MyMemory, World's Largest Translation Memory
Click to expand

Language pair: Click to swap content  Subject   
Ask Google

You searched for: plantenpaspoort    [ Turn off colors ]

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Dutch

German

Info

-de voorwaarden waaronder een plantenpaspoort mag worden vervangen, overeenkomstig lid 3, eerste streepje;

-die Bedingungen, unter denen ein Pflanzenpaß gemäß Absatz 3 erster Gedankenstrich ausgetauscht werden kann,

Last Update: 2008-03-04
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

-het voor het vervangende plantenpaspoort vereiste speciale merkteken, als bedoeld in lid 3, vijfde streepje.

-das besondere Kennzeichen für den Austauschpaß gemäß Absatz 3 fünfter Gedankenstrich.

Last Update: 2008-03-04
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

Overwegende dat met het oog op de vervanging van een plantenpaspoort, voor het vervangingspaspoort het speciale merkteken dient te worden omschreven;

Wird ein Pflanzenpaß ersetzt, so ist für den Austauschpaß ein besonderes Kennzeichen festzulegen.

Last Update: 2008-03-04
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

3. Een plantenpaspoort kan naderhand en overal in de Gemeenschap door een ander plantenpaspoort worden vervangen overeenkomstig de volgende bepalingen:

(3) Ein Pflanzenpaß kann in der Folge überall in der Gemeinschaft durch einen anderen Pflanzenpaß nach Maßgabe folgender Bestimmungen ersetzt werden:

Last Update: 2008-03-04
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

Het gebruik van het in artikel 1, lid 2, onder c), bedoelde plantenpaspoort is tot en met 30 juni 1993 geldig.

Der Pflanzenpaß gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe c) darf nur bis zum 30. Juni 1993 verwendet werden.

Last Update: 2008-03-04
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

3. De Lid-Staten stellen de eis dat, wanneer het plantenpaspoort uit het label en het begeleidend document bestaat:

(3) Sofern der Pflanzenpaß aus dem Etikett und dem Begleitdokument besteht, schreiben die Mitgliedstaaten vor, daß der Teil des Pflanzenpasses, der

Last Update: 2008-03-04
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

-de nadere regels voor de in lid 3, derde streepje, bedoelde procedure met betrekking tot het vervangende plantenpaspoort;

-die Einzelheiten des Verfahrens betreffend den Austauschpaß gemäß Absatz 3 dritter Gedankenstrich,

Last Update: 2008-03-04
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

De regeling volgens welke het in artikel 1, lid 1, bedoelde plantenpaspoort wordt gebruikt, wordt uiterlijk op 30 juni 1994 opnieuw beoordeeld.

Die Regeln für die Verwendung der Pflanzenpässe gemäß Artikel 1 Absatz 1 werden bis zum 30. Juni 1994 überarbeitet.

Last Update: 2008-03-04
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

De afgifte omvat de opstelling van het plantenpaspoort, met name het invullen van de gegevens en al het nodige om het paspoort de aanvrager voor het gebruik ervan ter beschikking te stellen.

Die Ausstellung des Pflanzenpasses schließt seine Herstellung, d. h. insbesondere die Eintragung der vorgeschriebenen Angaben sowie alle sonstigen Maßnahmen ein, die notwendig sind, um dem Antragsteller einen gebrauchsfertigen Pflanzenpaß zukommen zu lassen.

Last Update: 2008-03-04
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

1. De Lid-Staten dragen ervoor zorg dat aan de voorwaarden in lid 2 wordt voldaan wanneer een plantenpaspoort wordt aangemaakt, gedrukt en bewaard.

(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, daß bei Erstellung, Druck und Aufbewahrung des in Artikel 1 Absatz 1 genannten Pflanzenpasses die Bedingungen gemäß Absatz 2 erfuellt werden.

Last Update: 2008-03-04
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

-tot spaanders wordt verwerkt en wordt gefumigeerd om ervoor te zorgen dat het vrij is van levende dennenaaltjes. Dit gefumigeerde hout mag verder worden vervoerd als het vergezeld gaat van een plantenpaspoort, of

-zu Spänen zerkleinert und begast wird, um zu gewährleisten, dass es frei von lebendem Kiefernfadenwurm ist. Eine weitere Verbringung solch begasten Holzes ist zulässig, wenn das Holz von einem Pflanzenpass begleitet ist, oder

Last Update: 2008-03-04
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

-passende behandeling, gevolgd door afgifte van het passende plantenpaspoort overeenkomstig artikel 10, indien aangenomen wordt dat ingevolge de behandeling aan de voorwaarden is voldaan;

-geeignete Behandlung mit anschließender Ausstellung des entsprechenden Pflanzenpasses gemäß Artikel 10, wenn als Folge dieser Behandlung die entsprechenden Bedingungen als erfuellt angesehen werden,

Last Update: 2008-03-04
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

1. Wanneer het op grond van het in artikel 6, leden 1, 3 en 4, voorgeschreven en overeenkomstig artikel 6, lid 5, verrichte onderzoek niet de conclusie toelaat dat aan de aldaar genoemde eisen is voldaan, mag onverminderd het bepaalde in lid 2 van het onderhavige artikel geen plantenpaspoort worden afgegeven.

(1) Erbringt die gemäß Artikel 6 Absatz 5 durchgeführte Untersuchung nach Artikel 6 Absätze 1, 3 und 4 nicht, daß die darin vorgeschriebenen Bedingungen erfuellt sind, so wird vorbehaltlich des Absatzes 2 dieses Artikels kein Pflanzenpaß ausgestellt.

Last Update: 2008-03-04
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

4. Het in lid 1 bedoelde officiële etiket kan ook de begeleidende fytosanitaire documenten bevatten, die bedoeld worden in Richtlijn 92/105/EEG van de Commissie(12), waarin een normalisering van de plantenpaspoorten wordt geregeld. Alle op de officiële etikettering en plantenpaspoorten toepasselijke voorwaarden worden vastgesteld en dienen te worden erkend als gelijkwaardig.

(4) Auf dem amtlichen Etikett gemäß Absatz 1 können auch die phytosanitären Begleitdokumente gemäß der Richtlinie 92/105/EWG der Kommission(12) über eine Vereinheitlichung der Pflanzenpässe angegeben sein. Alle Vorschriften für die amtliche Etikettierung und die Pflanzenpässe sind jedoch festgelegt und müssen als gleichwertig anerkannt werden.

Last Update: 2008-03-04
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

(3) Zweden heeft op grond van de bovenstaande gegevens op 29 september 1999 ten aanzien van hout uit Portugal een aantal aanvullende maatregelen genomen, waaronder een speciale warmtebehandeling en het gebruik van een plantenpaspoort, om zich beter te beschermen tegen insleep van het dennenaaltje uit dat land.

(3) Schweden hat aufgrund der genannten Informationen am 29. September 1999 bestimmte zusätzliche Maßnahmen, einschließlich einer besonderen Wärmebehandlung und der Verwendung eines Pflanzenpasses, gegenüber allem aus Portugal verbrachten Holz getroffen, um den Schutz gegen die Einschleppung des Kiefernfadenwurms aus Portugal zu verstärken.

Last Update: 2008-03-04
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

Inspecteurs hebben in alle productie-en afzetstadia toegang tot de planten, de plantaardige producten en andere materialen. Zij hebben het recht om alle onderzoek te verrichten dat voor de betrokken officiële controles nodig is, met inbegrip van die welke met de plantenpaspoorten en met de administratie verband houden.

Die Inspektoren haben in jeder Erzeugungs-und Vermarktungsphase Zugang zu den Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen und anderen Gegenständen. Sie sind befugt, alle für die amtliche Untersuchung relevanten Nachforschungen anzustellen, auch im Hinblick auf die Pflanzenpässe und die Buchführung.

Last Update: 2008-03-04
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

-de nadere regels voor de procedure voor de afgifte van plantenpaspoorten, overeenkomstig lid 1;

-die Einzelheiten des Verfahrens für die Ausstellung von Pflanzenpässen gemäß Absatz 1,

Last Update: 2008-03-04
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

(1) Bij Richtlijn 92/105/EEG van de Commissie van 3 december 1992 tot een zekere mate van standaardisering van plantenpaspoorten voor het verkeer van bepaalde planten, plantaardige producten en andere materialen in de Gemeenschap, en tot vaststelling van nadere regels voor de afgifte van deze paspoorten en van de voorwaarden en nadere regels voor de vervanging ervan [2] zijn bepaalde nadere regels voor de afgifte van plantenpaspoorten vastgesteld.

(1) Im Rahmen der Richtlinie 92/105/EWG der Kommission vom 3. Dezember 1992 über eine begrenzte Vereinheitlichung der bei der Verbringung bestimmter Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse oder anderer Gegenstände innerhalb der Gemeinschaft zu verwendenden Pflanzenpässe, zur Festlegung des Verfahrens für ihre Ausstellung sowie der Kriterien und des Verfahrens betreffend Austauschpässe [2] wurden bestimmte ausführliche Verfahren für die Ausstellung von Pflanzenpässen festgelegt.

Last Update: 2008-03-04
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

"1. "EG-plantenpaspoort" (in een overgangsperiode die op 1 januari 2006 afloopt, mag ook "EEG-plantenpaspoort" worden gebruikt).".

"1. "EG-Pflanzenpass" (für einen Übergangszeitraum bis zum 1. Januar 2006 kann die Bezeichnung "EWG-Pflanzenpass" weiter verwendet werden)."

Last Update: 2008-03-04
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

(1) Richtlijn 2000/29/EG voorziet in maatregelen tegen de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen. Verder voorziet de richtlijn in het gebruik van plantenpaspoorten die aantonen dat de planten of plantaardige producten met succes de communautaire controles hebben ondergaan.

(1) Die Richtlinie 2000/29/EG sieht bestimmte Maßnahmen gegen die Ausbreitung von Schadorganismen der Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse in der Gemeinschaft vor. Sie sieht auch die Verwendung von Pflanzenpässen vor, die belegen, dass die Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse ohne Beanstandung der Kontrollregelung der Gemeinschaft unterzogen wurden.

Last Update: 2008-03-04
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

Add a translation