Google fragen

Sie suchten nach: oasis (Englisch - Maltesisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Englisch

Maltesisch

Info

Englisch

In this regard the EESC stresses the importance of playing close attention to the implementation of the provisions required by the adoption of the OASIS format.

Maltesisch

Il-KESE jenfasizza f’dan ir-rigward l-importanza li tingħata aktar attenzjoni lill-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet li timponi l-adozzjoni tal-format OASIS.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

Good Luck Shipping Company was established to replace the Oasis Freight Company alias Great Ocean Shipping Services, which was sanctioned by the EU and wound up by court order.

Maltesisch

Good Luck Shipping Company inħolqot biex tissostitwixxi l-Oasis Freight Company magħrufa bħala Great Ocean Shipping Services, li kienet sanzjonata mill-Unjoni Ewropea u f'likwidazzjoni legali.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Englisch

Good Luck Shipping Company was established to replace the Oasis Freight Company alias Great Ocean Shipping Services, which was sanctioned by the EU and wound up by court order.

Maltesisch

Good Luck Shipping Company inħolqot biex tieħu post Oasis Freight Company psewdonomu Great Ocean Shipping Services, sanzjonata mill-Unjoni Ewropea, u f'likwidazzjoni legali.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Englisch

It has considerable misgivings, however, about opting to extend to heavy-duty commercial vehicles the standardised OASIS format, designed for passenger cars.

Maltesisch

Madankollu għandu dubji serji dwar l-opzjoni li testendi l-format OASIS standardizzat, maħsub għal vetturi tal-passiġġieri fuq vetturi kummerċjali heavy-duty.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

Recognising standards developed by fora and consortia such as IETF, W3C and OASIS would in general facilitate cooperation in ICT standardisation matters with major trading partners such as the US and such cooperation could be taken up in the framework of the Transatlantic Economic Council.

Maltesisch

Ir-rikonoxximent tal-istandards żviluppati mill-fora u mill-konsorzji bħal IETF, W3C u OASIS b'mod ġenerali jiffaċilita l-kooperazzjoni fi kwistjonijiet tal-istandardizzazzjoni tal-ICT ma' imsieħba kummerċjali ewlenin bħall-Istati Uniti u tali kooperazzjoni tkun tista' tiġi ddeterminata fil-qafas tal-Kunsill Ekonomiku Transatlantiku.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

1.6 In order to dispel these misgivings, the EESC hopes that the Commission will continue to seek alternative solutions which could have the same presumed advantages as the OASIS system but would be simpler and cheaper for users to apply.

Maltesisch

1.6 Sabiex jixxejjen dan it-tħassib, il-KESE jittama li l-Kummissjoni ser tkompli tfittex soluzzjonijiet alternattivi li jista’ jkollhom l-istess vantaġġi maħsuba bħas-sistema OASIS, iżda jkunu aktar sempliċi u orħos biex jiġu applikati mill-utenti.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

Applying the OASIS system to repair firms for heavy-duty commercial vehicles, which are almost all SMEs, would mean imposing on them the considerable financial and organisational burdens of installing and administering the new system.

Maltesisch

L-applikazzjoni tas-sistema OASIS fuq ditti ta’ tiswija ta’ vetturi kummerċjali heavy-duty, li kważi kollha huma SMEs, tfisser impożizzjoni fuqhom ta’ piżijiet finanzjarji u organizzazzjonali konsiderevoli, sabiex tiġi installata u amministrata s-sistema l-ġdida.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

It has misgivings, however, about opting to extend to heavy-duty commercial vehicles the standardised OASIS format, designed for passenger cars, for the reasons outlined below.

Maltesisch

Madankollu għandu dubji serji dwar l-opzjoni li testendi l-format standardizzat OASIS, maħsub għal vetturi tal-passiġġieri, fuq vetturi kummerċjali heavy-duty.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

4.7.2 In the light of the foregoing, the EESC would therefore propose that the Commission undertake an impact assessment focused on a cost/benefit analysis of the use of OASIS over other possible simpler and cheaper solutions.

Maltesisch

4.7.2 Għalhekk, fid-dawl ta’ dak li ġara, il-KESE jipproponi li l-Kummissjoni tagħmel stima ta’ l-impatt immirata fuq analiżi spiża/benefiċċju dwar l-użu ta’ l-OASIS fuq soluzzjonijiet oħra possibbli li huma aktar sempliċi u orħos

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

Former Regional Director of IRISL in the United Arab Emirates, Managing Director of Pacific Shipping, sanctioned by the European Union, of Great Ocean Shipping Company, alias Oasis Freight Agency, sanctioned by the European Union.

Maltesisch

Ex-Direttur Reġjonali tal-IRISL fl-Emirati Għarab Magħquda, Direttur Maniġerjali ta' Pacific Shipping, sanzjonata mill-Unjoni Ewropea, ta' Great Ocean Shipping Company, psewdonimu ta' Oasi Freight Agency, sanzjonata mill-Unjoni Ewropea.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Englisch

In a study of 3235 high-risk UA/NSTEMI patients scheduled for angiography and treated with open- label fondaparinux (OASIS 8/FUTURA), the 2026 patients indicated for PCI were randomised to receive one of two double-blind dose regimens of adjunctive UFH.

Maltesisch

Fi studju ta’ 3235 pazjent b’riskju ogħli ta’ UA/NSTEMI skedati għal anġiografija u kkurati b’fondaparinux open-label (OASIS 8/FUTURA), l-2026 pazjent indikati għal PCI kienu randomised biex jirċievu skeda waħda minn żewġ skedi ta’ dożi double-blind ta’ UFH miżjud mal-kura.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

OASIS 6 was a double blind, randomised study assessing the safety and efficacy of fondaparinux 2.5 mg once daily, versus usual care (placebo (47%) or UFH (53%) in approximately 12,000 patients with STEMI.

Maltesisch

OASIS 6 kien studju double blind, mhux bażat fuq xi għażla ppjanata, li jassessja s-sigurtà u l- effikaċja ta’ 2.5 mg fondaparinux kuljum, kontra kura normali (plaċebo 47% jew UFH(53%)) f’madwar 12000 pazjent bi STEMI.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

OASIS 6 was a double blind, randomised study assessing the safety and efficacy of fondaparinux 2.5 mg once daily, versus usual care (placebo (47%) or UFH (53%)) in approximately 12000 patients with STEMI.

Maltesisch

OASIS 6 kien studju double blind, mhux bażat fuq xi għażla ppjanata, li jassessja s-sigurta’ u l- effikaċja ta’ 2.5 mg fondaparinux kuljum, kontra kura normali (plaċebo 47% jew UFH(53%)) f’madwar 12000 pazjent bi STEMI.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

4.7.2 Applying the OASIS system to repair firms for heavy-duty commercial vehicles, which are almost all SMEs, would mean imposing on them the considerable financial and organisational burdens of installing and administering the new system.

Maltesisch

4.7.2 L-applikazzjoni tas-sistema OASIS fuq ditti għat-tiswija ta’ vetturi kummerċjali heavy-duty, li kważi kollha huma SMEs, tfisser impożizzjoni fuqhom ta’ piżijiet finanzjarji u organizzazzjonali konsiderevoli, sabiex tiġi installata u amministrata s-sistema l-ġdida.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

4.7.3 In the light of the foregoing, the EESC would therefore propose that the Commission undertake an impact assessment focused on a cost/benefit analysis of the use of OASIS over other possible solutions, such as, for example the CEN standard (European Committee for Standardisation).

Maltesisch

4.7.3 Għalhekk, fid-dawl ta’ dak li ġara, il-KESE jipproponi li l-Kummissjoni tagħmel stima ta’ l-impatt immirata fuq analiżi spiża/benefiċċju dwar l-użu ta’ l-OASIS fuq soluzzjonijiet possibbli oħra, bħal pereżempju s-CEN standard (Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni).

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

9.2 By forming an “oasis” of regulatory convergence and openness, also open to newcomers, the EU – US Agreement has the potential to substitute the 1944 Chicago Convention by spreading to other, like-minded, States, eventually encouraging more and more countries to revise their policies in order to benefit from the principles of this agreement.

Maltesisch

9.2 Billi jifforma “oasi” ta’ konverġenza regolatorja u ftuħ, miftuħ ukoll għal membri ġodda, il-Ftehim bejn l-UE u l-Istati Uniti għandu l-potenzjal li jissostitwixxi l-Konvenzjoni tal-1994 ta’ Chicago billi jinfirex biex jinkludi Stati oħrajn tal-istess orjentazzjoni, u eventwalment li jitħeġġu iktar u iktar pajjiżi biex jirrevedu l-politiki tagħhom sabiex ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-prinċipji ta’ dan il-ftehim.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

At international level, the United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT) has developed and is maintaining the Cross-Industry Invoice (CII) standard and data model, and has cooperated with the Organisation for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS), for the convergence between the Universal Business Language (UBL) invoice and the CII standard.

Maltesisch

Fil-livell internazzjonali, ic-Ċentru tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Iffaċilitar tal-Kummerċ u għan-Negozju Elettroniku, [United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business - UN/CEFACT] żviluppa u qed isostni l-istandard u l-mudell tad-data għall-iffatturar Cross-Industry Invoice (CII), u qed jikkoopera ma' (OASIS), [Organisation for the Advancement of Structured Information Standards] għall-konverġenza bejn il-fattura Universal Business Language (UBL) u l-istandard CII.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

It provides a uniform means to offer, discover, interact with and use capabilities to produce desired effects consistent with measurable preconditions and expectations (from OASIS Reference Model for SOA: http://www.oasis-open.org/committees/download.php/19679/soa-rm-cs.pdf).

Maltesisch

Din tipprovdi mezzi uniformi li joffru, jiskopru, jinteraġixxu u jagħmlu użu mill-kapaċitajiet li jipproduċu l-effetti mixtieqa konsistenti mal-prekundizzjonijiet u l-istennija li jistgħu jitkejlu (mill-Mudell ta' Referenza tal-OASIS għal SOA: http://www.oasis-open.org/committees/download.php/19679/soa-rm-cs.pdf).

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

Referring to the other more detailed Regulation, it also provides for vehicle on-board diagnostic (OBD) information and vehicle repair and maintenance information to be made available through websites in the standardised format developed by a technical committee of stakeholders (the so-called "OASIS format"4).

Maltesisch

B’referenza għar-Regolament aktar dettaljat l-ieħor, dan jistipula li l-informazzjoni dwar is-sistema dijanjostika fil-vettura (OBD) u l-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi jkunu disponibbli permezz tas-siti web fil-format standardizzat żviluppat minn kumitat tekniku ta’ partijiet interessati (dak li jissejjaħ il-“format OASIS”4).

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Englisch

The proposal includes a requirement that vehicle on-board diagnostic (OBD) information and vehicle repair and maintenance information be made available through websites in the standardised format developed by a technical committee of stakeholders (the so-called 'OASIS format').

Maltesisch

Il-proposta tinkludi rekwiżit li l-informazzjoni dwar is-sistema dijanjostika fil-vettura (OBD) u l-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi jkunu disponibbli permezz tas-siti web fil-format standardizzat żviluppat minn kumitat tekniku ta’ partijiet interessati (dak li jissejjaħ il-‘format OASIS’).

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK