Google fragen

Sie suchten nach: tort (Englisch - Maltesisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Englisch

Maltesisch

Info

Englisch

(e.g. tort law and benevolent intervention).

Maltesisch

(pereżempju liġi dwar id-danni u intervent benevolenti).

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

in matters relating to tort, delict or quasi-delict

Maltesisch

f'materji rigward delitt jew kważi-delitt

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: IATE

Englisch

General rule applicable to non‑contractual obligations arising out of a tort or delict

Maltesisch

regola ġenerali għall-obbligi mhux kuntrattwali b’riżultat ta’ delitt

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Englisch

Rules applicable to non-contractual obligations arising out of an act other than a tort or delict

Maltesisch

Regoli li jgħoddu għal obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali li joħorġu minn att li mhuwiex tort jew delitt

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Englisch

Rules applicable to non‑contractual obligations arising out of a tort or delict Freedom of choice

Maltesisch

Regoli applikabbli għall-Obbligi mhux kuntrattwali li jidderivaw minn delitt Libertà ta’ għażla

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Englisch

Rules applicable to non‑contractual obligations arising out of an act other than a tort or delict

Maltesisch

Regoli applikabbli għall-Obbligi mhux kuntrattwali li ġejjin minn att ieħor li m’hux delitt

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Englisch

tort or delict claims for damage to tangible property that do not arise from a contractual relationship;

Maltesisch

pretensjonijiet triżultanti minn responsabbilta’ ċivili għal ħsara fuq proprjetà tanġibbli li ma jirriżultawx minn relazzjoni kuntrattwali;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Englisch

Currently, victims of antitrust infringements may claim compensation through the general tort law of their Member State.

Maltesisch

Bħalissa, il-vittmi ta’ ksur tar-regoli dwar l-antitrust jistgħu jitolbu kumpens permezz tal-liġi dwar id-danni ġenerali tal-Istat Membru tagħhom.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Englisch

The DCFR covers principles, definitions and model rules of civil law6, including contract and tort law.

Maltesisch

L-Abbozz ta' Qafas ta' Referenza Komuni jkopri l-prinċipji, definizzjonijiet u r-regoli mudell tal-liġi ċivili6, inkluż il-liġi kuntrattwali u l-liġi rigward id-danni.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Englisch

Article 3, which deals with obligations arising out of a tort or delict, goes to the heart of the matter.

Maltesisch

L-Artikolu 3, li jirrigwarda obbligazzjonijiet naxxenti minn tort jew delitt, jidħol fil-qalba tal-kwistjoni.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Englisch

Common rules applicable to non-contractual obligations arising out of a tort or delict and out of an act other than a tort or delict

Maltesisch

Regoli komuni li jgħoddu għal obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali li jirriżultaw minn tort jew delitt u minn atti oħrajn minbarra tort jew delitt

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Englisch

Common rules applicable to non‑contractual obligations arising out of a tort or delict and out of an act other than a tort or delict

Maltesisch

Regoli komuni għall-obbligi mhux kuntrattwali li ġejjin minn delitt u minn att ieħor li m’hux delitt

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Englisch

Currently, victims of antitrust infringements may claim compensation through the general tort and procedural law of their Member State.

Maltesisch

Bħalissa, il-vittmi ta’ ksur tar-regoli dwar l-antitrust jistgħu jitolbu kumpens permezz tal-liġi dwar id-danni ġenerali u tal-liġi proċedurali tal-Istat Membru tagħhom.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Englisch

k) tort or delict claims for damage to tangible property that do not arise from a contractual relationship;

Maltesisch

k) pretensjonijiet ta' delitt għal dannu fuq proprjetà tanġibbli li ma ġietx minn relazzjoni kuntrattwali;

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Englisch

As a general rule, the draft Regulation sets out that the law applicable to a tort/delict is the law of the country where damage occurred.

Maltesisch

Bħala regola ġenerali, l-abbozz ta' Regolament jistabbilixxi li l-liġi applikabbli għal delitt/kważi-delitt hija l-liġi tal-pajjiż fejn ikun sar id-dannu.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Englisch

Insofar as a violation of the safe harbor principles entailed a misuse of personal information, it could also support a claim by the data subject for the common law tort of invasion of privacy.

Maltesisch

Sal-limitu li vjolazzjoni tal-prinċipji ta’ port salv intitolat l-użu ħażin ta’ informazzjoni personali, din tista’ ssostni wkoll talba minn dak li jkun suġġett għal "tort"’ b’liġi komuni ta’ invażjoni ta’ privatezza.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Englisch

Insofar as a violation of the safe harbor principles entailed a misuse of personal information, it could also support a claim by the data subject for the common law tort of invasion of privacy.

Maltesisch

Sal-limitu li vjolazzjoni tal-prinċipji ta’ port salv intitolat l-użu ħażin ta’ informazzjoni personali, din tista’ ssostni wkoll talba minn dak li jkun suġġett għal "tort"’ b’liġi komuni ta’ invażjoni ta’ privatezza.

Letzte Aktualisierung: 2013-08-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Englisch

Given the general applicability of tort law and the multiplicity of causes of action covering different aspects of privacy interests, monetary damages are likely to be available to those who suffer invasion of their privacy interests as a result of a failure to adhere to the safe harbor principles.

Maltesisch

Meqjusa l-applikabilità ġenerali tal-liġi tat-tort u l-multipliċità ta’ kawżi ta’ azzjoni li jkopru aspetti differenti ta’ interessi ta’ privatezza, ħsarat monetarji pjuttost li jkunu disponibbli għal dawk li jsofru invażjoni ta’ l-interessi ta’ privatezza tagħhom bħala riżultat ta’ nuqqas ta’ osservanza mal-prinċipji ta’ post salv.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

4.4.1 In certain Member States, the causal relationship between fault and damage is a constitutive element of tort liability and the plaintiff is required to demonstrate his own entitlement to relief as well as the defendant’s fault.

Maltesisch

4.4.1 F’xi Stati Membri, ir-relazzjoni kawżali bejn il-ħtija u d-dannu hija element kostitwenti tar-responsabbiltà għad-dannu, u l-attur huwa mitlub juri kemm id-dritt għall-kumpens tiegħu kif ukoll il-ħtija tal-konvenut.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

5.4.2 In many places, reference is made to domestic law (for example, legal personality, invalidity of a contract arising from lack of capacity, illegality or immorality, the determination of the language of the contract, matters of non-discrimination, representation, plurality of debtors and creditors, change of parties including assignment, set-off and merger, property law including the transfer of ownership, intellectual property law and the law of torts) which will require traders to study the legislative framework and pay for legal advice, as well as increasing legal uncertainty.

Maltesisch

5.4.2 F’ħafna aspetti, issir referenza għal-liġi interna (pereżempju, il-personalità ġuridika, l-invalidità ta’ kuntratt minħabba nuqqas ta’ kapaċità, l-illegalità jew l-immoralità, id-determinazzjoni tal-lingwa tal-kuntratt, il-kwistjonijiet tan-nondiskriminazzjoni, ir-rappreżentanza, il-pluralità tad-debituri u l-kredituri, it-tibdil fil-partijiet inkluża assenjazzjoni, tpaċija u għaqda, il-liġi tal-proprjetà inkluż it-trasferiment tal-proprjetà, il-liġi tal-proprjetà intelletwali u l-liġi tad-delitti) li teħtieġ lill-kummerċjanti jistudjaw il-qafas leġislattiv u jħallsu għall-pariri legali, kif ukoll tiżdied l-inċertezza legali.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK