MyMemory, World's Largest Translation Memory
Click to expand

Language pair: Click to swap content  Subject   
Ask Google

You searched for: ambag ng mga egypt    [ Turn off colors ]

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Tagalog

Info

Egypt

Egyptians

Last Update: 2013-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Wikipedia

Egypt

Egypt

Last Update: 2013-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Wikipedia

Egypt

Ehipsyo

Last Update: 2013-07-06
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Wikipedia

Sais, Egypt

Sais

Last Update: 2013-11-23
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Wikipedia

Ancient Egypt

Sinaunang Ehipto

Last Update: 2014-03-24
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Wikipedia

Egypt civilization

sibilisasyong ehipto

Last Update: 2013-11-23
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

Egypt

Egipto

Last Update: 2013-07-08
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Wikipedia

And it came to pass, that in the fifth year of king Rehoboam Shishak king of Egypt came up against Jerusalem, because they had transgressed against the LORD,
2 Chronicles 12.2

At nangyari nang ikalimang taon ng haring Roboam, na si Sisac na hari sa Egipto ay umahon laban sa Jerusalem, sapagka't sila'y nagsisalangsang laban sa Panginoon,
2 Chronicles 12.2

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

For I will punish them that dwell in the land of Egypt, as I have punished Jerusalem, by the sword, by the famine, and by the pestilence:
Jeremiah 44.13

Sapagka't aking parurusahan silang nagsisitahan sa lupain ng Egipto, gaya ng aking pagkaparusa sa Jerusalem sa pamamagitan ng tabak, ng kagutom, at ng salot;
Jeremiah 44.13

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

And there was a famine in the land: and Abram went down into Egypt to sojourn there; for the famine was grievous in the land.
Genesis 12.10

At nagkagutom sa lupaing yaon: at bumaba si Abram na nasok sa Egipto, upang manirahan doon; sapagka't mahigpit ang kagutom sa lupain.
Genesis 12.10

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

After all this, when Josiah had prepared the temple, Necho king of Egypt came up to fight against Carchemish by Euphrates: and Josiah went out against him.
2 Chronicles 35.20

Pagkatapos ng lahat ng ito, nang maihanda ni Josias ang templo, si Nechao na hari sa Egipto ay umahon upang makipaglaban sa Carchemis sa siping ng Eufrates: at si Josias ay lumabas laban sa kaniya.
2 Chronicles 35.20

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

And the LORD shall smite Egypt: he shall smite and heal it: and they shall return even to the LORD, and he shall be intreated of them, and shall heal them.
Isaiah 19.22

At sasaktan ng Panginoon ang Egipto, na nananakit at magpapagaling; at sila'y manunumbalik sa Panginoon, at siya'y madadalanginan nila, at pagagalingin niya sila.
Isaiah 19.22

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

And it shall come to pass in that day, that the great trumpet shall be blown, and they shall come which were ready to perish in the land of Assyria, and the outcasts in the land of Egypt, and shall worship the LORD in the holy mount at Jerusalem.
Isaiah 27.13

At mangyayari sa araw na yaon, na ang malaking pakakak ay hihipan; at silang nangapapahamak sa lupain ng Asiria ay magsisiparito, at silang mga tapon sa lupain ng Egipto; at sila'y magsisisamba sa Panginoon sa banal na bundok ng Jerusalem.
Isaiah 27.13

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

So shall it be with all the men that set their faces to go into Egypt to sojourn there; they shall die by the sword, by the famine, and by the pestilence: and none of them shall remain or escape from the evil that I will bring upon them.
Jeremiah 42.17

Gayon ang mangyayari sa lahat ng tao na maghaharap ng kanilang mukha na magsiparoon sa Egipto, upang mangibang bayan doon; sila'y mangamamatay sa pamamagitan ng tabak, ng kagutom at ng salot: at walang maiiwan sa kanila o makatatanan man sa kasamaan na aking dadalhin sa kanila.
Jeremiah 42.17

Last Update: 2014-01-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

And I will take the remnant of Judah, that have set their faces to go into the land of Egypt to sojourn there, and they shall all be consumed, and fall in the land of Egypt; they shall even be consumed by the sword and by the famine: they shall die, from the least even unto the greatest, by the sword and by the famine: and they shall be an execration, and an astonishment, and a curse, and a reproach.
Jeremiah 44.12

terminal nyo kukunin
Jeremiah 44.12

Last Update: 2013-10-29
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

Thus saith the LORD, the God of Israel; Thus shall ye say to the king of Judah, that sent you unto me to inquire of me; Behold, Pharaoh's army, which is come forth to help you, shall return to Egypt into their own land.
Jeremiah 37.7

Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Dios ng Israel, Ganito ang inyong sasabihin sa hari sa Juda, na nagsugo sa inyo sa akin upang magsiyasat sa akin: Narito, ang hukbo ni Faraon, na lumabas upang tulungan kayo, ay babalik sa Egipto sa kanilang sariling lupain.
Jeremiah 37.7

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

For thus saith the LORD of hosts, the God of Israel; As mine anger and my fury hath been poured forth upon the inhabitants of Jerusalem; so shall my fury be poured forth upon you, when ye shall enter into Egypt: and ye shall be an execration, and an astonishment, and a curse, and a reproach; and ye shall see this place no more.
Jeremiah 42.18

Sapagka't ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ng Dios ng Israel: Kung paanong ang aking galit at ang aking kapusukan ay nabugso sa mga nananahan sa Jerusalem, gayon mabubugso ang aking kapusukan sa inyo, pagka kayo'y pumasok sa Egipto: at kayo'y magiging katungayawan, at katigilan, at kasumpaan, at kadustaan: at hindi na ninyo makikita ang dakong ito.
Jeremiah 42.18

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

And the king of Egypt came not again any more out of his land: for the king of Babylon had taken from the river of Egypt unto the river Euphrates all that pertained to the king of Egypt.
2 Kings 24.7

At ang hari sa Egipto ay hindi na bumalik pa mula sa kaniyang lupain: sapagka't sinakop ng hari ng Babilonia, mula sa batis ng Egipto hanggang sa ilog Eufrates, lahat na nauukol sa hari sa Egipto.
2 Kings 24.7

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

In his days Pharaoh-nechoh king of Egypt went up against the king of Assyria to the river Euphrates: and king Josiah went against him; and he slew him at Megiddo, when he had seen him.
2 Kings 23.29

Nang mga kaarawan niya, si Faraon-nechao na hari sa Egipto at umahon laban sa hari sa Asiria, sa ilog Eufrates: at ang haring Josias ay naparoon laban sa kaniya; at pinatay niya siya sa Megiddo, nang makita niya siya.
2 Kings 23.29

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

And said unto the children of Israel, Thus saith the LORD God of Israel, I brought up Israel out of Egypt, and delivered you out of the hand of the Egyptians, and out of the hand of all kingdoms, and of them that oppressed you:
1 Samuel 10.18

At sinabi niya sa mga anak ni Israel, Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Dios ng Israel, Iniahon ko ang Israel mula sa Egipto, at pinapaging laya ko kayo sa kamay ng mga taga Egipto, at sa kamay ng lahat ng mga kaharian na pumighati sa inyo:
1 Samuel 10.18

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

Add a translation