Google fragen

Sie suchten nach: uitvoervergunningen (Deutsch - Italienisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Deutsch

Italienisch

Info

Deutsch

VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT IN- OF UITVOERVERGUNNINGEN

Italienisch

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE LICENZE DI IMPORTAZIONE O DI ESPORTAZIONE

Letzte Aktualisierung: 2017-01-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Deutsch

c) de bevoegde instanties stellen de Commissie in kennis van de afgifte van in- of uitvoervergunningen.

Italienisch

c) le autorità competenti informano la Commissione del rilascio delle licenze d'importazione o d'esportazione.

Letzte Aktualisierung: 2017-01-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Deutsch

De geldigheidsduur van de door de bevoegde instanties van de lidstaten af te geven in- of uitvoervergunningen bedraagt vier maanden.

Italienisch

La durata della validità delle licenze d'importazione o d'esportazione che devono essere rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri è di quattro mesi.

Letzte Aktualisierung: 2017-01-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Deutsch

De houders van in- of uitvoervergunningen kunnen, op verzoek, uittreksels van deze vergunningen verkrijgen bij de bevoegde instanties van de lidstaat die de vergunning hebben afgegeven.

Italienisch

I titolari di licenze d'importazione o d'esportazione possono, su richiesta, ottenerne estratti dalle autorità competenti dello Stato membro che hanno rilasciato la licenza.

Letzte Aktualisierung: 2017-01-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Deutsch

De in- of uitvoervergunningen en uittreksels daarvan moeten, behoudens overmacht, binnen tien werkdagen na afloop van de geldigheidstermijn worden ingeleverd bij de bevoegde instantie van de lidstaat die deze heeft afgegeven.

Italienisch

Le licenze d'importazione o d'esportazione e i relativi estratti, devono, salvo casi di forza maggiore, essere restituiti alle autorità competenti dello Stato membro che li ha rilasciati entro i dieci giorni lavorativi successivi alla relativa data di scadenza.

Letzte Aktualisierung: 2017-01-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Deutsch

b) de bevoegde instanties van de lidstaten geven in- of uitvoervergunningen af binnen tien werkdagen na de kennisgeving van het besluit van de Commissie of binnen de door deze vastgestelde termijnen;

Italienisch

b) le autorità competenti degli Stati membri rilasciano le licenze d'importazione o d'esportazione entro i dieci giorni lavorativi successivi alla notifica della decisione della Commissione o entro i termini stabiliti da questa;

Letzte Aktualisierung: 2017-01-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Deutsch

De aanvragen om in- of uitvoervergunningen, de vergunningen of de uittreksels daarvan worden gesteld op formulieren waarvan het model volgens de in artikel 22, lid 2, bedoelde procedure wordt vastgesteld.

Italienisch

Le domande di licenze d'importazione o d'esportazione, le licenze e i relativi estratti sono redatti su formulari conformi al modello le cui caratteristiche sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Letzte Aktualisierung: 2017-01-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Deutsch

Tenzij bij de vaststelling van een contingent anders wordt bepaald, kunnen producten die onder een contingent vallen uitsluitend in het vrije verkeer worden gebracht of uitgevoerd indien de lidstaten daarvoor overeenkomstig de bepalingen van deze verordening in- of uitvoervergunningen hebben afgegeven.

Italienisch

Salvo disposizioni diverse adottate all'atto della fissazione del contingente, l'immissione in libera pratica o l'esportazione di prodotti oggetto di contingente è subordinata alla presentazione di una licenza d'importazione o d'esportazione rilasciata dagli Stati membri conformemente al presente regolamento.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-27
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Deutsch

Binnen de volgens de in artikel 22, lid 2, bedoelde procedure vastgestelde termijn gaat de Commissie over tot een gelijktijdig onderzoek van de gegevens die de bevoegde instanties van de lidstaten hebben verstrekt en stelt zij de hoeveelheid van het contingent of van de tranches van het contingent vast waarvoor deze instanties in- of uitvoervergunningen moeten afgeven.

Italienisch

Entro il termine fissato secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, la Commissione esamina simultaneamente le informazioni trasmesse dalle autorità competenti degli Stati membri e determina il quantitativo del contingente o delle sue frazioni per il quale dette autorità devono rilasciare le licenze di importazione e di esportazione.

Letzte Aktualisierung: 2017-01-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Deutsch

De in- of uitvoervergunningen geven recht op de invoer of de uitvoer van de gecontingenteerde producten en zijn geldig in de gehele Gemeenschap, ongeacht de plaatsen van in- of uitvoer die de bedrijven in hun aanvragen hebben opgegeven.

Italienisch

Le licenze d'importazione o d'esportazione autorizzano a importare o a esportare i prodotti oggetto di contingente e sono valide in tutta la Comunità, qualunque sia il luogo d'importazione o d'esportazione indicato dall'operatore nella sua domanda.

Letzte Aktualisierung: 2017-01-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Deutsch

In het geval dat een contingent beperkt is tot een of meer regio's in de Gemeenschap, zijn de in- of uitvoervergunningen slechts geldig in de lidstaat of lidstaten van de betrokken regio of regio's.

Italienisch

Se il contingente è limitato a una o a più regioni della Comunità, le licenze d'importazione o d'esportazione sono valide solo ne(llo)(gli) Stat(o)(i) membr(o)(i) della(e) region(e)(i) interessat(a)(e).

Letzte Aktualisierung: 2017-01-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Deutsch

Indien de in- of uitvoervergunning tegen het stellen van een zekerheid is afgegeven, wordt deze ingevorderd wanneer de in lid 1 bedoelde termijn niet in acht wordt genomen, behoudens overmacht.

Italienisch

Qualora il rilascio delle licenze d'importazione o d'esportazione sia stato subordinato al deposito di una garanzia, questa è incamerata, salvo casi di forza maggiore, in caso di mancato rispetto del termine indicato nel paragrafo 1.

Letzte Aktualisierung: 2017-01-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Deutsch

Onverminderd de bijzondere bepalingen die volgens de in artikel 22, lid 2, bedoelde procedure worden vastgesteld, kunnen de in- of uitvoervergunningen of de uittreksels daarvan die op naam van de vergunninghouder zijn gesteld, niet worden uitgeleend of overgedragen, noch tegen betaling noch kosteloos.

Italienisch

Fatte salve le disposizioni particolari da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, le licenze d'importazione o d'esportazione, nonché i relativi estratti, non possono essere oggetto di prestito né di cessione, a titolo oneroso o gratuito, da parte del titolare al quale il documento è stato rilasciato nominativamente.

Letzte Aktualisierung: 2017-01-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Deutsch

(22) Om vast te stellen of de binnenlandse verkoop representatief was, werden verkopen aan niet-verbonden handelaren in Noorwegen die gedurende het NOT in het bezit waren van een uitvoervergunning, buiten beschouwing gelaten omdat de uiteindelijke bestemming van deze verkopen niet met zekerheid kon worden vastgesteld.

Italienisch

(22) Per determinare se le vendite interne erano rappresentative, le vendite a commercianti indipendenti stabiliti in Norvegia e in possesso di una licenza d'esportazione nel corso del periodo dell'inchiesta di riesame non sono state prese in considerazione poiché non è stato possibile determinare con certezza la destinazione finale di tali vendite.

Letzte Aktualisierung: 2014-08-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK