MyMemory, World's Largest Translation Memory
Click to expand

Language pair: Click to swap content  Subject   
Ask Google

You searched for: anniversary    [ Turn off colors ]

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

Anniversary

Pen-blwydd

Last Update: 2015-01-11
Usage Frequency: 31
Quality:
Reference: Wikipedia

Anniversary

Penblwydd

Last Update: 2013-08-13
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Wikipedia

Golden anniversary

Pen-blwydd

Last Update: 2013-03-14
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Wikipedia

Cowbridge is an old market town and is celebrating the seven hundred and fiftieth anniversary of its charter

Mae'r Bont-faen yn dref farchnad hynafol ac mae'n dathlu saithcanmlwyddiant a hanner ei siarter

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

I am delighted that today is the second anniversary of my being appointed Minister for Education and Lifelong Learning

Yr wyf yn falch bod heddiw'n nodi diwedd fy ail flwyddyn fel Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Jenny Randerson : Last month was the twentieth anniversary of my election as a councillor in Cardiff

Jenny Randerson : Fis diwethaf yr oedd yn 20 mlynedd ers imi gael fy ethol yn gynghorydd yng Nghaerdydd

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Kirsty Williams : Thursday is the thirtieth anniversary of the UK joining the European Economic Community

Kirsty Williams : Ar ddydd Iau , bydd yn 30 mlynedd ers i'r DU ymuno â Chymuned Economaidd Ewrop

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

This year , we celebrate the thirtieth anniversary of the Sex Discrimination Act 1975 , but progress has been painfully slow

Eleni , dathlwn ddengmlwyddiant ar hugain Deddf Gwahaniaethu ar Sail Rhyw 1975 , ond bu'r cynnydd yn boenus o araf

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

I think we all want to remember that anniversary today and the communities in your constituency who have suffered so much as a result of meningitis

Credaf fod pawb ohonom am gofio'r pen blwydd hwn heddiw a'r cymunedau yn eich etholaeth chi sydd wedi dioddef cymaint yn sgîl llid yr ymennydd

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

I was graced with an invitation on the occasion of the United Nations ' fiftieth anniversary and it was a splendid day

Cefais y fraint o gael gwahoddiad ar achlysur hanner can mlwyddiant y Cenhedloedd Unedig ac yr oedd yn ddiwrnod rhagorol

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

In Scranton , Pennsylvania , there is a roadside marker commemorating the 125th anniversary of the 1869 Avondale mine disaster

Yn Scranton , Pennsylvania , mae carreg ar fin y ffordd sydd yn coffáu 125 mlwyddiant trychineb cloddfa Avondale yn 1869

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

It is timely that Huw mentioned Tower Colliery , as we mark the twentieth anniversary of the miners ' strike

Mae'n amserol bod Huw wedi sôn am Bwll y Twr , gan ein bod yn nodi ugain mlynedd ers streic y glowyr

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

They will form part of a year-long celebration to mark Cardiff's centenary and fiftieth anniversary in 2005

Byddant yn rhan o ddathliadau sydd yn flwyddyn o hyd i nodi canmlwyddiant Caerdydd a'i hanner canmlwyddiant fel prifddinas yn 2005

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

The second example is the Cardiff and Vale of Glamorgan carers ' centre , which has celebrated its first anniversary

Yr ail enghraifft yw canolfan gofalwyr Caerdydd a Bro Morgannwg , sydd wedi dathlu ei phen-blwydd cyntaf

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

An example of that is the six-hundredth anniversary of Owain Glyndwr's parliament , which we discussed earlier

Un enghraifft o hynny yw nodi chwe chanmlwyddiant senedd Owain Glyndwr , a drafodwyd gennym yn gynharach

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

November is the tenth anniversary of the General Assembly of the United Nations ' adoption of the Convention on the Rights of the Child

Ym mis Tachwedd bydd degfed pen-blwydd mabwysiadu'r Cytundeb ar Hawliau'r Plentyn gan Gynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Janet Davies : Looking back to Newport's past , we celebrated the anniversary of the Chartists ' march last week

Janet Davies : Gan edrych yn ôl ar orffennol Casnewydd , dathlasom ben-blwydd gorymdaith y Siartwyr yr wythnos diwethaf

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

On Monday of this week , Radio Cymru interviewed my eldest daughter in South Africa , on the anniversary of Nelson Mandela's election

Ddydd Llun yr wythnos hon , cynhaliodd Radio Cymru gyfweliad â'm merch hynaf yn Ne Affrica , ar ben-blwydd ethol Nelson Mandela

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

As yet , no work has been done on the city and capital anniversaries

Hyd yn hyn , ni wnaed unrhyw waith ar ddathlu pen-blwyddi cael statws dinas a phrifddinas

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Add a translation