MyMemory, World's Largest Translation Memory
Click to expand

Language pair: Click to swap content  Subject   
Ask Google

You searched for: económicamente    [ Turn off colors ]

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Spanish

Maltese

Info

más ventajosa económicamente, conforme se indican en el anuncio o los documentos de licitación;
http://www.ecb.int/

għad-determinazzjoni ta » l-offerta l-aktar vantaġġuża ekonomikament, kif indikat fl-avviż tal-kuntratt jew fid-dokumenti ta » lofferta;
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

Una vez concluida la evaluación, el BCE adjudicará el contrato a la oferta más ventajosa económicamente.
http://www.ecb.int/

Meta titlesta l-valutazzjoni, il-BĊE għandu jagħti l-kuntratt lil dak li jkun għamel l-offerta l-aktar vantaġġuża ekonomikament.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

b) la ponderación relativa de cada uno de los criterios escogidos para determinar la oferta más ventajosa económicamente.
http://www.ecb.int/

u( b) l-ippeżar relattiv li jagħti lil kull kriterju magħżul biex jiddetermina l-aktar offerta vantaġġuża ekonomikament.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

b) la ponderación relativa de cada uno de los criterios escogidos para determinar la oferta más ventajosa económicamente.
http://www.ecb.int/

( b) l-ippeżar relattiv li jagħti lil kull kriterju magħżul biex jiddetermina l-aktar offerta vantaġġuża ekonomikament.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

Una vez concluida la evaluación, el BCE adjudicará el contrato a la oferta más ventajosa económicamente.
http://www.ecb.int/

Meta titlesta l-valutazzjoni, il-BĊE għandu jagħti lkuntratt lil dak li jkun għamel l-offerta l-aktar vantaġġuża ekonomikament.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

En casos extremos, un abuso de poderes podría frustrar y hacer inviable una iniciativa que, de otro modo, estaría económicamente justificada.
http://www.ecb.int/

F' sitwazzjoni estrema, użu abużiv tas-setgħat jista » jwassal biex jiffrustra u jrendi imprattika inizjattiva li, li ma kienx għalhekk, kienet tkun ekonomikament ġustifikabbli.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

a) no sea técnica o económicamente posible separar del contrato inicial los suministros, servicios u obras adicionales sin grandes inconvenientes, o
http://www.ecb.int/

( a) il-provvisti, is-servizzi u x-xogħlijiet addizzjonali ma jkunux jistgħu teknikament jew ekonomikament jiġu separati millkuntratt inizjali mingħajr inkonvenjent kbir;
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

La fórmula incluirá la ponderación de todos los criterios fijados para determinar la oferta más ventajosa económicamente, conforme se indican en el anuncio o los documentos de licitación;
http://www.ecb.int/

Dik ilformula għandha tinkorpora l-ippeżar tal-kriterji fissi kollha għad-determinazzjoni ta » l-offerta l-aktar vantaġġuża ekonomikament, kif indikat fl-avviż tal-kuntratt jew fid-dokumenti ta » l-offerta;
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

b) en los precios o en los nuevos importes de los elementos de las ofertas indicados en el pliego de condiciones, si el contrato ha de adjudicarse a la oferta más ventajosa económicamente.
http://www.ecb.int/

( b) skond il-prezzijiet u/ jew il-valuri l-ġodda tal-karatteristiċi tas-sejħa għal offerti indikati fis-sejħa għal offerti meta lkuntratt jingħata lill-offerta li tkun l-aktar vantaġġuża ekonomikament.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

Asimismo, el BCE podrá solicitar del contratista inicial los suministros, servicios u obras adicionales que, por circunstancias imprevistas, sean necesarios para la realización del objeto del contrato, siempre que: a) no sea técnica o económicamente posible separar del contrato inicial los suministros, servicios u obras adicionales sin grandes inconvenientes, o b) aun siendo posible la separación, los suministros, servicios u obras adicionales sean estrictamente necesarios para terminar de ejecutar el contrato inicial.
http://www.ecb.int/

Barra minn dan, il-BĊE jista » jordna mingħand il-kuntrattur inizjali l-provvisti, is-servizzi u x-xogħlijiet addizzjonali li jinqala » l-bżonn tagħhom biex jintlaħaq l-iskop tal-kuntratt minħabba ċirkustanzi mhux previsti, iżda:( a) il-provvisti, is-servizzi u x-xogħlijiet addizzjonali ma jkunux jistgħu teknikament jew ekonomikament jiġu separati mill-kuntratt inizjali mingħajr inkonvenjent kbir; jew( b) il-provvisti, is-servizzi u x-xogħlijiet addizzjonali, għalkemm separabbli mill-eżekuzzjoni tal-kuntratt inizjali, huma strettament meħtieġa biex jitlesta.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

Cuando el contrato deba adjudicarse sobre la base de la oferta más ventajosa económicamente, la invitación irá acompañada del resultado de una evaluación completa del licitador de que se trate.
http://www.ecb.int/

Meta l-kuntratt għandu jingħata fuq il-bażi ta » l-offerta l-aktar vantaġġuża ekonomikament, l-istedina għandha tkun akkumpanjata bleżitu tal-valutazzjoni sħiħa ta » min ikun għamel l-offerta rilevanti.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

El BCE especificará en el anuncio de licitación o la invitación a licitar si se propone adjudicar el contrato al licitador que presente la oferta más ventajosa económicamente o la licitador que ofrezca el precio más bajo.
http://www.ecb.int/

Il-BĊE jista » jispeċifika fl-avviż ta » kuntratt jew l-istedina għal offerta huwiex fiħsiebu jagħti l-kuntratt lil min jagħmel l-offerta laktar vantaġġuża ekonomikament jew lil dawk li joffru l-orħos prezz.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

Si el contrato se ha de adjudicar a la oferta más ventajosa económicamente, el BCE especificará en el anuncio de licitación o la invitación a licitar, o, en el caso del diálogo competitivo, en la solicitud de oferta: a) los criterios cualitativos conforme a los cuales se evaluarán las ofertas.
http://www.ecb.int/

Meta l-għotja ssir għall-offerta l-aktar vantaġġuża ekonomikament, il-BĊE għandu jispeċifika fl-avviż ta » kuntratt jew fl-istedina għal offerta jew, f' każ ta » djalogu kompetittiv, fit-talba għal proposta:( a) il-kriterji kwalitattivi li magħhom jiġu vvalutati l-offerti.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

El BCE especificará en el anuncio de licitación o la invitación a licitar si se propone adjudicar el contrato al licitador que presente la oferta más ventajosa económicamente o la licitador que ofrezca el precio más bajo.
http://www.ecb.int/

Il-BĊE jista » jispeċifika fl-avviż ta » kuntratt jew l-istedina għal offerta huwiex fiħsiebu jagħti l-kuntratt lil min jagħmel lofferta l-aktar vantaġġuża ekonomikament jew lil dawk li joffru l-orħos prezz.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

Cuando el contrato deba adjudicarse sobre la base de la oferta más ventajosa económicamente, la invitación irá acompañada del resultado de una evaluación completa del licitador de que se trate.
http://www.ecb.int/

Meta l-kuntratt għandu jingħata fuq il-bażi ta » l-offerta laktar vantaġġuża ekonomikament, l-istedina għandha tkun akkumpanjata bl-eżitu tal-valutazzjoni sħiħa ta » min ikun għamel l-offerta rilevanti.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

Así, la propuesta de directiva no es lo bastante clara en cuanto a: i) las actividades que las entidades de pago pueden efectuar, y ii) si pueden o no mantener saldos económicamente análogos a los depósitos o el dinero electrónico y conceder crédito financiado por fondos recibidos del público.
http://www.ecb.int/

F' dan ir-rigward, id-direttiva proposta mhijiex ċara biżżejjed fir-rigward ta »:( i) x' tip ta » attivitajiet l-istituzzjonijiet ta » ħlas jistgħu jwettqu, u( ii) jekk jistgħux ikollhom bilanċi b' karatteristiċi ekonomiċi simili għal depożiti jew flus elettroniċi, u jekk jistgħux jagħtu kreditu ffinanzjat minn flus ġejjin mill-pubbliku.
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

emite o pretende emitir valores, participaciones en fondos de titulización, otros instrumentos de deuda o derivados financieros o tiene o pretende tener jurídica o económicamente activos subyacentes a la emisión de valores, participaciones en fondos de titulización, otros instrumentos de deuda o derivados financieros que se ofrezcan para su venta al público o se vendan sobre la base de inversiones privadas.
http://www.ecb.int/

u toħroġ, jew tippjana li toħroġ, titoli, unitajiet ta » fond ta » securitisation, strumenti oħra ta » dejn u/ jew derivattivi finanzjarji u/ jew hija legalment jew ekonomikament is-sid, jew tista » tkun is-sid, ta » attiv wara lħarġa ta » titoli, unitajiet ta » fond ta » securitisation, strumenti oħra ta » dejn u/ jew derivattivi finanzjari li huma offruti għall-bejgħ lill-pubbliku jew mibjugħa skond il-bażi ta » placements privati;
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
Subject: Finances
Usage Frequency: 1
Quality:

Add a translation