Google fragen

Sie suchten nach: hafenstaatskontrollen (Deutsch - Holländisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Deutsch

Holländisch

Info

Deutsch

Eine beschäftigt sich mit den Normen für Schiffssicherheit und Hafenstaatskontrollen.

Holländisch

Extra geld voor het GVDB

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

Im Hinblick auf die Hafenstaatskontrollen gehe der Kommissionsvorschlag nicht weit genug.

Holländisch

medebeslissingsprocedure en het Parlement niet uitsluitend wordt geraadpleegd.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

Die Kommission schlug drei Einzelmaßnahmen vor. Eine beschäftigt sich mit den Normen für Schiffssicherheit und Hafenstaatskontrollen.

Holländisch

In plaats daarvan stelt zij voor dat de nationale vertegenwoordigers in Eurojust steun krijgen van een plaatsvervangende vertegenwoordiger.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

Ich möchte Sie bitten, Herr Präsident, die Kommission aufzufordern, die Hafenstaatskontrollen stärker durch zusetzen.

Holländisch

De heer Visser (S). - Mijnheer de Voorzitter, toen enige jaren geleden in de Filippijnse wateren een veer boot verongelukte, waarbij enige duizenden mensen omkwamen, riepen wij dat bij ons zoiets niet zou kun nen gebeuren, maar daarna vond bij ons het ongeluk met de Herald of Free Enterprise plaats en nu de af schuwelijke brand op de Scandinavian Star.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

Es ist folglich dringend erforderlich, auch die Hafenstaatskontrollen zu verschärfen und die Mindestanforderungen an Schiffe und Klassifizierungsgesellschaften zu erhöhen.

Holländisch

Een verscherping van de havenstaatcontrole en een verbetering van de minimumnormen voor vaartuigen en classificatiebureaus zijn dan ook van het grootste belang.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-22
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Deutsch

Die Hafenstaatskontrollen sind eine entscheidende Voraussetzung für die Anwendung internationaler Übereinkommen, wie sie fortlaufend von der Inter nationalen Schiffahrtsorganisation mit Sitz in London

Holländisch

Kennelijk hebben wij niets geleerd van het ongeluk met de He rald of Free Enterprise.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

Es gibt strikte Normen, soweit es den Transport auf See betrifft, insbesondere natürlich, soweit es Hafenstaatskontrollen und die notwendigen Kontrollanforderungen betrifft, die eingehalten werden müssen.

Holländisch

Wij moeten echter duidelijk voor ogen houden dat de instelling van een procedure voor de wederzijdse erkenning van vaarbewijzen voor de binnenscheepvaart niet meer dan een tussenoplossing, een voorlopige of overgangsmaatregel kan zijn.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

Die Überarbeitung der Richtlinien über die Hafenstaatskontrollen und die Schiffsüberwachung sollen hinsichtlich der Klassifikationsgesellschaften Ordnung schaffen und die Zahl der Schiffsbesichtiger in den Mitgliedstaaten deutlich erhöhen, vorausgesetzt, dass diese die Mittel dafür bereit stellen.

Holländisch

In de herzieningen van de richtlijnen inzake de havencontroles en de scheepsinspecties zou orde op zaken moeten worden gesteld wat betreft de classificatiebureaus en zou een aanzienlijke verhoging van het aantal inspecteurs in de lidstaten moeten worden vastgelegd, evenwel op voorwaarde dat deze lidstaten hiervoor de middelen beschikbaar stellen.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-22
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Deutsch

Der Rat hat im Einklang mit dieser Entschließung bereits Maßnahmen betreffend die Organisation des sicheren Betriebes von Fahrgastfährlinien und die Sicherheitsnormen für Fahrgastschiffe im Kabotagebetrieb ergriffen, mit denen früher angenommene Maßnahmen betreffend die Einstufung von Schiffen in Klassen, die Ausbildung von Seeleuten, die Hafenstaatskontrolle und die Schiffsausrüstung ergänzt wurden.

Holländisch

Overeenkomstig deze resolutie heeft de Raad reeds maatregelen vastgesteld voor het veiligheidsbeleid van veerbootrederijen en veiligheidsnormen voor passagiersschepen in het cabotagevervoer, die een aanvulling vormen op de maatregelen die reeds zijn aangenomen betreffende de classificatie van schepen, de opleiding van zeelieden, havenstaatcontroles en de maritieme uitrusting.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-25
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

Die Agentur soll insbesondere das Gemeinschaftssystem der Hafenstaatskontrolle stützen und die Klassifikationsgesellschaften überwachen helfen, die auf Gemeinschaftsebene anerkannt sind.

Holländisch

Het agentschap moet met name het algemene stelsel van havenstaatcontrole in de Gemeenschap helpen versterken en helpen bij het toezien op de op communautair niveau erkende classificatiebureaus.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

durch die Vereinbarung über die Hafenstaatskontrolle eingesetzter Ausschuss

Holländisch

Comité van het memorandum van overeenstemming inzake toezicht op schepen door de havenstaat

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Deutsch

Was nun die in Ziffer 11 der Entschließung erhobene Forderung nach einer Richtlinie des Rates zur Hafenstaatskontrolle angeht, so kann ich folgendes bemerken: Wenn sich herausstellt, daß das bestehende Me morandum nicht zufriedenstellend funktioniert, so wird

Holländisch

Tegelijkertijd heeft de Commissie nagelaten de Raad een alomvattend plan voor te leggen voor een betrouwbaar vervoersbeleid, of een actieplan voor individuele Lid-Staten, om het hen mogelijk te maken op een volledige en adequate manier aan hun verantwoorde lijkheden te voldoen.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Deutsch

Mark WATTS (SPE UK) Gemeinsamer Standpunkt des Rates im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 95/21/EG des Rates zur Durchsetzung internationaler Normen für die Schiffssicherheit, die Verhütung von Verschmutzung und die Lebens- und Arbeitsbedingungen an Bord von Schiffen, die Gemeinschaftshäfen anlaufen und in Hoheitsgewässern der Mitgliedstaaten fahren (Hafenstaatskontrolle) Dok.: A5-0140/2001 Verfahren: Mitentscheidung (zweite Lesung),

Holländisch

Evelyne GEBHARDT (PES, D) Initiatief van de Republiek Portugal, de Franse Republiek, het Koninkrijk Zweden en het Koninkrijk België met het oog op de aanneming van het Besluit van de Raad betreffende de oprichting van Eurojust ter bersterking van de bestrijding van de strijd tegen ernstige vormen van georganiseerde criminaliteit Doe.: A5­0153/2001 Procedure : Raadpleging Debat : 17 mei 2001

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Deutsch

Was die USA und Japan praktizieren, sollte die EG nicht weniger praMizieren, von der Hafenstaatskontrolle über strengere Regelungen für die Sicherheit der europäische Häfen anlaufenden Schiffe bis zur Regulierung der Küstenschiffahrt.

Holländisch

Hieruit volgt dat het zelfbeschikkingsrecht niet het recht inhoudt wille keurig grenzen te veranderen, omdat daardoor afbreuk wordt gedaan aan het zelfbeschikkingsrecht van andere volkeren.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Deutsch

festzustellen, daß die Italienische Republik dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus dem EG-Vertrag und aus der Richtlinie 95/21/EG des Rates vom 19. Juni 1995 zur Durchsetzung internationaler Normen für die Schiffssicherheit, die Verhütung von Verschmutzung und die Lebens- und Arbeitsbedingungen an Bord von Schiffen, die Gemeinschaftshäfen anlaufen und in Hoheitsgewässern der Mitgliedstaaten fahren (Hafenstaatskontrolle), verstoßen hat, daß sie nicht die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften erlassen hat, um der Richtlinie nachzukommen;

Holländisch

"1) vast te stellen dat de Italiaanse Republiek, door niet de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen om te voldoen aan richtlijn 95/21/EG van 19 juni 1995 betreffende de naleving, met betrekking tot de schepen die gebruik maken van havens in de Gemeenschap en varen in de onder de jurisdictie van de lidstaten vallende wateren, van internationale normen op het gebied van de veiligheid van schepen, voorkoming van verontreiniging en leef- en werkomstandigheden aan boord (havenstaatcontrole), de krachtens die richtlijn en het EG-Verdrag op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen;

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Deutsch

Maß nahmen im Rahmen der Hafenstaatskontrolle könnten ebenfalls wichtige Beiträge zur Erreichung dieses Ziels leisten. Die kürzlich in Genf geschlossene Übereinkunft über die Bedingungen für die Schiffsregistrierung könnte in dieser Hinsicht eine nützliche Rolle spielen.

Holländisch

Precies zoals in het document van de voorzitter van de Vervoerscommissie, hechten wij ook groot belang aan de koppeling, of, zoals hij het zelf uitdrukt, het parallellisme tussen de harmonisatie en de liberalisatie en vooral aan de indiening van een programma van gecoördineerde maatregelen.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Deutsch

Schiffssicherheit und Lebens- und Arbeitsbedingungen an Bord (Hafenstaatskontrolle) kontrolle)

Holländisch

Zij moeten echter ook kunnen rekenen op hulp bij het aanleggen van een dossier om een tijdelijke verblijfsvergunning te verkrijgen.en om stappen te ondernemen tegen degenen die hen seksueel of psychisch hebben geïntimideerd..

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Deutsch

Sie hätte längst mit Hafenstaatskontrolle durchgesetzt werden müssen, zumindest im Hinblick auf die Sicherheit der Passagiere!

Holländisch

Deze had, ten minste met het oog op de veiligheid van passagiers, allang met havenstaatcontrole ten uitvoer moeten worden gelegd!

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: IATE

Deutsch

Die inoffizielle Diskussion, die bis jetzt über den Vorschlag der Kommission an den Rat stattgefunden hat, führt zu der Schlußfolgerung, daß alle Mitgliedstaaten die Harmonisierung und die erhöhte Wirksamkeit der Hafenstaatskontrolle in der Gemeinschaft wünschen.

Holländisch

Mijnheer de Voorzitter, waarde collega's, de Griekse handelsvloot vormt, nu Griekenland met de Europese Gemeenschap verenigd is, een enorm grote macht in het zeevervoer van de Europese Gemeenschap, een zaak waarop ook de Voorzitter van het Europese Parlement, mevrouw Veil, gisteren in haar rede speciaal de nadruk legde.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Deutsch

Bericht LAGENDIJK - Konfliktprävention Erklärungen des Rates und der Kommission - Zugang zu Dokumenten Bericht GAHLER - Beziehungen EU/Iran Gemeinsame Aussprache - Schiffssicherheit - Bericht WATTS - Hafenstaatskontrolle - Bericht ORTUONDO LARREA - Schiffsüberprüfungs- und -besichti-gungsorganisationen - Bericht HATZD3AKIS - Hüllen für Öltankschiffe Bericht PALACIO VALLELERSUNDI - Gemeinschaftspatent Bericht VAN DEN BURG - Grenzüberschreitende betriebliche Altersversorgung Bericht PÉREZ ROYO - Finanzsicherheiten Abstimmungen Feierliche Sitzung zur Verleihung des Sacharow-Preises 2001 an: - Herrn Izzat GHAZZAWI, Palästinenser, und Frau Nurit PELED-ELHANAN, Israeli - Don Zacarias KAMUENHO, Erzbischof von Lubango, Angola Fortsetzung der Abstimmungen Fragestunde mit Anfragen an den Rat

Holländisch

• diensten · Aanbeveling tweede lezing Niebler - Machtiging voor elektronischecommunicatienetwerken en -diensten · Aanbeveling tweede lezing Niebler - Radiospectrumbeleid · Aanbeveling tweede lezing Paasilinna - Elektronischecommunicatienetwerken en -diensten · Aanbeveling tweede lezing Brunetta - Toegang tot elektronischecommunicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten · Aanbeveling tweede lezing Harbour - Universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronischecommunicatienetwerken en -diensten Verslag Bushill-Matthews - Maatregelen voor financiële bijstand aan innoverende en werkgelegenheidscheppende KMO's (verslag 2000) Verslag Graefe zu Baringdorf- Verkeer van mengvoerders

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK