Google fragen

Sie suchten nach: diniconazole (Englisch - Slowakisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Englisch

Slowakisch

Info

Englisch

DINICONAZOLE

Slowakisch

DINIKONAZOL

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 6
Qualität:

Englisch

Diniconazole-M

Slowakisch

dinikonazol-M

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

Diniconazole-M

Slowakisch

Dinikoazol-M

Letzte Aktualisierung: 2014-11-11
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

diniconazole: all products;

Slowakisch

dinikonazol: všetky produkty;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

Diniconazole (sum of isomers)

Slowakisch

Dinikonazol (suma izomérov)

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

That list includes diniconazole-M.

Slowakisch

Na tomto zozname je aj dinikonazol-M.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

In Annex V, the columns for cyclanilide and for diniconazole are added:

Slowakisch

V prílohe V sa dopĺňajú stĺpce týkajúce sa cyklanilidu a dinikonazolu:

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

For beflubutamid and diniconazole, MRLs are set in Part A of Annex III to that Regulation.

Slowakisch

V časti A prílohy III k uvedenému nariadeniu sú stanovené MRL beflubutamidu a dinikonazolu.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

All existing authorisations for plant protection products containing diniconazole-M have been revoked.

Slowakisch

Všetky existujúce povolenia pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom dinikonazolu-M boli odobraté.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

authorisations for plant protection products containing diniconazole-M are withdrawn by 18 March 2009;

Slowakisch

boli povolenia na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce dinikonazol-M odobrané do 18. marca 2009;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

For diniconazole-M the rapporteur Member State was France and all relevant information was submitted on 31 May 2007.

Slowakisch

Pokiaľ ide o dinikonazol-M, spravodajským štátom bolo Francúzsko a všetky príslušné informácie boli predložené 31. mája 2007.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

Diniconazole-M should therefore not be included in Annex I to Directive 91/414/EEC.

Slowakisch

Dinikonazol-M by sa preto nemal zaradiť do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

no authorisations for plant protection products containing diniconazole-M are granted or renewed from the date of publication of this Decision.

Slowakisch

odo dňa uverejnenia tohto rozhodnutia neboli udelené ani obnovené žiadne povolenia na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce dinikonazol-M.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

Diniconazole-M shall not be included as an active substance in Annex I to Directive 91/414/EEC.

Slowakisch

Dinikonazol-M sa nezaraďuje ako účinná látka do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

The Commission examined diniconazole-M in accordance with Article 11a of Regulation (EC) No 1490/2002.

Slowakisch

Komisia preskúmala dinikonazol-M v súlade s článkom 11a nariadenia (ES) č. 1490/2002.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

The Commission invited the notifier to submit its comments on the results of the examination of diniconazole-M and on its intention or not to further support the substance.

Slowakisch

Komisia vyzvala oznamovateľa, aby predložil svoje pripomienky k výsledkom preskúmania dinikonazolu-M a aby sa vyjadril k tomu, či má v úmysle túto látku ďalej podporovať.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

Measures should be taken to ensure that authorisations granted for plant protection products containing diniconazole-M are withdrawn within a fixed period of time and are not renewed and that no new authorisations for such products are granted.

Slowakisch

Mali by sa prijať opatrenia na zabezpečenie odobratia povolení udelených na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce dinikonazol-M v rámci stanovenej lehoty a na zabezpečenie toho, aby sa tieto povolenia neobnovovali a aby sa na takéto výrobky neudeľovali nové povolenia.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

concerning the non-inclusion of diniconazole-M in Annex I to Council Directive 91/414/EEC and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing that substance

Slowakisch

o nezaradení dinikonazolu-M do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku

Letzte Aktualisierung: 2014-11-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

Commission Regulation (EU) No 899/2012 of 21 September 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acephate, alachlor, anilazine, azocyclotin, benfuracarb, butylate, captafol, carbaryl, carbofuran, carbosulfan, chlorfenapyr, chlorthal-dimethyl, chlorthiamid, cyhexatin, diazinon, dichlobenil, dicofol, dimethipin, diniconazole, disulfoton, fenitrothion, flufenzin, furathiocarb, hexaconazole, lactofen, mepronil, methamidophos, methoprene, monocrotophos, monuron, oxycarboxin, oxydemeton-methyl, parathion-methyl, phorate, phosalone, procymidone, profenofos, propachlor, quinclorac, quintozene, tolylfluanid, trichlorfon, tridemorph and trifluralin in or on certain products and amending that Regulation by establishing Annex V listing default values [2] is to be incorporated into the EEA Agreement.

Slowakisch

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 899/2012 z 21. septembra 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí pre acefát, alachlór, anilazín, azocyklotín, benfurakarb, butylát, kaptafol, karbaryl, karbofurán, karbosulfán, chlórfenapyr, chlórtal-dimetyl, chlórtiamid, cyhexatín, diazinón, dichlobenil, dikofol, dimetipín, dinikonazol, disulfoton, fenitrotión, flufenzín, furatiokarb, hexakonazol, laktofén, mepronil, metamidofos, metoprén, monokrotofos, monurón, oxykarboxín, oxydemetón-metyl, paratión-metyl, forát, fosalón, procymidón, profenofos, propachlór, chinklorak, chintozén, tolylfluanid, trichlórfon, tridemorf a trifluralín v alebo na určitých produktoch a ktorým sa mení a dopĺňa uvedené nariadenie stanovením prílohy V, v ktorej sa uvádzajú štandardné hodnoty [2] sa má začleniť do Dohody o EHP.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

in Part A, the columns for alachlor, anilazine, butylate, chlorthal-dimethyl, chlorthiamid, dichlobenil, diniconazole, flufenzin, lactofen, mepronil, monuron, oxycarboxin, propachlor, trichlorfon and trifluralin are deleted;

Slowakisch

V časti A sa stĺpce týkajúce sa alachlóru, anilazínu, butylátu, chlórtal-dimetylu, chlórtiamidu, dichlobenilu, dinikonazolu, flufenzínu, laktofénu, mepronilu, monurónu, oxykarboxínu, propachlóru, trichlórfonu a trifluralínu vypúšťajú.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK