Google fragen

Sie suchten nach: saltkoncentration (Dänisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Dänisch

Englisch

Info

Dänisch

en saltkoncentration på mere end 6 %,

Englisch

more than 6 % of salt concentration,

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Efterfølgende tørsaltes fisken med henblik på at opnå den rette saltkoncentration i slutproduktet.

Englisch

After that fish is dry salted (i.e. curing) to get the right salt concentration in the end product.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

I denne proces ansaltes fisken først ved indsprøjtning og/eller lagesaltning med en forberedt saltlage med en kontrolleret saltkoncentration.

Englisch

For this, fish is first pre-salted by injection and/or brine salting with a prepared brine with a controlled salt concentration.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Resultatet af denne proces er dels drikkevand med en saltkoncentration på 400 mg/l mod 38 000 for havvand, dels saltvand, der bliver ført tilbage i havet.

Englisch

From this process come drinking water, with a saline concentration of 400 mg/l, compared with 38 000 mg/l for seawater, and brine, which is discharged into the sea.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Fareston må ikke anvendes til patienter med ‘QT-forlængelse’ (en afbrydelse af den elektriske aktivitet i hjertet), elektrolytforstyrrelser (ændrede saltkoncentrationer i blodet), især hypokalæmi (lave kaliumkoncentrationer), bradykardi (en meget langsom hjerterytme), hjerteinsufficiens (hjertets manglende evne til at pumpe tilstrækkeligt med blod ud til resten af kroppen) eller tidligere symptomatisk arytmier (unormal hjerterytme) eller til patienter, som også får andre lægemidler, der kan forårsage QT-forlængelse..

Englisch

Fareston must not be used in patients with ‘QT prolongation’ (a disruption of the electrical activity of the heart), electrolyte disturbances (altered levels of salts in the blood) especially hypokalaemia (low potassium levels), bradycardia (a very slow heart rate), heart failure (an inability of the heart to pump enough blood to the rest of the body) or a history of symptomatic arrhythmias (abnormal heart rhythms), or in patients also taking other medicines that can cause QT prolongation.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Dänisch

Minimumslister over stoffer eller ioner knyttet til tærskelværdierne er medtaget i del B, så at tabellerne (oprindeligt i bilag III) er fordelt på tre forskellige kategorier, og det specificeres, at tærskelværdierne i forbindelse med saltkoncentrationer som følge af anthropogeniske aktiviteter kan opstilles enten for sulfat eller klorid eller den elektriske ledeevne.

Englisch

Minimum lists of substances or ions related to threshold values are included in part B, splitting the tables (originally in Annex III) in three different categories, and specifying that threshold values linked to saline concentrations due to anthropogenic activities may be established either for sulphate or chloride or for electrical conductivity.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Torsk i den østlige del af Østersøen gyder kun på dybe områder, hvor saltkoncentrationen er tilstrækkelig høj til, at æggene kan befrugtes og at de befrugtede æg kan flyde.

Englisch

Spawning of cod in the Eastern Baltic is limited to the deep areas where salinities in the deeper water are sufficiently high to allow egg fertilisation and for the fertilised eggs to float.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Atlanterhavet og Middelhavet, som behandles for at nedbringe saltkoncentrationen (afsaltes) inden brug heraf, eller vand fra brakvandskilder (lavt saltindhold) som f.eks. Østersøen og visse floder. I sidstnævnte tilfælde kan det anvendes direkte, dvs. ubehandlet.

Englisch

I. Water originating from strongly saline sources like the Atlantic or Mediterranean, in which case it is treated for reducing the salt concentration (desalinated) before use or from brackish (low saline content) water sources like the Baltic Sea and certain rivers, in which case it is possible to use it directly, untreated.

Letzte Aktualisierung: 2016-11-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Dänisch

Substratet må have en pH-værdi på ca. 6 til 7 (justeret med calciumcarbonat) og lav ionledningsevne (under 6 mmhos eller 0,5 % saltkoncentration).

Englisch

The medium should have a pH value of about 6 to 7 (regulated with calcium carbonate) and a low ionic conductivity (less than 6 mmhos or 0,5 % salt concentration).

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Dänisch

Hvad angår saltkoncentrationer som følge af menneskelige aktiviteter kan medlemsstaterne beslutte at fastsætte tærskelværdier for enten sulfat og chlorid eller ledningsevne.

Englisch

With regard to saline concentrations resulting from human activities, Member States may decide to establish threshold values either for sulphate and chloride or for conductivity.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Dänisch

Vand fra stærkt saltholdige kilder, f.eks. Atlanterhavet og Middelhavet, som behandles for at nedbringe saltkoncentrationen (afsaltes) inden brug heraf, eller vand fra brakvandskilder (lavt saltindhold), f.eks. Østersøen og visse floder. I sidstnævnte tilfælde kan det anvendes direkte, dvs. ubehandlet.

Englisch

These might be strongly saline sources like the Atlantic or Mediterranean, in which case it is treated to reduce the salt concentration (desalinated) before use, or from brackish (low saline content) water sources like the Baltic Sea and certain rivers, in which case it is possible to use it directly, untreated.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Dänisch

I den udtalelse hed det, at en række faktorer bidrager til sikkerheden ved kødprodukter (tilberedningsproces, saltkoncentration, vandaktivitet osv.), og at den tilsatte mængde nitrit er vigtig for den mikrobiologiske sikkerhed, hvilket er grunden til, at det er de tilsatte mængder, der skal kontrolleres (frem for restmængden).

Englisch

In that Opinion, it was stated that several factors contribute to the safety of meat products (cooking process, salt/concentration, water activity etc. and that the ingoing amount of nitrites is important for microbiological safety, which is why ingoing amounts should be controlled (rather than the residual amount).

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Dänisch

Når tungtopløselige stoffer testes i søvand, kan det desuden være nyttigt at kende udsaltningskonstanten (eller »Setschenows konstant«) Ks, der er defineret ved udtrykket: log (S/S') = Ks Cm, where S and S' er stoffets opløselighed i henholdsvis ferskvand og søvand, og Cm er den molære saltkoncentration.

Englisch

When poorly water-soluble substances are being tested in seawater, it may also be useful to know the salting out constant (or ‘Setschenow constant’) Ks, which is defined by the expression: log (S/S’) = Ks Cm, where S and S’ are the solubility of the substance in fresh water and seawater, respectively, and Cm is the molar salt concentration.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Dänisch

Mediet skal have en pH-værdi på ca. 6-7 (justeret med calciumcarbonat) og en lav ionledningsevne (under 6 mmhos eller 0,5 % saltkoncentration), og det må ikke være uforholdsmæssigt forurenet med ammoniak eller dyreurin.

Englisch

The medium should have a pH value of about 6 to 7 (regulated with calcium carbonate), a low ionic conductivity (less than 6 mS/cm or less than 0,5 % salt concentration) and should not be contaminated excessively with ammonia or animal urine.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Dänisch

Saltning er blevet udviklet fra at være blot en enkelt fase til nu at være en flertrinsproces, som omfatter ansaltning (forsaltning), hvilket gør det muligt at afkorte saltningstiden og giver en forholdsvis homogen saltkoncentration i fiskemusklen.

Englisch

The salting process has been developed from a single step to a multi-step process, involving a pre-salting step which allows a shorter salting time and a relatively homogenous salt concentration in the fish muscle.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Dänisch

I den udtalelse hed det, at en række faktorer bidrager til sikkerheden ved kødprodukter (tilberedningsproces, saltkoncentration, vandaktivitet osv.), og at den tilsatte mængde nitrit er vigtig for den mikrobiologiske sikkerhed, hvilket er grunden til, at det er de tilsatte mængder, der skal kontrolleres (frem for restmængden).

Englisch

In this opinion it was stated that several factors contribute to the safety of meat products (cooking process, salt/concentration, water activity etc. and that the ingoing amount of nitrites is important for microbiological safety, which is why ingoing amounts should be controlled (rather than the residual amount).

Letzte Aktualisierung: 2014-11-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Dänisch

a) »grundvand«: alle former for vand, som befinder sig under jordens eller undergrunden b) »ferskvand«: naturligt forekommende vand med lav saltkoncentration, som ofte er acceptabelt som egnet til indvinding og behandling med henblik paa fremstilling af drikkevand c) »kvaelstofforbindelse«: enthvert kvaelstofholdigt stof, bortset fra gasformigt molekylaert kvaelstof d) »husdyr«: alle dyr, der holdes med henblik paa udnyttelse eller oekonomisk fortjeneste e) »goedning«: ethvert stof, der indeholder en eller flere kvaelstofforbindelser, og som tilfoeres jorden for at oege planternes vaekst; det kan omfatte husdyrgoedning, reststoffer fra akvakulturbrug og slam fra rensningsanlaeg f) »kunstgoedning«: ethvert goedningsstof, der er fremstillet ved en industriel proces g) »husdyrgoedning«: ekskrementer fra husdyr, eller en blanding af stroeelse og ekskrementer fra husdyr, ogsaa i behandlet form h) »tilfoersel til jorden«: tilfoersel af stoffer til jorden, enten ved spredning paa jorden overflade, nedfaeldning i jorden, nedgravning under jorden overflade eller blanding med jordens overflade i) »eutrofiering«: vands berigelse med kvaelstofforbindelser, der medfoerer oeget algevaekst og udvikling af hoejere former for planteliv, som igen resulterer i en uoensket forstyrrelse af balancen mellem organismerne i vandet og af vandets kvalitet j) »forurening«: direkte eller indirekte udledning i vandmiljoeet af kvaelstofforbindelser, der stammer fra landbruget, med det resultat, at menneskers sundhed bringes i fare, levende ressourcer og vandoekosystemer skades, rekreative vaerdier forringes eller anden retmaessig anvendelse af vandet hindres k) »saarbar zone«: et jordomraade, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2.

Englisch

(h) 'land application`: means the addition of materials to land whether by spreading on the surface of the land, injection into the land, placing below the surface of the land or mixing with the surface layers of the land; (i) 'eutrophication`: means the enrichment of water by nitrogen compounds, causing an accelerated growth of algae and higher forms of plant life to produce an undesirable disturbance to the balance of organisms present in the water and to the quality of the water concerned; (j) 'pollution`: means the discharge, directly or indirectly, of nitrogen compounds from agricultural sources into the aquatic environment, the results of which are such as to cause hazards to human health, harm to living resources and to aquatic ecosystems, damage to amenities or interference with other legitimate uses of water; (k) 'vulnerable zone`: means an area of land designated according to Article 3 (2).

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Dänisch

I dette direktiv forstås ved: a) »grundvand«: alle former for vand, som befinder sig underjordens eller undergrunden b) »ferskvand«: naturligt forekommende vand med lav saltkoncentration, som ofte er acceptabelt som egnet til indvinding og behandling med henblik på fremstilling af drikkevand c) »kvælstofforbindelse«: enthvert kvælstofholdigt stof, bortset fra gas formigt molekylært kvælstof d) »husdyr«: alle dyr, der holdes med henblik på udnyttelse eller økonomisk fortjeneste e) »gødning«: ethvert stof, der indeholder en eller flere kvælstofforbindelser, og som tilføres jorden for at øge planternes vækst; det kan omfatte husdyrgødning, reststoffer fra akvakulturbrug og slam fra rensningsanlæg ningsanlæg

Englisch

For the purpose of this Directive: a) 'groundwater': means all water which is below the surface of the ground in the saturation zone and in direct contact with the ground or subsoil; b) 'freshwater': means naturally occurring water having a low concentration of salts, which is often acceptable as suitable for abstraction and treatment to produce-drinking water; c) 'nitrogen compound': means any nitrogen~containing substance except for gaseous molecular nitrogen; d) 'livestock': means all animals kept for use or profit; e) 'fertilizer': means any substance containing a nitrogen compound or nitrogen compounds utilized on land to enhance growth of vegetation; it may include livestock manure, the residues from fish farms and sewage sludge; f)

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Dänisch

Især når vandstanden i Rhinen er lav, og saltkoncentrationen bliver større, bliver skaden også større. Det koster hvert år vore havebrugere flere millioner gylden.

Englisch

It has been found, however, that the excessively salty Rhine water has a detrimental effect on the agricultural and horticultural products, particularly when the water level is low and the salt concentration increases.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Dänisch

beta-agonister er beregnet på at reducere hjerte- og åndedrætsrytmen, at de forhøjer saltkoncentrationen i cellerne, der derved svulmer op, og forhøjer vægten kunstigt.

Englisch

The day that market laws are made to prevail, the day that we pay a realistic price for a steak, perhaps then farmers will return to natural farming and stock-breeding methods and stop using hormones.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK