Google fragen

Sie suchten nach: gaan n terig (Afrikaans - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Afrikaans

Englisch

Info

Afrikaans

gaan n treg

Englisch

going slow

Letzte Aktualisierung: 2020-01-29
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Afrikaans

More gaan 'n besige dag wees.

Englisch

Tomorrow's going to be a busy day.

Letzte Aktualisierung: 2016-10-27
Nutzungshäufigkeit: 7
Qualität:

Referenz: Anonym

Afrikaans

Dit gaan 'n beproewing wees vir George

Englisch

This will be judgement day for George.

Letzte Aktualisierung: 2016-10-27
Nutzungshäufigkeit: 7
Qualität:

Referenz: Anonym

Afrikaans

Ek gaan 'n koek vir Mary se verjaarsdag maak.

Englisch

I'm going to make a cake for Mary's birthday.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-01
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Afrikaans

Ons gaan 'n probleem hê, gaan ons nie?

Englisch

We'll have a problem, won't we?

Letzte Aktualisierung: 2014-02-01
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Afrikaans

Jy gaan n begripslees kry maar jy kan nie daarvoor leer nie

Englisch

Do not learn for that

Letzte Aktualisierung: 2019-02-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Afrikaans

Ek gaan 'n baan soek wat me op die hoogte hou.

Englisch

I gotta find a job where I can keep my ear to the ground.

Letzte Aktualisierung: 2016-10-27
Nutzungshäufigkeit: 7
Qualität:

Referenz: Anonym

Afrikaans

Jy gaan 'n klomp "piccoli bambini" hê!

Englisch

You're going to have a bunch of piccoli bambini.

Letzte Aktualisierung: 2016-10-27
Nutzungshäufigkeit: 7
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Afrikaans

Moenie so bedruk wees nie, dit gaan 'n heerlike dag wees

Englisch

Why so gloomy?

Letzte Aktualisierung: 2016-10-27
Nutzungshäufigkeit: 7
Qualität:

Referenz: Anonym

Afrikaans

Hanna, laat hom gaan, 'n bevel is 'n bevel.

Englisch

- Take care, my boy. Keep your chin up. - Bye.

Letzte Aktualisierung: 2016-10-27
Nutzungshäufigkeit: 7
Qualität:

Referenz: Anonym

Afrikaans

Laat ons nie daaroor praat nie, ek gaan 'n reuse fout begaan

Englisch

people shun me unless I am on the arm of someone respectable.

Letzte Aktualisierung: 2016-10-27
Nutzungshäufigkeit: 7
Qualität:

Referenz: Anonym

Afrikaans

Ek sien ek's nie welkom hier nie, ek gaan 'n stukkie slaap

Englisch

I see I'm not welcome here.

Letzte Aktualisierung: 2016-10-27
Nutzungshäufigkeit: 7
Qualität:

Referenz: Anonym

Afrikaans

En teen sonsondergang gaan 'n geskreeu deur die leër: Elkeen na sy stad en elkeen na sy land toe!

Englisch

And there went a proclamation throughout the host about the going down of the sun, saying, Every man to his city, and every man to his own country.

Letzte Aktualisierung: 2012-05-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Afrikaans

Toe het die HERE aan Samuel gesê: Kyk, Ek gaan 'n ding doen in Israel waarvan elkeen wat dit hoor, se twee ore sal tuit.

Englisch

And the LORD said to Samuel, Behold, I will do a thing in Israel, at which both the ears of every one that heareth it shall tingle.

Letzte Aktualisierung: 2012-05-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Afrikaans

RIGLYNE VIR DIE BESTUUR VAN KOSHUISE WANNEER SKOLE HEROPEN Die Wet op Beroepsveiligheid en Gesondheid verplig die werkgewer om 'n veilige en gesonde werksomgewing te bied. In die konteks van die koronavirus is daar 'n duidelike verpligting op 'n werkgewer om die risiko van besmetting en infeksie in die werkplek te bestuur. In die lig hiervan is veral die bestuur van skoolkoshuise post COVID-19 'n komplekse uitdaging wat behoorlike beplanning gaan verg van skoolbesture en beheerliggame. Onthou egter dat geen skool as 'n eiland kan funksioneer nie en daarom word u aangeraai om alle besluite wat die koshuis raak in oorleg met u provinsiale departement van onderwys te doen. Die SAOU verskaf graag riglyne in die verband. 1. VEILIGHEIDSKOMITEE • Die skool se veiligheidskomitee gaan 'n kardinale rol speel in die leierskap, beplanning, organisering, kontrolering en die funksionering van die koshuis. Daarom is dit noodsaaklik om verteenwoordigers van die koshuis op hierdie komitee te verkies of te koópteer, indien u ingeligte besluite wil neem. • Hierdie komitee moet so gou as moontlik 'n risikoberaming doen om die waarskynlikheid van besmetting vas te stel, en veral fokus op die identifisering van areas wat krities is vir die voorkoming, beheer en bestuur van COVID-19 in die koshuisomgewing. • Pro-aktiewe voorsiening moet gemaak word en dus behoort 'n gebeurlikheids- en kontinuïteitsplan opgestel word ingeval die siekte uitbreek op die koshuisterrein. Hierdie plan moet voorsiening maak vir plaasvervangers indien van u koshuispersoneel, wat in sleutelposisies aangestel is, dalk die virus opdoen. Ons verwys hier o.a. na personeel wat spesialisondersteuning by LSOB-skole bied. • Gesondheidsadvies van die WGO asook die Nasionale Departement van Gesondheid en die Nasionale Instituut vir oordraagbare siektes moet ten alle tye gevolg word. • Die nodige sleutelpersoneel moet geïdentifiseer word en hulle rolle en verantwoordelikhede in verskeie krisis-scenario's moet duidelik gedefinieer en gekommunikeer word. 2. ONTSMETTING VAN DIE PERSEEL EN HOë RISIKO AREAS • Gepaste kontrolemaatreëls vir omgewingsinfeksies soos voldoende ventilasie, lugfiltrasie sisteme en afvalbeheer moet in plek wees. • 'n Daaglikse rooster vir die ontsmetting van hoë risiko-areas moet opgestel word en skoonmakers moet in 'n skoonmaakregister rekordeer dat dit wel gedoen is. Die kontrole en opvolg hiervan moet die verantwoordelikheid wees van 'n toegewysde persoon. • Areas wat ontsmet moet word sluit in: slaapsale/kamers, slaapkamermeubels, handrelings, deurknoppe, handvatsels, ligskakelaars, ablusiefasiliteite (toilette, storte, baddens, wasbakke, vloere), eetsale, eetgerei en opdienbakke, studiesale, kombuise, spense, stoorkamers en gemeenskaplike areas waar opvoeders en leerders sosialiseer. Dieselfde voorwaardes geld ook vir die ontsmetting van klere, bedlinne, handdoeke, matte, gordyne en ander materiale wat moontlik in die koshuis gewas word. Ol) SFRVICF CFNTRF +27 12 023 1333 I SAOU@SAOU.CO.ZA SACl) DIFN.S.SFNTRUM • 'n Spesifieke perseel moet geïdentifiseer word waar aflewerings gedoen word. Een persoon moet aangewys word om bestellings te kontroleer, af te teken en seker te maak dat produkte ontsmet word. Daar behoort geen sosiale kontak tussen kombuispersoneei en afleweraars te wees nie. • Die behoorlike funksionering van skottelgoedmasjiene en wasmasjiene moet nagegaan word. Veral die korrekte temperatuur en die gebruik van korrekte hoeveelhede chemiese ontsmettingsmiddels wat kieme sal vernietig, is belangrik. J<lil< hier vir die WGO riglyne rakende effektiewe skoonmaakmiddels. • Die belangrikheid van ingeligte skoonmaakpersoneel m.b.t handhigiëne, die gebruik van korrekte en effektiewe sanitasiemiddels, asook die gebruik van handskoene en maskers en ander beskermende klere en toerusting, kan nie genoeg beklemtoon word nie. Skoonmaakpersoneel moet ook ingelig word oor die verantwoordelike bestuur van afval. Hulle veiligheid is net so belangrik soos die veiligheid van u opvoeders en leerders. Indien nodig, moet betyds gereël word vir permitte vir die skoonmakers. 3. SOSIALE DISTANSIËRING • Etenstye Etenstye behoort op 'n rotasiebasis plaas te vind sodat die konsentrasie van leerders bymekaar, verminder word. 'n Sosiale afstand van 1.5m behoort in die rye gehandhaaf te word. Dit kan ook so op die vloer aangedui word. Personeel verantwoordelik vir die voorbereiding en opdiening van kos moet handskoene en gesigmaskers dra. Indien aansitetes bedien word behoort die voorskrifte vir sosiale afstand steeds gevolg te word. • Badkamergeriewe Daar behoort 'n rooster te wees waarvolgens leerders op rotasiebasis badkamergeriewe gebruik. Omdat hier geen maskers gedra word nie, is die risiko vir verspreiding van die virus groter en behoort sanitasie van hierdie geriewe met meer gereelde intervalle gedoen te word. Handhigiëne, voor en na betreding van badkamers is van kardinale belang. Die ideaal sou wees dat daar 'n persoon aangewys word wat ontsmet elke keer nadat ablusiefasiliteite gebruik is. • Studietye Gaan leerders toegelaat word om in hulle kamers te studeer of gaan studiesale gebruik word? Indien studiesale gebruik word moet voorsiening gemaak word vir sosiale distansiëring. Indien moontlik sou studietye ook volgens 'n rooster beplan en afgewissel kon word. • Slaapkamers / Slaapsale Sosiale distansiëring in hierdie vertrekke is van uiterste belang. Indien moontlik moet ander vertrekke soos bv. gemeenskaplike sosiale areas, tussentyds ingeruim word om as bykomende akkommodasie ingerig te word indien huidige akkommodasie oorvol of beknop is. Hierdie sou veral van toepassing wees indien daar van stapelbeddens in die kamers gebruik gemaak word. • Beweging op die terrein o Beweging op die terrein moet beperk word. Wanneer leerders tussen die koshuis en die skool beweeg moet die sosiale afstand steeds gehandhaaf word en maskers moet gedra word. Dieselfde reëls moet geld tydens sosialisering op die terrein. o Leerders moet gedurig daaraan herinner word dat fisiese kontak bv. aanraking tussen leerders en opvoeders nie aanvaarbaar is in die konteks van die verspreiding van die virus nie. Onthou dat veral leerders met spesiale onderwysbehoeftes kwesbaar is en fisiese kontak vir hulle aanvaarding vergestalt. SAOU SERVICE CENTRE +27 12 023 1333 I SAOU@SAOU.CO.ZA SAOU DIENSSENTRU/ o Hou ook in gedagte dat leerders ten alle tye beskerm moet word teen moontlik stigmatisering en diskriminasie. o In al bogemelde gevalle is behoorlike toesig in al die genoemde areas ononderhandelbaar. 4. TOEGANG TOT DIE KOSHUISPERSEEL • Dieselfde reëls wat geld vir toegang tot die skoolterrein behoort ook te geld vir die koshuisterrein. Die verantwoordelike persoon in terme van die Wet op Beroepsveiligheid en Gesondheid moet hier die leiding verskaf. • In die geval van openbare skole is die Beheerliggaam verantwoordelik vir die beheer en bestuur van die skoolfasiliteite. • 'n Kennisgewing behoort by die ingang tot skoolpersele opgerig te word wat aandui dat die SBL die reg voorbehou om toegangskontrole toe te pas en dat alle persone wat die skoolterrein betree, dit doen onderhewig aan hierdie voorwaarde. • Op grond van hierdie beheer en veiligheidsmaatreëls word daar van besoekers verwag om hul temperatuur te laat neem voordat die terrein betree word. Enige persoon met 'n temperatuur van 38 grade en hoër sal toegang geweier word. • Reëls in verband met toegang tot die koshuisterrein moet vooraf gekommunikeer word. Ideaal gesproke behoort geen buitepersone, insluitend ouers, op die terrein toegelaat te word nie. • Die SBL sou ook 'n persoon kon aanwys wat eenvoudige fisiese observasies van besoekers maak, en op grond waarvan toegang geweier kan word, tensy 'n persoon daarna 'n mediese sertifikaat kan toon wat deur die SBL aanvaar word. 5. WAT BEHOORT KOSHUISPERSONEELTE DOEN WANNEER 'N LEERDER IN DIE KOSHUIS COVID- 19 SIMPTOME TOON? Soos u reeds weet word die volgende simptome met COVID-19 geassosieer: 'n hoë koors, asemnood, droë hoes, ens. Indien u vermoed dat 'n leerder moontlik siek mag wees, behoort u die volgende te doen: • Die opvoeder of koshuispersoneellid het die reg om hom- of haarself en ander persone te beskerm. • Dit mag beteken dat die persoon of leerder wat geobserveer is met simptome, geïsoleer mag word. • Lig die leerder se ouers of voog in en adviseer hulle ooreenkomstig die WGO- en departementele riglyne, insluitend die riglyne van die Departement van Gesondheid. • Identifiseer vooraf 'n siekekamer of wagkamer waar die leerder geïsoleer kan word. Isoleer die leerder totdat hy deur sy ouers afgehaal en getoets kan word. Daar word nie van u verwag om 'n leerder te diagnoseer of te toets nie. • Indien die leerder weier om saam te werk, moet die opvoeder of koshuispersoneellid hom- of haarself van die persoon distansieer en opdrag gee dat ander persone of leerders wat geaffekteer mag word, dieselfde doen. • Rapporteer dit onmiddellik aan die hoof, bestuurspan of SBL wat dan die nodige besluite moet neem en verdere optrede bepaal. Hierdie aksies mag insluit dat 'n leerder geforseer word om hom- of haarself van die terrein moet verwyder. U moet egter redelike stappe neem om die leerder veilig te hou terwyl u wag vir sy/haar ouers/voog/polisie/onderwysamptenare. o OIJ SFRVIOF OFNTRF +27 12 023 1333 I SAOU@SAOU.CO.ZA SAOIJ DIFN.SSFNTRIJM • Indien 'n opvoeder of koshuispersoneellid blootgestel aan moontlike infeksie, of 'n redelike vermoede het dat hy/sy blootgestel is, kan die persoon die skoolbestuurspan of SBL nader om getoets te word op die skool se onkoste. • Klik hier vir DBO Omsendbrief 1/2020 vir die provinsiale kontakbesonderhede vir die verwysing van 'n leerder of opvoeder vir 'n COVID-19 toets. • Indien die leerder positief toets, identifiseer alle persone wat in kontak met die leerder was en adviseer hulle ooreenkomstig. Hierdie persone behoort tuis te bly vir ten minste 14 dae en hulle simptome behoort gemonitor te word. Hulle mag nie skool bywoon of in die koshuis inwoon nie. Daar word nie van u verwag om leerders die geleentheid te gee om self-isolasie in die koshuis toe te pas nie. Die leerder behoort huis toe gestuur te word vir die isolasietydperk. • Hierna behoort 'n risiko - assessering van die skool gedoen te word onder leiding van departementele gesondheidsamptenare en hulle behoort ooreenkomstig daarmee die nodige advies aan die skool te verskaf. • Dit is nie nodig dat die skool of fasiliteit gesluit moet word of dat leerders en personeel huis toe gestuur moet word nie, buiten op aanbeveling van die departementele amptenare. • Wees pro-aktief en maak voortydig kontak met relevante gesondheidspersoneel en vestig kommunikasiekanale sodat u onmiddellik toegang tot hierdie persone sal hê indien leerders dringend verwys moet word. Hou name, nommers en na-uurse kontakbesonderhede byderhand. • Bogemelde prosedures sou natuurlik ook van toepassing wees indien toesighoudende en ander koshuispersoneel simptome toon. Hierdie persone sou toegelaat moet word om te self-isoleer indien hulle op die koshuisterrein woon. Indien van toepassing, sou in so 'n geval voorsiening gemaak moet word vir die veilige verskaffing van etes, sonder dat enige personeel of leerder blootgestel word. 6. PSIGO-SOSIALE ONDERSTEUNING Leerders wat terugkeer na afloop van die grendeltyperk mag die ondersteuning van hulle families mis en akuut eensaam voel. Dit mag wees dat hulle gedurende die grendeltydperk blootgestel was aan Covid-19 verwante trauma en sukkel met die verwerking daarvan, veral wanneer hulle ondersteuningsnetwerk nie meer beskikbaar is nie. Dit word aanbeveel dat 'n persoon geïdentifiseer word wat psigo-sosiale bystand op kort kennisgewing in die koshuis kan verleen, indien nodig. 7. KOMMUNIKASIE Dit is van kardinale belang dat daar vroegtydig en gereeld met koshuisleerders, koshuistoesighouers en -opvoeders, asook koshuisouers gekommunikeer word. Kommunikasie moet ondersteun word deur doelgerigte besluite, aksies en leierskap. Maak ook seker dat die sosiale media platforms van u skool gedurende hierdie tyd met goeie oordeel en kundigheid bestuur word. Die akkurate en gereelde deel van inligting sal lei tot 'n gevoel van sekuriteit onder alle betrokkenes en die versekering dat alles onder beheer is. SAOl) SFRVICE CFNTRF +27 12 023 1333 I SAOU@SAOU.CO.ZA SAOIJ DIFN.SSFNTRIJ/

Englisch

Letzte Aktualisierung: 2020-05-09
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Afrikaans

Agter ‘n baard. Hennie Aucamp Toe die troepetrein die stasie binnekom, is Marina een van die baie meisies en vroue wat hul mans met vreugde inwag, maar die kameras soek haar uit omdat sy - 'n paar maande swanger, en met 'n netjiese seuntjie aan haar hand - groter simboolwaarde het as die ander. En natuurlik is sy nog mooi ook. Die seuntjie bevestig haar skoonheid, want hy het haar witblonde hare, 'n welige dos tot oor die ore, maar versorg, en hy het dieselfde intense oë, alikruikblou, of amper. Dis sy paar oë, nie hare nie, wat die man agter die baard herken: “Pappa! Pappa!” Deon steek sy bruin hande onder die warm okseltjies in en hou sy seun soos 'n trofee in die lug. Dan bring hy die kind se gesig met heftigheid tot teen syne, en soen dit wild op die voorkop, wange en neus. “Eina,” kla die kind, “eina, jou baard maak seer.” Marina kyk toe, maar sonder die teerheid wat die oomblik voorskryf. “Ek herken jou skaars,” verwyt sy hom. “Ag,” sê hy, “in die bos, weet jy ...” “Natuurlik,” gee sy gretig toe, en reik op na hom - haar buik warm teen sy uniform. Hy kyk weer na die seuntjie; streel jaloers oor die blonde hare wat byna elektries gloei in 'n streep sonlig. “Die eerste ding wat ek gaan doen,” sê hy met die nadruklikheid van een wat teenstand verwag, “is om my hare te laat uitgroei.” “Ja, ja,” sê Marina, “en jou baard af te skeer.” “Ja, ons sal sien,” antwoord hy vaag. “Nee, maar jy meet,” sê sy 'n iets te ernstig, “dis asof jy ons van agter 'n bos beloer.” Sy probeer die kind se medewerking kry: “Né, Bennie?” Maar Bennie sê niks nie. “Ek het gewerk aan die baard,” probeer Deon skerts, “daar sit opoffering agter die groei¬sel.” “Nou het jy dit gesê,” reageer Marina vinnig. “Dis 'n slordige baard, skat, so boskasierig.” “Ek weet; en ek weet ook van die brak kolle waar niks wil vat nie, al het ek al die boererate geprobeer.” Hy lag verleë: “juis daarom is ek lief daarvoor: oor dit so stief is.” Hulle beweeg saam met talle mense na die uitgang, maar stadig, want die hele stad is daar om die manne van die grens af te verwelkom. Die luidsprekers hou vol, oor en oor: “Ons vir jou, Suid-Afrika.” Marina besef dat hulle nog net oor sy baard gepraat het. “En verder gesond?” vra sy. “Dit leef, dit leef,” sê hy neutraal, en dan met groot hartstog: “Ek is by jou, Marina. En by Bennie.” Hy steek sy hand uit na die seuntjie, maar Bennie deins terug; klou wantrouig aan sy ma se rok. “Nee, Bennaman,” betig Marina hom, “jy smeer my rok vuil, jong.” “Hoe gaan dit met die nuwe een?” Deon fluister by haar oor, sommer uit Ius om haar hare te ruik en sy asem oor haar nek te blaas sodat sy - gepla, maar tog geprikkel - kan beswaar maak: “Ag nee, man, daar's 'n tyd vir alles.” Die keer sê sy niks nie; verduur die ritueel, maar vryf daarna oor haar nek. “O,” sê sy na 'n rukkie, “omtrent die aanstaande: nie so goed soos destyds met Bennie nie. Sal wel spanning wees.” By die motor vra sy: “Wil jy bestuur?” Deon wens hy kan terugsit teen die kussing, sy seun op sy skoot. Maar juis die seun wil dit anders hê; sy hele houding en oë eis om bewyse van gesag. Deon hou sy hand uit vir die sleu¬tel. “Dit gaan 'n vreeslike deurmekaar ete wees,” giggel Marina. “Ek het al jou gunstelinge pro¬beer maak.” “Boontjiebredie?” pleit Deon. Marina lag geheimsinnig. “En slaphakskeentjies?” “Slaphakskeentjies, slaphakskeentjies,” skree die kind, en toe hy nie genoeg aandag kry nie, nog nadrukliker: “Slap-hak-skeentjies!” “Van een ding is ek darem seker,” glimlag Deon, en hy knipoog vir Bennie. Bennie druk met sy vinger teen sy pa se neus. “Moenie vir Pappa hinder wanneer hy bestuur nie,” vermaan Marina, maar Deon sê met 'n halwe bewing in sy stem: “Laat hom vat, Marina, en jy ook. As jy weet hoe ek hierna uitgesien het: dat julle aan my vat - en ek aan julle.” Tuis onttrek Deon hom aan Marina en Bennie. “Ek sal niks waardeer voor ek my nie gereinig het nie, soos die Bybel sê. Marina hoor hoe hy hom insluit in die badkamer, maar voel nie geaf¬fronteerd nie: Deon se badkameruur is altyd syeie. In elk geval het sy dinge om na om te sien: die ete; vars blomme vir die tafel; Bennie se ete. lets bly haar kwel: die baard. Dis asof sy nie heeltemal tot Deon kan deurdring nie. Nuanses van kwetsbaarheid en teerheid bly verskole agter sy baard; deel van sy nuwe ervarings ook. En sy het 'n reg op sy belewenisse, want hoe anders kan sy hom troos? Sy briewe was so weinigseggend. Daar was die “liewes”, van aanhef tot slot, of die onver¬wagte poësie van: “Jou Iyf is my sekuriteit”; maar van oorlog het hy niks gerep nie. Instruksies, neem sy aan: “Moenie paniek saai nie.” 'n Paar van sy onskuldige briewe is selfs gesensureer. Bennie begin vaak word; knies oor sy bord kos: “Wanneer kom Pappa?” Sy is self haastig, want sy hoop dat die “reiniging” volkome gaan wees: 'n Deon sonder baard. Nooit, vandat sy hom ken, het hy ooit 'n baard of snor probeer kweek nie. Hy is nie die tipe nie; kwetsbaar, gevoelig, maar óóp - dis sy styl. Die baard kleef nog aan hom toe hy uit die badkamer kom; doen afbreuk aan die vars reuk wat hy saambring. Marina pruil: “Ek dog ek gaan jou van aangesig tot aangesig sien.” “Hou nou op, Marina,” sê hy skerp. “Jy klink asof ek jou op die een of ander manier wil bedrieg.” As vroulike strategie dan nie help nie, moet sy nugter te werk gaan: “Skat, dis net of jy 'n masker dra. Ek wil elke roering in jou gesig sien, elke spiertrekkie.” Hy vat afgetrokke aan die kind; stap buitentoe. Deur die venster sien sy hom oor 'n roosstruik buig. “Wat dink hy op hierdie oomblik?” vra sy haarself ergerlik af. “Hy het 'n onbillike voordeel bo my: ek Iyk my swakheid; hy nie.” Sy neem Bennie badkamer toe, help hom om homself te was. Toe hy klaar is, gaan soek sy na Deon, maar hy sit al klaar by die kind se bed en wag. Bennie spook teen die vaak. “'n Storie,” soebat hy, “van bosape en ter ... ter...” Deon help hom nie. “Terroriste,” sê Marina van die deur af. “Maar nie vanaand nie; jy sal nagmerries kry.” Sy steek die kerse op die feestafel aan. Deon se stem klink baie ver. 'n Keer of wat lag Bennie alleen; dan lag hulle saam. Toe sy wyn uit die koelkas haal, sien sy 'n bottel brandewyn en 'n glas op die kombuistafel, en frons, want daar is drie, vier stywe doppe geskink uit 'n bottel wat so pas oopgemaak is. Sy ruk van die skrik toe Deon agter haar praat: “Moenie bang wees nie, skat, daar is geen gevaar nie. Maar vanaand moes ek.” “Natuurlik,” sê sy, “natuurlik,” en leun terug. Twee sterk arms ontvang en omsluit haar, 'n baard kriewel teen haar nek, 'n brandewynasem kom oor haar skouer. “Slaap hy?” vra Marina. “Die dag was te vol vir hom.” “Vir my ook,” sê Deon. “Net na ete moet ons bed toe.” Marina voel bedreig en bedruk. Deon het reg op haar, selfs nou, met haar groot Iyf; hy was weg en het swaar gekry en was alleen; sekerlik mag hy troos vra. Maar dis Deon met sy oop gesig wat sy by haar wil hê, en nie 'n bebaarde man wat na drank ruik nie. “Die struike het mooi aangekom,” sê Deon aan tafel, en skink vir hulle wyn. “'n Wonder," sê sy, “veral as jy aan die wind dink. Die suidoos het vier sonneblomme nek omgedraai, net so.” Deon kyk verskrik op, maar sy uitdrukking verdwyn gou in sy baard. “Nog bredie?” Dean skud sy kop. “'n Mens verleer om te eet. Later eet jy of jy luister; heeltyd luister.” Hy vat aan haar hand. “Maar jou kos is wonderlik.” Hy beur oor die blomme, soen haar skrams. “Ek moet gaan opwas,” sê Marina. “Ek sal help,” bied Dean aan. “Nie vanaand nie,” sê sy. “Lees die koerant, of kyk televisie; ek is netnou by jou.” Deon tel 'n koerant op; kyk na die foto van 'n vermiste grenssoldaat en sê: “Ag-my-Here.” Toe Marina uiteindelik uit die badkamer kom, 'n dun nagrok oar haar vermoeide liggaam, Iê Dean met sy hande agter sy kop. Sy sien die hare in sy oksels, ruik sy vars sweet. En dan kyk sy weer na sy woeste baard. “Jy het mos niks om weg te steek nie, skat: geen swak ken of 'n litteken of wat nie,” praat sy van die spieëltafel af, waar sy room aan haar gesig smeer. “Hou op! Hou op!” skree hy, en gooi die komberse van hom af. Sy vrees dat hy haar te Iyf wil gaan; beroep haar op die kind: “Deon, Bennie sal wakker word en skrik.” Deon draai op sy sy; Iê na die muur en kyk. Eers nadat die lig afgeskakel is, soek hy toena¬dering. Sy hand op haar maag word 'n warm kol wat haar irriteer, maar sy durf hom nie beledig nie. Toe hy nader aan haar kom, al dringender raak, ruik sy weer die brandewyn, maar nog verset sy haar nie. Eers toe hy die bandjie van haar nagrok oor haar skouer rem, sy gesig teen haar arm skuur, praat sy: “Nie vanaand nie, Deon; net nie vanaand nie.” Sy soek na sy hand; druk dit. Na 'n rukkie trek hy sy hand weg, draai terug na die muur. Ten spyte van haar hartseer raak sy gou aan die slaap; slaap so vas dat sy hom nie hoor op¬staan en beweeg nie. Dis sy kyk wat haar wek. Hy staan in die straatlig wat deur die venster val; staan wit en na¬kend - en sonder baard. “Deon!” Sy druk 'n hand teen haar mond, soek met die ander na die bed lamp. Hy kom kniel by haar; Iyk soos 'n nar, met die bleek stroke waar daar baard was. Plek-plek het hy hom raakgeskeer. “Staan op, Deon; staan op, my man.” “Kyk na my,” beveel hy. Sy kyk na die ervarings waarvan sy briewe niks gesê het nie; sidder, en maak haar oë toe. “Kom Iê nou, Deon, asseblief. Jy is baie moeg.” Hy gaan Iê langs haar, maar raak nie aan haar nie. En begin vertel. “Moenie,” smeek sy, “ek wil nie hoor nie.” In 'n stadium Iê sy haar hand oor sy mond. Hy stoot dit ru weg; praat voort. Dis asof die bed van bloed deurtrokke raak - taai en lou, met 'n souterige reuk. Ander reuke kom by: uitskeidings, braaksels, verrottende vlees. Sy probeer orent kom; hy druk haar terug. “Oppas, die kind,” pleit sy. Maar dis hy wat uiteindelik begin huil, verlore en gebroke. Toe Deon lankal rukkerig teen haar slaap, Iê sy nog wakker, en weet nie dat sy haar een hand oop- en toemaak nie, oop en toe.

Englisch

behind a beard Hennie Aucamp

Letzte Aktualisierung: 2017-01-25
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Takemehome
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Afrikaans

Die sieke antwoord Hom: Here, ek het niemand om my in die bad te sit as die water geroer word nie; en onderwyl ek kom, gaan 'n ander een voor my in.

Englisch

The impotent man answered him, Sir, I have no man, when the water is troubled, to put me into the pool: but while I am coming, another steppeth down before me.

Letzte Aktualisierung: 2012-05-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Takemehome

Afrikaans

Toe sê die HERE vir my: Wat sien jy, Amos? En ek het geantwoord: 'n Skietlood. Daarop sê die Here: Kyk, Ek gaan 'n skietlood aanlê in die midde van my volk Israel. Ek sal hom verder nie meer verbygaan nie.

Englisch

And the LORD said unto me, Amos, what seest thou? And I said, A plumbline. Then said the Lord, Behold, I will set a plumbline in the midst of my people Israel: I will not again pass by them any more:

Letzte Aktualisierung: 2012-05-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Takemehome

Afrikaans

Kyk, ek gaan 'n huis bou vir die Naam van die HERE my God, om dit aan Hom te heilig--om voor sy aangesig reukwerk van speserye aan die brand te steek en die toonbrode gedurig reg te sit en die brandoffers smôrens en saans te bring op die sabbatte en op die nuwemane en op die feestye van die HERE onse God--'n ewige verpligting op Israel.

Englisch

Behold, I build an house to the name of the LORD my God, to dedicate it to him, and to burn before him sweet incense, and for the continual shewbread, and for the burnt offerings morning and evening, on the sabbaths, and on the new moons, and on the solemn feasts of the LORD our God. This is an ordinance for ever to Israel.

Letzte Aktualisierung: 2012-05-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Takemehome

Afrikaans

En die sewende maal roep hy: Daar gaan 'n wolkie soos 'n man se hand op uit die see. Toe sê hy: Gaan op, sê vir Agab: Span in en trek af, dat die reën jou nie terughou nie.

Englisch

And it came to pass at the seventh time, that he said, Behold, there ariseth a little cloud out of the sea, like a man's hand. And he said, Go up, say unto Ahab, Prepare thy chariot, and get thee down, that the rain stop thee not.

Letzte Aktualisierung: 2012-05-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Takemehome

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK