MyMemory, World's Largest Translation Memory
Click to expand

Language pair: Click to swap content  Subject   
Ask Google

You searched for: swearing    [ Turn off colors ]

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

bad language, swearing

araith

Last Update: 2013-11-19
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

swear

sdtgu

Last Update: 2013-02-23
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

I did not hear anyone swearing

Ni chlywais neb yn rhegi

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Swearing allegiance to the Queen was difficult for me , as I am sure it was for others

Yr oedd tyngu llw i'r Frenhines yn anodd i mi , fel yr oedd mae'n siwr i eraill

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Jonathan Morgan : If Members of the opposition believe that I did , I withdraw it , but I do not recall swearing at the Minister

Jonathan Morgan : Os cred Aelodau'r gwrthbleidiau imi regi , tynnaf y sylw yn ôl , ond ni chofiaf regi'r Gweinidog

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Do you agree with me that there is nothing wrong with people swearing an oath of allegiance to the Queen ? We have a proud tradition in this country and there is nothing wrong with that being included in those ceremonies

A gytunwch â mi nad oes dim byd o'i le ar bobl yn tyngu llw i'r Frenhines ? Mae traddodiad balch gennym yn y wlad hon ac nid oes unrhyw beth o'i le ar hynny'n cael ei gynnwys yn y seremonïau hyn

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

It is sensible and progressive that Members who are republicans , though not necessarily nationalists , should have the choice of swearing an oath of allegiance to the people of Wales rather than to any parasite in Buckingham Palace

Peth synhwyrol a blaengar yw y dylai Aelodau sy'n weriniaethwyr , er nad ydynt o reidrwydd yn genedlaetholwyr , gael y dewis o dalu llw teyrngarwch i bobl Cymru yn hytrach nag unrhyw baraseit ym Mhalas Buckingham

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Yet , listening to your oral statement and your response to the points made by Jonathan and Rhodri , you would swear that everything in the garden is rosy

Ond eto , wrth wrando ar eich datganiad llafar ac ar eich ymateb i'r pwyntiau a wnaeth Jonathan a Rhodri , byddech yn taeru bod popeth yn hyfryd

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

The way the Labour Party has been talking over the last five years , you would swear that the industry is about to undergo a renaissance

Ar ôl gwrando ar y Blaid Llafur dros y pum mlynedd diwethaf , byddai dyn yn meddwl bod y diwydiant ar fin cael dadeni

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Listening to the Welsh Conservatives , you could swear that I had squandered £50 million

O wrando ar Geidwadwyr Cymru , gallech dyngu imi wastraffu £50 miliwn

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Edwina Hart : You could swear that it is new information that we do not know the figure now

Edwina Hart : Gallech dyngu ei bod yn wybodaeth newydd nad ydym yn gwybod y ffigur ar hyn o bryd

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Members should be given a choice : those who wish to swear allegiance to the sovereign should be allowed to do so , but republicans , such as myself , should have the opportunity to take an alternative oath , for example , to serve the people of Wales

Dylai Aelodau gael dewis : dylai'r rhai sy'n dymuno talu llw teryngarwch i'r Frenhines gael gwneud hynny , ond dylai gweriniaethwyr , fel myfi , gael y cyfle i dyngu llw arall , er enghraifft , i wasanaethu pobl Cymru

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

You cannot swear to those figures because there is a job quality issue -- there are few highly paid jobs in Wales

Ni allwch dyngu i gywirdeb y ffigurau hynny oherwydd mae cwestiwn ynghylch ansawdd swyddi -- ychydig o swyddi cyflog uchel sydd yng Nghymru

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Until then , all Members who are elected to the Assembly or Parliament should continue to swear an oath of allegiance to the Queen

Tan hynny , dylai'r holl Aelodau a etholir i'r Cynulliad neu i'r Senedd barhau i dalu llw teyrngarwch i'r Frenhines

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Elin Jones : I support John Griffiths's call for Assembly Members who will serve in the second Assembly to be given an alternative choice of oath , so that those of us who are republicans will be able to swear an oath of allegiance to Wales and to the people of Wales

Elin Jones : Yr wyf yn cefnogi galwad John Griffiths dros gynnig dewis amgen o lw i Aelodau'r Cynulliad a fydd yn gwasanaethu yn yr ail Gynulliad , fel y bydd y rheini ohonom sydd yn weriniaethwyr yn gallu tyngu llw i Gymru ac i bobl Cymru

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

One could swear that no work at all is already going on to develop the economy according to the requirements of the Valleys nor to promote health

Gellid tyngu nad oes gwaith o gwbl yn cael ei wneud eisoes i ddatblygu'r economi yn ôl gofynion y Cymoedd ac i hybu iechyd

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Add a translation