Google fragen

Sie suchten nach: aktsionärid (Dänisch - Italienisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Dänisch

Italienisch

Info

Dänisch

Lisaks võivad liikmesriigid ette näha, et raamatupidamise vahearuannet ei nõuta, kui kõigi ühinemises osalevate äriühingute kõik aktsionärid ja muude hääleõigust andvate väärtpaberite omanikud on nii kokku leppinud.";

Italienisch

Barra minn hekk, l-Istati Membri jistgħu jipprevedu li dikjarazzjoni ta' kontijiet m'għandhiex tkun meħtieġa kemm-il darba l-azzjonisti kollha u d-detenturi ta' titoli oħra li jagħtu d-dritt tal-vot ta' kull waħda mill-kumpaniji involuti fl-għaqda jkunu hekk ftiehmu.";

Letzte Aktualisierung: 2010-09-03
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Dänisch

Liikmesriigid võivad ette näha, et lõikes 1 osutatud aruannet ega lõikes 2 osutatud teavet ei nõuta, kui kõigi ühinevate äriühingute kõik aktsionärid ja muude hääleõigust andvate väärtpaberite omanikud on nii kokku leppinud."

Italienisch

L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li r-rapport msemmi fil-paragrafu 1 u/jew l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 m'għandhomx ikunu meħtieġa kemm-il darba l-azzjonisti kollha u d-detenturi ta' titoli oħra li jagħtu d-dritt tal-vot ta' kull kumpanija involuta fl-għaqda hekk ftiehmu."

Letzte Aktualisierung: 2010-09-03
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Dänisch

e) aktsionäride/osanike koosoleku toimimine ja selle olulisemad volitused ning aktsionäride/osanike õiguste ja nende kasutusviisi kirjeldus, välja arvatud juhul, kui riigisisesed õigus- või haldusaktid näevad juba täielikult ette antud teavet;

Italienisch

(e) ħlief jekk l-informazzjoni tkun diġa prevista fil-liġijiet jew regolamenti nazzjonali, l-operat tal-laqgħa ta' l-azzjonisti u s-setgħat ewlenin tagħha, u deskrizzjoni tal-jeddijiet ta' l-azzjonisti u kif dawn jistgħu jiġu eżerċitati;

Letzte Aktualisierung: 2010-09-22
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Dänisch

e) aktsionäride/osanike koosoleku toimimine ja selle olulisemad volitused ning aktsionäride/osanike õiguste ja nende kasutusviisi kirjeldus, välja arvatud juhul, kui riigisisesed õigus- või haldusaktid näevad juba täielikult ette antud teavet;

Italienisch

e) salvo che le informazioni siano già pienamente fornite nelle disposizioni legislative o regolamentari nazionali, la descrizione del funzionamento dell'assemblea degli azionisti e dei suoi principali poteri, nonché la descrizione dei diritti degli azionisti e delle modalità del loro esercizio;

Letzte Aktualisierung: 2010-09-22
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Dänisch

i) äriühingu ja selle peamiste aktsionäride/osanike

Italienisch

(i) il-kumpannija u l-akbar azzjonisti tagħha,

Letzte Aktualisierung: 2010-09-22
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Dänisch

i) äriühingu ja selle peamiste aktsionäride/osanike

Italienisch

i) la società e i suoi maggiori azionisti;

Letzte Aktualisierung: 2010-09-22
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Dänisch

Ühelt poolt ei tohiks see takistada liikmesriike kaugemale minemast ja kehtestamast otsest vastutust aktsionäride/osanike või huvirühmade ees.

Italienisch

Ciò non dovrebbe però impedire agli Stati membri di andare oltre, prevedendo una responsabilità diretta nei confronti degli azionisti, o persino di altre parti interessate.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-22
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Dänisch

Ühelt poolt ei tohiks see takistada liikmesriike kaugemale minemast ja kehtestamast otsest vastutust aktsionäride/osanike või huvirühmade ees.

Italienisch

Dan ma għandux jimpedixxi lill-Istati Membri milli jmorru lil hinn u jipprovdu għal responsabbiltà diretta lejn l-azzjonisti jew anke lejn il-partijiet interessati oħra.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-22
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Dänisch

"Direktiivi 68/151/EMÜ artikli 3 kohasest avalikustamise nõudest vabastatakse ühinev äriühing, kui ta teeb ühise ühinemiskava oma veebisaidil avalikkusele tasuta kättesaadavaks ajavahemikuks, mis algab vähemalt üks kuu enne piiriülese ühinemise ühise ühinemiskava üle otsustava osanike koosoleku või aktsionäride üldkoosoleku kuupäeva ega lõpe enne vastava koosoleku lõppemist.

Italienisch

"Kwalunkwe waħda mill-kumpaniji li qed jingħaqdu għandha tkun eżentata mir-rekwiżit tal-publikazzjoni stabbilit fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 68/151/KEE jekk, għal-perijodu kontinwu ta' żmien li jibda mill-inqas xahar qabel il-jum stabbilit għal-laqgħa ġenerali li għandha tiddeċiedi dwar l-abbozz tat-termini komuni tal-għaqda transkonfinali u li tispiċċa mhux qabel il-konklużjoni ta' dik il-laqgħa, hija tagħmel disponibbli l-abbozz tat-termini komuni ta' din l-għaqda fuq il-websajt tagħha, mingħajr ħlas għall-pubbliku.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-03
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Dänisch

(6) Liikmesriikidel peaks olema võimalik ette näha, et direktiivi 78/855/EMÜ artiklis 9 ja artikli 11 lõike 1 punktis c ning direktiivi 82/891/EMÜ artiklis 7 ning artikli 9 lõike 1 punktis c sätestatud äriühingute ühinemise või jagunemisega seotud laiaulatuslikku aruandlus- ja teavitamiskohustust ei pea järgima, kui ühinemisel või jagunemisel osalevate äriühingute kõik osanikud või aktsionärid selles nii kokku lepivad.

Italienisch

(6) L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jipprovdu li m'hemmx il-ħtieġa ta' konformità mar-rekwiżiti estensivi ta' rappurtar jew informazzjoni relatati mal-għaqda jew id-diviżjoni tal-kumpaniji, stabbiliti fil-Artikolu 9 u fil-punt (c) tal-Artikolu 11(1) tad-Direttiva 78/855/KEE u fl-Artikolu 7 u fil-punt (c) tal-Artikolu 9(1) tad-Direttiva 82/891/KEE, jekk l-azzjonisti kollha tal-kumpaniji involuti fl-għaqda jew fid-diviżjoni jaqblu li tali konformità tista' titwarrab.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-03
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Dänisch

(9) Direktiivi 77/91/EMÜ kohane sõltumatu eksperdi aruanne ei ole sageli vajalik juhul, kui ühinemise või jagunemise käigus tuleb osanike või aktsionäride või võlausaldajate huvide kaitseks koostada sõltumatu eksperdi aruanne.

Italienisch

(9) Ħafna drabi ma jkunx hemm meħtieġ rapport ta' espert indipendenti kif previst fid-Direttiva 77/91/KEE fejn rapport ta' espert indipendenti li jkun iħares l-interessi tal-azzjonisti jew tal-kredituri jkollu jitħejja ukoll fil-kuntest tal-għaqda jew tad-diviżjoni.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-03
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Dänisch

Kui kasutatakse muud veebisaiti kui keskne elektrooniline platvorm, avaldatakse kesksel elektroonilisel platvormil vähemalt üks kuu enne osanike koosoleku või aktsionäride üldkoosoleku kuupäeva viide, mis annab juurdepääsu sellele veebisaidile.

Italienisch

Fejn tkun użata websajt li mhijiex il-pjattaforma elettronika ċentrali, għandha tiġi ppubblikata referenza li tagħti aċċess għal dak il-websajt fuq il-pjattaforma elettronika ċentrali mill-inqas xahar qabel il-jum stabbilit għal-laqgha ġenerali.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-03
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Dänisch

Kui piiriülese ühinemise ülevõtmise teel viib läbi äriühing, kellele kuulub 90 % või enam teise äriühingu osadest või aktsiatest ja muudest osanike koosolekul või aktsionäride üldkoosolekul hääleõigust andvatest väärtpaberitest, kuid mitte kõik, nõutakse sõltumatu eksperdi või ekspertide aruandeid ja uurimiseks vajalikke dokumente ainult sel määral, kui seda nõuab ühendavat äriühingut või ühendatavat äriühingut käsitlev siseriiklik õigus kooskõlas direktiiviga 78/855/EMÜ."

Italienisch

Fejn issir għaqda b'akkwist transkonfinali minn kumpanija li jkollha 90 % jew aktar, iżda mhux it-total kollu, tal-ishma u titoli oħra li jagħtu d-dritt għall-vot fil-laqgħat ġenerali tal-kumpanija jew kumpaniji akkwistati, rapporti minn espert jew esperti indipendenti u d-dokumenti meħtieġa għall-iskrutinju għandhom ikunu meħtieġa biss safejn dik il-liġi nazzjonali li tirregola jew il-kumpanija akkwirenti jew il kumpaniji jew il-kumpanniji li qed jiġu akkwistati hekk jeħtieġu, b'konformità mad-Direttiva 78/855/KEE.".

Letzte Aktualisierung: 2010-09-03
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Dänisch

Liikmesriigid ei kehtesta artiklites 7 ja 8 ning artikli 9 lõike 1 punktides c, d ja e sätestatud nõudeid, kui iga uue äriühingu aktsiad jaotatakse jaguneva äriühingu aktsionäride vahel proportsionaalselt nende osalusega selle äriühingu kapitalis."

Italienisch

L-Istati Membri m'għandhomx jimponu r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 7 u 8 u fil-punti (c), (d) u (e) tal-Artikolu 9(1) meta l-ishma f' kull waħda mill-kumpaniji l-ġodda huma allokati lill-azzjonisti tal-kumpanija li qiegħda tiġi diviża proporzjonatament għad-drittijiet tagħhom fil-kapital ta' dik il-kumpanija.".

Letzte Aktualisierung: 2010-09-03
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Dänisch

Liikmesriigid võivad nõuda, et äriühingud säilitaksid teabe kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul pärast osanike koosoleku või aktsionäride üldkoosolekut oma veebisaidil, vajaduse korral kesksel elektroonilisel platvormil või muul asjaomase liikmesriigi selleks määratud veebisaidil.

Italienisch

L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu lill-Kumpaniji li jżommu l-informazzjoni għal perijodu ta' żmien speċifiku wara l-laqgħa ġenerali fuq il-websajt tagħhom jew, fejn applikabbli, fil-pjattaforma elettronika ċentrali jew fuq xi websajt ieħor magħżul mill-Istat Membru konċernat.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-03
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK