Update: 2009-01-01
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113, juncto artikel 228, lid 2, eerste zin,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 113 in conjunction with Article 228(2), first sentence thereof,

Last Update: 2009-01-01
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

dat hulpmiddelen naar maat in de handel worden gebracht en in gebruik genomen indien zij aan de voorwaarden van artikel 11, juncto bijlage VIII, voldoen.

custom-made devices being placed on the market and put into service if they meet the conditions laid down in Article 11 in combination with Annex VIII;

Last Update: 2009-01-01
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

van artikel 14 bis, lid 2, van artikel 14 quater, en van de overeenkomsten uit hoofde van artikel 17 van de verordening juncto artikel 12 bis van de toepassingsverordening,

Article 14a (2), Article 14c and the agreements pursuant to Article 17 of the Regulation, in conjunction with Article 12a of the implementing Regulation;

Last Update: 2009-01-01
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

van artikel 14 bis, lid 1, van artikel 14 ter, lid 2, en van de overeenkomsten uit hoofde van artikel 17 van de verordening juncto artikel 11 bis van de toepassingsverordening,

Article 14a (1), Article 14b (2) and the agreements pursuant to Article 17 of the Regulation, in conjunction with Article 11a of the implementing Regulation;

Last Update: 2009-01-01
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

van artikel 14, lid 1, van artikel 14 ter, lid 1, en van de overeenkomst uit hoofde van artikel 17 van de verordening juncto artikel 11 van de toepassingsverordening,

Articles 14 (1), 14b (1) and the agreements pursuant to Article 17 of the Regulation, in conjunction with Article 11 of the implementing Regulation;

Last Update: 2009-01-01
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

De Commissie maakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen een samenvatting bekend van haar beschikkingen uit hoofde van artikel 4, leden 2 en 3, en artikel 18 juncto artikel 19, lid 1.

The Commission shall publish in the Official Journal of the European Communities a summary notice of the decisions which it takes pursuant to Article 4(2) and (3) and Article 18 in conjunction with Article 19(1).

Last Update: 2009-01-01
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

van artikel 14, lid 2, onder b), en van de overeenkomsten uit hoofde van artikel 17 van de verordening juncto artikel 12 bis van de toepassingsverordening:

Article 14 (2) (b) and the agreements pursuant to Article 17 of the Regulation, in conjunction with Article 12a of the implementing Regulation:

Last Update: 2009-01-01
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Tenslotte bevat de wetgeving inzake de Bank geen onverenigbaarheden inzake de onafhankelijkheid van de centrale bank die, conform artikel 108 juncto de artikelen 109 K, lid 3, en 107 van het Verdrag, aanpassing zouden behoeven.
http://www.ecb.int/

Finally, there are no incompatibilities in the area of central bank independence in the Bank s statute which would require adaptation under Article 108 of the Treaty in conjunction with Articles 109k( 3) and 107 thereof.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

In de betrekkingen met Nederland: betaling via de verbindingsorganen (toepassing van de artikelen 53 tot en met 58 van de toepassingsverordening juncto de in bijlage 5 genoemde bepalingen).

dealings with the Netherlands: payment through the liaison bodies (joint implementation of Articles 53 to 58 of the Implementing Regulation and of the provisions set out in Annex 5).

Last Update: 2009-01-01
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

In de betrekkingen met Nederland: betaling via de verbindingsorganen (toepassing van de artikelen 53 tot en met 58 van de toepassingsverordening juncto de in bijlage 5 genoemde bepalingen).

dealings with the Netherlands: payment through the liaison bodies (joint implementing of Articles 53 to 58 of the Implementing Regulation and of the provisions set out in Annex 5).

Last Update: 2009-01-01
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Indien na verlening van de vergunning blijkt dat de vreemdeling onjuiste gegevens heeft verstrekt dan wel gegevens heeft achtergehouden, bijvoorbeeld wanneer de vreemdeling toch een nationaliteit blijkt te bezitten, dan hoeft de verblijfsvergunning (conform artikel 18 lid 1 onder c, juncto artikel 19 van de Vw 2000) niet te worden verlengd, of kan worden ingetrokken.

If, after granting the permit, it is evident that the alien has provided incorrect details or withheld information, such as when the alien still appears to possess a nationality, then the residence permit (in accordance with article 18, paragraph 1, point c, in conjunction with Article 19 of the Aliens Act 2000) does not have to be renewed, or may be withdrawn.

Last Update: 2014-07-23
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

Naar mijn mening gaat het hier om een overeenkomst krachtens artikel 24 juncto artikel 38 van het EU-Verdrag, en dat betekent helaas dat het Parlement uitgeschakeld is, omdat het Parlement geen invloed heeft op de onderhavige besluiten.
http://www.europarl.europa.eu/

En mi opinión, esta cuestión necesariamente requiere un acuerdo de conformidad con el artículo 24-cf. también artículo 38- del Tratado de la Unión Europea, lo cual significa, desgraciadamente, que se prescinde del Parlamento, puesto que carece de influencia en decisiones de esta naturaleza.
http://www.europarl.europa.eu/

Last Update: 2012-03-22
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Wij herhalen dus, zoals de heer Imaz San Miguel dat ook al heeft gedaan, dat het Parlement vasthoudt, zoals ook de Commissie destijds vasthield, aan zijn standpunt dat de adequate grondslag voor de wijziging van de overeenkomst met Mauritanië- verordening 408/97- artikel 228, lid 3, tweede alinea juncto artikel 43 is. Dit laatste artikel voor wat betreft de inhoud.
http://www.europarl.europa.eu/

Dicho lo cual, tenemos que insistir, aunque ya lo haya hecho el Sr. Imaz San Miguel, en que el Parlamento se mantiene firme, como en su día se mantuvo la Comisión, en defender que el fundamento jurídico apropiado para el acto del acuerdo con Mauritania-el Reglamento 408/ 97-, es el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 228, en conjunción con el artículo 43, que sigue vigente en cuanto al fondo.
http://www.europarl.europa.eu/

Last Update: 2012-03-22
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Add a translation