Sie suchten nach: trans alpine traffic (Englisch - Slowenisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Englisch

Slowenisch

Info

Englisch

switzerland shall undertake further improvements to trans-alpine transit routes, including:

Slowenisch

Švica se obvezuje, da bo še nadalje izboljšala čezalpske tranzitne proge, vključno z:

Letzte Aktualisierung: 2016-11-28
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

considering the natural obstacles to the development of trans-alpine road traffic, which account for certain points of difference between the road traffic laws of the parties;

Slowenisch

upoŠtevajoČ naravne ovire, ki otežujejo razvoj čezalpskega cestnega prometa in ki pojasnjujejo obstoj določenih razlik med cestnoprometnimi predpisi obeh pogodbenic;

Letzte Aktualisierung: 2016-11-28
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

whereas the problems caused by trans-alpine transit traffic call for a lasting solution which safeguards the quality of life of local residents, protects the environment and guarantees international trade;

Slowenisch

ob upoŠtevanju težav, ki jih povzroča čezalpski tranzitni promet, zahtevajo trajno rešitev, ki bo ohranjala kakovost življenja lokalnih prebivalcev, ščitila okolje in zagotavljala mednarodno trgovino;

Letzte Aktualisierung: 2016-11-28
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

whereas the agreement between the european economic community and the swiss confederation on the carriage of goods by road and rail can provide a solution to the various current problems of trans-alpine goods traffic;

Slowenisch

ker lahko sporazum med evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o prevozu blaga po cesti in železnici ponudi rešitev različnih trenutnih težav pri čezalpskem prometu blaga;

Letzte Aktualisierung: 2016-11-28
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

whereas in economic, environmental, social and safety terms, combined transport represents the best medium and long-term option for coping with the growing volume of international trans-alpine goods traffic;

Slowenisch

ker ob gospodarskih, okoljskih, socialnih in varnostnih pogojih kombinirani prevoz predstavlja najboljšo srednje- in dolgoročno možnost za prilagajanje naraščajočemu obsegu mednarodnega čezalpskega prevoza blaga;

Letzte Aktualisierung: 2016-11-28
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

switzerland shall progressively increase the combined transport capacity of the gotthard and lötschberg trans-alpine routes from 330 000 consignments in 1991 to 710 000 consignments in 1994 (*).

Slowenisch

Švica postopoma povečuje zmogljivost kombiniranega prevoza na čezalpskih progah gotthard in lötschberg, in sicer od 330000 pošiljk v letu 1991 do 710000 pošiljk v letu 1994 [1].

Letzte Aktualisierung: 2016-11-28
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

this agreement between the community and switzerland is aimed at strengthening cooperation between the community and switzerland in certain sectors of transport, and that of trans-alpine transit in particular.

Slowenisch

cilj tega sporazuma med skupnostjo in Švico je okrepitev sodelovanja med skupnostjo in Švico na nekaterih področjih prevoza, zlasti pri čezalpskem tranzitnem prometu.

Letzte Aktualisierung: 2016-11-28
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

the allocation will take place on the basis of the shares of heavy vehicles registered in the member state concerned in the total number of diverted kilometres in north-south and south-north trans-alpine road traffic as a result of the current weight restrictions in switzerland.

Slowenisch

dodeljevanje se bo opravilo na podlagi deležev težkih tovornih vozil, registriranih v zadevni državi članici, pri skupnem številu preusmerjenih kilometrov v čezalpskem cestnem prometu sever-jug in jug-sever kot rezultat sedanjih omejitev mase v Švici.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

in order to promote trans-alpine combined transport, the parties may authorize aid relating to infrastructure and fixed or mobile transhipment plant, aid for rolling stock specifically used for combined transport and aid for operating costs not covered.

Slowenisch

za spodbujanje čezalpskega kombiniranega prevoza lahko pogodbenici odobrita pomoč, ki se nanaša na infrastrukturo, premično ali nepremično opremo za pretovarjanje, pomoč za vozni park, ki se uporablja specifično v kombiniranem prevozu ter pomoč za nekrite stroške poslovanja.

Letzte Aktualisierung: 2016-11-28
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

considering the need for a lasting solution to the problems caused by trans-alpine transit in a way that safeguards the quality of life of local residents, protects the environment and helps, by more efficient traffic management, complete the european community's single market and the european economic area;

Slowenisch

upoŠtevajoČ potrebo po trajni rešitvi težav, ki jih povzroča čezalpski tranzitni promet, na način, ki varuje kakovost življenja lokalnih prebivalcev, ščiti okolje in z učinkovitejšim upravljanjem prometa pomaga pri vzpostavljanju enotnega trga evropske skupnosti in evropskega gospodarskega prostora;

Letzte Aktualisierung: 2016-11-28
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

in order to promote trans-alpine combined transport, the parties may authorize aid relating to infrastructure, to fixed or mobile transhipment plant, to equipment used specifically in combined transport, as well as operating aid for costs not covered.

Slowenisch

za spodbujanje čezalpskega kombiniranega prevoza lahko pogodbenici odobrita pomoč, ki se nanaša na infrastrukturo, premično ali nepremično opremo za pretovarjanje, opremo, ki se uporablja specifično v kombiniranem prevozu ter pomoč za nekrite stroške pri tekočem poslovanju.

Letzte Aktualisierung: 2016-11-28
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

the parties hereby agree to adopt and coordinate, within the limits of their respective competences, the measures needed for the development and promotion of rail transport and combined transport, which are vital for the solution of the problems caused primarily by the trans-alpine carriage of goods by road.

Slowenisch

pogodbenici soglašata, da bosta v mejah svojih pristojnosti sprejeli in uskladili ukrepe, potrebne za razvoj in spodbujanje železniškega in kombiniranega prevoza, ki sta bistvena za rešitev težav, ki jih povzroča predvsem čezalpski cestni prevoz blaga.

Letzte Aktualisierung: 2016-11-28
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

where one of the parties finds in the course of application of this agreement that other measures falling within its scope would serve the interests of a coordinated european transport policy and, in particular, help to resolve the problem of trans-alpine transit, it shall make appropriate proposals to the other.

Slowenisch

Če je med uporabo tega sporazuma ena od pogodbenic mnenja, da bi drugi ukrepi, ki spadajo v njegovo področje uporabe, služili interesu usklajene evropske prometne politike in še zlasti, da bi pomagali razrešiti težave pri čezalpskem tranzitu, posreduje drugi pogodbenici ustrezne predloge.

Letzte Aktualisierung: 2016-11-28
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

where one of the parties finds, in its experience of the application of this agreement, that other measures falling within its scope would serve the interests of a coordinated european transport policy, and in particular, help to resolve the problem of trans-alpine transit, it shall make appropriate proposals to the other.

Slowenisch

Če je pri uporabi tega sporazuma ena od pogodbenic mnenja, da bi drugi ukrepi, ki spadajo v njegov okvir, služili interesu usklajene evropske prometne politike in še zlasti, da bi pomagali razrešiti težave pri čezalpskem tranzitu, posreduje drugi pogodbenici ustrezne predloge.

Letzte Aktualisierung: 2016-11-28
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

these measures shall be consistent with the provisions of the trilateral agreement on the improvement of trans-alpine combined road/rail goods transport, signed on 3 december 1991 by the minister of transport of the federal republic of germany, the head of the federal department of transport, communications and energy of the swiss confederation and the minister of transport of the italian republic.

Slowenisch

ti ukrepi bodo v skladu z določbami tristranskega sporazuma o izboljšanju čezalpskega kombiniranega cestnega/železniškega prevoza, ki so ga 3. decembra 1991 podpisali minister za promet zvezne republike nemčije, vodja zveznega oddelka za promet, komunikacije in energijo Švicarske konfederacije in minister za promet republike italije.

Letzte Aktualisierung: 2016-11-28
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Translated.com

Einige menschliche Übersetzungen mit geringer Relevanz wurden ausgeblendet.
Ergebnisse mit niedriger Relevanz anzeigen.

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK