Google fragen

Sie suchten nach: gydebestandens (Dänisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Dänisch

Englisch

Info

Dänisch

Gydebestandens oprindelse

Englisch

Broodstock origin

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Alle nuværende skøn over fiskeridødeligheden eller gydebestandens biomasse kan sammenlignes med referencepunkter, der er udpeget som forsigtighedsgrænser på et videnskabeligt grundlag.

Englisch

Any current estimate of fishing mortality rate or spawning stock biomass can be compared with reference points designated scientifically as precautionary levels.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

I sammenhæng med vurderingen af dødeligheden udarbejdes der ligeledes vurderinger af biomassen af voksne fisk (gydebestandens biomasse) og fiskeyngel.

Englisch

In conjunction with the estimation of mortality rates, estimates of the biomass of mature fish (spawning stock biomass) and juvenile fish are also produced.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Bevarelse af kommercielle arter er helt afgørende afhængig af programmer for beskyttelse af gydebestand og unge fisk.

Englisch

Conservation of commercial species is critically dependent on programmes for the protection of spawning stocks and juveniles.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Der var generel enighed om, at de nuværende tekniske foranstaltninger til bevarelse af ungfisk og gydebestand skal effektiviseres, og det blev noteret, at bevarelsesforanstaltninger er en integrerende del af den fælles fiskeripolitik.

Englisch

There was general agreement on the necessity to improve the efficiency and effectiveness of current technical measures for the protection of juvenile fish and spawning stocks, noting that conservation measures are an integral part of the common fisheries policy framework.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Februar 2000: Kommissionen træffer nødforanstaltninger for gydebestanden af torsk i Det Irske Hav ved at oprette et beskyttet område, hvor der indføres fiskestop fra midten af februar til slutningen af april.

Englisch

February 2000: the Commission puts in place emergency measures for spawning cod in the Irish Sea through the establishment of a protected area from mid-February to end of April.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Forsigtighedsprincippet indarbejdes i stigende grad heri på grundlag af grænse- og referencepunkter for fiskeridødelighed og gydebestand foreslået af Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) og/eller andre anerkendte internationale fora.

Englisch

They draw increasingly on the precautionary approach based on limit and reference points for fishing mortality and for spawning stock bio-mass proposed by the International Council for the Exploration of the Sea (ICES) and/or other recognized international fora.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Ud fra den videnskabelige rådgivning og efter samråd med aktørerne foreslår Kommissionen nu foranstaltninger, der skal beskytte koncentrationer af gydebestande af byrkelange, i form af etablering af to beskyttelseszoner i området vest for Skotland.

Englisch

Following the scientific advice and consultation with stakeholders, the Commission is now proposing measures to protect blue ling spawning aggregations through the introduction of two protection zones in the area west of Scotland.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

De akvatiske organismer anbringes i en hertil indrettet karantænefacilitet på Fællesskabets territorium i overensstemmelse med betingelserne i bilag III for at oprette en gydebestand.

Englisch

The aquatic organisms shall be placed in a designated quarantine facility within the territory of the Community in accordance with the conditions set out in Annex III for the purpose of constituting a brood-stock.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Dette svarer til en alvorlig nedgang i gydebestanden siden 1970.

Englisch

This corresponds with a severe decline of the spawning stock since 1970.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Endvidere ligger fiskeridødeligheden for torskebestanden i den østlige del af Østersøen under det maksimale bæredygtige udbytte, og gydebestanden er næsten firedoblet siden planen blev iværksat.

Englisch

Fishing mortality for the eastern Baltic cod stock is also below the maximum sustainable yield (MSY), and its spawning stock has almost quadrupled since the plan has been in place.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Et kraftigt fiskeritryk gennem længere tid har medført, at gydebestanden for mange fiskebestande har nået et kritisk niveau, og nogle er endda tæt på at bryde sammen, hvilket gælder de fleste torskebestande og kulmule.

Englisch

High fishing pressure over long time has lead to that the spawning stocks for many ground fish stocks are at critical levels and some even close to collapse such as most cod stocks and hake.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Fangster på i alt 25 000 t ville kunne standse nedgangen i gydebestanden på mellemlang sigt, men det forventes ikke, at gydebiomassen vil nå op på de anslåede tidligere niveauer.

Englisch

A catch of 25,000 t could halt the decline of the spawning stock in the medium term, but spawning stock biomass is not expected to return to its estimated historic levels.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

For de år, hvor gydebestanden videnskabeligt skønnes at være på mindre end 130 % af den størrelse, den havde i 1982, skal planen betragtes som en genopretningsplan i henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 2371/2002 og med henblik på artikel 21, litra a), nr. i), i forordning (EF) nr. 1198/2006.

Englisch

For those years in which the spawning stock is scientifically estimated as having less than 130% of the size it had in 1982, the plan shall be deemed to be a recovery plan within the meaning of Article 5 of Regulation (EC) No 2371/2002, and for the purposes of Article 21(a)(i) of Regulation (EC) No 1198/2006.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

For de år, hvor gydebestanden videnskabeligt skønnes at være på mindst 130 % af den størrelse, den havde i 1982, skal planen betragtes som en forvaltningsplan i henhold til artikel 6 i forordning (EF) nr. 2371/2002 og med henblik på artikel 21, litra a), nr. iv), i forordning (EF) nr. 1198/2006.

Englisch

For those years in which the spawning stock is scientifically estimated as having at least 130% of the size it had in 1982, the plan shall be deemed to be a management plan within the meaning of Article 6 of Regulation (EC) No 2371/2002, and for the purposes of Article 21(a)(iv) of Regulation (EC) No 1198/2006.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Gydebestande håndteres således, at de lider mindst mulig fysisk skade og udsættes for mindst mulig stress; om nødvendigt bedøves de.

Englisch

Broodstock shall be handled in a manner to minimise physical damage and stress and under anaesthesia where appropriate.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

I klækningsanlæg anses dødeligheden for abnorm, hvis der ikke kan udklækkes larver i en periode, der omfatter flere efterfølgende gydninger fra forskellige gydebestande.

Englisch

In hatchery a mortality shall be considered abnormal when the farmer cannot obtain larvae during a period which included successive spawns from different broodstocks.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 4
Qualität:

Referenz: Translated.com

Dänisch

Med henblik på artikel 21, litra a), nr. i) og iv), i Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 af 27. juli 2006 om Den Europæiske Fiskerifond15 bør planen være en genopretningsplan som omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik16, når gydebestandens størrelse anslås at være på under 130 % af den størrelse, den havde i 1982, hvor der var en exceptionelt stor rekruttering, mens den bør være en forvaltningsplan i alle andre tilfælde.

Englisch

For the purposes of points (i) and (iv) of Article 21(a) of Council Regulation (EC) No 1198/2006 of 27 July 2006 on the European Fisheries Fund15 the plan should be a recovery plan in the meaning of Article 5 Regulation (EC) No 2371/2002 of 20 December 2002 on the conservation and the sustainable exploitation of fisheries resources under the Common Fisheries Policy16 when the size of the spawning stock is estimated to be less than 130% its size in 1982, when it generated an extraordinarily large recruitment, and should be a management plan in all other cases.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Dänisch

På baggrund af rådgivningen fra STECF bør foranstaltninger til at beskytte koncentrationer af gydebestande af byrkelange i ICES-afsnit VIa opretholdes.

Englisch

In the light of advice from STECF, measures to protect spawning aggregations of blue ling in ICES Division VIa should be maintained.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Dänisch

Rekruttering og gydebestande er derfor taget med i samme figur.

Englisch

Recruitment and spawning stocks are therefore presented in the same graph.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK