Google fragen

Sie suchten nach: pluk (Dänisch - Lettisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Dänisch

Lettisch

Info

Dänisch

Pluk en farve fra skrivebordet. Name

Lettisch

Ļauj izvēlēties krāsu no darbvirsmasName

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Pluk, der udgoer op til 18 % af fiskens vaegt, kan accepteres.

Lettisch

Tiek pieļauti slāņi 18 % apmērā no zivju svara.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

Pluk, der udgoer op til 30 % af fiskens vaegt, kan accepteres.

Lettisch

Pieļaujams slāņu daudzums — līdz 30 % no zivju svara;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

iv) Pluk: fragmenter af koed af uens stoerrelse, hvis oprindelige muskelstruktur er bevaret.

Lettisch

iv) slāņi: gaļas fragmenti, kuru sākotnējā muskuļu struktūra ir saglabāta un kuri ir neviendabīga izmēra;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

Naar muskelmassen pakkes i daase i raa tilstand, maa pluk dog ikke forekomme. Fragmenter af koed kan dog om noedvendigt tilsaettes for at fuldende fyldningen af beholderen.

Lettisch

Ja muskulatūra tiek konservēta jēla, slāņu klātbūtne tomēr ir aizliegta; zivs fragmentus var pievienot kā piesvērumu;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

Salat (Hovedsalat, lollo rosso (snit-/pluk- salat), icebergsalat, romainesalat (cossalat))

Lettisch

Dārza salāti (Galviņsalāti, lollo rosso salāti, ledus salāti, romiešu salāti)

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

Hovedsalat, lollo rosso (snit-/pluk- salat), icebergsalat, romersk salat (cossalat)

Lettisch

Galviņsalāti, lollo rosso salāti, ledus salāti, romiešu salāti

Letzte Aktualisierung: 2014-11-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

Der ydes kun støtte til de produkter, der skulle være leveret eller plukket/høstet mellem den 30. september og 8. oktober 2000, og hvor det ikke var muligt at finde alternative opbevaringsmuligheder (eller hvor den berørte virksomhed ikke kunne træffe sådanne foranstaltninger for alternativ opbevaring).

Lettisch

Atbalsts tiktu sniegts tikai par tiem produktiem, kurus vajadzēja piegādāt vai ievākt laika posmā no 2000. gada 30. septembra līdz 8. oktobrim un kurus nevarēja saglabāt nekādā citādā veidā (vai ieinteresētajam uzņēmumam šāds veids nav bijis pieejams).

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

Ifølge de relevante myndigheder vedrører støtten de produkter, der på grund af deres beskaffenhed (fordærvelighed, høstperiode osv.) skulle leveres og høstes/plukkes hurtigt i den pågældende periode (fra 30. september til 8. oktober 2000), og hvor der ikke var mulige alternative former for opbevaring (f.eks. frysning).

Lettisch

Kompetentās iestādes bija norādījušas, ka atbalsts attiecas tikai uz produktiem, kurus to rakstura dēļ (ātri bojājas, novācami noteiktā laika sprīdī u.t.t.) attiecīgā laika periodā (no 2000 gada 30. septembra līdz 8. oktobrim) bija nepieciešams faktiski piegādāt un/vai savākt un kuriem nevarēja paredzēt citu alternatīvu uzglabāšanas veidu (piemēram, sasaldēšanu).

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

Rubrik I.28 (produkttype): Angiv en af følgende kategorier: Plukket fjervildt, hvorfra organerne er udtaget/Uplukket fjervildt, hvorfra organerne ikke er udtaget.

Lettisch

lodziņš (preces veids): izvēlēties vienu no: noplūkti un izķidāti savvaļas medījamie putni/nenoplūkti un neizķidāti savvaļas medījamie putni.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

enten [For fersk kød eller plukket vildtlevende fjervildt, hvorfra organerne er udtaget, gælder det, at kødet er fremstillet og inspiceret i henhold til forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004.]

Lettisch

vai nu [Svaigas gaļas vai noplūktu un izķidātu savvaļas medījamo putnu gadījumā gaļa ir iegūta un pārbaudīta atbilstoši Regulai (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004]

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

Man kan skelne mellem aggressiv hakning, fjerpilning (hvor en fugl enten piller i andre fugles fjer eller plukker fjer af sig selv) og hakning på andre fugles hud, hvilket kan forårsage alvorlige lidelser og dødelighed, hvis det ikke kontrolleres.

Lettisch

Tā var izpausties kā agresīva knābāšana, apspalvojuma izknābšana (kad atsevišķi putni izknābj citu putnu apspalvojumu vai izplūkā un izrauj savu), kā arī knābāšana uz citu putnu ādas, kas var radīt nopietnas ciešanas un pat letālus gadījumus, ja putnu uzvedība netiek uzraudzīta.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

" Med hensyn til gaes og aender , der er opdraettet med henblik paa produktion af foie gras , og som er bedoevet , afbloedt og plukket paa produktionsstedet , kan levende syn dog finde sted i den sidste opfedningsuge . "

Lettisch

"Tomēr pīlēm un zosīm, kas audzētas foie gras ražošanai un kas ir apdullinātas, kam ir notecinātas asinis un kas ir nokautas barošanas saimniecībā, pirmskaušanas apskati var veikt pēdējā barošanas nedēļā."

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Dänisch

" Med hensyn til gaes og aender , der er opdraettet med henblik paa produktion af foie gras , og som er bedoevet , afbloedt og plukket paa produktionsstedet , skal det i bilag III a omhandlede certifikat ledsage dyrekroppene med organer , naar de ankommer til opskaeringsvirksomheden med det saerskilte lokale til udtagning af organer . "

Lettisch

"Pīlēm un zosīm, kas audzētas foie gras ražošanai un kas ir apdullinātas, kam ir notecinātas asinis un kas ir nokautas barošanas saimniecībā, IIIa pielikumā minētajam sertifikātam jābūt klāt neizķidātajiem liemeņiem, kad tie nonāk izcirstuvē, kura ir aprīkota ar atsevišķu telpu iekšu izņemšanai."

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Dänisch

" Uanset kravene i foerste afsnit kan dyr , der er bestemt til fremstilling af foie gras ( lever med hoejt fedtindhold ) bedoeves , afbloedes og plukkes paa produktionsstedet , dersom dette sker i et saerskilt lokale , der opfylder betingelserne i bilag I , kapitel I , punkt C , og dyrekroppene med organer straks - i overensstemmelse med bilag I , kapitel XIV - transporteres til en opskaeringsvirksomhed , der er godkendt og udstyret med det specielle lokale , der er naevnt i nr . 2 , litra b ) a , i kapitel II , i bilag I , og hvor dyrekroppens organer skal udtages inden 24 timer . " ;

Lettisch

"Neatkarīgi no pirmās daļas prasībām, putnus, kas domāti foie gras ražošanai, var apdullināt, notecināt tiem asinis un tos noplūkt nobarošanas saimniecībā, ja šādas darbības veic atsevišķā telpā, kura atbilst I pielikuma I nodaļas C daļas prasībām, un ja saskaņā ar I pielikuma XIV nodaļu neizķidātus liemeņus nekavējoties transportē uz apstiprinātu izcirstuvi, kas ir aprīkota ar īpašu telpu, kā noteikts I pielikuma II nodaļas 2. punkta b) a apakšpunktā, kur liemeņi jāizķidā divdesmit četru stundu laikā."

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Dänisch

" b ) a for saa vidt som dette udfoeres paa stedet , et lokale til udtagning af organer af gaes og aender , der er opdraettet med henblik paa produktion af foie gras , og som er bedoevet , afbloedt og plukket paa produktionsstedet " ,

Lettisch

- "b) Ja iekšu izņemšanu veic tur, telpa tādu pīļu un zosu ķidāšanai, kas audzētas foie gras ražošanai un kas ir apdullinātas, kam ir notecinātas asinis un kas ir noplūktas nobarošanas saimniecībā",

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Dänisch

- Høst (oliven plukket direkte fra træet)

Lettisch

- Novākšana (olīvas novāc tieši no koka)

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

05051010 _BAR_ Urensede Denne underposition omfatter fjer og dun til stopning, i den tilstand de foreligger i efter at være blevet plukket af dyrets krop, også i våd tilstand.

Lettisch

05051010 _BAR_ Neapstrādātas Šajā apakšpozīcijā ietilpst pildīšanai izmantojamās spalvas un dūnas tādā stāvoklī, kādā tās tika noplūktas no putna ķermeņa, pat ja šī darbība tika veikta ar slapjām spalvām.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

2) hele stykker smaavildt, der ikke er flaaet eller plukket, ikke er udtaget, ikke er frosset eller dybfrosset, og som er kontrolleret i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra b), nr. ii), tredje led, paa betingelse af, at de haandteres og opbevares adskilt fra fersk koed, der er omfattet af direktiv 64/433/EOEF, fjerkraekoed og koed af flaaet eller plukket vildt

Lettisch

2. nenodīrātus vai nenoplūktus un neizķidātus mazus medījamos dzīvniekus, kas nav saldēti vai sasaldēti zemā temperatūrā un kas tiek kontrolēti saskaņā ar 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punkta trešo ievilkumu, ja tā tiek transportēta un uzglabāta atsevišķi no svaigas gaļas, uz ko attiecas Direktīva 64/433/EEK, kā arī atsevišķi no putnu gaļas un nodīrātas vai noplūktas medījumu un putnu gaļas;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

De slagtede dyr skal straks plukkes fuldstaendigt .

Lettisch

Nokautie mājputni jānoplūc tūlīt un pilnībā.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK