Google fragen

Sie suchten nach: personaleinsatzes (Deutsch - Lettisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Deutsch

Lettisch

Info

Deutsch

Reduzierung des Personaleinsatzes

Lettisch

attīstītākai personāla skaita samazināšanas politikai

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

Insgesamt sollten mögliche kurzfristige Kostensteigerungen längerfristig durch Kosten­einsparungen aufgrund eines rationelleren Personaleinsatzes ausgeglichen werden können.

Lettisch

Kopumā iespējamo izmaksu pieaugumu īsā laikā jākompensē ar izmaksu aiztaupījumu, ilglaicīgi izmantojot darbaspēku racionālāk.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

2.10 Insgesamt sollten mögliche kurzfristige Kostensteigerungen längerfristig durch Kosteneinsparungen aufgrund eines rationelleren Personaleinsatzes ausgeglichen werden können.

Lettisch

2.10 Kopumā iespējamo izmaksu pieaugumu īsā laikā jākompensē ar izmaksu samazinājumu, racionālāk izmantojot darbaspēku ilgākā laika periodā.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

2.10 Insgesamt sollten mögliche kurzfristige Kostensteigerungen längerfristig durch Kosteneinsparungen aufgrund eines rationelleren Personaleinsatzes ausgeglichen werden können. Die Richtlinie wird nicht zuletzt auch der Sicherheit der Fluggäste zugute kommen.

Lettisch

2.10 Kopumā iespējamo izmaksu pieaugumu īsā laikā jākompensē ar izmaksu samazinājumu, racionālāk izmantojot darbaspēku ilgākā laika periodā. Visbeidzot, taču ne mazsvarīgāk, — direktīva palielinās pasažieru drošību.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Deutsch

In diesen Abkommen werden Art und Modalitäten der Beteiligung des betreffenden Landes an den Tätigkeiten der Agentur, einschließlich der Vertretung in einzelnen internen Organen, der Leistung von Finanzbeiträgen sowie des Personaleinsatzes, geregelt.

Lettisch

Saskaņā ar šiem nolīgumiem tiek izstrādāti noteikumi, kuros nosaka, jo īpaši, to, kādā veidā šīs valstis piedalīsies aģentūras darbā un šīs līdzdalības kārtību, tostarp noteikumus attiecībā uz līdzdalību konkrētās iekšējās struktūrās, finansiālo ieguldījumu un personāla nodarbināšanu.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Deutsch

Der Erfolg von ARRIVAL basiert auf der Entwicklung neuer Algorithmen, mit deren Hilfe das Bahninfrastruktur-Management effizienter organisiert werden kann: von Fahrplänen und Bahnsteigzuweisung über Personaleinsatz und Frachtbeladung bis zum Umgang mit Störungen wie Umleitung und Umplanung von Zügen in Echtzeit.

Lettisch

ARRIVAL panākumu pamatā ir izstrādātie jaunie algoritmi, kurus var izmantot, lai efektīvāk organizētu dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību — no kustības sarakstiem, peronu iedalījuma, personāla sadales un preču kravām līdz reālajā laikā notiekošai traucējumu novēršanai, mainot vilcienu maršrutus un grafikus.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-25
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Deutsch

In der Europäischen Kommission wurden in den letzten Jahren ständig Anstrengungen für einen effizienteren Personaleinsatz unternommen.

Lettisch

Eiropas Komisija ir nepārtraukti centusies palielināt personāla efektivitāti.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-25
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Deutsch

Auch sind gute und harmonisierte Befähigungen Teil einer umfassenderen Sicherheitspolitik der Gemeinschaft, die einen flexibleren Personaleinsatz ermöglichen wird, insbesondere im Hinblick auf die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen sowie die Schaffung und Verwaltung funktionaler Luftraumblöcke.

Lettisch

Tajā pašā laikā augsta līmeņa un saskaņotas kompetences veido daļu no daudzpusīgākas Kopienas drošības politikas un tās veicinās elastīgāku darbspēka organizēšanu, galvenokārt ņemot vērā pārrobežu pakalpojumu sniegšanu un gaisa telpas funkcionālā sadalījuma izveidi un pārvaldību.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Deutsch

Der Einsatz solcher Verfahren muss basierend auf ethischen Überlegungen und anhand der praktischen Gegebenheiten entschieden werden; er muss eindeutig zum Vorteil für den älteren Menschen sein und darf nicht als Kontrollmechanismus oder als Mittel für einen geringeren Personaleinsatz dienen.

Lettisch

Šādu metožu izmantošana jābalsta uz ētiskiem apsvērumiem un praksi, neapšaubāmi jānodrošina priekšrocības vecāka gadagājuma cilvēkam, un šīs metodes nav jāizmanto kā kontroles mehānisms vai iespēja samazināt aprūpētāju sniegto atbalstu.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Deutsch

Der steigende Aufwand zur Überwindung der technologischen Barrieren erfordert einen zunehmenden Personaleinsatz und aufwendige Infrastruktur.

Lettisch

Lai pārvarētu tehnoloģiskas barjeras, kas kļūst arvien sarežģītāk, ir vajadzīgi vairāk cilvēka pūliņi un dārga infrastruktūra.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Deutsch

Die Konsolidierung der Flugsicherungsdienstleister wird einen flexibleren Personaleinsatz erfordern.

Lettisch

Gaisa navigācijas pakalpojumu sniedzēju konsolidācijas procesam būs nepieciešams elastīgāks darbaspēka lietojums.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Deutsch

Dieses Netzwerk bietet alle Voraussetzungen, die notwendig sind, um die Umsetzung von Innovationen auf dem Gebiet der Biomedizin voranzubringen – von bereichsübergreifender Zusammenarbeit, Verfahrensoptimierung, effizientem Personaleinsatz bis zu finanziellen Aspekten usw.

Lettisch

Šī grupa vispusīgi pievēršas visiem jautājumiem, kas jāatrisina, lai nodrošinātu progresu inovācijas ieviešanā biomedicīnas jomā — no starpnozaru sadarbības līdz procesa optimizācijai, cilvēkresursu optimālai izmantošanai, finanšu aspektiem u.c.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Deutsch

Dieses Netzwerk bietet alle Voraussetzungen, die notwendig sind, um die Umsetzung von Innovationen auf dem Gebiet der Biomedizin voranzubringen – von bereichsübergreifender Zusammenarbeit, Verfahrensoptimierung, effizientem Personaleinsatz bis zu finanziellen Aspekten usw.

Lettisch

Šī grupa vispusīgi pievēršas visiem jautājumiem, kas jāatrisina, lai panāktu progresu inovācijas īstenošanā biomedicīnas jomā — no starpnozaru sadarbības līdz procesa optimizācijai, cilvēkresursu optimālai izmantošanai, finanšu aspektiem u.c.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Deutsch

Mit einem derartigen automatischen Zugang soll einerseits die Zahl der Ersuchen und damit der erforderliche Personaleinsatz verringert und andererseits der Informationsaustausch beschleunigt werden.

Lettisch

Sagaidāms, ka šāda automatizētas piekļuves iespēja no vienas puses samazinās pieprasījumu skaitu un līdz ar to arī cilvēkresursu izmantojumu, bet no otras puses paātrinās informācijas apmaiņu.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Deutsch

Sie muss dann auf der Grundlage von Schätzungen komplizierte Pauschalberechnungen vornehmen, die sowohl den einzelstaatlichen Behörden als auch der Kommission einen hohen Zeitaufwand und Personaleinsatz verursachen.

Lettisch

Šādos gadījumos sarežģītas fiksētas aprēķina metodes, kā pamatā ir aplēses, var būt ļoti laikietilpīgas un resursus patērējošas gan valstu iestādēm, gan Komisijai.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Deutsch

Wie bereits 2006 angemerkt, verlangen die Arbeiten einen erheblichen Personaleinsatz sowohl der Kommission als auch der Mitgliedstaaten.

Lettisch

Kā tas bija atzīmēts 2006. gada ziņojumā, darbs prasa iesaistīt daudz darbinieku gan no Komisijas, gan dalībvalstu puses.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Deutsch

- gegenseitige Unterstützung bei der Aus- und Fortbildung des Kontrollpersonals auf Flughäfen und Häfen sowie des Fluglinienpersonals, z. B. mittels bilateraler Austauschprogramme; Ausbau des Einsatzes und gegenseitige Bereitstellung moderner technischer Geräte sowie Verstärkung des Personaleinsatzes;

Lettisch

- nodrošināt savstarpēju palīdzību sākotnējā un tālākā apmācībā gan personālam, kas atbild par pārbaudēm lidostās un ostās, gan aviosabiedrību personālam, piemēram, ar divpusējām apmaiņas programmām; pastiprināti izmantot un savstarpēji nodrošināt ar jaunāko tehnoloģiju, kā arī palielināt darbinieku skaitu,

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Deutsch

Die Preisstruktur kann insbesondere einmalige Anschlussentgelte, die die gerechtfertigten Einrichtungskosten des gewünschten Dienstes abdecken (z. B. für spezielle Geräte, Leitungseinrichtung, Überprüfung und Personaleinsatz) sowie Monatsmieten umfassen, die die laufenden Kosten der Wartung und Nutzung der bereitgestellten Geräte und Ressourcen abdecken;

Lettisch

Konkrēti, tarifu struktūra var ietvert vienreizējas pieslēguma cenas, kas sedz pamatotas pieprasītā pakalpojuma sākotnējās ierīkošanas izmaksas (piemēram, īpašu aprīkojumu, līnijas sagatavošanu, pārbaudes un cilvēkresursus), un ikmēneša cenas, kas sedz nodrošinātā aprīkojuma un resursu pastāvīgās uzturēšanas un lietošanas izmaksas;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Deutsch

Für jede im Tätigkeitsprogramm vorgesehene Aufgabenstellung muß die Dienststelle ausserdem den voraussichtlichen Personaleinsatz in Arbeitstagen/Person und den Zeitplan der Arbeiten angeben.

Lettisch

Turklāt darbu grafikā aģentūra norāda paredzamo daudzumu cilvēkdienu, kas nepieciešamas attiecībā uz katru tās darbības jomu.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Deutsch

Für jeden im Tätigkeitsprogramm vorgesehenen Tätigkeitsbereich muß die Dienststelle ausserdem den voraussichtlichen Personaleinsatz in Arbeitstagen/Person angeben.

Lettisch

Turklāt darbības plānā aģentūra norāda paredzamo daudzumu cilvēkdienu, kas vajadzīgas attiecībā uz katru darbības plānā paredzētās darbības jomu.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK