Google fragen

Sie suchten nach: momsmyndighederne (Dänisch - Französisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Dänisch

Französisch

Info

Dänisch

Der vil også opstå administrativt besvær for momsmyndighederne.

Französisch

Les autorités responsables de la TVA rencontreront également des complications administratives.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Det blev fremført, at det skete i overensstemmelse med momsmyndighederne.

Französisch

Elle a prétendu que cette opération était approuvée par les autorités fiscales.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Som tidligere nævnt har støtten siden 1989 været fuld stændig opvejet af et fast depositum, som væddeløbsselskaberne har skullet indbetale til momsmyndighederne. derne.

Französisch

Comme démontré plus haut, après 1989, ces aides ont été intégralement compensées par une consignation permanente que les sociétés de courses ont dû déposer au Trésor public.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

1. at man gennemgår de oplysninger, som de afgiftspligtige har meddelt i angivelserne, og sammenholder dem med de oplysninger, som momsmyndighederne har fra andre kilder

Französisch

Dès lors, les États membres, en plus d'assurer leur planification, collectent de manière systématique des informations sur les activités des opérateurs.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Den franske regering mener imidlertid, at denne fordel siden 1989 har været opvejet af et fast depositum, som væddeløbsselskaberne har skullet indbetale til momsmyndighederne.

Französisch

Les autorités françaises estiment cependant que cet avantage est en fait compensé depuis 1989 par une consignation permanente que les sociétés de courses ont dû déposer au Trésor public.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Flere medlemsstater er således meget strikse med hensyn til, hvilken type oplysninger momsmyndighederne kan anmode om i henhold til forordningen og direktivet, og afviser ofte bistandsanmodninger af rent formelle grunde.

Französisch

Ainsi, certains Etats membres sont assez stricts concernant le type d'informations que les autorités en charge de la TVA sont habilitées à réclamer en vertu du règlement et de la directive et rejettent souvent des demandes d'assistance pour des motifs purement formels.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Det blev således i udtalelsen fremhævet, at en systematisk forbindelse mellem arkiverne hos hhv. told- og momsmyndighederne kunne være med til at afsløre svindel med varer importeret fra tredjelande og især med forfalskning af oprindelsesbetegnelser.

Französisch

Le CESE soulignait également qu'une liaison organique et programmée entre les fichiers des douanes et ceux des administrations de la TVA pourrait permettre de mettre en évidence des fraudes concernant les marchandises importées de pays tiers, en particulier les falsifications de marques d'origine.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Ikke desto mindre opfordres medlemsstaterne til at gøre størst mulig brug de muligheder, der findes, f.eks. brugen af momsmyndighederne i Frankrig til at give tidlig varsling om mulige likviditetsproblemer i bestemte virksomheder.

Französisch

Cela étant, les États membres sont invités à tirer le meilleur parti des possibilités existantes.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Hvert kvartal fremsender momsmyndighederne oplysnin­ger til de statistiske kontorer, således at disse kan ajourføre deres registre over erhvervsdrivende i EF­samhandelen, foruden oplysninger, så de kan kontrollere eller forbedre kvaliteten af de statistikker, der indsamles via de statistiske angivelser.

Französisch

Tous les trimestres, les administrations fiscales transmettent des informations aux services statistiques en vue de la mise à jour du registre des opérateurs intracommunautaires.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Der vil være behov for vidtgående harmonisering af elementer som fradragsrettens omfang og udøvelse, fritagelser, afgiftsmæssig behandling af små virksomheder, tærskler for momsregistrering, momsregnskabsperioder, særordninger, ikke-fradragsberettigede udgifter og momsmyndighedernes arbejdsmetoder.

Französisch

Il y aurait lieu d'harmoniser sur grande échelle des matières telles que l'exercice du droit à déduction, les exonérations, le régime fiscal des petites entreprises, les seuils d'immatriculation obligatoire, les périodes de comptes de TVA, les régimes particuliers, les dépenses non déductibles et les méthodologies des administrations fiscales.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Det er vigtigt at prioritere dette mål og hurtigt opnå resultater, bl.a. gennem et forbedret samarbejde mellem momsmyndighederne og med toldmyndighederne inden for EU og i tredjelande, mere effektive skatteforvaltninger og en styrket rolle til Eurofisc, større frivillig efterlevelse af reglerne og mere effektiv afgiftsopkrævning.

Französisch

Il est important que cet objectif bénéficie d’une attention prioritaire et qu’il donne des résultats rapides, par le biais notamment d’une amélioration de la coopération administrative entre les administrations fiscales et avec les administrations des douanes tant au sein de l’UE qu’avec les pays tiers, d’une amélioration de l’efficacité des administrations fiscales, d'un renforcement du rôle du réseau Eurofisc, d'un respect volontaire accru des règles, ainsi que d’un meilleur recouvrement de l’impôt.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

systemet er opbygget saaledes, at de hermed forbundne administrative strukturer, saerlig momsmyndighedernes, anvendes for saaledes at sikre en minimal indirekte kontrol med statistikken uden hermed at oege borgernes byrder; det maa dog samtidig undgaas, at der hos de paagaeldende oplysningspligtige opstaar usikkerhed om deres forpligtelser paa det statistiske og afgiftsmaessige omraade;

Französisch

considérant que l'économie même du système consiste à utiliser les réseaux administratifs connexes, et en particulier celui de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), pour assurer à la statistique un contrôle indirect minimal sans accroître pour autant la charge des assujettis; qu'il s'agit tout autant d'éviter que la confusion ne s'installe dans l'esprit des redevables de l'information concernés entre leurs obligations statistiques et leurs obligations fiscales;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

systemet er opbygget således, at de hermed forbundne administrative strukturer, særlig momsmyndighedernes, anvendes for således at sikre en minimal indirekte kontrol med statistikken uden hermed at øge borgernes byrder;

Französisch

considérant que l'économie même du système consiste à utiliser les réseaux administratifs connexes, et en particulier celui de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), pour assurer à la statistique un contrôle indirect minimal sans accroître pour autant la charge des assujettis;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Efter momsmyndighedernes behandling af ansøgningen modtager ansøgeren en meddelelse om registeringen med angivelse af momsnummer (VAT registration number) og dato for registeringen.

Französisch

Après examen de la demande par l'administration compétente, le demandeur reçoit un avis d'enregistrement avec le numéro de TVA (VAT registration number) et la date d'enregistrement. L'assujetti reçoit ensuite une

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Som nævnt i Kommissionens første rapport, kan for­skelle i de nationale momsmyndigheders effektivitet

Französisch

— des retards observés dans la perception ainsi que l'abus des procédures permettant de reporter le paiement de la dette TVA peuvent également être à l'origine de distorsions.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Som oftest har momsmyndighederne også adgang til andre skattemyndigheders dokumenter og sagsakter (navnlig i de tilfælde, hvor momsen kontrolleres sammen med de direkte skatter). I visse tilfælde er der også adgang til relevante oplysninger om social sikring.

Französisch

La plupart des administrations de la TVA ont également accès aux dossiers et aux fichiers d'autres services fiscaux (en particulier lorsque la TVA est contrôlée conjointement avec les impôts directs) et par fois aux dossiers pertinents de la sécurité sociale.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Stigningen i antallet af registrerede afgiftspligtige og den øgede kompleksitet i momsmyndighedernes ar­bejde, som bl.a. skyldes momsovergangsordningerne, samt den beskedne stigning i de menneskelige ressourcer

Französisch

— le nombre de contrôleurs a augmenté en Irlande et au Luxembourg;

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Ud over udpegelsen af en repræsentant på beskatningsområdet i form af et offentligt dokument, et registreret privat dokument eller et brev noteret i momsmyndighedernes register skal der også i en Italiensk bank oprettes en gennem Iøbskonto i lire til moms og en gennem Iøbskonto for fakturabeløb lydende på den hånd værker, der ikke er hjemmehørende i Italien.

Französisch

En plus de la désignation d'un représentant fiscal par un acte authentique ou par un écrit sous seing privé enregistré ou encore par une lettre répertoriée au registre de l'administration de la TVA, l'artisan établi à l'étranger doit ouvrir, à son nom et dans une banque italienne, un compte d'ordre en lires pour la TVA et un autre compte d'ordre pour les factures.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK