Google fragen

Sie suchten nach: they identify (Englisch - Maltesisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Englisch

Maltesisch

Info

Englisch

The outcomes will benefit national authorities and stakeholders as they identify policy needs and progress.

Maltesisch

L-eżiti se jkunu ta' benefiċċju għall-awtoritajiet nazzjonali u għall-partijiet ikkonċernati fl-identifikazzjoni tagħhom tal-ħtiġijiet ta’ politika u l-progress.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

Member States shall inform the Commission of the procedures whereby they identify and authorise persons with specialist knowledge.

Maltesisch

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bil-proċeduri li bihom huma jidentifikaw u jawtorizzaw persuni b'konoxxenza speċjalizzata.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Englisch

Member States shall inform the Commission of the procedures whereby they identify and authorise persons with specialist knowledge.

Maltesisch

L-Istati Membri jinformaw lill-Kummissjoni bil-proċeduri li bihom huma jidentifikaw u jawtorizzaw persuni b’għarfien speċjalizzat.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

They identify problems affecting the performance of retailers also from the point of view of their interlocutors in the upstream and downstream markets.

Maltesisch

Dawn jidentifikaw problemi li jaffettwaw il-prestazzjoni tan-negozjanti wkoll mill-aspett tal-interlokuturi tagħhom fis-swieq upstream u downstream.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

They identify several trends and advances made since the adoption of the pact in October 2008 that are of particular importance including those in the following areas:

Maltesisch

Huma jidentifikaw diversi tendenzi u avvanzi li saru mill-adozzjoni tal-patt f'Ottubru 2008 li huma ta' importanza partikolari, inklużi dawk fl-oqsma li ġejjin:

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

Strong involvement of the social partners ensures that they identify with the dual training system and support it ("stakeholders in the system").

Maltesisch

Il-parteċipazzjoni qawwija tal-imsieħba soċjali twassal biex dawn jidentifikaw mas-sistema u jagħmluha tagħhom ("koproprjetarji tas-sistema").

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Englisch

Secondly, tax administrations must cooperate closely to ensure that they identify fraudulent traders quickly and deal with them to prevent any distortion of competition in the single market.

Maltesisch

It-tieni, l-amministrazzjonijiet tat-taxxa jeħtieġu jikkooperaw mill-viċin biex jiżguraw li jidentifikaw negozjanti frodulenti u kif jittrattaw magħhom sabiex jipprevjenu kull irregolarità fil-kompetizzjoni fis-suq uniku.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

They identify challenges which the Member States will face in applying the law and which need to be taken into account when Member States prepare for the work of transposition and implementation.

Maltesisch

Huma jidentifikaw sfidi li l-Istati Membri ser jiffaċċaw fl-applikazzjoni tal-liġi u li jeħtieġ li jitqiesu meta l-Istati Membri jħejju l-ħidma ta’ traspożizzjoni u implimentazzjoni.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

they must inform the competent authority of products they receive which they identify as infringing, or they suspect of infringing, either of the following:

Maltesisch

għandhom jinfurmaw lill-awtorità kompetenti bil-prodotti li jirċievu u li huma jidentifikaw bħala prodotti li jiksru r-regolamenti jew li jkollhom suspett li jagħmlu dan, jew xi waħda minn dawn li ġejjin:

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

The TEN-T guidelines were subsequently developed to help implement the Treaty provisions stipulating that they identify projects of common interest and that the Community may support projects of common interest supported by the Member States.

Maltesisch

Il-linji gwida tat-TEN-T ġew sussegwentement żviluppati sabiex jgħinu fl-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat li jistipulaw li għandhom jidentifikaw proġetti ta' interess komuni u li l-Komunità tista' ssostni proġetti ta' interess komuni sostnuti mill-Istati Membri.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

They identify nine strategic infrastructure priority corridors in the domains of electricity, gas and oil, and three EU-wide infrastructure priority areas for electricity highways, smart grids and carbon dioxide transportation networks.

Maltesisch

Huma jidentifikaw disa' kurituri ta' prijorità tal-infrastruttura strateġiċi fl-oqsma tal-elettriku, il-gass u ż-żejt, u tliet oqsma ta' prijorità tal-infrastruttura mal-UE kollha għall-awtostradi tal-elettriku, il-grilji intelliġenti u n-netwerks tat-trasportazzjoni tad-diossidu tal-karbonju.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

They identify nine strategic infrastructure priority corridors in the domains of electricity, gas and oil, and three EU-wide infrastructure priority areas for electricity highways, smart grids and carbon dioxide transportation networks.

Maltesisch

Huwa jidentifika disa’ kurituri prijoritarji strateġiċi tal-infrastruttura fl-oqsma tal-elettriku, tal-gass u taż-żejt, u tliet oqsma prijoritarji tal-infrastruttura madwar l-UE kollha għall-awtostradi tal-elettriku, il-grilji intelliġenti u n-netwerks tat-trasport tad-diossidu tal-karbonju.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

Given the wide range of social security systems across the Union, there is more than one way to achieve the goal and allow the Commission to follow the co-legislature when they identify the most effective procedure for the benefit of all stakeholders.

Maltesisch

Hemm iktar minn mod wieħed biex jintlaħaq l-għan u l-Kummissjoni titħalla ssegwi l-koleġiżlazzjoni u dan huwa dovut għall-firxa wiesgħa ta’ sistemi tas-sigurtà soċjali madwar l-Unjoni, li jidentifikaw l-iktar proċedura effettiva għall-benefiċċju tal-partijiet interessati kollha.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

Make sure they identify the skills, experience and competences of the applicant in relation to the job description and person specification.✔ Develop a scoring system to judge the applicant’s responses set against the

Maltesisch

Tiġġudikax il-kandidati billi tqabbilhom ma’ xulxin.✔ Ikkunsidra x’jeħtieġ li jsir biex tkun tista’ timpjega l-aħjar kandidat/a, eż. taħriġ fil-lingwa, ħtiġijiet ta’ aċċess jew tagħmir ġdid.✔ Implimenta approċċ ta’‘eżaminazzjoni oġġettiva’jekk il-kandidati jkun meħtieġ li jkollhom xi ħila jew xi għarfien speċifiku biex jagħmlu x-xogħol u agħti punteġġ għar-riżultati tagħhom.✔ Iddiskuti l-intervista u r-riżultati tal-eżami ma’ kull min kien parti mill-proċess.✔ Informa lin-nies malajr kemm jista’ jkun dwar id-deċiżjoni upprovdi, jew tal-anqas offri, kummenti kostruttivi lill-kandidati limajintgħażlux.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

The group focuses on citizens with a "second mother tongue", also called a "personal adoptive language", with which they identify for personal or professional reasons.

Maltesisch

Il-grupp jiffoka fuq ċittadini li għandhom "it-tieni lingwa materna", magħrufa wkoll bħala "lsien personali adottiv", li jidentifikaw magħha għal raġunijiet personali jew professjonali.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Englisch

With a view to establishing a coordinated monitoring of obstacles to mobility and to contributing to the removal of such obstacles, EURES members shall, in cooperation with the relevant EURES partners or other relevant sources, regularly provide the EURES Coordination Office with information on current migration flows, the existence of specific surpluses and shortages of skilled workers as well as any specific obstacles to mobility that they identify, including differences in legislation and administrative procedures.

Maltesisch

Bil-għan għal stabbiliment ta’ monitoraġġ ikkoordinat ta’ l-ostakli għall-mobilità u għal kontribuzzjoni fittneħħija ta’ ostakoli simili, il-membri talEURES għandhom, f’kooperazzjoni mas-sieħba relevanti talEURES jew sorsi relevanti oħra, jipprovdu regolarment lill-Uffiċċju talEURES għallkoordinament b’informazzjoni dwar iddħul kurrenti ta' emigranti, l-eżistenza ta’ nuqqas ta' ħaddiema tas-sengħa jew ħaddiema żejda kif ukoll ostakoli speċifiċi oħra għall-mobilità li huma jidentifikaw, inkluża d-differenza filleġiżlazzjoni u fil-proċeduri amministrattivi.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Einige menschliche Übersetzungen mit geringer Relevanz wurden ausgeblendet.
Ergebnisse mit niedriger Relevanz anzeigen.

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK