Google fragen

Sie suchten nach: 全身无力 (Chinesisch (Vereinfacht) - Armenisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Chinesisch (Vereinfacht)

Armenisch

Info

Chinesisch (Vereinfacht)

約 書 亞 用 刀 殺 了 亞 瑪 力 王 和 他 的 百 姓

Armenisch

Յեսուն սրակոտոր արեց ամաղէկացիներին ու նրանց ողջ զօրքը:

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Chinesisch (Vereinfacht)

我 是 用 水 給 你 們 施 洗 、 叫 你 們 悔 改 . 但 那 在 我 以 後 來 的 、 能 力 比 我 更 大 、 我 就 是 給 他 提 鞋 、 也 不 配 . 他 要 用 聖 靈 與 火 給 你 們 施 洗

Armenisch

Ես ձեզ ջրով եմ մկրտում ապաշխարութեան համար, բայց ով գալիս է ինձնից յետոյ, ինձնից աւելի հզօր է, եւ ես արժանի չեմ հանելու նրա կօշիկները. նա կը մկրտի ձեզ Սուրբ Հոգով եւ հրով. նա,

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Chinesisch (Vereinfacht)

眾 人 都 驚 訝 、 彼 此 對 問 說 、 這 是 甚 麼 道 理 呢 . 因 為 他 用 權 柄 能 力 吩 咐 污 鬼 、 污 鬼 就 出 來

Armenisch

Եւ բոլորին զարմանք պատեց. իրար հետ խօսում էին ու ասում. «Ի՜նչ խօսք է այս, որ իշխանութեամբ եւ զօրութեամբ սաստում է պիղծ ոգիներին, եւ դրանք դուրս են գալիս»:

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Chinesisch (Vereinfacht)

他 國 的 起 頭 是 巴 別 、 以 力 、 亞 甲 、 甲 尼 、 都 在 示 拿 地

Armenisch

Նրա թագաւորութիւնն սկիզբ առաւ Բաբելոնում եւ ընդգրկում էր Որէքը, Աքադն ու Քաղանէն, որոնք գտնւում էին Սենաար երկրում:

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Chinesisch (Vereinfacht)

你 何 忍 見 我 們 人 死 地 荒 呢 . 求 你 用 糧 食 買 我 們 的 我 們 的 地 、 我 們 和 我 們 的 地 就 要 給 法 老 效 力 . 又 求 你 給 我 們 種 子 、 使 我 們 得 以 存 活 、 不 至 死 亡 、 地 土 也 不 至 荒 涼

Armenisch

Արդ, որպէսզի քո աչքի առաջ սովամահ չլինենք, եւ երկիրն էլ չկործանուի, ստացի՛ր մեզ եւ մեր հողը հացի փոխարէն. մենք ու մեր հողը թող լինենք փարաւոնի սեփականութիւն: Սերմացու տո՛ւր, որ ցանենք, ապրենք ու չմեռնենք, եւ երկիրն էլ չկործանուի»:

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Chinesisch (Vereinfacht)

拿 但 業 對 耶 穌 說 、 你 從 那 裡 知 道 我 呢 。 耶 穌 回 答 說 、 腓 力 還 沒 有 招 呼 你 、 你 在 無 花 果 樹 底 下 、 我 就 看 見 你 了

Armenisch

Նաթանայէլը նրան ասաց. «Որտեղի՞ց ես ինձ ճանաչում»: Յիսուս պատասխանեց եւ ասաց նրան. «Փիլիպպոսը դեռ քեզ չկանչած, երբ թզենու տակ էիր, տեսայ քեզ»:

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Chinesisch (Vereinfacht)

你 們 也 知 道 、 我 盡 了 我 的 力 量 服 事 你 們 的 父 親

Armenisch

Դուք ինքներդ էլ գիտէք, որ իմ ամբողջ ուժով ես ծառայեցի ձեր հօրը,

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Chinesisch (Vereinfacht)

耶 和 華 對 摩 西 說 、 我 要 將 亞 瑪 力 的 名 號 、 從 天 下 全 然 塗 抹 了 、 你 要 將 這 話 寫 在 書 上 作 紀 念 、 又 念 給 約 書 亞 聽

Armenisch

Տէրն ասաց Մովսէսին. «Այս դէպքը որպէս յիշատակ գրի՛ առ: Հաղորդի՛ր Յեսուին, որ ամաղէկացիների յիշատակը ջնջելու եմ երկրի վրայ՝ երկնքի ներքոյ»:

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Chinesisch (Vereinfacht)

約 翰 說 、 我 是 用 水 給 你 們 施 洗 、 但 有 一 位 能 力 比 我 更 大 的 要 來 、 我 就 是 給 他 解 鞋 帶 也 不 配 . 他 要 用 聖 靈 與 火 給 你 們 施 洗

Armenisch

Նա պատասխանեց բոլորին ու ասաց. «Ես ձեզ մկրտում եմ ջրով, բայց գալիս է ինձնից աւելի զօրաւորը, որի կօշիկները հանելու արժանի չեմ ես. նա ձեզ կը մկրտի Սուրբ Հոգով եւ հրով.

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Chinesisch (Vereinfacht)

天 使 回 答 說 、 聖 靈 要 臨 到 你 身 上 、 至 高 者 的 能 力 要 蔭 庇 你 . 因 此 所 要 生 的 聖 者 、 必 稱 為   神 的 兒 子 。 〔 或 作 所 要 生 的 必 稱 為 聖 稱 為   神 的 兒 子

Armenisch

Հրեշտակը պատասխանեց եւ նրան ասաց. «Սուրբ Հոգին կը գայ քո վրայ, եւ Բարձրեալի զօրութիւնը հովանի կը լինի քեզ, որովհետեւ նա, որ քեզնից է ծնուելու, սուրբ է եւ Աստծու որդի կը կոչուի:

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Chinesisch (Vereinfacht)

腓 力 對 他 說 、 求 主 將 父 顯 給 我 們 看 、 我 們 就 知 足 了

Armenisch

Փիլիպպոսն ասաց նրան. «Տէ՛ր, Հօրը մեզ ցո՛յց տուր, եւ այդ բաւական է մեզ»:

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Chinesisch (Vereinfacht)

並 且 盡 心 、 盡 智 、 盡 力 、 愛 他 、 又 愛 人 如 己 、 就 比 一 切 燔 祭 、 和 各 樣 祭 祀 、 好 的 多

Armenisch

եւ նրան ամբողջ սրտով, ամբողջ զօրութեամբ, ամբողջ մտքով սիրելը, ինչպէս եւ ընկերոջն իր անձի պէս սիրելը առաւել է, քան ողջակէզները եւ զոհերը»:

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Chinesisch (Vereinfacht)

耶 穌 滿 有 聖 靈 的 能 力 回 到 加 利 利 、 他 的 名 聲 就 傳 遍 了 四 方

Armenisch

Եւ Յիսուս Հոգու զօրութեամբ վերադարձաւ Գալիլիա, ու գաւառի բոլոր կողմերում նրա համբաւը տարածուեց:

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Chinesisch (Vereinfacht)

他 們 來 見 加 利 利 伯 賽 大 的 腓 力 、 求 他 說 、 先 生 、 我 們 願 意 見 耶 穌

Armenisch

Նրանք մօտեցան Փիլիպպոսին, որ Գալիլիայի Բեթսայիդա քաղաքից էր. աղաչում էին նրան ու ասում. «Տէ՛ր, ուզում ենք Յիսուսին տեսնել»:

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Chinesisch (Vereinfacht)

那 時 亞 瑪 力 人 來 在 利 非 訂 、 和 以 色 列 人 爭 戰

Armenisch

Ամաղէկացիներն եկան ու Ռափիդիմում պատերազմեցին իսրայէլացիների դէմ:

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Chinesisch (Vereinfacht)

耶 穌 又 對 他 們 說 、 我 實 在 告 訴 你 們 、 站 在 這 裡 的 、 有 人 在 沒 嘗 死 味 以 前 、 必 要 看 見   神 的 國 大 有 能 力 臨 到

Armenisch

Եւ նրանց ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թէ նրանցից, որ այստեղ են, կան ոմանք, որոնք մահ չպիտի ճաշակեն, մինչեւ որ տեսնեն Աստծու արքայութիւնը՝ զօրութեամբ եկած»:

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Chinesisch (Vereinfacht)

有 一 天 耶 穌 教 訓 人 、 有 法 利 賽 人 和 教 法 師 在 旁 邊 坐 著 、 他 們 是 從 加 利 利 各 鄉 村 和 猶 太 並 耶 路 撒 冷 來 的 . 主 的 能 力 與 耶 穌 同 在 、 使 他 能 醫 治 病 人

Armenisch

Մի օր ինքն ուսուցանում էր, իսկ փարիսեցիներն ու օրէնքի վարդապետները, որոնք հաւաքուել էին Գալիլիայի եւ Հրէաստանի բոլոր քաղաքներից ու Երուսաղէմից, նստած էին. եւ Տիրոջ զօրութիւնը նրա հետ էր ու նրա միջոցով բժշկում էր:

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Chinesisch (Vereinfacht)

又 說 、 耶 和 華 已 經 起 了 誓 、 必 世 世 代 代 和 亞 瑪 力 人 爭 戰

Armenisch

Նա ասաց. «Այսպէս կոչեցի, քանի որ Տէրն իր անտեսանելի ձեռքով պատերազմում է ամաղէկացիների դէմ սերնդից սերունդ»:

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Chinesisch (Vereinfacht)

耶 穌 說 、 總 有 人 摸 我 . 因 我 覺 得 有 能 力 從 我 身 上 出 去

Armenisch

Եւ Յիսուս ասաց. «Մէկն ինձ դիպաւ, որովհետեւ զգացի, որ ինձնից զօրութիւն դուրս եկաւ»:

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Chinesisch (Vereinfacht)

祭 司 長 和 文 士 、 都 站 著 極 力 的 告 他

Armenisch

Քահանայապետներն ու օրէնսգէտները վեր էին կենում եւ նրան բուռն կերպով ամբաստանում:

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK