Google fragen

Sie suchten nach: brændselsblandingens (Dänisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Dänisch

Englisch

Info

Dänisch

I afgørelserne om en rimelig byrdefordeling vil der blive taget hensyn til de nationale forhold og muligheder inden for de forskellige sektorer, bl.a. el-produktion, internationalt orienterede energiintensive industrier, transport, den lette industri, landbrug, husholdninger og tjenesteydelser, og til potentialet for forbedring af energieffektiviteten gennem allerede trufne foranstaltninger, reduktion af kulstofintensiteten i brændselsblandingen samt til overvejelser med hensyn til konvergens mellem medlemsstaterne.

Englisch

The decisions on the equitable sharing of the burden will take account of national circumstances and capabilities in sectors such as, inter alia, electric power generation, internationally oriented energy intensive industry, transportation, light industry, agriculture, households and services and of the potential for energy efficiency improvement as affected by measures already taken, the reduction of the carbon intensity of the fuel mix and considerations of convergence between Member States.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

" Som alternativ til stk. 2 kan følgende grænseværdier anvendes for svovldioxid som et gennemsnit for alle raffinaderiets nye anlæg uanset den anvendte brændselsblanding:

Englisch

"As an alternative to paragraph 2, the following emission limit values for sulphur dioxide averaged over all new plants within the refinery and irrespective of the fuel combination used by be applied:

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Dänisch

Som alternativ til stk. 2 kan følgende gennemsnitlige emissionsgrænseværdier anvendes for svovldioxid (uanset den anvendte brændselsblanding):

Englisch

As an alternative to paragraph 2, the following average emission limit values for sulphur dioxide may be applied (irrespective of the fuel combination used):

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Udformningen af det eksisterende ovnsystem, brændselsblandingens egenskaber, herunder affaldets og råmaterialets forbrændingsegnethed (f.eks. specialcement eller hvide cementklinker) kan påvirke muligheden for at holde sig inden for intervallet.

Englisch

Levels below 350 mg/Nm3 are achieved at kilns with favourable conditions when using SNCR.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Alt efter brændslets kemiske sammensætning og den anvendte ovntype kan valget af passende brændsler eller en brændselsblanding føre til emissionsreduktioner.

Englisch

Depending on the chemical composition of the fuel and the type of kiln used, the choice of appropriate fuels or a fuel mix can lead to emissions reductions.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Bortset fra skaktovne til blandet indfødning kan alle former for ovne fungere med alle former for brændsler og brændselsblandinger, forudsat at brændslerne er til rådighed, hvilket kan afhænge af den enkelte medlemsstats energipolitik.

Englisch

Except for mixed feed shaft kilns, all types of kilns can operate with all types of fuels and fuel mixtures subject to fuels availability which may be impacted by the energy policy of the Member State.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Trinvis forbrænding (konventionelle brændsler eller affaldsbrændsler) – også i kombination med en forkalcinator og anvendelse af en optimeret brændselsblanding

Englisch

Staged combustion (conventional or waste fuels), also in combination with a precalciner and the use of optimised fuel mix

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

a. Brændselsblandinger, der indeholder både fast og flydende brændsel såsom borslurry, som har en massebaseret energitæthed på 40 × 106 J/kg eller derover

Englisch

a. Mixed fuel that incorporate both solid and liquid fuels, such as boron slurry, having a mass-based energy density of 40 × 106 J/kg or greater;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

De metoder, som kan anvendes til at bestemme et brændsels biomassefraktion, spænder lige fra manuel sortering af bestanddele i blandingsmaterialer over differentierede metoder, hvor man bestemmer varmeværdien i en binær blanding og dennes to rene bestanddele, til isotopisk analyse af kulstof-14 - afhængigt af brændselsblandingens art.

Englisch

Methods applicable to determine the biomass fraction in a fuel could range from the manual sorting of components of mixed materials, to differential methods determining heating values of a binary mixture and its two pure components to an isotopic analysis of carbon-14, depending on the specific nature of the respective fuel mixture.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Hvis det er teknisk set umuligt eller medfører urimeligt høje omkostninger for en driftsleder at bestemme biomassefraktionen i en brændselsblanding, skal driftslederen enten antage en biomasseandel på 0 % (dvs. at alt kulstof i brændslet antages at være af fossil oprindelse) eller foreslå en vurderingsmetode, som skal godkendes af den kompetente myndighed.

Englisch

If the determination of the biomass fraction in a mixed fuel is technically not feasible or would lead to unreasonably high costs the operator shall either assume a 0 % biomass share (i.e. complete fossil origin of all carbon in that particular fuel) or propose an estimation method for approval by the competent authority.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

I disse retningslinjer anvendes termen "biomassefraktion" om procentdelen af massebrændbart biomassekulstof i overensstemmelse med definitionen af biomasse (se afsnit 2 og 9 i dette bilag) ud af den samlede kulstofmasse i en brændselsblanding.

Englisch

The term "biomass fraction" for the purpose of these guidelines refers to the percentage of mass combustible biomass carbon according to the biomass definition (see sections 2 and 9 of this Annex) out of the total mass of carbon in a fuel mixture.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Dänisch

CO2, der overføres til et anlæg som bestanddel i en brændselsblanding (såsom højovnsgas eller koksovnsgas), skal medregnes i emissionsfaktoren for denne brændselsblanding.

Englisch

CO2 being transferred to an installation as part of a mixed fuel (such as blast furnace gas or coke oven gas) shall be included in the emission factor for that fuel.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

»brændselsblanding« brændsel, der indeholder både biomasse og fossilt kulstof

Englisch

‘mixed fuel’ means a fuel which contains both biomass and fossil carbon;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

»foreløbig emissionsfaktor« antaget samlet emissionsfaktor for en brændselsblanding eller materialeblanding baseret på det samlede kulstofindhold bestående af biomassefraktionen og fossilfraktionen, før det ganges med den fossile fraktion for at få emissionsfaktoren

Englisch

‘preliminary emission factor’ means the assumed total emission factor of a mixed fuel or material based on the total carbon content composed of biomass fraction and fossil fraction before multiplying it with the fossil fraction to result in the emission factor;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Brændselsblandinger: kombineret forbrænding af kulblandinger og kul med biomas­se, restprodukter og/eller affald.

Englisch

Fuel mixtures: combined combustion of coal blends and coal with biomass, residues and/or wastes.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Brændselsblandinger: kombineret forbrænding eller forgasning af kulblandinger og kul med biomasse, restprodukter eller affald inklusive farligt eller giftigt affald; under­søgelse af faste affaldsprodukters og biprodukters egenskaber.

Englisch

Fuel mixtures: combined combustion or gasification of coal blends and coal with biomass, residues or wastes including hazardous or toxic wastes; investigation of the pro­perties of the solid residues and byproducts.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Forurening forårsaget af transport bør meget hurtigt reduceres væsentligt ved, at man indfører restriktioner for emission af forurenende stoffer, ændrer sammensætningen af brændselsblandingerne og fortsætter med at tilskynde til køb og anvendelse af miljøvenlige, ikkeforurenende former for transport.

Englisch

Pollution caused by transport must be considerably reduced very quickly by placing restrictions on emissions of pollutants, altering the composition of fuel mixtures, and continuing to provide incentives for the purchase and use of environmentally-friendly and non-polluting forms of transport.

Letzte Aktualisierung: 2012-02-29
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK