Google fragen

Sie suchten nach: tillægsafgiftsordningen (Dänisch - Maltesisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Dänisch

Maltesisch

Info

Dänisch

Prisordningen oprettes, uden at det foregriber gennemførelsen af tillægsafgiftsordningen.

Maltesisch

Is-sistema tal-prezzijiet hija stabbilita mingħajr preġudizzju għall-implimentazzjoni ta'l-iskema tal-levy addizzjonali.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

a) tages der hensyn til den individuelle referencemælkemængde, der var tildelt producenten pr. 31. marts før begyndelsen af den periode på 12 måneder for anvendelse af tillægsafgiftsordningen, der begynder i det pågældende kalenderår

Maltesisch

(a) għandha titqies il-kwantità tar-referenza individwali tal-ħalib allokata lill-produttur fil-31 ta'Marzu qabel il-bidu tal-perjodu taż-żmien ta'12-il xahar ta'l-applikazzjoni ta'l-iskema ta'l-impost miżjud li tibda fis-sena kalendarja interessata;

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

(1) Ved Rådets forordning (EØF) nr. 856/84 af 31. marts 1984 om ændring af forordning (EØF) nr. 804/68 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter(2) blev der fra den 2. april 1984 indført en tillægsafgiftsordning i sektoren. Ordningen er blevet forlænget flere gange, bl.a. ved Rådets forordning (EØF) nr. 3950/92 af 28. december 1992 om en tillægsafgift på mælk og mejeriprodukter(3) og senest indtil 31. marts 2008 ved Rådets forordning (EF) nr. 1256/1999 af 17. maj 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 3950/92 om en tillægsafgift på mælk og mejeriprodukter(4).

Maltesisch

(1) Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 856/84 tal-31 ta'Marzu 1984, li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 804/68 fuq l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-ħalib u l-prodotti mill-ħalib [2], kien daħħal skema ta'taxxa miżjuda f’dak il-qasam mit-2 ta'April 1984. L-iskema ġiet imtawla ħafna drabi, l-aktar bir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3950/92 tat-28 ta'Diċembru 1992 li jistabbilixxi taxxa miżjuda fil-qasam tal-ħalib u l-prodotti mill-ħalib [3] u aktar riċenti, sal-31 ta'Marzu 2008, bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1256/1999 tas-17 ta'Mejju 1999 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 3950/92 li jwaqqaf taxxa miżjuda fil-qasam tal-ħalib u l-prodotti mill-ħalib [4].

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

(20) Erfaringen med tillægsafgiftsordningen har vist, at overførsel af referencemængder via juridiske konstruktioner såsom forpagtning, der ikke nødvendigvis fører til en permanent tildeling af de pågældende referencemængder til modtageren, kan være en yderligere omkostningsfaktor for mælkeproduktionen, som er til hinder for en forbedring af produktionsstrukturerne. For at styrke referencemængdernes karakter af et middel til regulering af markedet for mælk og mejeriprodukter bør medlemsstaterne have tilladelse til at lade referencemængder, der er overdraget ved bortforpagtning eller lignende juridiske konstruktioner, overgå til den nationale reserve med henblik på omfordeling på grundlag af objektive kriterier til aktive producenter, navnlig til producenter, der tidligere har udnyttet dem. Medlemsstaterne bør også kunne foretage overførsler af referencemængder på anden måde end ved individuelle transaktioner mellem producenter.

Maltesisch

(20) L-esperjenza dwar l-iskema ta'taxxa miżjuda wriet li t-trasferiment tal-kwantitajiet tar-referenza permezz ta'binjiet legali bħal ċnus, li mhux bilfors iwassal biex ikun hemm allokazzjoni fissa tal-kwantitajiet tar-referenza kkonċernati għall-persuna li lilha dawn se jiġu ttrasferiti, jista'jkun fattur ta'nefqa żejda għall-produzzjoni tal-ħalib, li allura tifa'lura t-tijib fl-istrutturi tal-produzzjoni. Biex ikun imsaħħaħ l-effett li jirregola l-kwantitajiet tar-referenza fis-suq għall-ħalib u l-prodotti mill-ħalib, l-Istati Membri għandhom ikunu awtorizzati li jagħtu kwantitajiet ta'referenza, li jkunu ġew ittrasferiti permezz ta'ċnus jew mezzi legali simili lir-riżerva nazzjonali. Dan biex dawn, waqt li jkunu bbażati fuq kriterji oġġettivi, jitqassmu mill-ġdid lill-prodotturi attivi, l-aktar lil dawk li jkunu użawhom qabel. L-Istati Membri għandhom ikollhom ukoll id-dritt li jorganizzaw it-trasferiment tal-kwantitajiet tar-referenza b’mezzi għajr l-operazzjonijiet individwali bejn il-produtturi.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

(6) Det antal malkekøer, for hvilke der kan betales ekstensiveringsbeløb til de producenter, hvis bedrifter er beliggende i bjergområder, jf. artikel 13, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1254/1999, blev fastsat ved artikel 32, stk. 8, i forordning (EF) nr. 2342/1999. I henhold til artiklen svarer antallet til det antal malkekøer, der er påkrævet for at producere den individuelle referencemængde, der er tildelt producenten pr. 31. marts før begyndelsen af den periode på 12 måneder for anvendelse af tillægsafgiftsordningen, der begynder i det pågældende kalenderår. De i bjergområder etablerede producenter, der på samme tid har både malkekøer, for hvilke der kan modtages ekstensiveringsbeløb, og dyr, for hvilke der kan modtages andre beløb, vil kunne risikere at skulle anvende to forskellige datoer, når den individuelle referencemængde skal fastlægges. I disse tilfælde bør der anvendes særlige bestemmelser i henhold til artikel 50 i forordning (EF) nr. 1254/1999 for at forenkle ordningen og dens anvendelse for disse producenter. De pågældende medlemsstater bør, som det allerede er fastsat i artikel 44a i forordning (EF) nr. 2342/1999 i andre tilfælde, kunne fastsætte den 1. april som referencedato for det antal malkekøer, der er påkrævet for at producere den individuelle referencemængde, der er tildelt producenten. Foranstaltningen anvendes fra 2001 til udgangen af 2004, som er datoen for den faktiske anvendelse af direkte betalinger i mælkesektoren.

Maltesisch

(6) In-numru tal-baqar tal-ħalib eliġibbli għall-ħlas għall-estensifikazzjoni favur il-produtturi li l-azjendi tagħhom jinsabu f'żoni muntanjużi kif provdut f'Artikolu 13(4) tar-Regolament (KE) Nru 1254/1999 huwa ffissat f'Artikolu 32(8) tar-Regolament (KE) Nru 2342/1999. Skond dan l-Artikolu, dan in-numru huwa ekwivalenti għan-numru tal-baqar tal-ħalib meħtieġ sabiex jipproduċi l-kwantità individwali tal-ħalib tar-referenza allokat lill-produttur fil-31 ta'Marzu li jiġi qabel il-bidu tal-perjodu taż-żmien ta'12-il xahar għall-applikazzjoni ta'l-iskema ta'l-impost addizzjonali li tibda fis-sena kalendarja interessata. Il-produtturi li jinsabu fiż-żoni muntanjużi li għandhom kemm baqar tal-ħalib eliġibbli għall-ħlas għall-estensifikazzjoni u kemm bhejjem eliġibbli għal ħlasijiet diretti oħra jistgħu jiġu sfurzati li jirreferu għal żewġ dati differenti sabiex jistabbilixxu l-kwantitajiet tagħhom individwali tal-ħalib tar-referena. F'dan il-każ, għandhom jiġu stabbiliti miżuri speċjali, skond Artikolu 50 tar-Regolament (KE) Nru 1254/1999, għalbiex jissimplifikaw l-amministrazzjoni ta'din l-iskema u l-applikazzjoni tagħha minn dawn il-produtturi. L-Istati Membri interessati għandhom jingħataw il-possibbiltà, diġà provduta f'Artikolu 44a tar-Regolament (KE) Nru 2342/1999 taħt ċirkostanzi oħra, sabiex jagħmlu l-1 ta'April id-data tar-referenza għan-numru tal-baqar tal-ħalib meħtieġa li jipproduċu l-kwantità individwati tal-ħalib tar-referenza allokata lill-produttur. Din il-miżura tapplika, mis-sena 2001 sa l-aħħar tas-sena 2004, id-data attwali għall-applikazzjoni tal-ħlasijiet diretti fis-settur tal-ħalib u l-prodotti mill-ħalib.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

(6) erfaringen med tillægsafgiftsordningen har vist, at overførsel af referencemængder via juridiske konstruktioner såsom forpagtning, der ikke nødvendigvis fører til en permanent tildeling af de pågældende referencemængder til modtageren, kan være en yderligere omkostningsfaktor for mælkeproduktionen, som hindrer forbedring af produktionsstrukturerne; for at styrke referencemængdernes karakter som et middel til regulering af markedet for mælk og mejeriprodukter bør medlemsstaterne have beføjelse til at tilbageføre referencemængder, der er overført via bortforpagtning eller lignende juridiske konstruktioner, til den nationale reserve med henblik på omfordeling efter objektive kriterier til aktive producenter, navnlig til producenter, der tidligere har udnyttet dem; medlemsstaterne bør også have beføjelse til at foretage overførsler af referencemængder på anden måde end ved individuelle transaktioner mellem producenter; det bør, navnlig for at sikre eksisterende juridiske rettigheder, udtrykkeligt fastsættes, at medlemsstaterne, når de anvender disse beføjelser, skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at overholde fællesskabsrettens generelle principper;

Maltesisch

(6) Billi l-esperjenza bl-iskemi ta'l-imposti addizzjonali wriet li t-trasferiment ta'kwantitajiet ta'referenza mill-istrutturi legali bħal ma huma kirjiet li mhux necessarjament iwasslu għal allokazzjoni permanenti tal-kwantitajiet ta'referenza li jikkonċernaw lil dak li jirċievi t-trasferiment, jistgħu b'żieda mal-fattur ta'l-ispejjeż tal-produzzjoni tal-ħalib li jfixklu t-titjib ta'l-istrutturi tal-produzzjoni; billi sabiex jissaħħaħ il-karattru ta'kwantitajiet ta'referenza bħala mezzi li jirregolaw is-suq tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib, l-Istati Membri għandhom ikunu awtorizzati li jallokaw kwantitajiet ta'referenza, li kienu trasferiti bejn il-kirjiet jew mezzi legali kumparabbli, lejn ir-riserva nazzjonali għal distribuzzjoni mill-ġdid fuq il-bażi ta'kriterja oġġettiva, lejn produtturi attivi partikolarment lejn dawk li jkunu għamlu użu minnhom qabel; billi l-Istati Membri għandhom ukoll ikollhom id-dritt li jorganizzaw it-trasferiment ta'kwantitajiet ta'referenza b'metodu differenti milli bil-mezzi ta'tranżazzjonijiet individwali bejn produtturi; billi għandu jkun hemm disposizzjoni espliċita, partikolarment bl-għan li jittieħed akkont xieraq tad-drittijiet legali eżistenti, li, meta jsir użu minn dawn l-awtorizzazzjonijiet, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex ikunu konformi mal-prinċipju ġenerali tal-liġi tal-Komunità;

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

(8) ammekopræmie bør principielt kun ydes til producenter, der ikke leverer mælk til mejerierne under tillægsafgiftsordningen i Rådets forordning (EØF) nr. 3950/92 af 28. december 1992 om en tillægsafgift på mælk og mejeriprodukter(6); der kan dog også være behov for indkomststøtte til bedrifter med både en malkekobesætning og en ammekobesætning; ammekopræmien bør derfor også ydes til små og mellemstore blandede bedrifter med en samlet individuel mælkereferencemængde på højst 120000 kg; på grund af de forskellige produktionsstrukturer i Fællesskabet bør medlemsstaterne have beføjelse til at ændre eller ophæve denne kvantitative begrænsning ud fra objektive kriterier;

Maltesisch

(10) Billi l-livell tal-produzzjoni ta'produttur jista'jvarja minħabba bidliet fil-merħla jew fil-kapaċità tal-produzzjoni; billi huwa għalhekk rakkomandabbli li jkun hemm disposizzjoni għall-possibbiltà tat-trasferiment tad-drittijiet għal-premju minn baqar li jreddgħu, li jkunu ġew akkwistati f’dak li għandu x’jaqsam ma'limiti massimi individwali, lejn produtturi oħra, skond ċerti kundizzjonijiet, jew flimkien mal-qasam jew mingħajr ma tinżamm ir-rabta bejn id-drittijiet tal-premju u l-art fejn il-merħliet jinżammu;

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

2. Den tillægsafgiftsordning for producenter af komælk, der blev indført ved forordning (EØF) nr. 3950/92, anvendes ikke i OD.

Maltesisch

2. L-iskema ta'taxxa addizzjonali applikabbli fuq il-produtturi tal-ħalib tal-baqra li hemm provvediment dwarha fir-Regolament (KEE) Nru 3950/92 m'għandhiex tapplika fid-DBF.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

3. Opkøberen er ansvarlig for, at de samlede mængder mælk og/eller andre mejeriprodukter, opkøberen har fået leveret, bogføres ifølge tillægsafgiftsordningen; opkøberen opbevarer derfor følgende dokumenter, så de kan stilles til rådighed for medlemsstatens myndigheder, i mindst tre år fra udgangen af det år, hvor disse dokumenter udarbejdes: fortegnelsen over opkøberne og de virksomheder, der behandler eller forarbejder mælk eller andre mejeriprodukter, og som har leveret opkøberen mælk eller andre mejeriprodukter, og oplysninger om den mængde, som hver leverandør har leveret hver måned.

Maltesisch

3. Ix-xerrejja għandhom ikunu responsabbli biex jirreġistraw taħt l-arranġamenti addizzjonali tat-taxxa l-kwantitajiet kollha tal-ħalib u/jew prodotti oħra tal-ħalib ikkunsinnati lilhom; għal dak l-iskop huma għandhom iżommu disponibbli għall-awtorità kompetenti, għal ta'l-inqas tliet snin mill-aħħar tas-sena li fiha d-dokumenti huma mfassla, il-lista ta'xerrejja u impriżi li jittrattaw jew jipproċessaw ħalib u/jew prodotti oħra tal-ħalib u jipprovduhom bil-ħalib jew, prodotti oħra tal-ħalib u, għal kull xahar, il-kwantitajiet ikkunsinnati minn kull fornitur.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

Der ydes på de betingelser, der er fastsat i denne forordning, erstatning til producenter, der har erhvervet en bedrift eller en del af en bedrift underlagt en forpligtelse i henhold til forordning (EØF) nr. 1078/77 (»SLOM-bedrift«), og som har lidt tab, fordi de i det referenceår, som den pågældende medlemsstat valgte ved anvendelsen af tillægsafgiftsordningen for mælk, har været underlagt begrænsninger med hensyn til levering eller salg af mælk eller mejeriprodukter som følge af nævnte forpligtelse.

Maltesisch

Għandu jingħata kumpens bil-kondizzjonijiet preskritti f’dan ir-Regolament, lill-produtturi li lilhom kienet trasferita l-azjenda kollha jew parti minnha suģģett għal garanzija mogħtija skond ir-Regolament (KEE) Nru 1078/77 ("azjenda SLOM"), u li ģarrbu telf minħabba r-restrizzjoni fil-livelli ta'tqassim jew bejgħ ta'ħalib jew prodotti tal-ħalib, skond dik il-garanzija matul is-sena referenzjali magħżula mill-Istat Membru konċernat skond l-iskema ta'imposti addizjonali fis-settur tal-ħalib jew prodotti tal-ħalib.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Dänisch

a) det antal malkekøer, der er påkrævet for at producere den individuelle referencemælkemængde, der er tildelt producenten pr. 31. marts før begyndelsen af den periode på 12 måneder for anvendelse af tillægsafgiftsordningen, der begynder i det pågældende kalenderår, idet dette antal køer beregnes ved hjælp af den gennemsnitlige mælkeydelse, der er fastlagt i bilag II

Maltesisch

(a) in-numru tal-baqar tal-ħalib meħtieġa sabiex jipproduċu l-kwantità tar-referenza individwali tal-ħalib allokata lill-produttur fil-31 ta'Marzu ta'qabel il-bidu tal-perjodu taż-żmien ta'12-il xahar ta'l-applikazzjoni ta'l-iskema ta'l-impost miżjud li tibda fis-sena kalendarja interessata; dan in-numru tal-baqar għandu jiġi kkalkolat billi tintuża l-produzzjoni medja tal-ħalib iddefinita fl-Anness II;

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

a) en erklæring fra producenten med oplysning om den individuelle referencemælkemængde, der er tildelt ham pr. 31. marts forud for begyndelsen af den periode på 12 måneder for anvendelse af tillægsafgiftsordningen, som begynder i det pågældende kalenderår; er denne mængde ikke kendt på det tidspunkt, hvor ansøgningen indgives, meddeles mængden snarest muligt til myndighederne, og

Maltesisch

(a) dikjarazzjoni li ssemmi l-kwantità tar-referenza individwali tal-ħalib allokata lill-produttur fil-31 ta'Marzu ta'qabel il-bidu tal-perjodu taż-żmien ta'12-il xahar minn meta bdiet tiġi applikata l-iskema ta'l-impost miżjud li tibda fis-sena kalendarja interessata; meta din il-kwantità ma tkunx magħrufa fid-data li fiha tkun ġiet sottomessa l-applikazzjoni, din għandha tiġi nnotifikata lill-awtorità kompetenti malajr kemm jista'jkun; u

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

i de forenede sager T-195/94 og T-202/94, anlagt af to producenter, dømte Retten i Første Instans ved dom af 9. december 1997 Fællesskabet til at erstatte de tab, som producenterne havde lidt, fordi de oprindelige EF-bestemmelser om indførelse af tillægsafgiftsordningen ikke forudså tildeling af en individuel referencemængde for bedrifter underlagt en forpligtelse i henhold til forordning (EØF) nr. 1078/77, og fordi efterfølgende ændringer af bestemmelserne udelukkede tildeling af specifikke referencemængder til overtagere af en præmie ydet i medfør af forordning (EØF) nr. 1078/77, som havde modtaget en referencemængde i henhold til artikel 2 og/eller 6 i forordning (EØF) nr. 857/84;

Maltesisch

Billi, fuq it-talba ta'żewġ produtturi, il-Qorti ta'Prim'Istanza, fis-sentenza tagħha tad-9 ta'Diċembru 1997 fil-każi konģunti T-195/94 u T-202/94, ordnat lill-Komunità biex tagħmel tajjeb għall-ħsara li ģarrbu dawn il-produtturi sa fejn il-leģislazzjoni oriģinali li stabbiliet l-iskema ta'imposti addizzjonali ma ħasbetx għall-allokazzjoni ta'kwantità referenzjali dwar azjendi suģģetti għall-obbligu skond ir-Regolament (KEE) Nru 1078/77 u sa fejn l-emendi sussegwenti għal-leģislazzjoni kienu jeskludu l-allokazzjoni ta'kwantitajiet referenzjali speċjali għal dawk li lilhom kien trasferit premium mogħti skond ir-Regolament (KEE) Nru 1078/77 li kienu rċevew kwantità referenzjali skond l-Artikolu 2 u/jew l-Artikolu 6 tar-Regolament (KEE) Nru 857/84;

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

ud fra følgende betragtninger:(1) Ved Rådets forordning (EØF) nr. 3950/92 af 28. december 1992 om en tillægsafgift på mælk og mejeriprodukter(6) blev tillægsafgiftsordningen, der oprindelig blev indført i denne sektor den 2. april 1984, forlænget med yderligere syv tolvmånedersperioder; formålet med ordningen var at formindske uligevægten mellem udbud og efterspørgsel efter mælk og mejeriprodukter og at nedbringe det deraf følgende strukturelle overskud; ordningen er fortsat nødvendig i fremtiden, hvis der skal opnås en bedre markedsligevægt; den bør derfor videreføres for yderligere otte tolvmånedersperioder fra den 1. april 2000;

Maltesisch

(1) Billi, skond ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3950/92 tat-28 ta'Diċembru 1992, l-istabbiliment ta'imposti addizzjonali fis-setturi tal-ħalib u l-prodotti mill-ħalib ([6]), l-iskema ta'l-imposti addizzjonali, li kienet oriġinarjament introdotta bejn it-2 ta'April 1984 fl-imsemmi settur, kienet ġiet imtawla b'seba perijodi oħra ta'12-il xahar il-wieħed; billi l-iskop ta'din l-iskema kien li jitnaqqas l-iżbilanċ bejn il-forniment u t-talba fis-suq tal-ħalib u l-prodotti mill-ħalib u l-ammonti żejda li jirriżultaw minn dik l-istruttura; billi għandu għalhekk ikompli li jkun applikat għal tmien perijodi oħra konsekuttivi ta'12-il xahar il-wieħed li jibdew mill-1 ta'April 2000;

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

ud fra følgende betragtninger:Ved indførelsen i 1984 af tillægsafgiftsordningen for mælk og mejeriprodukter blev der ikke i EF-bestemmelserne om tildeling af individuelle referencemængder taget højde for situationen for producenter, som ikke eller kun i begrænset omfang havde leveret eller solgt mælk i det af medlemsstaten anvendte referenceår som følge af en forpligtelse, de havde indgået i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 1078/77 af 17. maj 1977 om indførelse af en præmieordning for ikke-markedsføring af mælk og mejeriprodukter og for omstilling af malkekvægsbesætninger (4);

Maltesisch

Billi, meta fl-1984 ģiet stabbilita l-iskema dwar imposti addizzjonali fis-settur tal-ħalib u ta'prodotti tal-ħalib, il-leģislazzjoni tal-Komunita waqt li kienet qed tistabbilixxi r-regoli dwar l-allokazzjoni ta'kwantitajiet referenzjali individwali, ma kkunsidratx is-sitwazzjoni ta'produtturi li, bħala riżultat ta'l-impenn tagħhom skond ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1078/77 tas-17 ta'Mejju 1997 li daħħal sistema ta'premiums għal meta ħalib jew prodotti tal-ħalib ma jitqegħdux fis-suq u għall-konverżjoni ta'merħliet ta'baqar li jipproduċu l-ħalib [4], ma qassmux jew ma biegħux ħalib matul is-sena referenzjali adottata mill-Istat Membru jew inkella kienu limitati fil-livell tat-tqassim jew bejgħ matul dik is-sena;

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK