MyMemory, World's Largest Translation Memory
Click to expand

Language pair: Click to swap content  Subject   
Ask Google

You searched for: hunched over    [ Turn off colors ]

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Tagalog

Info

To trip, fall over

Dapa

Last Update: 2014-04-06
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

the person over me

ang tao sa paglipas ng sa akin

Last Update: 2014-03-30
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

hunch

hinala

Last Update: 2013-07-14
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

As soon as forever is through i'll be over you

Kukunin ko maging sa ibabaw mo

Last Update: 2014-03-26
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

yes I know daddy Gonz He is my father in law for over 2yrs now

oo alam ko tatay Gonz Siya ang aking ama sa batas para sa paglipas ng 2yrs ngayon

Last Update: 2014-03-31
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

Art. 216. In default of parents or a judicially appointed guardian, the following person shall exercise substitute parental authority over the child in the order indicated: (1) The surviving grandparent, as provided in Art. 214; (2) The oldest brother or sister, over twenty-one years of age, unless unfit or disqualified; and (3) The child's actual custodian, over twenty-one years of age, unless unfit or disqualified. Whenever the appointment or a judicial guardian over the property of the child becomes necessary, the same order of preference shall be observed. (349a, 351a, 354a)

paliwanag

Last Update: 2014-04-15
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

He is gone up to Bajith, and to Dibon, the high places, to weep: Moab shall howl over Nebo, and over Medeba: on all their heads shall be baldness, and every beard cut off.
Isaiah 15.2

Siya'y umahon sa Bayith, at sa Dibon, sa mga mataas na dako, upang umiyak: ang Moab ay umaangal sa Nebo, at sa Medeba: lahat nilang ulo ay kalbo, bawa't balbas ay gupit.
Isaiah 15.2

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

And the cherubims lifted up their wings, and mounted up from the earth in my sight: when they went out, the wheels also were beside them, and every one stood at the door of the east gate of the LORD's house; and the glory of the God of Israel was over them above.
Ezekial 10.19

At itinaas ng mga kerubin ang kanilang mga pakpak, at nangapaitaas mula sa lupa sa aking paningin, nang sila'y magsilabas, at ang mga gulong ay sa siping nila: at sila'y nagsitayo sa pintuan ng pintuang-daang silanganan ng bahay ng Panginoon; at ang kaluwalhatian ng Dios ng Israel ay nasa itaas nila.
Ezekial 10.19

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

Then arose Ishmael the son of Nethaniah, and the ten men that were with him, and smote Gedaliah the son of Ahikam the son of Shaphan with the sword, and slew him, whom the king of Babylon had made governor over the land.
Jeremiah 41.2

Nang magkagayo'y tumindig si Ismael na anak ni Nethanias, at ang sangpung lalake na kasama niya, at sinugatan ng tabak, si Gedalias na anak ni Ahicam na anak ni Saphan, at pinatay siya, na ginawang tagapamahala sa lupain ng hari sa Babilonia.
Jeremiah 41.2

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

Likewise when all the Jews that were in Moab, and among the Ammonites, and in Edom, and that were in all the countries, heard that the king of Babylon had left a remnant of Judah, and that he had set over them Gedaliah the son of Ahikam the son of Shaphan;
Jeremiah 40.11

Gayon din nang mabalitaan ng lahat ng Judio na nangasa Moab, at sa gitna ng mga anak ni Ammon, at sa Edom, at ng nangasa lahat ng lupain, na ang hari sa Babilonia ay nagiwan ng labi sa Juda, at inilagay niya sa kanila si Gedalias na anak ni Ahicam, na anak ni Saphan:
Jeremiah 40.11

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

And it shall come to pass, that like as I have watched over them, to pluck up, and to break down, and to throw down, and to destroy, and to afflict; so will I watch over them, to build, and to plant, saith the LORD.
Jeremiah 31.28

At mangyayari, na kung paanong binantayan ko sila upang alisin, at upang ibuwal, at upang madaig at upang ipahamak, at upang pagdalamhatiin, gayon babantayan ko sila upang itayo at upang itatag sabi ng Panginoon.
Jeremiah 31.28

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

But after they had rest, they did evil again before thee: therefore leftest thou them in the hand of their enemies, so that they had the dominion over them: yet when they returned, and cried unto thee, thou heardest them from heaven; and many times didst thou deliver them according to thy mercies;
Nehemiah 9.28

Nguni't pagkatapos ng kanilang kapahingahan, sila'y nagsigawa uli ng kasamaan sa harap mo: kaya't pinabayaan mo sila sa kamay ng kanilang mga kaaway, na anopa't mga napapanginoon sa kanila: gayon ma'y nang sila'y magsipanumbalik, at magsidaing sa iyo, iyong dininig mula sa langit; at madalas na iyong iniligtas sila ayon sa iyong mga kaawaan.
Nehemiah 9.28

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

And the chief of the Levites: Hashabiah, Sherebiah, and Jeshua the son of Kadmiel, with their brethren over against them, to praise and to give thanks, according to the commandment of David the man of God, ward over against ward.
Nehemiah 12.24

At ang mga pinuno ng mga Levita: si Hasabias, si Serabias, si Jesua na anak ni Cadmiel, na may mga kapatid na nangasa tapat nila upang magsipuri at nangagpasalamat, ayon sa utos ni David na lalake ng Dios, sa pulutong at pulutong.
Nehemiah 12.24

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

And the rest of the nations whom the great and noble Asnappar brought over, and set in the cities of Samaria, and the rest that are on this side the river, and at such a time.
Ezra 4.10

At ang nalabi sa mga bansa na itinawid ng dakila at marangal na si Asnappar, at inilagay sa bayan ng Samaria, at sa nalabi sa lupain, na nasa dako roon ng Ilog, at sa iba pa.
Ezra 4.10

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

Then they returned, every man of Judah and Jerusalem, and Jehoshaphat in the forefront of them, to go again to Jerusalem with joy; for the LORD had made them to rejoice over their enemies.
2 Chronicles 20.27

Nang magkagayo'y nagsibalik sila, bawa't lalake sa Juda, at sa Jerusalem, at si Josaphat ay sa unahan nila, upang bumalik sa Jerusalem na may kagalakan; sapagka't sila'y pinapagkatuwa ng Panginoon sa kanilang mga kaaway.
2 Chronicles 20.27

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

Then Jehoiada the priest brought out the captains of hundreds that were set over the host, and said unto them, Have her forth of the ranges: and whoso followeth her, let him be slain with the sword. For the priest said, Slay her not in the house of the LORD.
2 Chronicles 23.14

At inilabas ni Joiada na saserdote ang mga pinunong kawal ng dadaanin na nangalalagay sa hukbo, at sinabi sa kanila, Palabasin ninyo siya sa pagitan ng mga hanay; at sinomang sumunod sa kaniya, patayin ng tabak: sapagka't sinabi ng saserdote, Huwag patayin siya sa bahay ng Panginoon.
2 Chronicles 23.14

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

And over the herds that fed in Sharon was Shitrai the Sharonite: and over the herds that were in the valleys was Shaphat the son of Adlai:
1 Chronicles 27.29

At sa mga bakahan na pinasasabsab sa Saron ay si Sitrai na Saronita: at sa mga bakahan na nangasa mga libis ay si Saphat na anak ni Adlai:
1 Chronicles 27.29

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

Furthermore over the tribes of Israel: the ruler of the Reubenites was Eliezer the son of Zichri: of the Simeonites, Shephatiah the son of Maachah:
1 Chronicles 27.16

Bukod dito'y sa mga lipi ng Israel: sa mga Rubenita, si Eliezer, na anak ni Zichri, na tagapamahala; sa mga Simeonita, si Sephatias na anak ni Maacha.
1 Chronicles 27.16

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

And he said, Who art thou? And she answered, I am Ruth thine handmaid: spread therefore thy skirt over thine handmaid; for thou art a near kinsman.
Ruth 3.9

At sinabi niya, Sino ka? At siya'y sumagot, Ako'y si Ruth, na iyong lingkod: iladlad mo nga ang iyong kumot sa iyong lingkod; sapagka't ikaw ay malapit na kamaganak.
Ruth 3.9

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

And Jonathan said to the young man that bare his armour, Come, and let us go over unto the garrison of these uncircumcised: it may be that the LORD will work for us: for there is no restraint to the LORD to save by many or by few.
1 Samuel 14.6

At sinabi ni Jonathan sa bataan na tagadala ng kaniyang sandata: Halika at tayo ay dumaan sa pulutong ng mga hindi tuling ito: marahil ang Panginoon ay tutulong sa atin: sapagka't hindi maliwag sa Panginoon na magligtas sa pamamagitan ng marami o ng kaunti.
1 Samuel 14.6

Last Update: 2012-05-06
Subject: Religion
Usage Frequency: 1
Quality:

Some human translations with low relevance have been hidden.
Show low-relevance results.

Add a translation