MyMemory, World's Largest Translation Memory
Click to expand

Language pair: Click to swap content  Subject   
Ask Google

You searched for: landcode    [ Turn off colors ]

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Dutch

Swedish

Info

Landcode

Nationalitetsbeteckning

Last Update: 2011-06-08
Usage Frequency: 6
Quality:
Reference: Wikipedia

Landcode

Landskod

Last Update: 2014-10-31
Subject: Computer Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: MatteoT

ISO-landcode
https://ec.europa.eu/jrc/en [...] lation-memory

ISO Landskod
https://ec.europa.eu/jrc/en [...] lation-memory

Last Update: 2014-10-20
Subject: Social Science
Usage Frequency: 8
Quality:
Reference: europa.eu

ISO-landcode
https://ec.europa.eu/jrc/en [...] lation-memory

ISO Landskod Medlemsstat
https://ec.europa.eu/jrc/en [...] lation-memory

Last Update: 2014-10-20
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: europa.eu

Overwegende dat streepjescodes ter aanvulling van de landcode met ten hoogste twaalf cijfers mogen worden toegestaan;

Streckkoder kan godkännas för användning vid sidan av systemet med landskoder och maximalt tolv siffror.

Last Update: 2008-03-04
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

2. Aan elke “veilige exploitant" wordt een identificatienummer toegekend dat begint met de landcode van de betrokken lidstaat.

2. Varje säker aktör skall ges ett identifieringsnummer som börjar med medlemsstatens landskod.

Last Update: 2008-03-04
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 4
Quality:
Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

-de eerste twee tekens geven de lidstaat aan van het bedrijf waar het dier voor het eerst is geïdentificeerd. Daarvoor wordt de in de bijlage bij deze verordening vermelde landcode van twee letters gebruikt,

a) De två första tecknen skall ange i vilken medlemsstat den anläggning ligger där djuret försågs med öronmärket. För detta syfte skall man använda sig av de länderkoder bestående av två bokstäver som anges i bilagan.

Last Update: 2008-03-04
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

(11) Het verlenen van specifieke rechten kan noodzakelijk blijven voor het gebruik van radiofrequenties en nummers, inclusief korte codes, van het nationale nummerplan. Nummerrechten kunnen ook worden toegekend op basis van een Europees nummerplan, zoals bijvoorbeeld de virtuele landcode "3883" die is toegewezen aan de landen die deel uitmaken van de Europese Conferentie voor Post en Telecommunicatie (CEPT). Die gebruiksrechten mogen niet worden beperkt, tenzij dit onvermijdelijk is in verband met de schaarste van radiofrequenties en de noodzaak om een efficiënt gebruik daarvan te waarborgen.

(11) Beviljandet av särskilda rättigheter kan även fortsättningsvis behövas för radiofrekvenser och nummer, inbegripet kortnummer, från den nationella nummerplanen. Nummerrättigheter kan också erhållas från en europeisk nummerplan, till exempel den virtuella landskoden 3883, som tilldelats länder som är medlemmar av Europeiska post-och telesammanslutningen (CEPT). Dessa nyttjanderätter bör endast inskränkas om det krävs med hänsyn till bristen på radiofrekvenser och till behovet av att säkerställa att de används på ett effektivt sätt.

Last Update: 2008-03-04
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

(2) Oormerken moeten gegevens over de lidstaat van oorsprong en over het individuele dier bevatten. De meest geschikte vorm om dergelijke gegevens te coderen is de landcode van twee letters, gecombineerd met maximaal twaalf cijfers. Ter aanvulling van de landcode met maximaal twaalf cijfers kunnen streepjescodes worden toegestaan.

(2) Öronmärken bör vara försedda med information om vilken medlemsstat djuret ursprungligen kommer ifrån samt information om det enskilda djuret. Den bästa kodformen för sådana upplysningar är landskoden bestående av två bokstäver kompletterad med högst tolv siffror. Streckkoder kan godkännas vid sidan av systemet med landskoder och högst tolv siffror.

Last Update: 2008-03-04
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

-na de landcode, ten hoogste twaalf cijfers. Ierland, Italië, Spanje, Portugal en het Verenigd Koninkrijk mogen tot 31 december 1999 hun huidige systeem handhaven dat bestaat in een alfanumerieke code voor de twaalf cijfers die volgen op de landcode.

b) Tecknen efter landskoden skall utgöras av högst tolv siffror. Irland, Italien, Spanien, Portugal och Förenade kungariket får dock behålla sina nuvarande system med en alfanumerisk kod i stället för de tolv siffrorna efter landskoden till och med den 31 december 1999.

Last Update: 2008-03-04
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

23. Het gecomputeriseerde gegevensbestand voor runderen moest op 31 december 1999 in alle lidstaten operationeel zijn en dient verschillende gegevens over de dieren en de landbouwbedrijven te bevatten. Voor elk dier vermeldt het gegevensbestand de identificatiecode, de geboortedatum, het geslacht, het ras of gegevens over de huid van het dier en de identificatiecode van de moeder (of, indien een dier uit een derde land is geïmporteerd, het bij invoer toegekende identificatienummer, dat verband houdt met het oorspronkelijke identificatienummer), het identificatienummer van het bedrijf waar het dier is geboren, de identificatienummers van alle bedrijven waar het dier verbleef en de datum van elke verplaatsing. In het gegevensbestand is tevens de sterf-of slachtdatum opgenomen. Voor elk bedrijf vermeldt het gegevensbestand naam en adres van de houder alsmede een identificatienummer met, behalve de landcode, een code van maximaal twaalf tekens.

23. Databasen för nötkreatur skulle vara fungerande i alla medlemsstater den 31 december 1999. Den skall innehålla olika uppgifter om djuren och om anläggningarna. I databasen finns uppgifter om varje enskilt djurs identifieringskod, födelsedatum, kön, ras eller information om djurets teckning samt moderns identifieringskod (eller, om det gäller ett djur som importerats från ett tredjeland, det identifieringsnummer som djuret tilldelades vid införseln och som hör samman med det ursprungliga identifieringsnumret), identifieringsnumret för den anläggning där djuret föddes, identifieringsnummer för samtliga anläggningar där djuret har hållits och datum för alla förflyttningar. I databasen finns även uppgifter om datum då djuret dog eller slaktades. För varje anläggning finns det i databasen uppgifter om djurhållarens namn och adress samt ett identifieringsnummer som förutom landskoden även består av en kod bestående av högst 12 tecken.

Last Update: 2008-03-04
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

Overwegende dat de oormerken gegevens over de lidstaat van oorsprong en over het individuele dier moeten bevatten; dat de meest geschikte vorm om dergelijke gegevens te coderen de landcode van twee letters is, gecombineerd met ten hoogste twaalf cijfers; dat bepaalde lidstaten moet worden toegestaan, hun huidige systeem gedurende een overgangsperiode te handhaven;

Öronmärkena bör innehålla information om vilken medlemsstat djuret ursprungligen kommer ifrån samt information om det enskilda djuret. Det bästa sättet att kodifiera sådana upplysningar är att använda landets kod bestående av två bokstäver kompletterad med ytterligare maximalt tolv siffror. Vissa medlemsstater bör tillåtas att under en övergångsperiod behålla det system de nu använder sig av.

Last Update: 2008-03-04
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

Voor landcode "YU" betreffende de Federatieve Republiek Joegoslavië wordt de vermelding "66/402" vervangen door "66/401, 66/402, 2002/54 en 2002/57".

I rubriken efter landskoden%quot%YU%quot% gällande Förbundsrepubliken Jugoslavien skall%quot%66/402%quot% ersättas med%quot%66/401, 66/402, 2002/54 och 2002/57%quot%.

Last Update: 2008-03-04
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

a) de eerste twee tekens geven de lidstaat aan van het bedrijf waar het dier voor het eerst is geïdentificeerd. Daarvoor wordt de in bijlage I bij deze verordening vermelde landcode van twee letters gebruikt;

a) De första två tecknen skall ange i vilken medlemsstat den anläggning ligger där djuret först identifierades; för detta syfte skall de landskoder bestående av två bokstäver som anges i bilaga I användas.

Last Update: 2008-03-04
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

b) na de landcode, maximaal twaalf cijfers. Voor de volgende dieren mogen Spanje, Ierland, Italië, Portugal en het Verenigd Koninkrijk echter hun systeem handhaven dat bestaat in een alfanumerieke code voor de twaalf tekens na landcode: in Spanje, Ierland, Italië en Portugal voor dieren die tot en met 31 december 1999 zijn geboren en in het Verenigd Koninkrijk voor dieren die tot en met 30 juni 2000 zijn geboren.

b) Tecknen efter landskoden skall utgöras av högst tolv siffror. Spanien, Irland, Italien, Portugal och Förenade kungariket får dock behålla sitt nuvarande system med en alfanumerisk kod i stället för de tolv siffrorna efter landskoden för djur som är födda senast den 31 december 1999 med avseende på Spanien, Irland, Italien och Portugal, och för djur som är födda senast den 30 juni 2000 med avseende på Förenade kungariket.

Last Update: 2008-03-04
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

Add a translation